Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 387. Harridslev, Seilstrup og Rakkeby,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 30; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/168; P. M. 73; Vahls M. S. 167; Kbg. 1717.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1536 [Munk i Børglum Kloster] Peder Laursen; Halvbrdr. t. Biskop Peder Thomsen i Vendelbo Stift „i sit Mødrene“, see Haverslev-B.; ~ . . . ; 1 S., der blev Byfoged i Hjørring; [var her endnu 1553, døde ved at falde af Gangtræet over Rakkeby Aa; vel belæst og forfaren; hans Bibliothek, optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 13 Bøger].

(usikker) 1b. c. 1549? Jørgen Larsen i 17 Aar; boede i Rakkeby; maaskee ham der druknede i Rakkeby Aa; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 13 Bind, (maaskee samme som forrige).

2. (c. 1566). Niels Mortensen; [var her endnu 1584].

3. (c. 1585). [vist Cap.* 80 el. 83] Oluf Sørensen; [† c. 1589].

4. c. 1589. Christen Andersen; [† 1599].

5. 1599. Jørgen Pedersen Klyne; [1602 Thisted-T.; see der].

6. 1602. Jens Tagesen (Thomsen) Kældersvend, f. c. 79; ~ Anne Lauritsdtr., † 38, E. e. P. N. Guldsmed i Skagen; 3 ~ S. Lauritsen i N. Sundby-H.; (mindst) 1 S.; see P. J. Harritslev i Jelstrup-L.; [† 17/7 1614; Eptph.].

KlitVen s. 106, 250.

7. 1614. Peder Bertelsen Aalborg, f. Aalbg.; F. B. Jørgensen fra Ribe, Skipper i Aalbg.; M. Maren Christensdtr. fra Fjaltring; St. i Kbh. (08); 1 ~ Johanne Nielsdtr.; B.; 2 ~ (46) Kirsten Christensdtr., der levede 51, E. e. Anders . . . i Hjørring; B.; 3 ~ Anna Nielsdtr., der overlevede ham; [† pludselig 1657, i en Bondes Huus i Rakkeby; Eptph.].

F-P s. 235 (»Petrus Bartholini Aalborgensis«).

8. 1657 [p. Cap.* 47] Hans Lauritsen Lunde; St. Od. 41, Bacc. 42; 1 ~ Kirsten Poulsdtr., E. e. Anders . . . , † 74; 2 ~ Kirsten Christensdtr., Skifte 30/7 79; [† 24/3 1683; lod Pg. forfalde].

KUM I, s. 163, 174 (»Iohannes Laurentij Lundæus/Lundensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 20, 34.

9. 1683 [p. Cap.* 81**] Niels Thomsen Paal, f. c. 36; F. T. Jensen P. i Kaveltved, Mygdal S.; M. Sophie Nielsdtr. af Bjergby-M.; St. Aalbg. 56 og Kbh. 64; Harridslev-S.-R. 21/9 69*; ~ Kbh. Holmens K. 13/2 70 Anna Mikkelsdtr., † eft. 85, E. e. Jens Pedersen Krudtz i Kbh.; F. M. Andersen, Tøimstr.; u. B.; [† •/7 1685. Førte Gevær med sig i K. og lod grave Tørv om Søndagen].

KUM I, s. 53 (»Nicolaus Thomæ Pool (Pol)«), s. 324 (»Nicolaus Thomæ Høfringius«).

10. 1/8 1685, o. 23/9, Peder Poulsen Bloch, f. Ferslev 24/8 52; F. P. Justesen (Bdr. t. P. J. Ferslev i Liørslev-Ø.); M. Mette Sørensdtr.; St. Aalbg. 70; C. 23/12 72, illum.; Huslærer hos Biskop Mathias Foss i Aalbg. og hos Fru Helvig Krabbe på Vreilevkloster; ~ Birgitte Pedersdtr. (Paludan) af Øsløs-V.-A., f. c. 57?; 2 S.; 2 ~ H. S. Faber her; [druknede tilligemed sin Kudsk 2/2 1689 mellem sine Kirker i Rakkeby Aa, ved at Isen gik itu; (eft. Taubers Notitser 3/5 ved at Heste og Vogn kom ud over Rækværket paa Broen)].

KUM II, s. 22 (»Petrus Pauli Blochius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 70; HimF, s. 44; AaB s. 118.

11. 16/2 1689 [r. Cap. Nysted (84)] Hans Thomsen Bondum el. Bunting, f. Od.; St. Od. 65; O.; (F. E. holdt Huus for ham); [† 15/12 1695; Skilderi i K.].

KUM I, s. 326 (»Iohannes Thomæ Bondunus«).

12. 4/1 1696 [p. Cap.*, o. 27/11 95**] Hans Sørensen Faber* af Hundslund, f. 21/9 69; St. Hors. 89; C. 22/9 93, mediocr.; Pr. 25; 1 ~ 95 Birgitte Pedersdtr., E. e. Nr. 10, b. 14/12 23; 2 S., 1 D.; 2 ~ (25) Helvig Dorthea Andersdtr., f. Vreilev 98, levede 68; F. A. Laursen, Herredsfoged i Børglum og Jerslev HH.; M. Karen Lauritsdtr.; 1 S., 1 D.; see C. C. Høymark her; [† 5/7 1752].

