Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 881. Ourø,

Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/188; L. P. B. 327; K. M. 62; Lkm. 1/260; H. M.; U.; M. 73; Kbg. 1667.
———————————

1. 15 . . Peder Pedersen.

2. (1584. 91). Anders Jonsen; blev til Landemødet 91 stevnet af Oluf Bilde paa Abrahamstrup, fordi han havde ladet Degnen døbe sit Barn i Kirken; selv læste han Ordene hos Daaben, men lod Degnen øse Vand paa; havde ogsaa paa Prædikestolen skjeldt en Dannemands Hustru for Hoers Sag, og ikke havde han skjellig Aarsag dertil; han blev forbudet Kirketjenesten, og Degnen med, indtil Dom afsagdes at Provsten (Nye khist Saml. 5/26); see J. A. Schonvig i Hasle-B.; (L. Friis i Dalbyneder-R.-S.); [fmtl. ident. med den Anders Jonsen, der 1591 blev Sp. i Skaanevig, Bergens St. og Pr. i Sunnhordland 1610; † 39].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. (1608. 16). Mogens Laugesen (Lægvidsøn).

KS 2:5 (1869-71), s. 148.

3b. 16 . . Tollach; [b. 2/12 1621].

KS 3:4 (1882-84) s. 836 (»Dom. 1 Adventus bleff H. Tollach i Oure Strand begraffuet«) – eller var han måske i Kyndby?

3c. E. f. B. 21/9 1627 [maaskee Vallensbæk, o. 16/10 19] Peder Nielsen.

PT 8:6 (1927) s. 186, 189.

4. 16 . . [p. Cap.*, o. 11/11 29] Mads Mortensen Broen; F. M. Madsen B., f. i Aalbg. Amt; vist St. Roesk. 23, Bacc. 28; Hør Roesk. (28); u. B.; [† før 1645].

KUM I, s. 62 (»Matthias Martinius Brun«), s. 91 (»Matthias Martini Brunovius, scholæ Roësch. collega.«); PT 8:6 (1927) s. 190; 12:5 (1950), s. 200-201 (Broen).
(Udgaar her. 5. 1635 [p. Cap. Egeslevmagle, o. Slag. 19/1 31] Mikkel Jensen Wagaard (Wegaard); [utvivlsomt den den Samme som Nr. 6 i Høve-F.; see der; men, forudsat, at han var p. Ourø, mangler der Een i Høve]).

5. 16 . . Mads Pedersen; ~ Ane . . . ; 2 ~ Etm.; [† c. •/5 1645].

Kopskatten 1645, opsl. 114 (ca. juni 1645: »Presten haffuer Gud heden kaldet, Jngen endnu J steden Ordinerit. Ane S. H. Mads Peersens Effterleversche«).

6. o. 4/7 1645. Jens Danielsen Ranchel el. Hjelmsøe; [1663 Ferslev-V.; see der].

7. 15/5 1663 [Ølsemagle-L., k. 12/6 60**] Niels Pedersen Høvring; St. Aalbg. 46; Aalbg. Hosp. (57); [afsat v. Dionysii Landemøde 1667].

KUM I, s. 201 (»Nicolaus Petri Høfringius«).

8. 23/9 1667, o. 4/12, Niels Christensen Krag, f. Ydsted i Skaane; maaskee St. Roesk. 54; ~ Kbh. Frue K. 22/1 68 Barbara Jacobsdtr. Torm, f. Jydland; 5 S.; 2 ~ Etm.; see Jacob N. K. i Ousted-A.; [b. 31/5 1687; Eptph.].

KUM I, s. 248 (»Nicolaus Christierni«); DanKir bd. 4, s. 888 (se nedenfor).
(27/11 1671*. Rasmus Samuelsen Winding).

9. 4/6 1687. Otto Ottosen Lius (Lino?), f. c. 55; maaskee St. Bergen 75; 1 ~ 26/6 88 F. E.; 2 ~ 6/10 07 Maren Olesdtr. Seyer (Weyer?), f. c. 84, b. 11/10 26; med begge 4 S., 3 D.; (Sønnen Otto Lino, f. her 3/10 1708, St. Slag. 28, blev 30/3 42 p. Cap. i Mandal, Christiansands St., r. Cap. ss. 13/5 56, † 31/10 1788); [b. 28/11 1719].

