Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 188. Dannemarre og, efter Rescr. 17/4 1688, 25/4 1691 Tillitze,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Loll.-Falsters Stift.

M. S. 2-b/9; Rh. 1/239; L. P. B. 7; Lkm. 2/714; Kbg. 1700.
———————————

1. 15 . . Svend Madsen; „vittig til at fange Harer i sin Kaalhave“; [† 1572].

2. 1572. Mikkel Sørensen; ~ Kirstine . . . ; [† 1577].

3. 1577 [r. Cap. Vestenskov-K. . . ] Peder Jensen; [1591 Nakskov; see der].

4. 1591 [r. Cap. Stokkemarke c. 86] Niels Sørensen Mariager; ~ Anna Madsdtr.; B.; 2 ~ Etm.; [† 1596].

5. 1596. Jens Feddersen Fionus; St. i Kbh. (76-78); ~ F. E.; B.; 3 ~ Etm.; [† 1600].

FS nr. 406 (»Johannes Fedderus«); F-P s. 77.

6. 1600. Hans Aagesen; ~ F. E.; B.; 4 ~ Etm.; [† 1603].

7. 1603. Jørgen Christensen (vistnok Bdr. t. Anna C. ~ K. E. Pontoppidan i Halsted-A.); ~ F. E.; [† 1636; gav ikke mindre end 1 Klokke, 2 Lysestager, 2 Alterklæder, 2 Duge, 1 Bækken, 1 Lysekrone og 1 Tinkande til Kirken; Mindetavle i K.; Eptph.].

Rho-Friis I, s. 192, 239-40; DanKir bd. 8, s. 336, 337-38, 338-39 (se nedenfor).

8. 1636 [p. Cap. Halsted-A., o. 11/12 33] Jacob Eriksen Pontoppidan, f. S. Broby 5/5 06; (Bdr. Henrik E. P. i Veile-H., t. Erik E. P. i Kjøge-Ø., t. Laurits E. P. i Utterslev, t. Knud E. P. i Halsted-A. og t. Karen E. P. ~ O. Lauritsen i Marslev-B.); F. E. Knudsen, Forv. p. Brobygd. og Geværfabrikken ss.; M. Anna Lauritsdtr. af Espe-V.; St. Od. 29; 1 ~ Gjertrud Lauritsdtr. Krabbe, fra Ølmanæs i Halland; (Sstr. t. Anna K. ~ H. E. Pontoppidan i Veile-H.); F. L. Eriksen K. t. Ølmanæs; M. Karen Pedersdtr. Friis t. Gresnæs; 2 ~ Anna Lauritsen; vistnok 2 ~ Etm.; [† P. 21/9 1638].

KUM I, s. 95 (»Iacobus Erici Pontopidanus Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Jacobus Ericius Pontoppidanus«, 27 år gl.); PT 2013, s. 1-25.

9. 1638 [p. Cap. Errindlev-O., o. 25/10 33] Marcus Andersen Tuxen (Teuxen) af Tranekær-T., f. c. 04; St. Kbh. 26; vistnok ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1640; Biskoppen vilde ikke gjøre ham til Capellan i Tranekær „formedelst hans store Vankundighed“; muligt var han kun Cap. hos J. E. Pontoppidan].

KUM I, s. 78 (»Marcus Andreæ Teuxenius, Langlandensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Marcus Andreæ«, 29 år gl.).

10. o. 16/3 1640. Hans Hansen Mule af Stokkemarke, f. c. 14; St. Od. 36; ~ F. E., † 64; 7 B.; see Hans H. M. i Landet-Aa.-R.; O. A. Smidt i Arninge; Etm.; [† p. Kbhs. Studiegaard 4/10 1681; Man skar i den bedrøvelige svenske Feide endog Snørlivet op paa hans Kone, for at faae de da brugelige Sølvmaller og Sølvkjæder deri].

KUM I, s. 132 (»Iohannes Iohannis f. Mulenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Johannes Johannis Mulenius«, 26 år gl.); Danske Kancelli: Ansøgning om kapellan 1680.

