Forside Forkortelser Arends’ kilder

Flensborg.

No 1491. Sognepræster til St. Johannes Kirke.

Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1674; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1527. 31) [cath. P. (i Flensbg.?)] Johannes Berndes (Berensen, Bernhardi); ~ Kirstine Tuchsen, der overlevede ham; see Johannes B. i Broager; [† e. 1534; (J. 860; O. H. Moller. VIII. 12 f. 14; V. f. K. 2 R. IV. 199 Note 4)].

2. (1550). Broderus Petri, byttede vist Kald med Etm.; [1553 Sørup; see der].

3. 1553. [Sørup 15 . . ] Laurentius Gelting, byttede vist Kald med Formanden, f. Gelting; ~ . . . , † 22/7 81; [† 12/8 1583; (J. 860. 1017; R. A. No. 389. 467; O. H. Moller. VIII. 15 f.)].

4. 1583 [Crtr. Flensbg. 82] Mag. Henricus Johannis; [•/7 1593 Flensbg. Nic. K.; see der].

5. 5/11 1593 [P. i Ø. Hever, o. 12/7 90] Mag. Gerhard Ouw (Aue, Owe) d.æ., tillige Klosterp. 97–34; f. Flensbg. 5/5 61; F. Marcus O., vist Farver; M. . . . Gerhardsdtr. Slewerth af Flensbg. Nic. K.; St. i Rostock 81, i Wittenberg 82; Hør. Flensbg. 84; Mag. Wittenberg 88; Crtr. ss. 88; ~ 23/11 90 Magdalena Martinsdtr. Schwelundt; F. M. S., Rdmd. i Flensbg.; (mindst) 1 S., 2 D.; see Etm.; P. M. Møller, Diak.*; T. Lund og G. Meiland t. Helsing. St. Maria K.; [† 1634; (J. 823. 860. 874 f.; Voss. 162 f.; Rost. Matr.; O. H. Moller. VIII. 23-36, XI. 42; R. A. No. 504. 675. 804. 806. 823. 982; Sim. 94 f. 184); Achelis I, nr. 632].

6. 1634 [Diak.* 30] F. S. Mag. Gerhard Ouwe (Auw, Owe) d.y., f. 17/1 04, tillige Klosterp. 34–53; St. Hamburg t. Kønigsberg 25, i Rostock 26; i Sorø skole 26-27; St. i Kbh. 27, i Kønigsberg 29; Mag. Rostock 30; Cantor og Crtr. Flensbg. 30; ~ 30/10 30 Anna Casparsdtr. Lopen, † 17/11 59; F. C. L., Bgr. i Neumünster; (mindst) 1 S., 1 D.; see Wolfgang O. her; Etm. og S. Thomsen t. Flensbg. Nic. K.; [† 20/2 1653; (J. 860 f. 875; O. H. Moller. VIII. 36-40, IX. 7; Køn. Matr. I. 289. og 314; Rost. Matr.; B.-D. 1337; Schl.-H. Anz. 1765 S. 821 ff.; Sim. 186); Achelis I, nr. 1638; PT 15:2 (1967-68), s. 191; SB, s. 148].

7. 1653. Mag. Johannes Walther af Flensbg. St. Maria K. Diak., tillige Klosterp. 53–56, f. Hemmingstedt i Ditmarsken 25; St. i Rostock 46 og 51; Mag. ss. 53; ~ 53 F. D. Magdalena Gerhardsdtr. Ouw; (mindst) 1 S. ; 2 ~ Nr. 9 her; see Paul G. W. i Gelting; [† 31/12 1659; (J. 860. 875; C. lit. I. 709; O. H. Moller. VIII. 40 ff.; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2401].

8. 1660 [Husby c. •/3 59] F. Svoger, Mag. Wolfgang Ouwe (Awe), tillige Klosterp. 61-76, en Søn af Nr. 6, f. 23/3 32; St. i Rostock 50; Mag. ss. 54; St. i Leipzig 55; ~ 16/2 60 Elisabeth Olufsdtr. Riber af Alslev-H., f. 18/9 33, † 17/2 11; u. B.; 2 ~ 77 S. Kenckel i Tønder; [† 9/1 1676; i Husby blev hans Hus nedbrændt af Svenskerne; (J. 860. 875. 977; C. lit. I. 473 f.; O. H. Moller. VIII. 42-48; Rost. Matr.; K. S. 2 R. II. 527; B.-L.); Achelis I, nr. 2374; Jensen III, s. 977].

9. 1676 [Diak.* 59] Samuel Thomsen; [31/7 1685 Flensbg. Nic. K.; see der].

