Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 790. Meirup og fra 1807 til 1818 Maabjerg,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; R. M. 11/6 1766; K.; Lkm. 6/427; Kbg. Meirup 1745, Maabjerg 1752.
Anm. Maabjerg baade før og siden til Holstebro.
———————————

1. c. 1536. Knud . . . ; [† c. 1559; havde været Munk].

1b. (1552). Peder . . . ; [† c. 1578; see khist. S. III. 2/338; kaldt »gl. Hr. Peder« i 1552].

KS 2:6 (1872-73), s. 669-74; 3:2 (1877-80), s. 338.
1c. 1578. Christen Pedersen i Hjerm; lod sig 1578 vælge af Sognemændene til P. ogsaa for Meirup, men denne Annektering af de to Sogne blev anseet for ulovlig af Kongen og ophævet Aaret efter.

2. k. 9/3 1579 [Skp. c. 72-73] Niels Eriksen Winding; ~ . . . . , levede endnu 1629 og var da gift paa ny; see Etm.; [† 1599; byggede Pgdn. 85; hans Navn p. Altertavlen 85; Eptph.].

KS 2:6 (1872-73), s. 668-674 (se nedenfor); 3:2 (1877-80), s. 211, 5:2 (1903-05), s. 141 (skibspr.); KB 6 (1576-79), s. 405-06, 428-29, 457, 585-86; HardAar 1935, s. 23-26 (se nedenfor); DanKir bd. 18, s. 1773-74, 1814, 1829 (se nedenfor).

2b. 1599-1604. Her mangler vist en Præst.

3. 1604 [p. Cap. Ulvborg-R., o. 13/10 02] Christen Christensen Ferring, f. Ferring; F. Bonde; St. Vibg. (02); ~ c. 10 F. D. Kirsten Nielsdtr., f. c. 85, † Meirup 22/4 73; (mindst) 2 S., 1 D.; see C. C. Meirup i Lomborg-R.; N. C. Meirup i Idom; Etm.; [† 22/4 1641. Der fortælles, at han som ungt Menneske lod Spaden ligge i Heden og løb til Vibg. Sk.; først 4 Aar efter fik Forældrene at vide, hvor han var bleven af; indgav 18/10 1629 en Beretning om de Tab han havde lidt under de kejserlige Troppers Hærgen i 1629; hans Enke gav 42 Alterkalk til K.; Gravtræ; W. 1/301; N. 165].

F-P s. 179 (»Christiernus Christiani Ferringius«); Hegelund I s. 390, II s. 227; KS 5:2 (1903-05), s. 558, 2:6 (1872-73), s. 545; HardAar 1935, s. 23-26 (se nedenfor); DanKir bd. 18, s. 1814, 1829 (se nedenfor).

4. c. 1641. Jacob Hansen Dufrich (Durch, Durich), f. Vdbg. 08; St. Roesk. 32; ~ F. D. Kirsten Christensdtr. Ferring, f. c. 10, † 18/9 76; [† 22/6 1667; Gravtræ].

KUM I, s. 112 (»Iacobus Iohannis Durichius«); DanKir bd. 18, s. 1829 (se nedenfor).

5. 3/7 1667, E. f. B. 25/7, Jens Andersen Morsing; St. Nykjøb. 60; Pr.; 1 ~ 6/7 73 Ide (Maren?) Knudsdtr. af Borbjerg-R., † 25/2 85; 3 S., 1 D.; 2 ~ Inger Laugesdtr., E. e. Bkdmr. Jørgen Grydholt til Tviskloster; see M. B. Leegaard i Ferring; Jacob J. M. her; [† 6/3 1705. Riig; eiede 3 Gaarde el. Steder i Sognet; Begravelse i K.].

KUM I, s. 112 (»Ioannes Andreæ Morsinus«); DanKir bd. 18, s. 1830 (se nedenfor).

6. 15/5 1705 [Skp. til Guinea 98] Frederik Christian Ulriksen Schnell; [25/7 1707 Thisted-T.; see der].

(12/8 1707. N. M. Rhodius; see Galtrup-J.).

7. 11/11 1707. Jacob Jensen Morsing, f. her 74; St. Od. 93; C. 4/3 97, h.; ~ c. 08 Elisabeth Loumann af N. Omme-B., E. e. P. Havnelev i Ørre-H., † p. Falster c. 58; 2 S.; [† 28/4 1721].

KUM II, s. 195 (»Iacobus Iani Morsinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 34.

8. 9/5 1721. Christen Madsen Buch; [21/2 1738 Almind-S.; see der].