11. 28/8 1680** [Hør. Kjøge c. 72] Tobias Jørgensen Fimmer, f. Kjøge 44; St. Kjøge 69; 1 ~ 83 F. D. Else Hansdtr. Mule, † 87; 2 ~ Rudbjerggd., Tillitse S., c. 88 Christiane Charlotte Helt, d. Kjøge 23/1 67; F. Jørgen Helt, Tolder i Kjøge; M. Cathrine Friedrichsdtr. Bremer (Sstr. t. Christian F. B. t. Kbh. Petri K., t. Johan F. B., tydsk Hofp. og Moster t. Cathrine G. C. Langelo ~ C. D. J. Friedenreich t. Aalbg. Bud. K. og t. H. G. N. Masius, tydsk Hofp.); 1 D. kendes; see J. M. Borrebye, r. Cap. i Nakskov-B.; [† 7/4 1711].

KUM II, s. 14 (»Tobias Georgij Fimmerus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som Kap. med succession; Kbg. Dannemare (1700-1814) opsl. 81 (død); Kbg. Køge (1657-68) opsl. 69 (2. hustrus dåb), opsl. 3 (hendes forældre); Køge byfoged: Skifteprot. (1678-82) opsl. 111 (Skifte efter 2. hustrus fader); Skøde- og panteprot. (1686-88), opsl. 84 (sælger 2. hustrus ejendom); Danske Kancelli: Kaldsbrev, Ansøgning om kaldet.

12. 19/12 1711. Mag. Ole Frantsen Thestrup af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Nybg. 22/6 84; St. Nakskov 96; Alumnus p. Borchs Coll. 11/4 98 – 11/12 02; C. 14/12 02, l.; ~ 13 Johanne Dorothea Mathiasdtr. Atke af Stokkemarke, f. 93, † 15/7 53; 9 S., 3 D.; see L. M. Frølund i Faxe; Hans Christ. O. T. til Roesk. Frue K.; S. P. Wedege i Randers; (Sønnen Mag. Georg Fred. Stampe T. blev Rtr. i Aalbg., see J. M. P. Blicher i Søllerød); [† 3/6 1736].

KUM II, s. 218 (»Olaus Francisci Thestrup«, 13 år gl.); Borchs K. nr. 44.

13. 17/8 1736, o. 26/9, Christopher Gregersen Zimmer af Nykjøb-S., f. 23/8 05; St. Od. 24; C. 27; Præd. hos Enkedronning Anna Sophie p. Clausholm; 1 ~ 16/6 37 Christine Margrethe Brabrand fra Binnitze(1), f. c. 17, † 47; 2 S., 4 D.; 2 ~ 22/6 50 Anna Hedvig Hansdtr. Aggerup af Magleby p. M.; u. B.; see Gregers C. Z. i Vetterslev-H.; [† 8/8 1765].

KUM II, s. 461 (»Christophorus Zimmer«, 19 år gl.).

14. 27/9 1765 [Vetterslev-H. 17/3 47, o. 22/3] Rudolph Bølch Nicolaisen el. Nielsen Løvenschild, f. Valby i Sjælld. 14; F. N. Poulsen, Degn; St. Helsing. 32, Bacc. 34; C. c. 38, h.; ~ Christence Johansdtr. Lønborg af Aarh. Dk. r. Cap.; u. B.; [† 1770].

KUM II, s. 538, 550 (»Rudolphus Bullichius Lewenschildt«, 18 år gl.).

15. 26/10 1770 [r. Cap. Fred. Mich. K.-E. 14/12 64, o. Od. 1/2 65] Laurits Pedersen Satterup, f. Fred. 16/12 32; (Halvbdr. t. Nicolai P. S. i Bølling-S.); F. P. Nikolai S., Guldsmed; M. Mette Lauritsdtr. Lyders; St. Fred. 50; Hør. ss. . . ; C. 61, h.; Pr. 79; 1 ~ Høien 9/5 65 Ellen Kirstine Frederiksdtr. Falchenberg; F. F. Jensen i Fred.; M. Anne Lucie Lauritsdtr. Falchenberg; 3 S., 2 D.; 2 ~ her 30/3 87 Margrethe Sophie Friis, d. Svendbg. Frue K. 12/5 48, † Skjelby 7/12 23; (Sstr. t. Peter F. i Vetterslev-H.); F. Frederik Christian Edvardsen F., Tobakspinder i Svendbg.; M. Margrethe Cathrine Nielsdtr. Hundorff; u. B.; see Etm.; [† 21/1 1788; munter, dog ogsaa alvorlig; almindelig agtet for sin Nidkjærhed og Frimodighed i at prædike Evangeliet; Eptph.].

E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 560, 618, 854, 1292; Riberhus amt nr. 1021; Nygaards sedler: 1. vielse, børn i Fredericia; Kbg. Skjelby (1814-39) opsl. 200 (enkens død); H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Stenstrup, Aarhus 1955, s. 7, 16; Falsters Birk Skifteprot. (1823-25) f. 145, 149, 387 (enkens skifte); DanKir bd. 8, s. 339 (se nedenfor).

