Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 703. Kvislemark og Fuirendal,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/26; L. P. B. 124; K. M. 219; Lkm. 1/840; M. 61; Kbg. 1717.
Anm. Fuirendal kaldtes tidligere Vindinge og var Hovedsognet. Forandringen foregik i Gunde Rosenkrantz’s(1) Tid 165. , da Vindinge By blev nedlagt.
———————————

1. 1520. Søren Mortensen.

2. 1539. Vincens Nielsen.

3. 1554. Jacob Hynd; adelig.

4. 1567. Mathias Olesen Egesborg (Eigburgensis), maaskee af Ø. Egesborg; ~ Cathrine . . . , som overlevede ham; [† 16/10 1585; Lgst. i Fuirendal K.].

DanKir bd. 5, s. 1080 (se nedenfor).

5. k. 16/2 1582 [r. Cap. Nestved St. Pet. K. 73] Rasmus Jensen; ~ Johanne Pedersdtr., f. Malmø 85; F. P. Iversen, Skomager i Malmø; M. Anna Laugesdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1608].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 147); SB s. 112 (Etm.).

6. k. 11/7 1608, o. 27/7 [Rtr. Aalbg. 05] Mag. Poul Jensen Colding; Pr. 15/8 15; [14/2 1622 Herlufsholm; see der].

7. 8/5 1622 [P. t. Frederiksborg Slotsk. 3/8 17, o. 13/8] Mag. Frederik Andersen Klyne (Klyn), f. Ribe 19/3 89; vist Bdr. t. A. P. Damphius’s Moder, Rand Hosp.; F. den bekjendte Kbmd. og Rdmd. A. Sørensen K.(2); M. Kirstine Lauritsdtr.; i Sorø Skole 02–06; St. Ribe 08; St. i Giessen 10, Heidelberg 11, atter Giessen 12, Tübingen 13, Strasbourg 14, Giessen, Enkhuizen, Leiden og Køln s. A.; Mag. Kbh. 11/5 15; Pr. (41); 1 ~ . . . ; 2 ~ 23 Lisbeth Andersdtr.; f. c. 07, † 2/7 50; med begge 3 S., 4 D.; see Etm.; M. P. Cheitum i Hyllested-V.; H. J. Hammer i Førslev; P. M. Damphius i Haarslev-J.; H. C. Gulich i Nykjøbing-R.; [† 1657; Eptph. i Fuirendal K.; Lgst. ss.].

Helk I, s. 277; SB s. 120; KS 3:2 (1877-80), s. 317-318 (Præster ved Frederiksborg Slotskirke); 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); Hegelund I s. 199, 332, II s. 127; OD-RFR II, s. 188; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 1; PT 8:6 (1927), s. 184, 187; FWDP 703,07; DanKir bd. 5, s. 1078, 1080-81 (se nedenfor).

8. o. 5/10 1655** F. S. Anders Frederiksen Klyne, f. c. 25; St. Hlh. 46; ~ 31/7 61 Sophie Walther, f. Jydld. c. 40, † 2/5 87; F. Luth W., kgl. Skovrider; M. Malene Müller; 4 S., 1 D.; [† 1686].

KUM I, s. 197 (»Andreas Frideri[ci] Clynius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 22; PT 9:1 (1928), s. 16-19 (Walter); FWDP 703,08; HEB s. 235.

9. i. 22/9 1687. Mag. Didrik Larsen Grubbe, f. St. Hedinge 24/3 56; F. L. Andersen, Bgr. i St. Hedinge; M. Anne Pedersdtr.; St. Kjøge 78; Huslærer hos Holger Wind p. Harrested . . ; Mag. 86; V.-Pr. 89; Cons.-Assr. . . ; ~ Kvislemark 6/10 90 Anna Elisabeth Holgersdtr. Wind, f. Næsbyholm 9/9 66, † Gerdrup 23/10 27; F. Geheimerd. H. W. t. Harrestedgd., Vicekansler; M. Margrethe Gjedde; 1 S., 9 D.; see J. J. Groth i Stadager-K.; A. P. Grønnevald og J. Heerfordt i Boeslunde; [† Kbh. 27/9 1702; flittig Videnskabsmd.; Udgiver af en Deel lat. Psalmer; ogsaa practisk dygtig; kjøbte 12 Gaardes Jord, 62 ½ Tdr. Htkn., for c. 1715 (!) Rdlr.; eiede Gjerdrup og oprettede Lyngbygd.; W. 1/371 og 3/365; Kisteplader i Boeslunde K.].

