Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1252. Utterslev,

Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/161; M. S. 2-b/4; L. P. B. 21; Lkm. 2/689; Kbg. 1682.
———————————

0. (1532). Hans Olsen.

FR s. 432.

1. (1570). Anders Pedersen; St. 61.

FS nr. 169 (»Andreas Petri«).

2. (1581. 84). Knud Christensen; hans Navn paa Kirkeklokken 1581.

DanKir bd. 8, s. 542-43 (se nedenfor).

3. 15 . . Hans Henriksen Tornov, f. Fyen; F. H. Bertelsen; St. Od. 92; ~ Catharine . . . ; [† 1603; Eptph.; Lgst.].

FS nr. 66 (»Johannes Henrici«); DanKir bd. 8, s. 543, 544 (se nedenfor).

4. 1603. Niels Jensen, f. Nykjøb. p. F. c. 69; 1 ~ Sindel . . . , † 20; 2 ~ her 6/5 21 Maren . . . , E. e. O. P. Holstebro, r. Cap. i Nakskov; [† 29/12 1625; Lgst.].

Perlestikker, s. 168-169, 384; DanKir bd. 8, s. 544 (se nedenfor).

5. 1626 [p. Cap. Landet-Aa., o. 25/9 25] Troels Nielsen Alsted, vist af Alsted-F., f. c. 97; St. 17; [† 22/2 1632; Lgst.].

KUM I, s. 30 (»Trugill. Nicol. Alstedius«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Trugillus Nicolai Alstedius«, 28 år gl.); DanKir bd. 8, s. 544 (se nedenfor), han var ikke ~ Anna Hammer, som beror på en fejltolkning af en gravsten.

6. 1632 [Rtr. Assens 14/5 29] Lars Eriksen Pontoppidan, f. Brobygd. 23/4 04; (Bdr. t. Henrik E. P. i Veile-H., t. Knud E. P. i Halsted-A., t. Jacob E. P. i Dannemarre-T. og t. Erik E. P. i Kjøge-Ø. og t. Karen E. P. ~ O. Lauritsen i Marslev-B.); F. E. Knudsen, Forv. p. Brobygd. og v. Geværfabrikken ss.; M. Anna Lauritsdtr. af Espe-V.; St. Od. 26, Bacc. 28; ~ 17/10 30 Maren Amme; see Oluf L. P. i Vesterborg-B.; [† 27/8 1652; omtaltes længe for sin stille Vandel og sit gudsfrygtige Levnet; Portrait i Kirken].

KUM I, s. 77, 92 (»Laurentius Erici Pontanus, Fyonus«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Laurentius Erici«, 25 år gl.), s. 125 (»L. E.«, 28 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 53 (Poul Danchels Optegnelser); DanKir bd. 8, s. 543, 544 (se nedenfor).

7. 1652 [p. Cap. Halsted-A., o. 6/6 49] F. Bds. Christian Knudsen Pontoppidan af Halsted-A., f. c. 26; St. Od. 45, Bacc. 46; ~ Nakskov 14/11 52 Anne Hansdtr., f. c. 29, b. 2/1 91; F. H. Andersen, Kbmd. i Nakskov; M. Anne Nielsdtr. (2 ~ Anders Jørgensen Hammer); see Etm.; B. P. Top i Kjerteminde-D.; [† •/3 1674; velsindet, men levede i fattige Omstændigheder. De Svenske gjorde i nogle Aar (?) dagligt reent Bord hos ham; Lgst.].

KUM I, s. 190, 199 (»Christianus Canutj Halstedius Loll.«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Christianus Canuti«, 25 år gl.); DanKir bd. 8, s. 544 (se nedenfor); Nakskov byfoged nr. 433; HT-Sadolin s. 550.