16. 25/7 1788 [Linnerup-H. 16/2 87, o. 23/5] F. Bdrs. Poul Satterup, d. Kold. 14/3 51; (Bdr. t. Peder J. S. i Hodde-T. og t. Nicolai S. i Varde); F. Jacob Pedersen S., Guldsmed (Bdr. t. Nr. 15 og Halvbdr. t. Nicolai P. S. i Bølling-S., Farbr. t. Laurits S. i Hylke og t. Marie Elisabeth S. ~ J. Lyhne i V. Tørslev-S.); M. Cecilie (Sidsel) Poulsdtr. Pagh; St. Kold. 73; C. 17/4 83, h.; Hør. Fred. 77; Hør. Kold. (82); Pr. 01; ~ 87 (Bev. 8/6) F. D. Anne Marie Lauritsdtr. Satterup, d. Fred. Mich. K. 15/7 68, † Aalbg. 24/5 27; 4 S., 5 D.; see K. Kjer i Skjærbæk; [† 1814; N. 521].

E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 996, Gejstl. sk. i Maribo amt, Lollands Sønder hrd. nr. 26; Nygaards sedler: Dåb, hører, vielse, enkens død.

17. 22/7 1814 [Tyregod-V. 24/6 03, o. 26/10] Søren Ancher Winther af Gjedsted-F., f. 6/7 74; St. Vibg. 92; C. 16/7 95, l.; Lærer v. Waisenhuset 96–00; ~ 23/1 03 Maria Martha Braag, † 24/2 49; 5 B.; see C. F. Møller i Hygom-H.; [† 1848; havde en klar Forstand og en sprudlende Vittighed; men var neppe kommen paa sin rette Hylde; god Oeconom; Mangfoldige i Menigheden ere overbeviste om, at han kunde „Mere end sit Fadervor“; Monument paa Kgd.].

Sixhøj nr. 1485; Nygaards sedler: Børn i Thyregod; DanKir bd. 8, s. 339 (se nedenfor).

18. 14/5 1848 [Feiø 17/7 40] Jens Rudolph Johannes Berg, f. p. Skjoldemose 28/3 02; F. Christian Fred. B., Propr.; M. Elisabeth Hensler; St. Roesk. 18; C. 17/10 22, l.; c. Adj. Roesk. 22; Adj. Nakskov 26/9 26; Sp. Sandby 9/2 36, o. 25/3; 1 ~ 24/6 36 Anna Thorsen, † 31/5 39; F. Kmrd. Christen T. t. Asserstrup, Landvæsenscomm.; M. Christiane Frederikke Th. Engel; 1 S.; 2 ~ 20/8 40 Karen Cathrine Engel, f. Nakskov 5/6 20, † 25/12 59; F. først Kbmd., siden Restaurateur; 6 S., 5 D.; see J. C. R. Valeur i Guldager; [† 3/12 1857; en i alle Henseender rigt udstyret Personlighed; var af en godmodig Charakteer, den behageligste Selskabsmand blandt Høie og Lave, men en letsindig Huusfader; efterlod Hustru og 9 Børn i saa forviklede Pengeforhold, at hans Bo maatte betragtes som fallit (Rh. 1/243); E. S. 1/120].

(20/2 9/5 1858 J. M. Damkjer; see Kjetterup-G.).

19. 9/5 1858 [Thorstrup-H. 19/7 45] Christopher Leberecht Tobiesen* af Vindinge, f. 1/4 07; St. Vdbg. 27; C. 16/1 33, l.; p. Cap. Steenstrup-L. 18/10 33, o. 13/11; Sp. Hodde-T. 6/12 36; Pr. Ø. Horne, V. Horne og Skads HH. 19/8 45; Rigsdagsmand (Ribe A. 1.) 5/10 48; (Herslev-V. 3/1 – 2/3 56); Pr. her (S. og N. Hrd.) 13/12 64 (1/1 65); R.* 26/5 67; D. M. 16/10 83, ved sit Jubilæum; Stiftspr. 31/1 84; ~ Vindinge 5/5 35 Bolette Elisabeth Lorentzen, f. Od. 28/10 07, † 30/12 69; F. Jørgen Georg L., Kbmd., Fuldm. v. Odense Postkontor; M. Birgitte Marie Frantsen; 4 S., 6 D.; see V. C. Schousboe, o. Cat. Viborg; Leopold E. L. T. i Tanderup; [# 31/12 1885; † Frederiksberg 16/6 93].

