Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 375. Hammel, Voldby og Sald,

Gjern Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 12; L. S.; L. P. B. 454; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/415; Kbg. Hammel 1691, Voldby og Sald 1694.
Anm. Jernit K. nedbrudt eft. kgl. Brev af 2/10 1558. Sognet bestod af kuns 6 Gaarde og 1 Boel (Pont. Atl 4/216).
Sald havde tidligere Torsø til Annex. 1661 nævnes Christen Nielsen, see Sald-T.
———————————

1. 15 . . Laurits Knudsen Lang; [1549 Hornslet; see der].

2. 1549. Jacob Jørgensen; Pr. (84).

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

3. (1608. 10). Niels Pedersen.

KS 5:2 (1903-05), s. 552.

4. c. 1614(?) (1620). Jens Pedersen* (Assens?); ~ Anne Jacobsdtr. (Jensdtr.?), som overlevede ham; (mindst) 1 S., 1 D.; (see J. Meyland i Hoptrup); [† 1648; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1614].

KS 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Joannes Petri Azenius«); LAV, Århus Biskop: Tamperretsprotokol 20/12 1648.

5. k. Palmesøndag (26/3) 1648, o. 11/5 [Hør. Lund el. Veile . . .] Jens Olsen Warde*, f. c. 17; F. O. Nielsen, Bgr. i Varde; St. Malmø 41; Pr. 27/6 77; ~ c. 48 Dorothea Iversdtr. Hemmet af V. Vedsted (F. blev Biskop i Ribe), E. e. C. C. Høst i Lunde-Ou., f. c. 07, † 3/1 88; 2 S.; see C. J. Høst el. Hammel i Haurum-S.; [† 1693; Hustrus Lgst.; Eptph.; Pg. br. 74].

KUM I, s. 162 (»Iohannes Olai Wardenius«); P-Aarh. f. 7a, opsl. 9; f. 13a, opsl. 15; Varde Bys Tingbog (1657) f. 27b-28a (DIS-Forum); (PT 1997, s. 2 og 6-8, der opgiver forkert far, samt tillæg 1998, s. 255-57); Flemming Aa. Winther: Om Svogerskaber i 1600 tallet, Slægten nr. 55, januar 2017, s. 30; DanKir, bd. 16, s. 3474-76, 3478 (se nedenfor).

6. 25/8 1693 [maaskee Fp. i Braband . . .] Mag. Mads Hansen Trane; [9/9 1697 Ormslev-K.; see Vibg. Dk.].

7. 18/10 1697, o. 15/4 98, Mathias Henningsen (Mariager); [4/11 1702 Kvislemark-F.; see der].

8. 28/12 1702, o. 19/1 03, Mads Pedersen Holm; [11/6 1706 Kvislemark-F.; see Kbh. Frue K.].

9. 20/8 1706, o. 8/10 [Rtr. Kjerteminde 10/9 00] Jacob Jacobsen Bagger; [11/8 1716 Hvirring-T.-H.; see der].

10. 11/5 1716, o. 7/8, Otto Christian Christophersen Lime af Fjaltring-T., f. 25/9 85; St. pr. 02; C. 16/9 06, n.; Pr. 12/10 46; 1 ~ Vibg. Sortebr. K. 1/10 21 Anne Marie Jensdtr. Schmidt, b. 25/9 22; M. Anne Hansdtr.; 2 ~ Aarslev, 8/2 24 Edel Andersdtr. Toustrup af Aarslev-T., f. Stilling Pg. 30/4 96, † 9/10 52; 1 S., 7 D.; see Etm.; H. A. Høeg i Sunds; A. O. Toustrup i Aarslev-T.; [† 26/2 1754].

KUM II, s. 279 (»Otto Christianus Limæus«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 313; Nygaards sedler: Hustrus død; FAaW, s. 39.

11. 9/6 1752**, o. 22/6, Jens Lassen Pedersen Høeg, f. 9/6 21; F. P. H., Foged i Middelsom og S. Lyng HH.; M. Anna Cathrine Jensdtr. Lassen; St. Vibg. 41; 1 ~ 21/9 53 F. D. Ellen Christine Ottosdtr. Lime, f. 14/5 27, † 26/1 83; 4 S., 2 D.; 2 ~ Elisabeth Bang, † Rand. •/2 36; F. Rasmus B., Cant. i Rand.; [† 14/2 1792].

KUM III, s. 12 (»Ianus Lassonius Petri f. Høeg«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1047; Nygaards sedler: Hustrus død; Kbg. Hammel (1691-1792), opsl. 93 (ny udg.).

12. 20/4 1792 [Sal-G. 11/1 85] Jens Høst Birch; [17/3 1797 Vitten-H.-H.; see der].

13. 28/4 1797, o. 17/5, Johan Gottfred Manniche; [23/8 1820 Søften-F.; see der].

Ved Rescr. 19/11 1802 blev Sald Annex til Haurum
og Søby til Hammel og Voldby.

———————————

 

 

No 376. Hammel, Voldby og Søby; see Nr. 375.

[Gjern Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift]

Kbg. Hammel 1691, Voldby 1694, Søby 1778.
———————————

1. 25/10 1820 [Rørbæk-G. 15/4 18] Niels Frederik Basse; [4/6 1832 Tamdrup; see der].

2. 14/9 1832, o. 15/12 [c. Adj. Hors. 25; Adj. ss. 24/10 26] Jens Christian Schmidt; [18/3 1841 Tyrsted-U.; see der].

3. 12/5 1841 [p. Cap. Vellev 9/12 37, o. 9/6 38] Peter Michael Andersen af Kjeldby, f. Søllinge 3/3 10; St. Rand. 29; C. 10/7 35, h.*; ~ Rand. 28/4 42 Christine Elisabeth Sophie Bay, f. Rand. 18/8 11, † 8/8 48; F. Niels Nielsen B., Kbmd. og svensk-norsk Vice-Consul; M. Ane Pauline Aarslev; 1 S., 1 D.; see Christopher O. A. i Frederiks-K.; [# 18/7 1877; † 24/10 s. A.].

4. 5/11 1877 [Cap. p. l. Høiby 6/10 73, o. 8/10] Johannes Christian Herman Møller, f. Kbh. 8/7 47; F. Christ. Elias M., Urtekrmr.; M. Mariane Sørensen; St. v. W. 65; C. 26/5 71, l.; (75) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1990-91. Hammel Kirke, s. 3443-3496, Voldby Kirke, s. 3501-3524, Søby Kirke, s. 3525-3543, (Sald i Viborg amt er endnu ikke udgivet).