Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 557. Jetsmark og til c. 1555 Hune,

Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 45; L. P. B. 523; E. M.; M. Nr. 497; P. M. 98; M. S. III.;
Lkm. 4/71; Vahls M. 3; Kbg. 1646.
Anm. Hune er nu Annex til Saltum.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1553). Mads Christensen; [† 1563; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 12 Bøger].

2. k. Chr. Himmelf. (20/5) 1563. Ole Mortensen (Marthensen); ~ Anne Pedersdtr.; see Etm.; [† 17/1 1602].

3. k. 28/2 1602 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø. 95] Anders Jensen Bredkjær (Mørk) af Hellevad-H.-Ø., f. Jerslev 28/2 72; St. Aalbg. c. 92; Hør. Aalbg. (95); Pr. c. 21; ~ 99 F. D. Mette Olufsdtr.; 9 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see T. A. Jetsmark i Skjæve; [† 22/12 1624; Lgst.].

4. k. 24/1 1625. Niels Nielsen Aalborg, f. Aalbg. c. 95; St. Aalbg. 15; Pr. c. 49; 1 ~ c. 25 F. E., † c. 37, efter at hun forlod ham, fordi han havde taget en anden Kvinde i Huset; u. B.; 2 ~ Else Sørensdtr. Bhie af Ingstrup-H.-A.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 7/6 1650; opførte en Mølle ved Pg.].

KUM I, s. 18 el. 20 (»Nicolaus Nicolai Aalburgensis«).

5. k. 7/8 1650. Hans Lucassen Paludan, f. Vibg. 23/1 20; F. Dr. med. L. P., Læge og Canonicus; M. Maren Poulsdtr. Pop; St. Vibg. 38, Bacc. 40; Pr. 60; 1 ~ 11/12 50 F. E., b. 11/7 53; 1 S.; 2 ~ c. 56 Johanne Nielsdtr. Bech af Hjørring-H.-O., f. c. 38, b. Kallundbg. 11/5 16; havde Strid med Etm. om Pensionen; 5 S., 2 D.; see Lucas H. P. i Finderup; Poul H. P. i Rørby; H. Wandel i Gauerslund; [† 12/10 1676; Kobberplade i K.].

KUM I, s. 141, 159 (»Iohannes Lucæ Paludanus«); Sixhøj nr. 56; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 324; Nygaards sedler: Børn.

6. 28/11 1676 [Aman. Aalbg 73] Svend Lauritsen Lemvig*, f. Lemvig 29/7 40; F. L. Jensen, Rdmd.; M. Mette Nielsdtr.; St. Kbh. 61; C. 63, l.; D. p. C.; ~ 78 (Bev. 10/12) Maren Sørensdtr., f. c. 52, † 19/1 25; F. S. Jensen; M. Maren Venniksdtr.; 4 S., 4 D.; see H. J. Kampmann i S. og N. Kongerslev-K.; [† 31/1 1727. Om ham findes Meget hos A. H. N., hvoraf fremgaaer, at han var trættekjær, vilde drille sine Foresatte, stolede formeget paa sit gode Hoved og sin herlige Evner. Fik en Mulkt og maatte gjøre Afbigt 87 for Opsætsighed mod Pr. Jac. Ottesen (i Ingstrup-H.-A.). Ligeledes mulkteret 92 med 36 Rdlr.; mulkteret 93 med 1 Rdlr., for paa Lerup Marked at være seet ikke i den sædvanlige Præstehabit, men i stakkede, mørkegraa Klæder; see Bkrd. Dgbg. 412].

KUM I, s. 303 (»Sveno Laurentii Lemvicensis«).
(7/9 1714*. Christen Pedersen Nørholm).

7. 21/2 1727 [p. Cap.*, o. 18/12 22] Herman Pedersen Thorning af Torning-K., f. 15/11 91; St. Ringsted 08; C. 17/11 18, h.; ~ Gjøl 19/6 27 Elsebeth Sabine Berner, E. e. Søren Christensen Friis af Boddum-Y.-H., p. Cap. i Aaby-B.; [† 6/5 1729].

KUM II, s. 334 (»Hermannus Thorning«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 811.

8. 3/6 1729, o. 18/8, Niels Sørensen Broch, f. Vibg. 00; St. pr. Aalbg. 18; F. S. Nielsen B., Forp. p. Hessel, Aalsø S.; M. Karen Nielsdatter Knob; C. 27, n.; ~ Hedvig Nielsdtr. Lunøe (Lunov), f. c. 96, † Ellidshøi 16/6 72; (Sstr. t. Dorthe L. ~ J. A. Lassen i Veggerby-B.); 4 S., 1 D.; [b. 14/5 1738].

KUM II, s. 420 (»Nicol. Severini Bloch«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 894a; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Hvetbo hrd. nr. 7; i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 60, Københavns byting nr. 1137; Nygaards sedler: Børn, begr. (66 år gl.), enkens begr..