KUM II, s. 170 (»Iohannes Severini Faber«).

13. 25/6 1723**, o. 24/11, Peder Kjeldsen Paludan; [5/9 1733 Hellevad-H.-Ø.; see der].

14. 23/6 1752*, o. 11/8, Christian Christensen Høymark, f. Hjørring 29/12 22; (Morbdr. t. H. C. Blichfeldt i Jelstrup-L.); F. C. Bertelsen, Tømrer; M. Anne Jensdtr.; St. Aalbg. 43; C. 47, n.; 1 ~ Birgitte Hansdtr. Faber, f. her 26, † 13/6 68; 2 ~ . . . Sand, † •/11 72; 3 ~ Maren Thorsen, † Hjørring •/10 21; [† 10/3 1784].

KUM III, s. 32 (»Christianus Hoimarch«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Vennebjerg hrd. nr. 44.

15. 4/6 1784 [p. Cap. Aaby-B. 30/9 78, o. 20/11] Erik Vilhelmsen Bondorff af Jetsmark, f. 14/12 43; St. pr. Aalbg. 59; C. 62, h.; ~ 20/10 84 Birthe Brøndlund fra Konninggd. (Kornumgd.?); [† 8/3 1789].

16. 6/5 1789 [p. Cap. Torslev-L. 16/7 88, o. 26/11] Søren Hansen Aalum, f. Skjørping 24/7 54; F. H. Aa, Teglbrænder; M. Mariane Lemmiche; St. Vibg. 75; C. 24/1 82, n.; ~ maaskee F. Sstr. Regitze Sophie Amalie Bondorff, f. 50, † 24/9 00; [† 5/4 1793].

KUM III, s. 342 (»Severinus Aalum«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1369.

17. 21/6 1793, o. 31/7, Clemens Abraham Jensen Jessen af Kjetterup-G., f. Hjardemaal 6/7 el. 17/9 65; St. Aalbg. 85; C. 24/7 92, h.; ~ 94 Hedvig el. Helvig Wilsbech, d. Vreilev 4. Onsdag i F. 72; F. Otto W.; M. Anna Nielsdtr. Friis; 2 ~ 29/4 03 Laurits Rasmussen, Degn i Vreilev; [† 9/2 1796].

18. 13/5 1796 [p. Cap. Volstrup-H. 12/9 94, o. 14/1 95] Otto Rafn; [3/10 1821 Bogø; see der].

19. 6/3 1822 [Horne-A. 27/5 14] Jens Brøndlund Wejse, f. Aalbg. 24/6 70; F. Lars W., Malermstr.; M. Elise Brøndlund; St. Aalbg. 91; C. 30/4 99, n.; r. Cap. Vraa-E.-S. 29/8 00; 1 ~ •/1 05 Elisabeth Rafn af Volstrup-H., d. 23/12 66, † 8/9 06; u. B.; 2 ~ 8/4 22 Christiane Lund, f. Aalbg. •/5 92, † 16/5 40; F. Jens L., Skipper; M. Johanne Larsdtr.; 1 S.; [† 23/2 1846; bedre Ldmd., end P.; B. D. G. 1/190].

20. 9/5 1846 [Jelstrup-L. 4/6 34] Jens Frederik Winstrup; [23/3 1857 Greis-S.; see der].

Ved Rescr. 27/11 1857 bestemtes, at Seilstrup skulde annecteres
Veiby (forhen til Børglum-F.).

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 106-114.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 388. Harridslev, Rakkeby og til 8/8 1860 Seilstrup,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

Kbg. 1717.
———————————

1. 25/1 1858, o. 24/2 [c. Adj. Aalbg. 22/10 44; Adj. ss. 28/12 45] Peter Georg Behrend, f. 21/5 20; St. Chrhvns. Bgdsk. 37; C. 22/1 44, l.; ~ •/12 45 Sophie Henriette Poulsen; F. Agent og Stadsmægler i Kbh.; mindst 1 S.; [# formedelst Sindsvaghed 8/8 1860].

2. 15/10 1860, o. 28/11 [Skllrr. Tørup 14/10 53] Johan Henrik Caspar Buchholtz; [2/7 1869 Ølgod-S.; see der].

3. 20/9 1869 [Cap. p. p. Hørby 8/4 64, o. 27/4] Peter Christian Carl Neergaard; [30/8 1876 Flade-G.; see der].

4. 3/12 1875 [Cap. p. p. Grevinge 12/10 70, o. 23/11] Harald Peter Nicolai Budde-Lund af Nykjøb.-R., f. Kbh. 10/11 44; St. Kbh. 63; C. 18/6 69, h2.; 1 ~ Nykjøb. i S. 29/11 70 Manna Sophie Petersen, f. Nykjøb. i S. 28/11 47; F. Carl Georg Fred. P., Kbmd.; M. Marie (Manna) Petr. Ostermann; (75) u. B.; 2 ~ Snesere 16/3 1905 Johanne Caroline Møller, f. Nakskov 3/2 59; F. Carl Eduard M., Maler; M. Georgine Clod; [11/6 1880 Nidløse; M. Bjergby-B. 27/4 87; Everdrup 3/12 95; # 1/10 1910; † Everdrup 30/10 1913].

Elvius s. 362; G-HF I, s. 172; PT 6:5 (1914), Dødsfald i Danmark 1913, s. 7.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.