Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

Aalborg.

No 15. Hospitalet

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

M. S. III.; Kbg. 1759.
———————————

1. •/5 1650. Laurits Nielsen Wiborg; [1653 Rold-V.; see der].

2. c. 1653. Just Nielsen Aalborg; [vist 1654 Ulstrup-G.; see der].

3. (1657) Niels Pedersen Høvring; [indtil 1657, k. 12/6 60 Ølsemagle-L.; see Ourø].

4. 1657. Laurits Jensen Lemvig; [1660 N. Sundby-H.; see der].

5. 1660. Peder Mathiesen, maaskee af Aarby; vist St. Kallundbg. 57; ~ Bente Jørgensdtr., b. 27/4 73; [b. 4/4 1672].

KUM I, s. 267 (»Petrus Matthiæ Aarbye«).
(23/7 1667* [Cap. Romdrup-R. (57)] Jørgen Rasmussen Mariager; St. Vibg. 35; ~ Aalbg. Bud. K. 4/2 57 Kirstine Christensdtr. Aarestrup.)
            KUM I, s. 130 (»Georg. Erasm. Mariagrius«); Sixhøj nr. 40.

6. 18/10 1671**, o. 14/12, Anders Mathiesen Torslev (el. Førslev); St. Aalbg. 62; ~ Aalbg. 27/5 73 Edel Nielsdtr., f. c. 27, † 22/1 00, E. e. Hans Andersen; u. B.; [afstod 1698 kaldet til Etm., † 9/4 1698; gav 1000 Rdl. til Hospitalets Præster og 1000 Rdl. til Hospitalets Lemmer].

KUM I, s. 307 (»Andreas Matthiæ«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 167, (85 ugift datter); PT 8:6 (1927) s. 233 (Bkrds Dgbg.), 9:2 (1929) s. 169 (Bkrds Dgbg.), 9:3 (1930) s. 88 (Bkrds Dgbg.); Hustruen er næppe »af Vestervig-A.«; Nygaards sedler: Testamente, afståelse.

7. 19/4 1698, o. 3/6. Niels Lauritsen Rhuus af Sæby, f. 18/9 68; St. Aalbg. 91, Bacc. 94; C. 94, illum.; vist O.; [b. 21/11 1698].

KUM II, s. 182, 200 (»Nicolaus Laurentii Rusius«); KlitVen s. 281.

8. 25/11 1698, o. 25/1 99. Frants Nielsen Arctander, f. Nærø, Trondhjems St., 29/9 69; F. N. Mikkelsen A., Sp. og Pr. ss.; M. Anna Pettersdtr. Falch; St. pr. 87; C. 92, medicr.; Huslærer i Brøns c. 96, i Thisted c. 97; ~ 30/1 03 Kirsten Henriksdtr.; F. H. Jensen Uttrup, Kbmd. i Aalbg.; M. Anne Thøgersdtr.; 1 S.; [† 13/4 1712, b. 20/4; Skifte 14/5; yderlig fattig, see Bkr. Dbg. 525].

KUM II, s. 155 (»Franciscus Nic. Arctander«); STD, s. 63-64; NST 5 (1936), s. 294; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1610, 2113.

9. 30/5 1712 [p. Cap. Aalbg. Bud. K., k. 16/12 09, o. 18/12] Thomas Hansen Speid, f. Fred. 28/7 81; F. H. Thomsen S., Proc., By- og Raadstueskrvr.; M. Mette Nielsdtr. Hagen; St. Fred. 00; C. 04, illum.; [b. 9/5 1713].

KUM II, s. 259 (»Thomas Speid«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 36.

10. 21/7 1713 [p. Cap. Hvidbjerg-Ø.-L., o. 4/5 12] Mag. Christian Nielsen Kraag el. Krog, f. Thisted 3/8 76; F. N. Christensen Galterup; M. Maria Jensdtr.; St. Thisted 99; C. 6/7 05, h. c.; Mag. 26; ~ 17/4 14 Ane Christensdtr. Holst, f. c. 83, b. 1/10 51; 1 S., 1 D.; see Niels C. K. i Skjørping-F.; [b. 18/7 1743].