KUM II, s. 85 (»Dietericus Laurentii Grubbe«); PT 14:6 (1964-65), s. 154-162 (se nedenfor); DanKir bd. 5, s. 766 (Boeslunde Kirke).

10. 4/11 1702 [Hammel-V.-S. 18/10 97, o. 15/4 98] Mathias Henningsen (Mariager), f. c. 67; St. Aarh. 88; ~ Hvirring 7/6 98 Sophie Amalie Mouritsdtr. Høyer, † som Husholderske p. Boller, Uth S., Skifte 15/8 39; (Sstr. t. Offe M. H. i Uldum-L., t. Mourits M. H. i Veile-H., t. Judith C. M. H. ~ C. C. Carstens i Førslev og Moster t. ~ J. J. Mandix i Hveisel-G.); F. M. Hansen H. t. Kjærbygd., senere t. Rask; M. Gjertrud Mouritsdtr. Borchard; 3 D.; [† 9/5 1706; fik 15/10 98 Tilgivelse, fordi hans Hustru var nedkommen for tidligt; dog blev der paalagt ham den sædvanlige Bod, at være suspenderet i 3 Mdr., derpaa den næste Søndag at afbede sin Forseelse for Menigheden og betale 50 Rdlr. til Kbhs. nye Kirkes (= Garnisonskirken) Opførelse].

KUM II, s. 163 (»Matthias Henningius Mariager«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 40, Boller og Møgelkær gods, nr. 142, Priv. personarkiver C, LAV nr. 303.

11. 11/6 1706 [Hammel-V.-S. 23/12 02] Mads Pedersen Holm; V.-Pr. (15); Pr. 17; [14/2 1738 Kbh. Frue K.; see der].

12. 19/5 1738 [Lellinge Kloster og Sogn 19/3 34] Johan Samuel Felixen Mentzer af Kbh. Petri K., f. 21/10 03; St. Kbh. 22; C. 7/9 24, l.; r. Cap. Asminderød-G.-F. 21/6 28; Sp. Haarlev-H. 25/7 32; Cons.-Rd. 14/2 49; 1 ~ Anna Christine Birch, f. c. 03, † 35; 2 ~ 5/9 36 Marie Cathrine Lorentsdtr. Riegelsen, f. Kbh. 16, † 44; F. L. R., Gross.; M. Ellen Kirstine Munck; u. B.; 3 ~ Mette Johanne Urbansdtr. Bruun, f. 30, † Korsør 4/2 70 (Sstr. t. Anne J. U. B. ~ H. M. R. Lange i Tjæreby-A.); F. Etrd. U. B., Deputeret for Finantserne; M. Anne Elisabeth Abbestée; 1 D.; [† 7/12 1755].

KUM II, s. 443 (»Iohannes Samuel Mentzerus«, 20 år gl.); PT 9:5 (1932), s. 178, 194; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 153.

13. 2/1 1756 [r. Cap. Fodby 13/9 48] Jacob Jensen Hvid; Pr. (60); [20/6 1766 Kbh. Frelsers K.; see Kbh. Frue K.].

14. 29/8 1766 [Førslev 25/8 58] Johannes Stein, f. Christiania 25; St. Christiania 45; C. 4/5 47, h.; ~ 6/9 59 Elisabeth Refstad (el. Rested), † 30/8 83; M. Karen Anne Refstad (Rested) i Nakskov (~ 2 Mathias Walther, rdmd. i Nakskov); 4 D., hvoraf 3 levede 84; see O. D. Høffding og H. C. Faber i Marvede-H.; A. Zoffmann i Karise-A.; [6/9 1771 Slotsp. paa Aggershuus og Sp. i Agger; † her s. A.].

KUM III, s. 54 (»Iohannes Stein«, 18 år gl.); Hlh. s. 105-106; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2170, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 149.

15. 29/11 1771 [Haarslev-J. 2/12 57] Johan Thomas Vilhelm Johansen Prom af Krummerup-F., f. •/10 19; St. Slag. 39; C. 19/3 44, n.; p. Cap. Krummerup-F. 26/7 48, o. 31/7; 1 ~ Gjentofte 7/3 53 Christiane Elisabeth Laurenberg Siersted, E. e. Skoleholder Jørgen Andersen Heboe, f. Svallerup 6/6 19, † Krummerup 31/3 56; F. Niels Bertelsen S., Møller v. Aagerup Mølle v. Kallundbg.; M. Ellen Cathrine Prom af Krummerup-F.; u. B.; 2 ~ 60 Charlotte Sophie Amalie Lyster af Aarby, E. e. T. L. Lend i Vollerslev-G., og † 22/6 96, b. 30/6; 4 S., 3 D.; [# 1786; † 5/10 95].

