Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1535. Sørup (Sörup),

Ny Herred (Nieharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1660; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 153. Peder Laurenti; straks efter Reformationen; (J. 1017).

2. 15 . . Andreas; (J. 1017).

3. 15 . . Laurentius Gelting; byttede vist Kald med Etm.; [1553 Flensbg. St. Johs. K.; see der].

4. 1553 [Flensbg. St. Johs. K. (50)] Broderus Petri; byttede vist Kald med Formanden; (mindst) 1 S.; [var her endnu 1588; fmtl. † c. 1596; (J. 860. 1017; O. H. Moller. VIII. 14 f.)].

5. 1596 [Diak. Eggebæk 93] Paulus Jacobi*, f. i Slesvig Hertugd.; St. Rostock 91; ~ 11/9 94 . . . . ; see H. Pauli t. Flensbg. Helligg. K.; Etm.; [fmtl. † 1646; (J. 940. 1017; Rost. Matr.; R. A. No. 945. 1049); Achelis I, nr. 808].

6. 1646 [p. Cap.* 39] Johann Andreæ Junker, f. Tønder; St. i Rostock 36; ~ F. D. . . . Paulsdtr.; see Andreas J., Diak.*; [† 1667; (J. 1017; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1937].

7. 28/4 1667, i. 24/6. Mag. Johann Hollænder*, f. Flensbg. 30/10 36; F. Johann H., Skomgr.; St. i Hamburg 55, i Leipzig 57; i Jena 58, i Strassburg 60, i Kbh. 65; Mag. Kbh. 67; 1 ~ . . . . ; B.; 2 ~ 16/6 68 Elisabeth Danielsdtr. Luther; F. D. Martinsen L., Sp. i Breklum; M. Margaretha Johansdtr. Moth af Flensbg. St. Maria K.; (mindst) 2 S.; [# 1729; † Husum 1731; (J. 1017 f.; C. lit. I. 256; Tresch. 302; Strassb. Matr. I. 630; K.-S. 2 R. II. 528; V. f. K. 2 R. VII. 234 L. 16-18; Nordfr. Ver. 1924 S. 101 (Hustrus Slægt); Nied F.-G. XII. 113); Achelis I, nr. 2661; KUM I, s. 331 (»Iohannes Hollander Flensburgensis«); II s. 1 (»Iohannes Hollander, pastor primarius Sørupensis in ducatu Slesvicensi«)].

7b. p. Cap., o. 3/3, i. 29/3 1697. F. S. Daniel Hinrich Holländer, d. 4/9 71; St. i Kiel 91, i Wittenberg s. A., i Halle 94; ~ 26/7 07 Drude Wilhelmsdtr. Valentiner af Munkbrarup, f. 23/12 80, † 24/1 50; [† 4/12 1731; (J. 1018; O. H. Moller. V. S. 10 L. 1); Achelis I, nr. 3785].

8. 13/6 1729, i. 28/8. Johann Georg Ostwald, f. Falkenburg, Neumark, 30/4 96; F. Hinrich O., »Töpfer«; M. Gertrud Dravens; St. i Halle, i Kiel 25; ~ Rendsburg 22/11 29 Christiana Heering, † 16/8 74, E. e. Joachim Langemaak, Diak. i Gettorf; F. Josua H., Sp. i Bargum; M. Dorothea Christine Burchardsdtr. Lüders; (mindst) 1 S., 1 D.; [# 16/4 1759; † Sønderbg. 14/2 1778; (J. 1018; I. C. Friedrichsen. 77 ff.)].

9. 1759 [Hoge 38] Hinrich Christian Jovers, f. Husum 28/8 11; F. Michael J., Rdmd.; St. i Jena 31; 1 ~ Maria Poulsen; F. Peter P., Kbmd. i Flensbg.; 2 ~ F. Sstr. Sophia Hedwig Poulsen; (mindst) 1 S., 1 D.; see P. Lorenzen, Diak. t. St. Nic. K. p. Før; [† 14/4 1767; (J. 683. 1018; Nied. F.-G. XIII. 10); Achelis I, nr. 5294].

10. 8/5 1768 [Foretoft 63] Andreas Thomsen, f. Sibbershusum, Rødenæs S., 12/9 32; F. Leve T., Koogsinsp. i Rødenæs; St. Altona t. Gøttingen 52, i Kbh. 56; Fp. før 63; 1 ~ Birgitte Christine Fabricius af Varde; 2 ~ 6/5 71 Marie Petersdtr. Iversen, f. c. 52; F. Peter I. p. Svendsbygd., Sørup S.; M. Anna Elisabeth Hansen; (mindst) 4 S.; see Christian G. F. T, Diak.*; [† 22/11 1809; (J. 519. 1018; M. 279; Pr.-Ber. 1827 S. 587; I. C. Friedrichsen. 89. 163; Nied. F.-G. VIII. 118); Achelis II, nr. 6054, (7308 søn); KUM III, s. 70 (»Andreas Thomsen, Rodenaesa-Tonderanus«, 24 år gl.)].