Elvius s. 92; G-HF I, s. 131-134.
———————————

Note:

(1) Binnitze er en herregård, som nævnes første gang i 1446. Gården ligger i Hillested Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Danmare Kirke, s. 328-339, Tillese Kirke, s. 340-352.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Dannemarre Sogn s. 320-330, Præsterne: s. 321, II s. 280-282).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Dannemarre Sogn s. 238-244, Præsterne: s. 239). PDF-udgave.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1179. Tillitze,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

Rh. 250; M. S. 2-b/9 og 69; Kbg. 1700.
Anm. Præsterne synes, at have staaet i et Afhængighedsforhold til Sognepræsterne i Dannemarre som Vicepastorer(1) el. Sognecapellaner.
———————————

0. 21/3 1531. Niels Madsen.

FR s. 280.

1. 15 . . Rasmus . . .

2. (1574). Anders Hansen Faber; „en stormodig Tydsker“.

3. (1584). Niels Pedersen.

4. (1601. 10). Niels Thøgersen; hans Navn paa den lille Klokke 1601.

DanKir bd. 8, s. 349 (se nedenfor).

5. c. 1618. [p. Cap. Søllested, o. 9/8 16] Erik Mortensen, maaskee af Landet-B., f. p. Taasinge c. 88; St. 13; ~ (42) Birgitte . . . ; [† c. 1664; hans Navn paa Kirkeklokken 1649].

KUM I, s. 9 (»Ericus Martini Thasingensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 114 (»Ericus Martini Thaasingensis«, 28 år gl.); DanKir bd. 8, s. 349 (se nedenfor).

6. (1661**). Peder Pedersen; maaskee St. Slag. 52; M. var Sstr. t. Bodil Nielsdtr. i Nestved; [† c. 1663; var fmtl. p. Cap.].

KUM I, s. 237 (»Petrus Petri«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 89.

6b. c. 1664-1670. Fmtl. ubetjent.

7. 5/8 1670**. Oluf Andersen Thiereby (Smid), fmtl. af Tjæreby-A., f. Tjæreby 31; St. Roesk. 51, i Franeker 60, Leiden 61, Oxford 62; Pr. . . ; ~ Sille Davidsdtr.; mindst 9 D.; see Etm.; M. J. Femmer i Longelse-F.; E. J. Dannefer i Karleby-Ø.; [† 1691. Overordentligt stærk. Paa Viinstuen i Nakskov fremtraadte han jevnligt som en Nimrod(2) mod Garnisonens Officerer, hvem han kastede ud af Vinduer og Døre, naar de enten forstyrrede ham i hans Morgenandagt ved en god Frokost, eller paa anden Maade vilde have ham tilbedste. Er maaskee den O. A. Smidt, som kom til Arninge; men der maa da have været Een, som ikke kjendes, mellem ham og Etm., som i saa Tilfælde ikke var Adj. og Succ.].

KUM I, s. 233 (»Olaus Andreæ Tierebye«); Helk I, s. 151 (»Andrisonius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som kapellan med succession til Dannemare, Ansøgning, Ansøgning om kap. 1686.

8. 18/1 1687**, o. 10/3 89 Jens Jensen Snistorph af Kbh. Nic. K. 1 r. Cap.; St. Kbh . 79; ~ F. D. Christence Olufsdtr.; u. B.; 2 ~ E. J. Dannefer i Karleby-Ø.; u. B.; [† 1691].

KUM II, s. 91 (»Ianus Iani«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som Kap. med Succession 1687, ansøgning; PT 1:4 (1883), s. 293 (Bircherods Dagbøger); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 44 (unævnt, fmtl. død uden børn).

Derefter, ifølge Rescr. 17/4 1688, Annex til Dannemarre.

———————————

Noter:

(1) Vicepastor = en præst, der passede et præstekald, hvis indehaver havde indtægterne af det, men ikke selv boede paa stedet og kunne passe det.
(2) Nimrod = en stærk mand eller ivrig jæger. I bibelen navn paa en sagnhelt, der skal have grundlagt et mægtigt rige i Babylonien.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Tillese Kirke, s. 340-352.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Tillitse Sogn s. 331-339, Præsterne: s. 337-339, II, s. 283-284).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Tillitze Sogn s. 244-251, Præsterne: s. 250). PDF-udgave.