10. 1685 [Diak.* 80] Andreas Hoyer af Karlum, f. 16/5 54; St. i Kiel 72, i Leipzig 76; Vicepr. 94; Pr. 09-24; ~ 13/9 80 Anna Christina Zimmermann, f. Lund 24/10 64, † 29/5 27; F. Georg Z., Postmstr. i Flensbg.; M. Dorothea Feddersen; (mindst) 2 S., 2 D.; see Andreas H. i Store Vi; Nicolaus H., Diak. her; Fr. Moller t. Flensbg. St. Maria K.; [1724 Generalsuperintendent; Cons.-Rd. s. A.; † Rendsburg 10/7 1728; (Scholtz. 208; J. 844. 860 f.; Lüb. 58; C. lit. I. 266; O. H. Moller. VIII. 49-54, IX. 18 f., XII. 12 f.; J. & M. IV. 136 f.; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 52; Cl. Rolfs. 127; Sj. Gejstl. 58 ff. (Slægt); B.-L.); Achelis I, nr. 3149; O. H. Moller 1751, s. 12-13 (se nedenfor)].

11. 10/9 1724 [Diak.* 20/4 12] Christian Ernst Philipsen Lundius* af Ullerup, tillige Klosterp. 15–67, f. 13/3 83; St. Sønderbg. t. Wittenberg 02, i Leipzig, Halle og Kiel; Hør. Flensbg. 9/12 09; Pr. 35; Cons.-Rd. og Medl. af Overconsistorialraadet 38; 1 ~ 28/2 13 Helene v. Lutten, † 9/12 31; F. Hilmar v. L., Rdmd. i Flensbg.; M. Anna Andersen fra Stenbjerg; (mindst) 1 S.; 2 ~ 28/10 32 Dorothea Emerentia Harder, d. 18/2 96; F. Gerh. Wilh. H. af Ravnkjær, Kbmd. i Kappel; M. Dorothea v. Mellen, E. e. J. F. Vogt i Ravnkjær; (mindst) 2 D.; see Philip Ernst L. i Ladelund; H. J. Balsløv i Dybbøl; Etm.; [† 21/1 1767; (J. 844. 860 ff. 875; O. H. Moller. VIII. 54-68, IX. 33-38, XII. 14-16; B.-D. 1273; Giessing. III. 49-66; Kordes. 480; V. f. K. 2 R. IV. 438 f. (Stamt.); Allen. I. 161 ff.; Sim. 188); Achelis I, nr. 4234; O. H. Moller 1751, s. 14-16 (se nedenfor); PT 12:6 (1951), s. 136, 147].

12. 7/7 1767 [Diak.*, k. 17/6 61] Matthias Schmidt, f. Husum 18/1 36; F. Hans S., Garver og Deput. Bgr.; M. Christina Lorentzen; St. Husum t. Gøttingen 54; C. Husum 58; Huslærer i Fave 57; p. Cap. her 60; Pr. 76; ~ 4/9 61 F. D. Dorothea Lund, d. 12/8 35; [† 17/12 1787; (J. 844. 861 f.; O. H. Moller. IX. 52-57 (Slægt); Giessing. III. 57; V. f. K. 2 R. IV. 438 f. (Stamt. o. Hustruens Slægt); Nied. F.-G. VIII. 119 (143)); Achelis II, nr. 6116].

13. 2/7 1789 [Diak. Tellingstedt 87] Richard Brodersen, f. Horsbøl 20/5 58; F. Broder Richertsen, Bde.; St. Husum t. Kiel 79; C. Gottorp 86; ~ c. 92 Pauline Paulsen; F. Paul P., Kbmd. i Flensbg.; [† 25/11 1820; (J. 861; M. 219; Wulff. 7; Schr. d. schl.-holst. patriot. Ges. 1822 II. 244); Achelis II, nr. 7010].

14. 14/8 1821 [Diak. Læk 23/11 19] Hans Andreas Friedrich Christian Volquardts; Pr. 40; [# 1850; Fp. v. d. slesvigsk-holstenske Hær 50–51; see Nr. 17 her.].

15. c. Sp. 1851 [Sønderho 21/4 48] Niels Nielsen Lund; [1851 fortsatte som Sp. i Sønderho; see der].

16. 22/4 1851 [c. Sp. t. Slesvig St. Michaelis K. 24/9 50] Carl Otto Schmidt-Phiseldeck; [1864 afsat af d. t. R.; see Brøndshøi-R.].