KUM II, s. 606 (»Iohannes Prom«, 20 år gl.); PT 1983, s. 123-24, 127; Kbg. Kvislemark (1758-1798), opsl. 106 (enkens begr.); Kbg. Svallerup (1693-1771), opsl. 132 (1. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 90.

16. 1/9 1786, o. 25/8, Lucas Kaae Johansen Smidt; [21/3 1794 Vemmelev-H.; see der].

17. 20/6 1794 [r. Cap. Skjelskør 15/3 92, o. 5/4] Henrik Pontoppidan Bøtcher, d. Fred. Trin. K. 18/5 49; F. Caspar Christopher B., Rtr. ss.; M. Cathrine Dorothea Pontoppidan af Fred. Mich. K.-E.; St. Fred. 68; C. 9/1 87, h.; ~ 89 Anna Møller, f. 64, † Fuirendal 17/8 31; F. Niels Christ. M., Kbmd. i Skjelskør; M. Dorothea . . . ; 2 S., 5 D.; (see M. F. K. Blichfeld i Balling-V.); [# 6/12 1822; † 18/1 25; gav 1793 Kalk og Disk til Aggersø Kirke].

Nygaards sedler: Dåb; Død: Kbg. Holsteinsborg (1815-1832), s. 167, opsl. 91; Børn: Kvislemark Præsteprofiler; DanKir bd. 5, s. 957 (Agersø kirke).

18. 21/5 1823 [V. Hæsinge-L. 12/8 18, o. 4/9] Claus Schonning Tryde af Gimlinge, f. 27/2 90; St. Slag. 09; C. 20/7 15, l., ~ 25/7 18 Magdalene Orten Bøving, f. 14/7 95, † Hillerød 26/3 72; F. Joh. Georg Vilh. B., Apoth. i Faabg.; M. Mette Marie Jacobsen; 1 D.; [# 16/3 1862; † Roesk. 3/7 63].

19. 25/5 1861 [Høislev-D.-L. 17/5 48] Peter August Raaschou af Kolding, f. 1/10 08; St. Kold. 26, Bacc. 27; C. 21/4 31, h.; Huslærer 31–33; Lærer v. Skaarup Sem. 1/11 33; Cat. Hjørring 12/4 36, o. 29/6; ~ Ørum 20/9 36 Caroline Marie Hansen, f. Mariager 11/12 04; F. Peter H., Kbmd.; M. Maria Sorvad; 3 S.; see Vilh. R., cd. th. 69/2; [# 21/2 1879; † Kbh. St. Jacobs S. 27/9 89; Pg. br. •/10 61 medens R. var i Jydld., at hente sin Familie].

KoldStud s. 273.
———————————

Noter:

(1) Gunde Rosenkrantz, 1604-1675, dansk rigsråd, søn af rigsråd og teolog Holger Rosenkrantz. Ejer af bl. a. Vindingegaard, nu Fuirendal. Det store antal godshandeler, han var inblandet i, afslører ham som spekulant, og hans forretningsmetoder var ofte hårdhændede. Han nedlagde landsbyen Vindinge og udflyttede gårdene for at rationalisere landbrugsdriften på sin egen gård (DBL).
(2) Anders Sørensen Klyne (1552-1598), velhavende storkøbmand, skibsreder og rådmand i Ribe (DBL). Klynes datter Anne var gift med Biskop i Ribe Peder Hegelund (se Ribe Dk.), og datteren Ingeborg blev i ægteskab med provincialmedicus for Ribe Stift Dr. Christen Lauridsen Bording (1578-1640) (DBL) moder til den berømte digter Anders Bording (DBL).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Kvislemark Kirke, s. 1057-1064, Fyrendal Kirke, s. 1065-1082.
Petersen, Erling: Didrik Grubbes efterslægt. Personalhistorisk tidsskrift 14:6 (1964-65), s. 154-162.
Præsteprofiler i Kvislemark pastorat: http://www.quislemark.dk/7735345.