Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1139. Søllerød og fra 14/1 1780 til 7/5 90 Hirschholm (Hørsholm),

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/62; L. S.*; S. i K.; L. P. B. 507; K. M. 155; M. 22; Lkm. 1/41; Kbg. Søllerød 1756, Hirschholm 1784.
Anm. Capellet i Vedbæk, en Gave af Assurance-Forretningsfører E. J. Hvidt, indviet 4/6 1871.
———————————

1. (1555). Jens Ovesen el. Olufsen.

2. 15 . . Mag. Hans Lauritsen; [1566 Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

3. 1566 [Skp. . . .] Niels Pedersen; see Etm.; [† 1606].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. 1606 [p. Cap.* 95] F. S. Hans Nielsen*; Sorø Sk. 86; St. i Rostock og Wittenberg 93; ~ Kirstine Eriksdtr., maaskee fra Helsingør; [† 1647; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift; T. 316].

SB s. 102 (»Johannes Nicolai Sylleryd«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; Helk I, s. 323; KS 2:6 (1872-73), s. 38.

5. k. 11/2 el. 24/2 1647 [p. Cap.*, o. 2/7 45] Jørgen Lauritsen Aaschou el. Aaskov (Amnisylvius), f. Ribe 16; St. Ribe 38; see Etm.; [† 3/3 1690; W. 1/7; N. 4].

KUM I, s. 143 (»Georgius Laurentii Ripensis«).

6. 27/8 1679**, o. 11/1 80, F. S. Laurits Jørgensen Aaschou, f. c. 58; St. Fdbg. 76; 1 ~ Rungstedgd. 6/7 82 Else Marie Philipsdtr. v. Essen, Skifte 14/9 92; 2 ~ Inger Hjeronymusdtr. Basballe; see Hieronymus L. Aa. i Brøndshøi-R.; [† 27/10 1711].

KUM II, s. 67 (»Laurentius Georgii Aaschou Solleredensis«).

7. 21/11 1711 [Skp. t. Ostindien, o. 31/10 08] Poul Christensen Schultz; St. Aarh. 03, Bacc. 04; [† 8/1 1730].

KUM II, s. 288, 291 (»Paulus Schult«).

8. 14/2 1730. Anders Jensen Cramer (Kramer), d. Rand. 12/3 05; F. J. Andersen C. (Hornbech); M. Maren Lauritsdtr. (Jespersen) (Sstr. t. A. L. Jespersen i Ørsted-E. og t. Anna L. J. ~ P. M. Karmark Rold-V.); St. Sorø 23; C. 4/7 25, l.; ~ 9/12 33 Anna Poulsdtr. Badstüber, f. 14, † Asminderød 31/3 04; F. P. B., Kobbersmed i Brede; M. Engelcke Legan; [† 19/5 1746].

KUM II, s. 453 (»Andreas Cramerus«, 18 år gl.); SB s. s. 244; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 483.

9. 3/7 1746 [p. Cap.* 24/12 45] Frants Henrik Jensen Schade Parelius; [23/12 1753 Rødby-R.; see der].

10. 25/1 1754 [Karise-A. 26/2 45] Herman Hermansen Treschow, f. Læssø (Lesja), Aggershuus St., 07; (Bdr. t. Gerhard H. T. t. Kbh. Trin. K.); F. H. T., Generaltoldforv. i Trondhj. og Eier af Læssø Jernværk; M. Mette Marg. Krenckel; St. pr. 24; C. 18/9 30, l.; p. Cap. Trondhj. Frue K. 17/10 35; Sp. Vaage (Vågå), Aggershuus St., 6/9 37; ~ Trondhj. Frue K. 3/12 37 Anna Schjelderup Arentz, E. e. P. Lund, r. Cap t. Trondhj. Frue K.; see Herman H. T. til Kbh. Garn. K.; Sts. H. P. P. Lund t. Helsing. St. Olai K.; [† 19/6 1774; W. 2/513].

KUM II, s. 460 (»Hermannus Treschow«, 19 år gl.).

11. 3/8 1774 [Chinap. 29/10 71, o. 8/11] Jens Mathias Pedersen Blicher af Stokkemarke, f. 9/7 43; St. Nykjøb. 62; C. 15/10 70, n.; ~ 74 Cathrine Elisabeth Thestrup, f. 50, † Kbh. 23/5 09; F. Mag. Georg Fred. Olsen T. af Dannemarre-T., Rtr. Aalbg.; M. Anna Elisab. Michaelsen; 3 S., 7 D.; (see F. C. Jürgensen i Bogense-S.); [b. 30/11 1786].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 833.

12. 23/9 1787 [Nestved St. Mortens K. 29/5 82] Prof. Poul Danchel Bast; [25/4 1788 Kbh. Frue K.; see der].

13. 13/6 1788 [Beftoft 18/7 60] Peder Gutfeld; [2/10 1789 Skjærbæk; see der].

14. 7/5 1790 [Aaker 27/11 89] Christopher Nyholm; [9/1 1801 Nyborg; see der].