17. 1864 [2. P. i Emden 54, 1. P. ss. 61] Hans Andreas Friedrich Christian Volquardts, f. Haseldorf 26/4 92; F. J. August V., Toldcontroll. i Flensbg.; M. Sophia Lucie Hoffmeister; St. Flensbg. t. Gøttingen 11, i Kiel 13; C. Gottorp 15; Diak. Læk 23/11 19; Sp. her 14/8 1821; Pr. 21/4 40; R.* 28/6 40; # Sp. og Pr. 50; Fp. v. d. slesvigsk-holstenske Hær 50–51; Overkirkerd. 62; Pr. 65; [† 23/11 1866; (J. 492. 845. 861; M. 219 f. 415; Fr. B. I. 58; Wulff. 33, II. 12; Volb. 24; Lüb. & Schr. 664, Suppl. 860; Alb. II. 517); Achelis II, nr. 8135; Fr.B. I, s. 58].

18. 1867 [Diak. Uetersen 55] Christian August Frölich, f. Sørup 8/2 24; F. Christian August F., Degn; M. Maria Catharina Gander; St. Flensbg. t. Kiel 44; C. Gottorp 50; Cap. Sülfeld 54; [# 1898; † 22/3 1899; (M. 220. 712; Wulff. II. 34; K.- u. S.-bl. 1899 S. 48 No. 13); Achelis II, nr. 9723].

———————————

 

 

Flensborg.

No 1491b. Diakoner til St. Johannes Kirke.

[Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1674; Kirkesproget er tydsk.
Anm. Fra 1767 betjente Diakonen tillige Flensborg Kloster.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Matthias . . . ; er maaskee identisk med Matthias, Diak t. Flensbg. St. Nic. K.; (findes ikke i Arends’ præstebiografier, kun i diakonlisten i bd. 3, s. 45).

2. 15 . . Asmus (Erasmus) . . . , tillige P. i Adelby; fmtl. ~ 26/4 62 »des Schotten Dochter«; [† 16/9 1565; (J. 861. 965; R. A. No. 78. 122)].

3. (1570). Claus (Nicolaus), visst tillige P. i Adelby; [† 1574; (J. 965 f.)].

4. o. 10/1 1574. Johannes Martens (Martini), f. Flensbg.; St. Frankfurt a. d. O. 70, i Rostock 72, i Wittenberg 73; ~ 14/2 74 Christina . . . ; [† 28/7 1583; (J. 861; Rost. Matr.; Witt. Matr.; O. H. Moller. IX. 1; R. A. No. 226. 465; K.-S. 5 R. I. 757); Achelis I, nr. 458].

5. 1583. Andreas Thomsen af Oversø; St. Frankfurt a. d. O. 80; ~ 15/11 84 Talcke Matthiasdtr. Fischer, E. e. Matthias Bartscher i Flensbg.; F. M. S., Bgr. i Flensbg.; (mindst) 1 S.; see J. Thomsen i Ravsted; [† 1622; (J. 861; O. H. Moller. I. Tab. IV., IX. 1 f.; R. A. No. 478. 508. 677; K.-S. 5 R. I. 758); Achelis I, nr. 620].

6. 1622 [Diak. Bredsted 19] Peter Frantsen Møller af Adelby, f. Flensbg. 94; St. Flensbg. t. Rostock 14, Hamburg 15; 1 ~ Margrethe(?) Gjertsdtr. Ouw af Flensbg. St. Johs. K.; (mindst) 1 D.; 2 ~ Anna . . . , som overlevede ham; (mindst) 2 S.; see P. P. Müller t. Slagelse St. Mikkels K.; [1628 tydsk P. p. Kongsberg i Norge; † 16/7 1653; (J. 718. 861; O. H. Moller. VIII. 24 L. 16-17, IX. 4-7; Schl.-H. Anz. 1760 S. 4); Achelis I, nr. 1321; NST 1 (1928), s. 304, 4 (1938), s. 347-348; PT 1987, s. 230].

7. 1630 [Crtr. Flensbg. 30] Mag. Gerhard Ouwe d.y.; [1634 Sp.*; see der].

8. 1634 [Cantor Flensbg. 34] Thomas Hansen Lund, f. Flensbg. c. 08; F. Hans L., Kbmd.; M. Maria . . . ; St. i Rostock 26, i Kbh. 29, i Kønigsberg 29; C. Flensbg. 32; Hør. i Flensbg. s. A.; ~ 9/10 35 Margaretha Nicolausdtr. Moth af Munkbrarup, f. c. 18, † 18/2 96; (mindst) 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Johan L., Diak. i Tønder; Thomas L. Diak. t. Flensbg. St. Maria K.; H. Petersen, Slotsp. p. Glücksborg; W. Valentiner i Munkbrarup; [† 28/6 1650; (J. 861; Rost. Matr.; Køn. Matr.; O. H. Moller. IX. 7-13 (Børn); Sim. 186; V. f. K. 2 R. IV. 222 (Note 2); 231 (Note 2)); Achelis I, nr. 1669; KUM I, s. 97 (»Thomas Lundius Flensburgensis Holsatus«); PT 12:6 (1951), s. 130, 132, 145].