8. o. 24/4 1674. Mourits Theophilussen Ruchrad, f. p. Søgaard 42; (Bdr. t. Jens T. R. i Vesterborg-B.); F. T. R., senere Eier af Søgaard v. Vesterborg; M. Birgitte Jensdtr. Warbjerg (Sstr. t. Claus J. W. i Radsted); St. Nestved 64; Pr. (06); 1 ~ F. D. Anne Christiansdtr. Hammers, f. 55, † 2/6 91, i sin 12. Barselseng; 2 S., 2 D.; 2 ~ Birthe . . . , som overlevede ham; (see J. S. Bildhugger, r. Cap. i Thoreby); [† 1706; Lgst. over hans Forældre i Vesterborg K.].

KUM I, s. 319 (»Mauritius Theophili Lalandus«); DanKir bd. 8, s. 544 (se nedenfor); s. 630 (Vesterborg kirke); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 40; PT 8:6 (1927), s. 236 (Bircherod); 9:2 (1929), s. 245; FWDP 1052,08.

9. 3/9 1706 Mag. Peder Frederiksen Suhr, f. 78; (Bdr. t. Bernt F. S. i Kjøbelev-V., t. Johan C. F. S. i N. Vedby-A. og t. Anna F. S. ~ G. H. Zimmer i Nykjøb.-S.); F. Kmrd. F. Bernhardsen S., Amtsforv. i Nysted; M. Cathrine Pedersdtr.; St. Nysted 97; Mag. 04; ~ Maria Christiansdtr. Schandorf af Nebbelunde-S., † 40; 4 S., 8 D.; see O. D. J. Lütken i Skjellerup-E.; (N. H. Ursin i Gyrstinge-F.); [† 24/5 1735].

KUM II, s. 227 (»Petrus Friderici Suhr«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 543; Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29s; LF-Degne s. 80.

10. 25/6 1735 [p. Cap. Nakskov-B. 29/12 32, o. 14/1 33] Poul Poulsen Rogert af Nakskov-B. r. Cap., f. 2/4 02; St. Nakskov 22, Bacc. 24; C. 9/10 31, l.; Hør. Nakskov 28; ~ 9/5 40 Cecilie Margrethe Müller af Birkerød, E. e. Laur. Rhode, Consumtionsforv.(1) i Nakskov; 2 S., 3 D.; see P. S. N. Bang i Vig-A.; V. S. A. Herbst i Kongsted; [† 13/4 1749; lærd, flittig, men melancholsk; byggede 42 et anseeligt Stuehuus; W. 2/275; N. 500].

KUM II, s. 447, 459 (»Paulus Pauli Roggert«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 99; Københavns byting nr. 2246; PT 12:5 (1950) s. 117-120 (Rogert).

11. 23/5 1749 [Herredskirke-L. 23/7 45, o. 13/8] Jochum Brochdorf Berntsen Suhr af Kjøbelev-V., f. 30/11 el. 23/11 10; St. 30, Bacc. 33; Hør. Nakskov 33; C. 28/7 39, n.; 1 ~ 4/9 41 Johanne Clausdtr. Top, d. Nakskov 7/9 14, † 46; (Halvsstr. t. Didrik P. T. t. Slag. St. Mikkels K.); F. C. Jacobsen, Kbmd. i Nakskov; M. Cathrine Sofie Markusdtr. (2 ~ Peder Hansen Top, Kbmd. i Nakskov); 1 S., 3 D.; hvoraf den Ældste 6 Uger efter Brylluppet; 2 ~ Saxkjøb. 27/9 46 Cecilie Margrethe Nielsdtr. Wandel, f. Saxkjøbing, † 69; (Sstr. t. J. N. Vandel p. Feiø, Faster t. H. C. Vandel i Græse-S., t. C. P. Rud i Ø. Ulslev-G., Halvfaster t. Mette H. W. ~ J. Collin i Kallundbg. og Moster t. Anna M. Olsdtr. ~ C. J. P. Werløs i V. Ulslev); F. N. Jensen, Kbmd., hvis Moder Karen Vandel var af Od. St. Knuds K.; M. Lucie Pedersdtr. Berth (Faster t. H. H. Berth, r. Cap i Rødby-R., Moster t. Henrik H. F. i Kippinge-B. og t. Anne F. ~ C. L. Pontoppidan t. Aarh. Dk.); 4 S., 7 D.; see L. J. C. Benzon i Vestenskov-K.; [† 26/9 1767; snild og aarvaagen; havde megen Græmmelse af en ugudelig Person, Jørgen Nielsen, Bøssemager i Løitofte, som truede med, at slaae Præsten ihjel som en Hund].