11. 3/5 1811, i. 4/8 [Diak. Petersdorf 89] Johann (Hans) Friedrich Ohrt, f. Pløn 18/1 61; F. Joachim Fr. O., Muremstr.; M. Marie Elisabeth Langmaack; St. i Kiel 79; C. Glückstadt 87; ~ 17/11 90 Dorothea Sophia Amalia Rieck, f. 25/1 65; F. Georg R., Kæmner i Lemkenhafen, Femern; M. Anna Margr. Kruse; (mindst) 2 S.; see Georg Chr. Fr. O. i Eskris; (Aug. Fr. O. i Skivum-G.); [† 22/2 1821; (J. 1018. 1289; M. 279. 1165; Wulff. 7; Alb. II. 142 L. 5-6; Pr.-Ber. 1822 I. 96; I. C. Friedrichsen. 79 f.; Nied. F.-G. VIII. 225].

12. 12/2 1822, i. 28/4 [Nybøl (T.) k. 22/3 04, i. •/12] Balthazar Georg (Jürgen) Franzen, f. Tønder 14/2 75; F. Nicolai F., Fuldm., senere Vinhdlr.; M. Louise Eleonore Krüger; St. i Kiel 94; C. Gottorp 98; Huslærer p. Schackenborg; Diak. Tating 01; ~ Dorothea Knudsen fra Tønder; [† 25/10 1837; (J. 507 f. 831. 1018; M. 279 f. 422; Voss. 184; Wulff. 20; Lüb. & Schr. 173, Suppl. 697; Alb. I. 231; Intelligentsblad f. Tønder og Omegn 1859, No. 42. 43; B.-L.); Achelis II, nr. 7617].

13. 9/10 1838, i. 2/12 [Tating 2/8 25, Pr. Eidersted 23/11 34-38] Johann Andreas Hansen, f. Tating, Eidersted, 11/6 93; F. Hans H, Skllr.; St. Slesvig t. Kiel 14; C. Gottorp 20; Huslærer hos Archidiak. Claus Harms i Kiel; Diak. Neuendorf 22; ~ Caroline Boë; F. Johann B., Sp. i Kappel; [# 1850; Sp. i Speier 52; Oberotternbach (bayersk Pfalz) 58; † 21/11 1864; (J. 767. 830. 1018; Lüb. 273; M. 280. 525; Fr. B. I. 61; Wulff. 37, II. 5; Voss. 26. 180; A. f. S. u. K. V. 325 f.; Heinr. Rave. 72); Achelis II, nr. 8248; Fr.B. I, s. 61].

14. 1850 [Løgumkloster 36, # 48 og 50] Hermann Peter Johann Høcker, f. Slesvig 5/9 99; F. Bernh. Gottlieb H., Bager; M. Margar. Dorothea Hammer; St. i Kiel 21, i Kbh. 22; C. ss. 28 og 29; 1 ~ Marie Katharina Koch; 2 ~ Dora Johanne Bothilde Carstens; [† 3/4 1853; (J. 301; M. 280. 329; Fr. B. I. 95; Hjelholt); Achelis II, nr. 8580; KUM III, s. 616 (»Hermannus Petrus Johannes Höcker (Höiker)«; Fr.B. I, s. 95)].

15. 3/3 1854 [Oversø 16/6 51, o. 10/8] Immanuel Barfod; [6/5 1864 Herredskirke-L.; see der].

16. 1864 [Diak. Breklum 51] Lorenz Julius Emil Clausen, f. Gettorf 6/10 17; F. Lorenz C., Sp. i Gettorf; M. Abel Christina Mumsen af Sottrup; St. Flensburg t. Kiel 38, i Tübingen 40; C. Gottorp 43; Diak. Læk 49, valget annulert 50, c. Diak. sst. s. A.; [# 1891; † Flensbg. 11/3 1902; (M. 280. 415. 442; Wulff. II. 27; Alb. I. 138; Volb. 39. 57; I. C. Friedrichsen. 85; H. C. Carstensen. 49); Achelis II, nr. 9522].

———————————

 

 

No 1535b. Diakoner i Sørup (Sörup).

[Ny Herred (Nieharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1691; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Johann Popsen, maaskee Sp. i Bøl (Gottorp) før eller efter; (J. 1018. 1152).

2. 15 . . Anchises Moller; [(1565) Eggebæk; see der].