9. 4/7 1738, o. 14/9, Vilhelm Frederik Eriksen Bondorff, f. p. Christianssæde p. Lolld. 11/2 10; (Bdr. t. Peder E. B. i Aaby-B.); F. E. Andersen, Forv.; M. Marie Pedersdtr.; St. Sorø 29; C. 19/3 36, n.; Pr. 43–67; 1 ~ Nordborg Slot 23/7 40 Anna Augusta Dietrichsen fra Sønderbg., Kammerpige hos Fru Christiane Schack, † 20/12 54; 5 S., 6 D.; 2 ~ 19/10 57 Mette Marie Pop Brøndlund, f. Aalbg. 19/6 23, † Saltumgd. 18/1 90, E. e. Mads Troelsen, Kbmd. i Aalbg.; F. Kmrd. Steffen B. i Aalbg.; M. Dorothea Budtz; u. B.; see Etm.; Erik V. B. og S. Aalum i Harridslev-S.-R.; [b. 21/5 1774].

KUM II, s. 507 (»Wilhelmus Fridericus Bonderup«, 20 år gl.); SB s. 250.

10. 22/6 1774 [p. Cap.* 20/10 69, o. 8/12] F. S. Holger Andreas Vilhelmsen Bondorff, f. Jetsmark 14/6 42; St. Aalbg. 59; C. 10/6 62, h.; Degn i Jetsmark 66; ~ 66 Maren Jensdtr. Brøndlund (d.y.), d. 11/5 1732, † p. Bundgd., Jetsmark S., 3/8 04, E. e. Jørgen Christensen Horne, Degn i Jetsmark; F. Jens Larsen i Østergd., V. Brønderslev S.; M. Maren Nielsdtr. Brøndlund; u. B.; [† 23/4 1795].

PT 12:1 (1946), s. 186, 188.

11. 31/7 1795 [p. Cap. Aalbg. Frue K.-T. 4/4 88, o. 30/4] Christian Frederik Fibiger, f. Aalbg. 3/4 63; F. Johan Adolph F., Contr.; M. Mette Marg. Levrentz; St. Aalbg. 81; C. 28/6 84, h.; Hør. Aalbg. 84; Pr. 07; 1 ~ 20/1 96 Kirstine Berlin, d. Aalbg. 11/3 72, † 5/3 97; F. Jens B., Kbmd.; M. Talke Friis; 1 D.; 2 ~ 27/2 01 Sophie Cathrine Worm af Ingstrup-H.-A., f. 7/10 78, † Aalbg. 5/3 59; 3 S., 2 D.; see Peter N. F. i Harring-S.; [† 30/4 1819].

12. 18/8 1819 [r. Cap. Byrum-V.-H. 15/4 18] Palæmon Fogh Obel; [22/4 1835 Klim-T.-V.; see Fanefjord].

13. 10/7 1835 [Tolstrup-S. 2/3 31] Holger Andreas Bondorff Obel af Dronninglund, f. Tolstrup 9/11 00 (O. P.); St. Aalbg. 22; C. 30/4 27, h.; p. Cap. Dronninglund 2/1 28, o. 22/2; r. Cap. Vraa-E.-S. 11/8 30; ~ Kbh. Frue K. 17/7 31 Jacobine Caroline Giessing af Bogense-S., f. 17/3 03, † Kbh. 3/8 76; 2 S., 4 D.; [# 22/10 1864; † Kbh. •/2 70].

14. 27/12 1864 [Adj. min. Tyrstrup-H., Haderslev A., 10/3 59, afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Rasmus Lund af Ø. Tørslev, f. Brande 27; St. Rand. 46; C. 25/1 53, l.; p. Cap. Magleby p. M. 15/6 57, o. 12/8; ~ Slotsbjergby 22/6 59 Laura Pio; F. Kgrd. Jean Pierre P., Lærer i Dands v. Sø- og Landcad.-Acad.; M. vist Marie Olsen; [# 29/11 1871; s. D. conf. som Præst v. Frimenigheden i Ø. Jølby (dvs. St. Ansgarii K.)].

15. 6/2 1872 [Jelstrup-L. 20/2 69, o. 14/4] Tycho Immanuel Spang af Kbh. Hel. G. K., f. Roslev 2/10 30; St. Kbh. 50; C. 18/6 56, h1.; Lærer v. Melchiors Bgrsk., Kbh., 56; Overlærer v. Betsk. i Kjøge 7/1 59; ~ 22/11 60 Emilie Theodora Gether, f. 19/4 38; F. Jstrd. Jens Joh. G., Herredsfoged i Kjøge; M. Sophie Reg. Struch; (78) 2 S., 3 D.; [12/8 1881 Mern].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 187-201.