9. 1650. Andreas Fabricius; [1660 p. Cap. Munkbrarup; see Munkbrarup].

10. 1659 [Hyrup c. 56] Samuel Thomsen; [1676 Sp.*; see Flensbg. Nic. K.].

11. 1676. Johannes Holst; [1680 Diak. Flensbg. Nic. K.; see Sp. Flensbg. Nic. K.].

12. 1680. Andreas Hoyer; [1685 Sp.*; see der].

13. 20/8 1685 [Inf. i Flensbg. og Lyksborg] Andreas Reyer, f. Korsør 26/11 57; F. Andreas R., Oldermd. i Flensbg. (der formedelst Krigen opholdt sig i Korsør); M. Anna Marcusdtr.; St. Flensbg. t. Jena 77, i Leipzig 79; ~ 30/11 86 Christina Olausdtr. Moller af Flensbg. Nic. K., † 27/4 99; (mindst) 1 S., 2 D.; see A. Ewald i Dagebøl; Bartholomæus R. L. Wedel p. Amrum; [† 1/6 1699; (J. 861; O. H. Moller. IX. 19 f.; Nied. F.-G. XII. 118); Achelis I, nr. 3332].

14. 2/6 1699. Franz Moller; [29/8 1707 Diak. Flensbg. St. Maria K.; see Sp. ss.].

15. k. 10/10 1707 [Rtr. Rendsburg 06] Georg Pfeiffer, f. Oschersleben i Halberstadt 14/5 63; Inform. i Flensbg.; Quintus (Hør.) ss. 91; Quartus (Hør.) ss. 01; 1 ~ 25/9 93 Clara Nicolaisdtr. Molgard, † 10/5 08; F. N. M., Rtr. Tønder; 2 ~ 09? Agathe Davidsdtr. Peters, f. 9/2 88, † 9/3 10; F. D. P., Kbmd. og Deput. Bgr. i Friedrichstadt; M. Anna Møller; [† 3/4 1712; (J. 861; O. H. Moller. IX. 30-33; Sim. 188; Høft: Rendsb. 268)].

16. 20/4 1712 [Quintus v. Flensbg. Sk. 9/12 09] Christian Ernst Lundius, tillige Klosterp. 15–67; [10/9 1724 Sp.*; see der].

17. 1725. Nicolaus Hoyer af Flensbg. St. Johs. K., f. Flensbg. 18/7 90; St. Flensbg. t. Jena 12–16; ~ 30/10 32 Metta Christina Nicolausdtr. Hoyer af Klægsbøl; (mindst) 1 D.; 2 ~ Etm.; see L. Rolofsen i Rinkenæs; [† 12/2 1735; (J. 862; O. H. Moller. IX. 38 f. 58 L. 3 n; Nied. F.-G. XII. 170; Sj. Geistl. 59); Achelis I, nr. 4619].

18. k. 5/4 1735 [Præd. v. Flensbg. Nic. K. 29–32] Johann Geerkens af Flensbg. Nic. K., f. 30/6 08; St. Flensbg. t. Jena 25–28; C. Rendsburg 29; ~ 36 F. E., † 3/5 78; (mindst) 1 D.; [† 2/5 1740; (J. 862; O. H. Moller. IX. 39-42 (Slægt); Nied. F.-G. XII. 249; Sj. Geistl. 59); Achelis I, nr. 5078].

19. k. 18/9 1740 [Subrtr. Husum 32, Crtr. sst. 35] Broder Timm, f. Olderup 24/2 09; F. Nicol. T., Forv. p. Arlevad; M. Agathe Brodersdtr. Carstensen; St. Husum t. Kiel 27–29; Informator; ~ 28/10 35 Sophia Ernestina Hering, † •/8 52; F. Daniel H., Stads-Secr. i Husum; (mindst) 1 S.; see Daniel T. her; [† 4/2 1750; (J. 862; O. H. Moller. IX. 42-47 (Slægt)); Achelis I, nr. 5153].

