Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1312. Vetterslev og Hømb,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/233; L. P. B. 545; K. M. 128; Lkm. 1/454; M. 90; Kbg. 1739.
———————————

1. 15 . . Iver Stub, forhen Munk i Ringsted Kloster(1).

1b. (1584). F. S. ? Thord Stub.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

2. 15 . . Jens Rasmussen Warde.

3. (1608. 10). Søren Olufsen, f. c. 66; 1 ~ Johanne Rasmusdtr., † 00; 2 ~ . . . ; [† 21/9 1629; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 5, s. 525 (se nedenfor).

4. o. 11/11 1629. Søren Sørensen Quist, f. Kbh.; vist St. Kbh. 22, Bacc. 28; [fmtl. † el. forflyttet før 1645].

KUM I, s. 58, 91 (»Severinus Severini Hafniensis/Severinus Severini Qvistius Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 190.

5. (1645) [p. Cap. Slaglille-B., o. 2/9 35] Laurits Pedersen; maaskee St. Roesk. 29; 1 ~ (45) Karen Jacobsdtr. af Sandby-V.; 2 D.; 2 ~ Sophie Pedersdtr., levede 83; M. Mette Nielsdtr. (2 ~ Villum Jørgensen, Skolemstr. i Nestved); [fmtl. † c. 1666].

KUM I, s. 96 (»Laurentius Petræus Nestvedianæ«); PT 8:6 (1927), s. 193; KS 6:3 (1939-41), s. 177 (Rettertinget); Kopskatten 1645, opsl. 22; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 178.

6. 1666 [r. Cap. Ringsted-B., k. 10/12 52] Dines Lauritsen; St. Kjøge 46; ~ Anne . . . , som overlevede ham; [† c. 1673].

KUM I, s. 198 (»Dionysius Laurentij«).

7. 31/1 1674 [r. Cap. Slangerup-U., o. 24/2 69] Jacob Adsersen (Ahasverus) Arp; St. Slangerup 64; ~ Kristine Nielsdtr., † 01; [† 1702; Lgst.].

KUM I, s. 319 (»Jacobus Asveri Arpius«); DanKir bd. 5, s. 525 (se nedenfor).

8. 21/2 1702. Claus Johansen Plum, f. Kbh. 69; F. J. P., Forst. v. Børnehuset og Medlem af Generalkirkecomm.; M. Else Marg. Bülcke; St. Kbh. 92, Bacc. 93; ~ 03 Agnete Danielsdtr. Kellinghusen, f. Kbh. 75, Skifte 5/2 25; F. D. K., Urtekrmr.; M. Cathrine v. Dams; 7 S., 2 D.; 2 ~ •/11 34 (35) Ane Marie Hansdtr. Klingenberg, E. e. R. R. Dumetrius i Toksværd, f. c. 81, b. Nestved St. Mort. K. 25/5 45; u. B.; see V. H. Tryde i Sandby-V.; Daniel C. P. i Baarse-B.; [† 26/9 1739].

KUM II, s. 187, 193 (»Claudius Iohannis Plumius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ringsted hrd. nr. 9 og 47.
(1/11 1726* V. H. Tryde; see Sandby-V.).

9. 6/11 1739 [p. Cap. Nakskov-B. 2/9 35, o. 21/10] Hans Christian Nielsen Schjern; [3/5 1743 Guldbjerg-S.; see Halsted-A.].

10. 31/5 1743, o. 14/6, Johan Jensen With; [30/9 1746 Døllefjelde-M.; see Hunseby].

11. 17/3 1747, o. 22/3, Rudolph Bølch Nicolaisen el. Nielsen Løvenschild; [27/9 1765 Dannemarre-T.; see der].

12. 4/10 1765, o. 9/10, Gregers Christophersen Zimmer af Dannemarre-T., f. •/8 39; St. Slag. 59; C. 12/6 65, n.; ~ 67 Ingeborg Marie Tryde af Sandby-V., d. 21/10 40, † Kbh. Trin. S. 23/7 25; 4 S., 1 D.; see Conrad Z. i Veggerby-B.; [† 6/8 1773].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1305; Kbg. Sandby (1641-1781) opsl. 127 (hustrus dåb); Kbg. Kbh. Trin. K. (1813-27 D) opsl. 440 (enkens død).

13. 25/11 1773, o. 17/11, Ove Hansen Guldberg; [19/9 1781 Nykjøbing-R.; see Vigersted-K.].