KUM II, s. 530, 542 (»Ioachimus Bernhardus Suhr«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1983, 1095, 1872; PT 16:2 (1974), s. 167, 175.

12. 13/11 1767 [p. Cap. Steppinge-F., Haderslev Amt, 60; Hjælpep. i Halsted-A. 64] Peder Christian Rhode, f. Kold 24/12 34; F. Christen Pedersen R., Hattemager; M. Maren Jensdtr.; St. Kold. 56; C. 29/8 58, n.; Pr. 76; ~ 5/2 68 Johanne Dorothea Margrethe Jensdtr. Kaalund af Tirsted-S.-V., E. e. L. B. Wichmann i Herredskirke-L., og † Nakskov 16/6 18; u. B.; [† 19/8 1793. Høi, ziirlig, mager og bleg, men smuk; stedse pynteligt klædt og meget snaksom. Forfatter af Haderslev Amts Beskrivelse og Samlinger til de danske Øers Lollands og Falsters Historie; W. 2/266. N. 494; Eptph.].

E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 153, 607; DanKir bd. 8, s. 543 (se nedenfor); DBL.

13. 27/9 1793, o. 1/11, Iver Tidemand, f. Strømsø 26/3 68; F. Christ. T., ansat ved Kongsberg Sølvværk; M. Antonette Frisenberg; St. pr. 88; C. 24/1 92, h.; ~ Kbh. 8/10 94 Cathrine Marie Bay, f. c. 72, † Nykjøb. p. F. 18/10 61; 4 S., 4 D.; [† 15/5 1819].

14. 27/8 1819. Nicolai Clausen Bagge; [21/2 1827 Tirsted-S. V.; see der].

15. 2/5 1827 [Vicepastor Vesterborg-B. 2/12 25] Nicolai Conrad Nannestad; [1/8 1832 Ø. Velling-H.-G.; see Vestenskov-K.].

16. 26/9 1832 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 9/2 31] Hans Ancher Jespersen, f. Nexø 12/8 03; F. Jstrd. Christian J., senere Amtmd. p. Bornholm; M. Elisabeth Cathrine Smith Heiberg; St. Fdbg. 21; C. 20/4 26, l.; Landsthingsmd. for 5te Kreds 20/6 55; (Gamtofte 9/5 – 28/6 57); ~ 27/4 32 Jutta Kunigunde Boisen af Vesterborg-B. (F. Biskop over Lollands-Falsters Stift), f. 3/4 10; u. B.; [# 2/7 1879; E. 1/783 og S. 1/948].

———————————

Noter:

(1) Consumtionsforvalter = ansvarlig for opkrævning af Konsumption, (af lat. consumptio 'forbrug'), der var en afgift på en række varer, især levnedsmidler og brændsel, samt på formaling af korn og fremstilling af brændevin. Vareafgiften, der var pålagt i Danmark 1657-1852, blev betalt, når varerne blev ført ind i en købstad gennem byens porte eller udlosset i havnen. Ved byportene fandtes en accisebod, hvor en kongelig betjent stod for opkrævningen af de såkaldte »bompenge«.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Utterslev Kirke, s. 532-545.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Uttersløv Sogn s. 187-230, Præsterne: s. 189-193, 696-697, II s. 273).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Utterslev Sogn s. 154-166, 609, Præsterne: s. 161, 612-613). PDF-udgave.