3. 15 . . Timotheus Schmidt (»Hr. Timm«); havde 19 B.; see Etm.; [# 1616; † c. 1617; boede i Møllmark; (J. 1018; A. f. S. u. K. I. 279)].

4. 1617. F. S. Petrus Timothei (Timm); [afsat c. 1621; see Nykirke (F.)].

5. c. 1622. Henricus Pauli; [1630 Flensbg. Helligg. K.; see der].

6. 1630 [Lærer i Sønderbg. 23] Joachim Hemping, f. Lübeck; St. i Rostock 22; [† 1669; (J. 1018; Rost. Matr.)].

7. i. 8/4 1669. Andreas Junker, fmtl. af Sørup; vist St. Rostock 60; [1698 landsforvist; (J. 1018; Saucke. 17); Achelis I, nr. 2780].

8. i. 8/5 1698. Caj Burchard Zwergius; [5/6 1711 Slotsp. p. Kronborg i Helsingør; see Helsing. St. Mariæ K.].

9. 1711. Valentin Valentiner; [1729 Flensbg. Helligg. K.; see der].

10. i. 24/6 1729. Magnus Ferber, f. Husum 22/11 87; F. Georg F., Cantor i Husum, siden i Slesvig; M. Elisabeth Wedderkop; St. i Jena 07; [† 22/4 1759; (Krafft. 361; J. 1019; Visitat.-prot. 1746; Schl.-H. Anz. 1760 S. 641 (Søskende); Nied. F.-G. XII 167); Achelis I, nr. 4435].

11. i. 24/6 1759. Andreas Nielsen, f. Abild 24; F. N. Christiansen; M. Botilla . . . ; St. Tønder t. Kbh. 47; 1 ~ Dorothea Sophie Thomsen fra Gammelbygd., Sørup S.; 2 ~ Sara Katharina Hollænder fra Brandsted (Bramsted?, Ladelund S.); [† 23/4 1793; (J. 1019); Achelis II, nr. 5873; KUM III, s. 70 (»Andreas Nielsen, Tunderensis, 22 år gl.«)].

12. 1794. Carl Georg Jahn, f. Flensbg. 2/12 65; F. Karl Georg J., Kirurg.; St. Flensbg. og Rendsburg t. Gøttingen 84, i Kiel 86; C. Gottorp 90; [1803 Brügge; † 10/8 1818; (J. 1019; Lüb. 163; M. 280. 977; Wulff. 12; Pr.-Ber. 1818 S. 803 1821, II. 79; Nied. F.-G. X. 90); Achelis II, nr. 7212].

13. i. 23/9 1804. Nicolai Hermann Hasse, f. Wandsbek i Holsten 10/9 66; F. Friedrich H., Sp. i Segeberg i Holsten; M. Agata Cathrine Krohn; St. i Kiel 86; C. Glückstadt 93; [# 1820; † Kappel 30/11 1831; (J. 1019; M. 280; Wulff. 15; Lüb. & Schr. 227; Alb. I. 331; Pr.-Ber. 1822 I. 95)].

14. 19/12 1820, o. 25/2 21 [Subrtr. v. Borgersk. i Uetersen 06] Johann Friedrich Ludwig Lau; [24/4 1827 Hofp. p. Glücksborg; see der].

15. 30/4 1828, i. 17/8, Christian Georg Friedrich Thomsen af Sørup, f. 10/4 97; St. i Kiel 15, Gøttingen s. A.; C. Gottorp 21; see Friedrich R. N. T. i Aventoft; [# 1850; † Altona 24/2 64; (J. 1019; M. 280; Fr. B. I. 75; Wulff. 37, II. 12; Pr.-Ber. 1821 VI. 157; I. C. Friedrichsen. 89 (Efterk.)); Achelis II, nr. 8301].

16. 30/11 1850 [Lærer v. Frue Sognesk. i Kbh. 44, v. vestre Bgsk. ss. 46] Johannes Christian Ludvig Plenge; [1/2 1851 Satrup, Gottorp Pr.; see Ødis].

17. 18/2 1851, o. Flensbg. 23/2, Frants Sophus Christen Wedel; [1/6 1853 Diak. Flensbg. St. Maria K.; see Søllerød].

18. 3/3 1854 [Lærer v. den mosaiske Drengesk. i Kbh.] Georg Vilhelm Müller; [8/10 1856 Diak. t. St. Mariæ i Haderslev; see Adserballe].

19. 9/6 1858, o. 13/8 [uord. Vesperp. v. Frue K. i Haderslev 56; uord. p. Cap. i Nykirke (F.)] Jens Peter Bekker; [15/4 1862 Treja, Gottorp Pr., afsat af d. t. R. 12/3 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Hammer-H.].

Vakance 1862–1868.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 1017-19.