14. 12/12 1781 [p. Cap. Vigersted-K. 31/3 79, o. 7/4] Edvard Tilemann Schmidt, f. Skodborg 39; Bdr. t. Peder J. S. p. Seierø; F. Jens Pedersen Smed; M. Mar. Edvardsdtr.; St. Ribe 61; C. 11/6 67, h.; ~ Førslev 19/5 80 Vita Friborg; F. Christ. Pedersen F., Rgmtkvarteermstr. i Ringsted; M. Vita Holgersdtr. Rørdam af Vigersted-K.; 2 S.; 2 ~ Gottfried Walbohm, Dstrchir. i Ringsted; [b. 2/1 1788].

Achelis II, nr. 6446; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Skippinge hrd. nr. 21.

15. 4/4 1788, o. 25/6, Peter Friis, d. Svendbg. 18/12 50; (Bdr. t. Margrethe S. F. ~ L. P. Satterup i Dannemare-T.); F. Frederik Christian Edvardsen F., Tobaksspinder i Svendbg.; M. Margrethe Cathrine Nielsdtr. Hundorff; St. pr. Nybg. 70; C. 15/4 82, n.; ~ Vetterslev 18/7 00 Elisabeth Madsen, † 17/12 29; u. B.; [† 28/12 1816].

KUM III, s. 300 (»Petrus Friis«, 20 år gl.); Ringsted Herreds Skifteprot. (1813-20) f. 135, 126, 137 (hans skifte); H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Stenstrup, Aarhus 1955, s. 7, 16; Richter I, s. 337 (enkens død).

16. 9/4 1817, o. 14/5, Jacob Jacobsen; [19/6 1822 Vigersted-K.; see der].

17. 2/10 1822 [Adj. Hlh. •/11 15] Georg Holger Waage; [26/5 1824 Nestved St. Mort. K.; see Kbh. Frue K. 1 r. Cap.].

18. 1/10 1824, o. 27/10, Vilhelm Theodor Lindegaard; [7/9 1832 Slaglille-B.; see der].

19. 5/12 1832 [Cat. Holbæk 20/9 24] Vilhelm August Honum; [30/1 1841 Ørslev-S.; se der].

20. 12/4 1841 [Cat. Kjøge 3/8 32, o. 26/10] Peter Martin Malling Storm, f. Skodborg 10/8 05; F. Rasmus Malling S., Contr.; M. Else Cathrine Switzer; St. Ribe 24; C. 15/1 30, l.; c. Adj. Roesk. 1/10 30; Adj. ss. 21/5 31; ~ 24/4 33 Bernhardine Magdalene Middelboe, f. Kbh. 16/2 13; (Sstr. t. Marie C. M. ~ P. M. Bildsøe i Taulov og t. Pouline M. M. ~ P. C. P. Westergard, Kat. i Kjerteminde); F. Bernhard Ulrik M., Commandeurcpt.; M. Magdalene Foersom; 5 B.; [† m. p. 27/5 1843; særdeles brav og afholdt, men nedbøiet af Næringssorger og tilsidst sindsforvirret; B. D. G. 1/161].

Achelis II, nr. 8759.

21. 21/8 1843 [Resen-H. 9/9 34] Hans Buhl Steenberg; [29/10 1853 Førslev-S.; see der].

22. 19/1 1854 [Cat. Horsens 14/6 49] Victor Salomon; [6/8 1862 Herslev-G.; see der].

23. 15/10 1862, o. 10/12 [Adj. Roesk. 18/5 (23/5) 55] Peter Alberg Holm af Nordstrømø, f. Kirkjuteyg Pg., Kvivik Bygd, Nord-Strømø Præstegjeld, Fær., 24/5 23; St. Kbhs. Bdgsk. 41; C. 1/11 47, l.; Lærer v. Døttresk. p. Chrhvn. . . ; c. Adj. Aarh. 20/2 49; Adj. ss. 4/7 50; 1 ~ 9/8 51 Petra Conradine Stæger, f. Kbh. 19/3 31, † 10/4 69; F. Etrd. Rasmus Carl S., Finants-Hovedkassr.; M. Sophie Therese Alberg; 2 S, 1 D.; see J. V. Malling, Cap. p. l. i Frederiksborg-H.-H.; 2 ~ 23/4 72 Anna Fenger af Kbh. Frelsers K., f. Slotsbjergby 3/3 37, u. B.; [30/6 1869 Dalum; E. S. 1/829].

24. 10/9 1869. Hans Valgard Steingrim Finsen; see Ringsted o. Cat.

———————————

Noter:

(1) Ringsted Kloster var et stort og betydeligt benediktinerkloster, oprettet i 1135 af munke fra Odense. Kun klosterkirken St. Bendts kirke er i dag bevaret.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Vetterslev Kirke, s. 518-526; Høm Kirke, s. 527-532.