Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1394. Ørslev og Solbjerg,

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/147; L. S.*; L. P. B. 492; K. M. 77; Lkm. 1/890; M. Nr. 497;
M. 44; Kbg. Ørslev 1751, Solbjerg 1761.
———————————

1. (1517). Peder Sverrig.

2. (1584). Mads Simonsen Kall ell. Kiett; see Etm.; [† 1585].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. c. 1585. Anders Jensen; Pr. (08. 10. 22); ~ F. D. Karine Madsdtr.; [† 1622; hans bomærke havde en fugl].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir, bd. 4, s. 1079 (se nedenfor).

4. k. 29/6 1622** [Sorø, o. 1/3 20] Mikkel Pedersen, f. Kbh.; St. Kbh. 18; Pr. (45); 1 ~ Maren Christophersdtr.; 2 ~ (45) Anne Andersdtr.; 2 ~ Etm.; [† •/5 1658].

KUM I, s. 31 (»Michaël Pet. Hafn.«); PT 8:6 (1927), s. 186; Kopskatten 1645, opsl. 39.

5. o. 9/6 1658. Erik Nielsen Lynow (Lyhne, Lyndius); Pr.; 1 ~ F. E., † 2/10 74; B.; 2 ~ 26/6 77 Susanne Eriksdtr. af Greve, d. 2/5 49, † 97; 2 S., 3 D.; 3 ~ 24/10 03 Margrethe Peitersdtr. Broch; F. Lieutn. P. B. i Høiby; see N. H. Grundtvig i Svallerup; Christopher E. L. r. Cap. t. Slag. St. Mik. K.; [† 26/7 1704].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 16; Roskilde amt, Tune hrd. nr. 15, 27.
(8/6 1702*, L. H. Paludan; see Finderup)

6. 18/11 1702**. Erik Nielsen Kragh; St. pr. 86; ~ Kbh. Hel. G. K. 25/5 07 Elisabeth Margrethe Fogh, f. c. 84, † 31/1 62; (Halvsstr. t. Anna L. F. ~ N. B. Brorson t. Kbh. Nic. K.); F. Laurits Nielsen F., Forv. o. Grevsk. Samsø, Tolder, Brygger og Rdmd. i Kbh.; M. Karen Jensdtr. (E. e. Anders Gregersen Romer og Farmdr. t. Johanne M. Romer ~ J. J. Hyphoff i Nykjøb.-R.; Mormdr. t. K. J. Lerche ~ C. C. F. Reenberg i Finderup og t. C. J. Lerche ~ H. K. P. Lagesen i Viby-T.); 1 S., 1 D.; see Etm.; F. M. Kønig i K. Helsinge-D.; Laurits E. K. i Volstrup-H.; [† 22/8 ell. 2/8 1731].

KUM II, s. 149 (»Ericus Nicolaj Cragius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 52; Københavns byting nr. 713; PT 5:4 (1907), s. 291.

7. 28/9 1731, o. 31/10 [Hør. Helsing. 26] Christian Meyer, f. Kbh. 20/5 04; St. Kbh. 23; C. 6/11 25, h.; Pr.; ~ F. D. Barbara Cathrine Eriksdtr. Kragh, E. e. F. M. Kønig i K. Helsinge-D., † 31/7 63; 1 S., 1 D.; [† 14/5 1766].

KUM II, s. 456 (»Christianus Mejer«, 20 år gl.).

8. 8/8 1766, o. 26/11, Niels Edvardsen Haar; [3/7 1771 Himmelev-R. Kl.; see der].

9. 20/8 1771, o. 10/4 72, Frederik Axelsen Lund af N. Søby-H., d. 10/12 34; St. Od. 56; C. 27/2 68, n.; ~ Mandal 7/9 70 Karen Jørgensdtr. Dedekam, f. Mandal 46, † ss. 7/11 18; F. J. Otte Tønnesen D., Kbmd. i Mandal; M. Sille Johanne Andersdtr.; 2 S.; [† 25/1 1789].

PT 14:4 (1962), s. 167, 169 (Lund).

10. 20/3 1789 [Kbh. Fred. Hosp. o.s.v. 14/4 84] Christian West Hertel; [24/4 1798 Aarh. Dk. 1 r. Cap.; see Ø. Tørslev].

11. 6/6 1798 [Toksværd 14/11 81] Elias Grüner af Od. St. Hans K. r. Cap., f. 16/1 54; St. Od. 74; C. 27/9 77, n.; p. Cap. Glumsø-B. 12/4 80, o. 16/6; ~ Charlotte Elisabeth Beyer af Glumsø-B., f. 57, † 21/8 17; 6 S.; see Frederik V. G. i Løsning-K.; (C. C. F. E. A. Krog-Meyer i Nidløse); [† 30/7 1818. Grunden til hans Forflyttelse til Ørslev skal have været, at han viede Cfrrd. Heinrichs Datter paa Sparresholm til Huuslæreren].

12. 23/12 1818, o. 2/4 19, Johan Philip Hunæus Beck; [22/3 1840 Uby; see der].

13. 6/6 1840 [Landet-R. 20/8 34] Ole Cosmus Beck, f. Kors. •/5 93; F. Cpt. E. B., Herredsfoged; M. Caroline Amalie Hunæus; St. Nybg. 10; C. 10/1 16, h.; Sp. Aggersø-O. 18/1 21, o. 3/4; Ryslinge 30/5 28; ~ Johanne Christine Schougaard, † 36, ved at tage feil Medicin; B.; [† Landet 4/10 1840, formodentlig uden at tiltræde her].

14. 30/1 1841 [Vetterslev-H. 5/12 32] Vilhelm August Honum, f. Holbæk 4/6 92; F. Jørgen H., Toldcontr.; M. Christine Elisab. Birch; St. Roesk. 11; C. 17/4 16, l.; Overlærer v. Nicolai Fattigsk. . . .; p. Cap. Holbæk-M. 11/11 18, o. 20/11; Cat. Holbæk 20/9 24; 1 ~ Frederikke Køhlert; F. Fabrikeier; 3 S., 1 D.; 2 ~ 30/7 25 Juliane Lovise Christine Børresen af Ourø, f. 10/5 01, levede 68; 3 D.; [† 23/11 1866].

15. 29/1 1867 [Karrebæk 11/2 41] Frederik Münter, f. Kbh. 22/7 07; F. Dr. phil og theol., Prof. Friederich Christ. Carl Heinrich M. af Kbh. St. Pet. K., Biskop over Sjællands Stift; M. Maria Elisab. Krohn; St. Kbhs. Bgdsk. 25; C. 18/1 33, l.; Adj. p. Hlh. 3 .; Sp. Rold-V. 26/9 37, o. 22/11; ~ 18/11 37 Juliane Uldall; F. Jstrd. Vilh. Aug. U., Toldkassr. i Nestved; M. Johanne Louise Nellemann; 4 S., 2 D.; see J. C. F. A. Hjorth i Aadum; [† Kbh. 10/9 1873. Var kommen til Kbh. for at opereres for en Hjertesygdom (!), da han under et Anfald af den styrtede om paa Gaden og døde, inden han kunde komme paa Hospitalet. „Havde hverken sin Faders eller sin Broders Lærdom, men lignede dem begge ved sin bramfri, vindende Personlighed, der har skaffet ham mange Venner rundt om i Landet og ikke mindst i hans Menigheder“. See D. T. 73/246].

16. 6/1 1874. Johan Vilhelm Beck; see Ørum-G.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Ørslev Kirke, s. 1045-1070, Solbjerg Kirke, s. 1071-1084.