15. 20/3 1801 [r. Cap. t. Aalbg. Frue K. o.s.v. 14/8 89] Mag. Nicolai Ulrik Bach, f. Sophienberg i Sjælld. 7/2 55; F. Chr. B., senest kgl. Gartner paa Vallø; M. Mariane Krag; St. Roesk. 74; C. 16/12 77, l.; Mag. 80; r. Cap. Kjøge-Ø. 26/5 84, o. 23/6; ~ Kbh. 30/8 84 Vibekke Kirstine Marie Røstvig; [† 24/4 1823].

16. 29/8 1823 [Frederiksberg-H. 15/10 10] Jens Hansen Frechland, d. Hors. 10/7 72; F. H. F., Kbmd.; M. Marie Jensen; St. Hors. 94; C. 19/7 97, h.; Skp. 29/8 00, o. 3/9; R. m. Kbhs. Sp. 7/5 13; ~ Anna Christine Nissen, d. Kbh. 17/9 70, † 11/3 34; F. Chr. N., „islandsk Arbeidskarl“; M. Anna Cathrine . . . ; mindst 1 D.; see C. U. Boesen i Høie-Taastrup; [† 20/1 1826; N. 176; E. 1/457 og S. 1/509; Kirkegaardsmonument på Frederiksberg Kgd.].

DanKir bd. 1-3, s. 494 (Frederiksberg kirke).

17. 19/5 1826, o. 28/8 [Andenlærer ved Jonstrup Sem. 14/1 18] Caspar Johannes Boye; [22/7 1835 Helsing. St. Olai K.; see Kbh. Garn K.].

18. 18/9 1835 [Eiby-D. 18/3 14, o. 29/4] Peter Rosenstand Kall, f. Kbh. 18/9 84; F. Etrd. Abraham K., Prof.; M. Maria Anna Sophie Rosenstand-Goiske; St. 00; C. 23/4 04, l. egr.; ~ Kbh. Frue K. 27/10 15 Anna Dorothea Müller, f. 98, † Kbh. 23/8 64; u. B.; [† 22/1 1836].

19. 20/5 1836 [Saxkjøb. 18/9 26] Boie Frederik Outzen Boisen; Pr. 29/5 40; [18/6 1852 Gjentofte; see der].

20. 6/11 1852 [r. Cap. t. Aarh. Frue K. o.s.v. 7/2 46, o. 27/3] Lic. th. Ole Christian Lund Gad af Everdrup, f. Vindslev 16/7 13; St. Helsing. 32; C. 4/7 37, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 27/9 37 – 18/5 41; Lic. th. 19/6 40; udenlands 41; O.; [† 2/3 1859; E. 1/479 og S. 1/524].

Borchs K. nr. 566.

21. 10/6 1859 [Helnæs 3/4 47] Jacob Christian Jacobsen, f. Trondhj. 8/6 11; F. Peter J., Lærer v. Waisenhuset ss., siden Degn i Fjelsted-H.; M. Emilie Cathr. Bjerck; St. Od. 30; C. 10/7 37, l.; p. Cap. Ørsted i F. 31/8 39, o. 20/11; ~ 10/9 62 Charlotte Amalie Lovise Nyholm, f. 22/6 59; (1 ~ 59 Frederik Rotbøll, Forp. paa Christianshede, Sindal Sogn; sep. 53; 3 ~ 19/9 68 Carl Gustav Reichel, Kbmd. i Berlin); F. Etrd. Johs. Christ. N. til Baggesvogn; M. Adelaide Marg. Bang: u. B.; [† 13/3 1863; der fortælles, at han engang som P. paa Helnæs skal have væddet om, at han skulde faae alle fire Farver i Kortspil anbragte i een Sætning, hvilket han løste paa følgende Maade: „Naar Djævelen kom ind ad disse „Ruder“ og med sine skarpe „Kløer“ greb fat i vore arme „Hjerter“, da maatte vi raabe: „Spar“ os Herre!“].

22. 19/6 1863 [Diac. ved Flensbg. St. Maria K. 1/6 53] Frants Sophus Christen Wedel, f. Kbh. 24/7 26; F. Cfrrd. Severin Henrik Aug. W. af Skaarup-T., Generaldecisor for det indirecte Skattevæsen; M. Nic. Joh. Hansen; St. Kbhs. Bgdsk. 43; C. 10/7 48, l.; Diaconus i Sørup, Flensbg. Pr., 18/2 51, o. Flensbg. 23/2; ~ Kbh. Garn. K. 2/2 64 Emma Sophie Christiane Henriette Hartmann, f. Kbh. 22/12 41, † Søllerød 3/2 1914; F. Prof. Johan Peter Emil H., Org. v. Kbh. Frue K. og Komponist; M. Emma Sophie Amalie Zinn; (68) u. B.; [# 1897; R.* 97; † Søllerød 27/6 1906].

Arends II, s. 352: W. III. 260. 760; M. 223. 280; Elv. 502 f.; Gr.-H. & H.-F. II. 218; Fr. B. II. 143; Vahl. XIV. 87; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Søllerød Kirke, s. 430-446; Bd. 2, Frederiksborg amt (1967) Hørsholm Kirke m. kapeller, s. 975-1003.