KUM II, s. 251 (»Christianus Nicolai Krog«, 22 år gl.).

11. 13/9 1743 [Cap.?] Hans Henrik Berg af Svindinge; [† •/10 1745].

12. 10/12 el. 20/12 1745 [p. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 5/12 38] Christian Frederik Ludvigsen Milling; [14/6 1762 r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v.; see Aalbg. Frue K.].

13. 30/7 1762 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 30/5 55] Sixtus Sixtusen Aspach af Aalbg. Frue K. o.s.v., f. 10/11 25; St. Aalbg. 42; C. 23/3 46, h.; p. Cap. Sæby 22/6 53, o. 6/7; p. Cap. Aalbg. Frue K. 11/5 54; 1 ~ Hellevad 15/8 55 Elisabeth Cathrine Steenfeldt, f. 6/5 26, † 27/5 68, E. e. J. J. Seidelin i Ulsted; (Sstr. t. Regitze Dorthea P. S. ~ T. P. Tødsleuf i Mosbjerg-H. og t. Karen S. ~ B. B. Brorson i Dronninglund); F. Peder Matthiassen S. til Klavsholm, Hellevad S.; M. Dorthe Gundesdtr. Torup; 4 S.; see Christian M. A. i Veilby i J.; 2 ~ 8/2 69 Anne Madsdtr. Troelsen, f. c. 41, † 24/6 07; F. M. Troelsen, Kbmd. i Aalbg.; M. Johanne Jensdtr.; 1 D.; [† 4/2 1788; i alle Embeder og i daglig Omgjængelse æret og elsket].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 371, 429, Ålborg byfoged nr. 2976, 2587.

14. 16/4 1788 [r. Cap. Dronninglund 3/1 81, o. 17/1] Damascus Klauen, f. Kbh. 11/12 55; F. Michael K., Dreier; M. Maren Madsdtr. Svendsen; St. Kbh. 70; C. 25/10 75, l.; ~ Kbh. Holmens K. 27/7 81 Ane Cathrine Rosenmeyer, † 7/1 25; u. B.?; [† 9/3 1818].

Efter Rescr. 14/9 1810 forenet med det res. Capellani ved Budolphi K. 14/4 1818.

 

———————————

 

Aalborg.

No 16. Ordinerede Catecheter.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

———————————

1. 26/9 1845 [c. Adj. Aalbg. 23/10 41, Adj. ss. 19/4 44] Sophus Vilhelm Claudi; [10/12 1853 Varde, see Ribe Dk.].

2. 20/3 1854. Julius Christian August Schwartz; [23/4 1860 Vistofte; see der].

3. 10/7 1860 [p. Cap. Skaarup 30/1 56, o. 28/3 og Lærer ved Sem. ss.] Andreas Fabricius Krarup-Vilstrup af Borris-F., f. 17/6 24; St. Bgdsk. p. Chrhvn. 41; C. 3/5 48 (15/1 49), h.1; 1 ~ 18/7 50 Therese Victoria Rebekka Kayser, f. 4/7 32, † 17/10 55; F. Jacob Hartvig K.; M. Sara Sutton; 1 S., 2 D.; 2 ~ 20/12 58 Sophie Larsson, f. 15/3 37; F. Kgrd. J. F. L., til øverste Ørkild M. ved Svendbg.; M. Mette Marie Nielsen; (67) 3 S., 2 D.; [20/3 1869 Bjørnsholm-M.; 22/6 1878 Bjerregrav-Aa.].

4. 30/6 1869, o. 27/8, Thomas Christian Jensen Rudbeck, f. Alstrup 9/1 38; F. J. Andersen, Gdfstr.; M. Joh. Andersdtr.; Sem. fra Ranum 57 (udm. g.); St. pr. 60; C. 18/1 67, l.; Andenlærer i Nakskov •/8 s. A.; ~ 29/5 68 Caroline Jantzen, f. 22/12 43, Adoptdtr. af Etatsraadinde J.; 2 S.; [† 9/10 1871].

5. 30/1 1872, o. 8/3, Ludvig Peter Marius Christian Wittrup; [4/5 1876 Torslev-L.; see der].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.