9. 13/7 1738 [p. Cap. Alleslev 25/7 28; Bringstrup-S. 8/4 30] Ole Christensen Saxtorph, f. Nykjøb. p. F. 94; F. Christen Olufsen, Kandestøber; M. Karen Madsdtr.; St. Nykjøb.-F. 16, Bacc. 17; C. 2/8 18, n.; ~ 25/3 24 Marie Hansdtr. Seyer af Alleslev, † 45, een Maaned før Manden; 5 S., 2 D.; see Peter S. t. Kbh. St. Nic. K.; (Ole C. S. i Nexø-B.; H. C. F. Hansen i Skeby-O.); [† 6/5 1745].

KUM II, s. 401, 406 (»Olaus Christierni Saxstrup«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 335, 153; Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 47, 53; Kbg. Bringstrup (1645-1748) opsl. 118 (søn 1734), opsl. 120 (datter 1737); Danske Kancelli: Kaldsbrev til Alleslev, Kaldsbrev til Bringstrup-S., Præstekaldsbog Sjælland (kap. i Bringstrup-S.).

10. 1/7 1745, o. 25/8 [Lærer v. Waisenhuset i Kbh. 39–45] Jørgen Sørensen Lønstrup, f. Sæby 6/9 11; F. S. Nielsen; M. Cathrine Jørgensdtr.; St. Sæby 28; C. 19/11 39, h.; Pr. 4/9 45; ~ 17/9 45 Gundel Mathiasdtr. Nostrup, f. c. 24, † Kbh. Trin. S. 4/6 98; F. M. N. i Kbh.; 1 S., 1 D.; [† 23/11 1774; Mindetavle i K.; Lgst.; Kisteplade].

KUM II, s. 499 (»Georgius Lønstrupius«, 19 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 9-10; Nygaards sedler: børn, hustrus far; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 458; Kbg. Kbh. Trin. K. (1788-1805 D) opsl. 114 (enkens død); DanKir bd. 18, s. 1827, 1829, 1830 (se nedenfor).

11. 9/3 1775 [r. Cap. Borbjerg-R. 6/5 63] Bertel Sørensen Kjerulff, f. Husby 22/12 30 (32?); F. S. K., Degn i Husby-N.; M. Mette Marie Hansdtr. Paludan af Tjele-V.; St. Vibg. 54, Bacc. 45; C. 8/3 57, n.; p. Cap. Brøndum-H. 11/4 60, o. 23/4; 1 ~ Clara Berentsdtr. Rosenmeyer Mulvad af Brøndum-H.; u. B.; 2 ~ 26/3 76 Johanne Lehmeyer; [† 28/3 1776].

KUM III, s. 139, 146 (»Bartholdus Kierulf«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1207.

12. 5/6 1776 [Kold. Hosp. 17/4 67] Peder Madsen Hegelund; [10/8 1787 Daugbjerg-M.-S.; see der].

13. 30/11 1787, o. 27/2 88; Hermann Esmann; [27/9 1793 Lemvig N.; see Ølgod-S.].

14. 28/9 1793 [p. Cap. Raklev 91, o. 22/6] Svenning Severin Haugaard; [7/3 1798 r. Cap. Veile-H. og Sp. Vinding; see der].

15. 23/5 1798 [Skp. 11/7 94] Claus Clausson; [27/11 1801 N. Nissum; see Smidstrup-S.].

16. 27/11 1801, o. s. D., Stephan Hofgaard Kryssing, f. Aarh. 65; F. Clemens K., Kbmd.; M. Maria Broberg; St. Aarh. 84; C. 25/10 91, h.; tillige Maabjerg 6/3 07; ~ Aarh. Dk. 16/6 02 Gjertrud Marie Munch af Hygum, f. c. 80, † her 31/8 03; 2 ~ p. Tvis Kloster 19/3 05 Marie Kirstine Henriette Holm, f. c. 73; F. Joen Eriksen H., Værtshusmd. i Aalbg.; M. Johanne Brødslev; [† 13/6 1818. „En særdeles god Lærer (v. Aarh. Sk.) og især var hans Veiledning i Latinen grundig og opbyggelig“. See Hist. Tidsk. IV. 3/68].

Nygaards sedler: 1. hustrus forældre, 1. hustrus død, 2. vielse; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 4681, 3518.

17. 28/5 1819, o. Kbh. 7/7, Christian Bagge Jensen; [6/6 1821 Cat. Rudkjøb.; see Fred.Trin K.].

Ved Rescript 19/2 1819 blev Maabjerg Annex til Holstebro, som tidligere,
Meirup forenet med Catechet-Embedet i Holstebro, som da oprettedes.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2014, Mejrup Kirke, s. 1773-1838, Måbjerg Kirke, s. 1729-1772.
Rørdam, Holger Fr.: Kirkelige Efterretninger fra Ribe Stift. Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-1873), s. 668-674 (»Om Sammenlægning og Adskillelse af Sogne«). Om Mejrup og Hjerm 1578-1579.
Qvistgaard, Erh.: Da Wallenstein i 1627–29 hærgede i Jylland. Hardsyssels Aarbog 1935, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 23-26 (ang. præst nr. 3).