Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 163. Brøndum og Hvidbjerg,

Hindborg Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.*; L. P. B. 549; M. S. III.; Lkm. 3/293; Kbg. 1701.
———————————
(Udgår her 1a. (1535). Poul Jensen; see Brøndum-S.).

1a. 15 . . Mag. Poul Andersen; [† 1541].

DV s. 242; (Wiberg havde fejlagtigt plasseret ham i Brøndum-S.).

1b. 1541. Laurits Nielsen; see J. H. 6/224; [var her endnu 1584].

DV s. 242; KS 3:2 (1877-80), s. 204.

1c. (1608. 10). Poul Nielsen Durup; [† c. 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 550, 3:5 (1884-86), s. 105.

1d. c. 1619. Michel Nielsen; vist St. i Kbh. (11); ~ Birgitte Pedersdtr., † Vibg. 31; [† før 1631].

F-P s. 268 (»Michael Nicolai Wiburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 105; JJJ m. henv. til Viborgs Stiftsbog 1690 II.

1 (e). 16 . . Mads . . .

2. (1634. 50). Morten Madsen Bloch; St. Vibg. 27; 1 ~ . . . ; 2 ~ . . . ; med begge 19 B.; see Søren M. Brøndum i Grinderslev-G.; [† c. 1674; »Hr. Morten Matsen, Sognepræst i Brøndum Sogn i Salling« fik 13/9 34 Tilladelse til at mageskifte nogle Jorder med Bønderne; Eptph.].

KUM I, s. 82 (»Martin. Matth. Døstrup«); Sixhøj nr. 413a; AaB, s. 186; KB 19 (1633-1634) s. 755.

3. 23/12 1669* og 6/7 70*, o. 74**, Jens Madsen Skive, f. c. 29; St. Slangerup 53; ~ Maren Mogensdtr. Torrild; see N. J. Brøndum i Ikast; 2 Etm.; H. M. Brunow i Grinderslev-G.; [† 29/12 1703].

KUM I, s. 244 (»Joannes Matthiæ Scevius«).

4. 15/5 1700**, o. 10/9, Peder Hansen Hegelund af Ferring, f. c. 72; maaskee St. Od. 94; ~ F. D. Dorthea Jensdtr. Brøndum; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 10/8 1702].

KUM II, s. 201 (»Petrus Iohannis Holstepontanus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 9, 11; Nygaards sedler: Enken.

5. 7/10 1702**, o. 8/11, Hans Ditlevsen Arreboe af V. Velling-S., f. 10/8 74; St. Rand. 93; ~ 29/7 04 F. E.; 2 S.; [b. 4/5 1725; yderlig fattig; Pgden. ganske nedfalden; boede i et Huus i Byen].

KUM II, s. 197 (»Iohannes Ditlevij Areboe«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 9; Nygaards sedler: Børn.

6. 11/6 1725. Bernt Rosenmeyer Mulvad af Ringgive-G.-L., f. 29/8 97; St. pr. 17, Bacc. 18; C. 17/3 22, h.; ~ Haasum 2/3 28 Karen Christophersdtr. Stub, „Fruens Pige paa Kærgaardsholm“, f. c. 97, b. Sal, Ginding H., 14/3 82; F. Christoffer Sørensen i Nibe; M. Else Lauritsdtr. Stub; 5 S., 2 D.; see Christopher B. M. i Eising-H.; Niels B. M. i Haasum-R.; B. S. Kjerulff i Meirup; [† 28/11 1762; fik 31/5 28 Opreisning, da han „befrygter at hans Hustru efter deres Bryllup skulde komme noget for tidligt i Barselseng“; Eieren af Kjærgaardsholm lod i hans Tid Pgden. ombygge solidt og smukt].

KUM II, s. 410, 414 (»Bernhardus Petri Rosenmeyer«); E. Brejls skifteuddr.: Nibe byfoged nr. 916; Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 32, i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 4; Nygaards sedler: Vielse, oprejsning, enkens død; HimF s. 138.
(24/2 1758*. J. M. Hvass; see Durup-T.).