20. 1750 [Inf. i Kbh., hvor han prædikede i fl. K.] Johannes Andreas Mayer, f. Esens i Ost-Friesland 6/4 17; F. Andreas M., Smed; M. Catarina . . . ; St. i Halle 39–41; 1 ~ 11/3 51 Christiane Lüders, † 11/9 57; F. Kmrd. L. i Flensbg.; 2 ~ 1/6 58 Catharina Dorothea Jessen, b. 23/4 00; F. Peter Bennich J., Kbmd. i Flensbg.; [1761 Husum; Over-Cons.-Ass.; † 12/8 93; (J. 584. 862; O. H. Moller. IX. 47-52; B.-D. 1293; Kordes. 482)].

21. k. 17/6 1761 [p. Cap.* 60] Matthias Schmidt; [7/7 1767 Sp.*; see der].

22. k. 13/1 1767 [p. Cap. Solt 24/12 59, Cap.** sst. 9/11 64] Daniel Timm, en Søn af nr. 19 her, f. Husum 23/7 36; St. Flensbg. t. Halle 55, i Gøttingen s. A.; C. Flensbg. 89; ~ . . . . Johansdtr. Nissen af St. og L. Solt; [† 4/3 1788; (J. 862. 951; Schl.-H. Anz. 1764 S. 831; Nied. F.-G. VIII. 120); Achelis II, nr. 6165; Jensen III, s. 951].

23. k. 13/5 1789, i. 11/7, Berend Andresen Ell, f. Adelby 7/2 64; F. Andreas Andersen E., Skibseier; M. Abel Jørgens fra Osbæk Teglgd.; St. Flensbg. t. Kiel 83; C. Gottorp 88; [† 10/1 1837; (J. 862; M. 220; Wulff. 8; Lüb. & Schr. 145; Alb. I. 89); Achelis II, nr. 7160].

24. 11/7 1837. Jasper Wald (Waldt), f. Flensbg. 7/8 05; F. Jasper W., Kbmd. i Flensbg.; M. Marie Nissen; St. i Kiel 26; C. Gottorp 31; ~ Magna Maria Augusta Sophia von Bülow, der overlevede ham; [2/10 1842 Vabs; Pr. 56; R.* 59; Sp. og Pr. i Hütten 66; † 9/8 1877; (J. 862; M.-H. III. 340; M. 220. 627. 646. 664; Fr. B. I. 98; Wulff. 50, II. 12; K.-K. 1862 S. 35; Alb. II. 532); Achelis II, nr. 8873; Fr.B. I, s. 98].

25. 31/3 1843. Hermann Friedrich Adolf Wildhagen af Store Vi, f. 21/8 11; St. Flensbg. t. Kiel 32; C. Gottorp 38; [1849 Hohn, # 51; Hückeswagen v. Düsseldorf 52; Hagen i Westphalen 57; # 73; † 14/6 1875; (M.-H. III. 302; M. 220. 914; Fr. B. I. 112; Wulff. 58; Volb. 26; Alb. II. 570); Achelis II, nr. 9253; Fr.B. I, s. 112].

26. 1850. Andreas Jürgen Christian Caspers, f. Slesvig 19/11 19; F. Casper Jes C., Slagtermstr.; M. Hedvig Catharine Christiane Petersen; St. Slesvig t. Kiel 43; C. Gottorp 46; [1851 Husum; c. Pr. 51; Pr. 56; R.* 56 (el. 62–64); (Vamdrup 64, men modtog ikke Kaldelsen); † 7/4 1879; (M. 220. 445; Wulff. II. 31; Alb. I. 118; K.-K. 1832 S. 38; Volb. 26; K.- u. S.-bl. 1886 Nr. 40. 41 (S. 163); Z. f. Schl.-H. G. XXII. 229 f.; B.-L.; Hjelholt); Achelis II, nr. 9683].

27. 1851 [Leder af Privatsk. i Westerburen] Wilhelm August Dame, f. Havhus, Jelling S., 13/3 14; (Bdr. t. Cai Fr. D. i Morsum p. Sild); F. Kai Burchard D., Lysestøber i Flensbg.; St. Flensbg. t. Kiel 34 og 40; C. Gottorp 41; [1865 Bøl; † 28/3 1888; (M. 220. 583; Wulff. 62; Alb. I. 148; K.-K. 1862 S. 26; K.- u. S.-bl. 1888 S. 56; Ostang. Pr.-K. 39); Achelis II, nr. 9326].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 859-862.
Moller, Olaus Henricus: Historische Nachricht sowohl von den Königlichen Pröbsten überhaupt, welche den Kirchen der Stadt und des Amts Flensburg seit der Reformation bisz auf diese Zeit vorgestanden, als auch insonderheit von dem Leben und den Schrifften des S. Præpositi M. Friderici Dame; welche anstatt einer Einladungs-Schrifft ... entworffen hat. Udg. 1751.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. II, s. 426-427 (St. Johannes Kirke).