KUM II, s. 58 (»Otho Othonis«); Efterretning om Præsterne i Mandal forfattet 1765 [af daværende Sp. Jacob Schavland]. Bidrag til Agders Historie, Agder Historielag 1940, s. 21-22; Reidar Bolling: Kyrkjeliv i Christianssands stift i attande hundreåret. Oslo 1947, s. 400.

10. 23/2 1720. Julius Henrik v. Werden, f. Od. 21/1 81; St. Kbh. 02; C. 28/10 06, n.; ~ Anna Mikkelsdtr. Lunge, d. 15/1 94, † 10/3 58; F. M. L., Stiftsskrvr. i Aalbg.; M. Maren Sørensdtr. Glemsholt; 2 S., 1 D.; see N. C. Østerild her; [† 5/11 1751].

KUM II, s. 274 (»Iulius Henricus de Werden«), 23 år gl.
(24/2 1747*. Laurits Bech, f. Saxkjøb. 16; St. Roesk. 38; C. 19/2 43, h.; var 45 Skllrr. i Vænslev).
                KUM II, s. 591 (»Laurentius Bech«), 21 år gl.

11. 18/12 1751, o. 18/2 52, Niels Christiansen Østerild, f. Østerild 11/12 11; F. C. Jensen, Ldmd.; M. Benedicte Nielsdtr.; St. Thisted 34; C. 10/7 42, n.; ~ 24/10 52 Cathrine Marie Juliusdtr. v. Werden, f. her 2/6 27; 2 S., 4 D.; see Etm.; [† 10/6 1788].

KUM II, s. 555 (»Nicolaus Osterildensis«), 23 år gl.

12. 16/10 1767*, o. 25/6 88, Peder Jensen Schou, f. p. Wedellsborg 36; F. J. S., Gartner; M. Christine Stephansdtr.; St. Od. 55; C. 24/3 62, h.; ~ 29/12 75 F. D. Juliane Benedicte Østerild, f. 10/8 53, † 36; 5 S., 2 D.; [b. 28/7 1790].

13. 17/9 1790 [p. Cap. Kyndby-K. 26/6 88, o. 25/6] Tellef Børresen, f. p. Heirefos, Raabygdelauget, Christiansands St., 3/3 53; F. Birger Olsen, Bde.; M. Jøranne Tullesdtr. (Tellefsdtr.); St. Christiansand 78; C. 7/5 88, n.; 1 ~ 2/7 91 Lovise Mortensdtr. Nyboe af Kollerup-S., f. 15/6 61, † 27/9 95; 3 S.; 2 ~ Ousted 19/12 96 Frederikke Juliane Gørlt, f. p. Ledreborg c. 76, † 10/2 43; F. Gottlob G., Gartner; M. Anna Jørgensen; 2 S., 3 D.; see Christian L. B. i Kjøbelev; Etm.; V. A. Honum i Ørslev-S.; [† 15/6 1834; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 888 (se nedenfor).

14. 20/8 1834 [p. Cap.* 12/4 33, o. 24/4] Jørgen Gottfred Petersen, f. Holbæk 24/7 06; F. Søren Gottfred P., Gjæstgiver, Kbmd.; M. Hedvig Marie Margr. Smith; St. Fdbg. 24; C. 14/1 31, h.; 1 ~ 16/12 34 F. D. Anne Ingeborg Børresen, f. 11/3 08, † 17/5 39; 1 S.; 2 ~ Holbæk 23/9 40 Mariane Camilla Smith, f. Holbæk 10/1 18, † 26/2 78; F. Lars Christ. S., Agent og Kbmd.; M. Dorothea Vogt; 8 S., 3 D.; see Etm.; Lars Christ. Smith P., cd. th. 75/2; [# 29/1 1873; † Fdberg. 12/2 78].

Elvius s. 388.

15. 15/4 1873 [Cap. p. p. Steenløse-V. 11/5 67, o. 11/9; her 4/4 70] F. S. Tellef Gottfred Petersen, f. 18/9 37; St. Roesk. 55; C. 23/1 62, h1.; Lærer v. Kjøge Bgrsk. 63; ~ Johs. K. v. Kbh. 16/10 73 Jutta Marie Sophie Frederikke Hasselriis, f. Rønne 10/3 46; F. Laur. Georg Villiam H., Adj., senere Postmstr. i Aabenraa; M. Elise Cathr. Wolfsen; (78) 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Orø Kirke, s. 869-891.
Fussing, Hans H.: Broen. Personalhistorisk Tidsskrift 12:5 (1950), s. 200-201.