Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1506. Hyrup (Hürup),

Husby Herred (Husbyharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift..

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1670; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1547). Petrus Sampson; [† 29/5 1559; (J. 969; R. A. No. 13)].

2. 1559-1590.

3. 1590. Nicolaus Georgi; St. i Rostock 78; [† 20/7 1595; (J. 969; R. A. No. 798. 1114); Achelis I, nr. 584].

4. o. 4/4 1596. Ovenus Georgi; [levede endnu 1634; (J. 969; R. A. No. 1115. 1165)].

5. c. 1640 – c. 1656.

6. c. 1656. Samuel Thomsen; [1659 Diak. Flensbg. St. Johs. K.; see Flensbg. St. Nic. K.].

7. c. 1660. Petrus Hildebrandt, f. Grumtoft; F. Owe H., Organist; St. i Rostock 56; ~ 19/10 63 Margaretha Riarsell; F. Peter R., Kbmd. i Flensbg.; 2 ~ Etm.; [† c. 1671; (J. 969; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2640].

8. c. 1671. Jens (Jesse) Ravn (Rabe, Corvinus) af Bjært, f. Moltrup 40; St. Haderslev t. Rostock 60, i Kbh. 61; ~ F. E.; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 1697; (J. 969; Rost. Matr.; Had. Joh. 37; Sl. Kb. Ud. 223 L. 6-5 n.); Achelis I, nr. 2759; KUM II, s. 302 (»Iessenius Corfinus Hatterslebiensis«)].

9. 1703. Laurentius Andersen af Kværn, f. 18/3 78; St. i Kiel 96, i Leipzig 97; ~ F. D. . . . Jensdtr. Rabe; [† 1729; (J. 969); Achelis I, nr. 3998].

10. 1730 [Nehring (i svensk Pommern) 18, afsat 24] Christoph Heinrich Fischer, f. Alsleben i Sachsen c. 85; St. i Leipzig, i Halle, i Kbh. 13; C. Kbh. 13; ~ . . . . , † Hyrup, b. Flensbg. 29/9 57; [afsat 10/3 1750; † 16/3 1762; fik 32 en Pengebøde for egenmægtigt at have afvist 2 Beboere fra Nadveren; (J. 969; Fr. B. III. 114; Visitat.-prot. 1746; Allen. I. 165. 204-11; Heimat. 1905 S. 207 ff.); KUM II, s. 376 (»Christophorus Henricus Fiscerus«, 28 år gl.)].

11. 1750 [Cap.* 48] Hinrich August Langelott, f. Bredsted 9/4 11; F. August L.; St. Slesvig t. Jena 30; C. Flensbg. 38; Diak. Bordelum 39; ~ 52 Catharina Margaretha Hansen; [† 26/2 1776; (J. 735. 969; Haustedt: Bord. 134; Nied. F.-G. XIII. 9); Achelis I, nr. 5261; PT 14:6 (1964-65), s. 134].

12. 1776. Johan Christopher Jebsen, d. Tønder 5/6 48; F. Christian J., Byfgd.; M. Anna Elisabeth Overbeck; St. i Kbh. 68; ~ Anna Magdalene . . . . ; [1791 Bünsdorf; † 1/12 1804; (J. 969.1237; M. 632); Achelis II, nr. 6690; KUM II, s. 283 (»Iohannes Christophorus Iebsen/Iepsen«, 20 år gl.)].

13. 1791. Joachim Conrad Bargum af Aabenraa, f. 18/7 65; St. i Kbh. 82, i Kiel 83; C. Gottorp 89; ~ Dorothea Catharina Christine Diedrichsen; F. . . D., Træhandler i Kiel; (mindst) 1 D.; [1802 Horst; Borsfleth 19; † 12/5 1841; (J. 969; M. 262. 740. 761; Lüb. 218. 252; Had. Joh. 50; Wulff 10; Lüb. & Schr. 34; Alb. I. 28; A. f. S. u. K. III. 233f., IV. 185); Achelis II, nr. 7133; KUM III, s. 388 (»Ioachimus Conradus Bargum«, 18 år gl.)].

14. 1803 [Hør. Glückstadt 94, Crtr. sst. 96] Heinrich Friedrich Christian Schrøder, f. Neumünster 12/3 72; F. Albert S., P. i Bergstedt; St. i Kiel 90; C. Gottorp 99; ~ Catharina Meisterlin, † før 18; [1811 Kappel; † 6/2 1818; (J. 969. 1421; M. 262. 598; Wulff. 22; Pr.-Ber. 1821 II. 77; Ostang. Pr. K. 31)].

15. k. 9/8 1811, i. 12/11 [Hoge 95] Johann Hinrich Sternhagen, f. Mildsted 30/5 63; F. Johann Gotthilf S., P. i Mildsted; St. Husum t. Kiel 85; C. Gottorp 92; [† 19/9 1833; (J. 683. 969; M. 262. 451; Wulff. 14; Pr.-Ber. 1834 S. 93); Achelis II, nr. 7250].

16. 4/3 1834 [Jørl 11/9 21, i. 4/11] Jens Back, f. Spätinghof, Friedrichstadt S., 15/11 79; F. Jens Hansen, Ldmd.; St. Slesvig t. Kiel 01; C. Gottorp 06; Cat. Barmstedt 23/12 08; Diak. Neuendorf 11; ~ Johanna Catharina Becker fra Schönhorst; [# 1851; † Fuldbro (Voldewraa), Husby S., 27/10 1854; (J. 935. 969; M. 235. 262; Lüb. 273; Fr. B. I. 45; Wulff 28; A. f. S. u. K. V. 325; Heinr. Rave. 72; A. f. Sip. VIII. 205); Achelis II, nr. 7884; Fr.B. I, s. 45].

17. 22/12 1851, o. 7/2 52 [cst. Adj. Od. 13/7 47; Adj. sst. 10/7 48] Johan Henrik Nissen; [14/1 1859 Husby, afsat af d. t. R. 15/3 64; see Vissenbjerg].

18. 12/4 1859 [Valsbøl 17/8 56, o. Flensbg. 20/10] Carl Emil Borch; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Skjørpinge-F.].

19. 1864, tillige cst. P. Rylskov 64 [Diak. Kolmar 49] Christoph Hermann Piening, f. Kollmar 11/2 14; St. i Kiel 33, i Tübingen, i Kiel 41; C. Gottorp 43; [# 1891; † Visby 20/1 1892; (M. 263. 274. 748; Wulff. 64, II. 28; Volb. 33; K.- u. S.-bl. 1892 S. 32; Heinr. Rave. 65)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 969.