7. i. 16/1 1763 [p. Cap. Vrou-R. 7/11 55] Anders Christensen Friis, f. p. Lundgd. v. Vibg. 30; (Bdr. t. Bagge C. F. i Daugbjerg-M.-S. og t. Anna C. F. ~ S. M. Listoe i Veirum); F. Kammerass. C. Hansen F. af Vilslev-H., Propr. t. Lundgd.; M. Johanne Kirstine Pedersdtr. Pandrup af Lading-F.-S.; Brøndum-H. 3/10 60*; St. Vibg. 46; Pr. 8/3 69; 1 ~ Daugbjerg 5/11 55 Frederikke Kirstine Cold; F. Kammertjener hos Tordenskjold, siden Foged i Fjends Herred; u. B.; 2 ~ Skive 3/2 69 Ingefred Frederikke Hastrup, f. c. 48, b. Vibg. 10/3 08; F. Jstrd. Mads H. til Eskjær; M. Dorthea Lauritsdtr.; u. B.; [† 14/10 1791].

KUM III, s. 63 (»Andreas Friis«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1119, 1252; E. Brejls skifteuddr.: Skivehus amt nr. 277, 376; Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 36, 49, i Århus amt, Sabro hrd. nr. 5.

8. 4/11 1791, o. 14/12, Hans Bernsdorff Lillelund, f. Nygd. 13/12 63; F. Kmrd. Niels L. til Landsting og Nygd.; M. Mariane Bernsdorff; St. Od. 83; C. 5/10 85, h.; ~ Kirstine Tøfting; F. Eier af Diernæs i Thy; 2 S., 5 D.; see C. B. Carstensen i Boddum-Y.; [† 14/7 1807; duelig og virksom; forbedrede Pgdn. meget saavel paa Jorder som paa Bygninger; opførte en ny overmaade solid og rummelig Lade; eiede Lundholm].

9. 14/4 1808 [St. Jørgensbjerg-I. 4/4 00, o. 25/4] Laurits Michael Melchior, f. Kbh. 25/4 71; F. Hans M., Politiretsskrvr., siden Vægterlieut.; M. Cathrine Marie With; St. pr. 89; C. 11/7 93, l.; ~ Kbh. 4/7 00 Johanne Henriette Marie Clemensen, f. K. Lyngby 25/4 80, † efter 20 Aars ulægelig Beenskade 16/6 41; F. Anders C., Forp.; M. Sidse Marie Andersen; 8 S., 1 D.; [# 28/12 1844; † Skive 3/8 48; B. D. G. 1/176; E. 2/256 og S. 2/355].

10. 9/3 1845, o. 30/4 [c. Adj. Aalbg. 18/1 34, Adj. ss. 29/12 35] Carl Emil Kemp; [12/1 1849 Jelling-H.; see der].

11. 19/3 1849 [Tostrup-R. 13/10 38] Johan Christian Vilhelm Funch, f. Kbh. 12/5 02; F. Oberstlieut. Johan Christian F., Commandant p. Bornholm; M. Christiane Magdalene Arendrup; St. Hlh. 24; C. 9/1 29, n.; Miss. v. Umanak og Rittenbænk 25/9 29, o. 8/10; # 22/3 37; ~ 12/3 30 Isidore Sophie Tønnesen, f. Nestved 21/11 07; F. Jonas T., Farver; M. Cathrine Marie Jacobsen; 1 D.; [# 15/7 1861; † Sorø 8/3 67; E. 1/474 og S. 1/529].

12. 21/9 1861 [Cat. Nakskov 26/11 53, o. Od. 1/2 54] Johan Emil David Hornsyld Boeck, f. Sæby 25/6 16; F. Etrd. Christ. Carl B., senest Foged i Elbo, Holmans og Brusk Herreder; M. Anna Elisabeth Buchhave; St. Fred. 34; C. 26/4 41, h.; Lærer ved Od. Realsk. 43; ~ Kbh. Frue K. 1/8 44 Hanne Cicilie Rundin, f. Kbh. 10/3 14, † 12/6 60; F. Jonas R., Garver; M. Anna Cicile Lorenzen; 1 S., 3 D.; nidkjær og høist agtværdig (Rh. 1/114).

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.