Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 409. Hedinge (Lille-) og til 1678 Høirup; fra den Tid Havnelev,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/85; L. S.*; L. P. B. 122; K. M. 161; Lkm. 1/542; M. 140; Kbg. L. Hedinge og Havnelev 1771, Høirup 1645.
Anm. Høirup, som fra først var Annex til Lille-Hedinge, blev 17/4 1678 lagt til det res. Capellani i Store-Hedinge; paa samme Tid blev Havnelev, hidtil et Pastorat for sig, Annex til Lille-Hedinge.
———————————

1. 15 . . Svend . . .

2. 15 . . Bo . . .

3. c. 1556. Niels Olsen; see Etm.; [† c. 1590].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. c. 1590. F. S.? Oluf Nielsen; 1 ~ 21/7 94 Inger Pedersdtr. af Ø. Egede; 2 ~ Boel Mortensdtr. af Hellested; 1 D. kendes; 2 ~ Etm.; [† c. 1616].

KS 2:5 (1869-71), s. 150-151; 3:2 (1877-80) s. 518; 6:2 (1936-38) s. 472; KR nr. 5017; Herredagsdombog nr. 39, f. 28a-33b (3/5 1636).

5. k. 8/12 1616, o. 8/1 17, Svend Madsen Lemvig; Bacc. 16; 1 ~ (34) F. E., der endnu levde 36; 2 ~ (45) Kirsten Rasmusdtr. af Kjøge r. Cap., f. 13; see Etm.; H. S. Hetting i Magleby p. M.; P. N. Lund i Skyum-H.; [† c. 1660; hans Navn paa Kirkeklokken i Høirup 1635].

KUM I, s. 24 (»Sueno Matthiæ Cimber«); KS 6:2 (1936-38) s. 473; KR nr. 5017; Herredagsdombog nr. 39, f. 28a-33b (3/5 1636); PT 8:6 (1927), s. 184; Kopskatten 1645, opsl. 65; DanKir bd. 6, s. 367 (se nedenfor).

6. k. Palmesøndag 1660**, o. 14/6, Mads Rasmussen Strøyer el. Strøger; Pr. 95; ~ F. D. Susanne Lemvig, f. c. 45, Skifte 7/12 29; see Etm.; J. O. Abild i Jydstrup-V.; P. Munkgaard i Herlufsholm; [† 1698].

7. 1698 [Cap.* (94)] F. S. Svend Madsen Strøyer el. Strøger; St. Kjøge 88; 1 ~ 22/7 94 Mette Christensdtr. Pind, Skifte 27/6 95; 1 S., 2 D.; 2 ~ Sofie Jacobsdtr. Abild, Skifte 10/1 14; 3 ~ Karen Madsdtr. Dorph, f. 83, † Kbh., Frue S., 43; F. Mads Henriksen D. i Steenmagle; M. Maren Pedersdtr.; [† 20/6 1731; den „alleruværdigste“ Sp. S. Strøyer indsendte 25/9 1714 og 2/2 15 Suppliqver til Prinds Carl paa Vemmetofte om at maatte nyde noget Sankebrænde, „da han lider stor Nød paa Brændsel og maa koge sin Mad og bage sit Brød ved Halm“ (cfr. Brask: Vemmetoftes Hist. 2/77)].

KUM II, s. 162 (»Sveno Matthiæ Strøgerus«).

8. 21/9 1731, o. 31/10, Christian Pedersen Ostenfeldt; [12/8 1735 Spjellerup-S.; see der].

9. 12/8 1735, o. 19/10 [Vicariende Rtr. Saxkjøb. 29; succederende Rtr. ss. 31] Ulrik Hansen Waydtløf, f. Od. 16/2 02; F. H. U. W.; M. Abigael Espensdtr.; St. Od. 23; C. •/7 28, l.; ~ Odense •/6 36 Sara Marie Pedersdtr. Østrup af Vaabensted-E.; [† 24/11 1741].

KUM II, s. 453 (»Ulricus Iohannis Watlow«, 21 år gl.).

10. 26/1 1742 [p. Cap. St. Hedinge 21/12 36, o. 6/2 37] Frederik Hansen Spleth; Pr. 55; [12/9 1760 Strøby-V.; see der].

11. 19/9 1760 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 25/3 57] Niels Vest Buch; [29/1 1762 Spjellerup-S.; see Lyderslev-F.].

12. 26/2 1762, o. 19/3, Peder Christiansen Ostenfeldt; [21/12 1787 Spjellerup-S.; see der].

13. 21/12 1787 [p. Cap. Gudum-F. 16/8 80, o. 11/10; Fred. Trin. K.-V. 3/6 83] Daniel Haar (Haahr); [15/1 1796 Spjellerup-S.; see der].

14. 15/1 1796 [Miss. v. Egedesminde 30/3 87, o. 28/3] Frederik Christian From, f. Gunderslevholm 31/10 58; F. Andreas F., Forv., siden Brygger i Kbh.; M. Jane Marie Wulff; St. Hlh. 76; C. 13/4 85, n.; ~ Caroline Mathilde Holm, d. Chrhvn. 8/5 67, † Kbh. 23/12 52; F. Ole Pedersen H., Overkbmd. p. Isld.; M. Christiane Marg. Dreas; 3 S., 4 D.; see H. Ingerslev i Kongsted; (O. J. C. Ottesen i Ulstrup-G.); [† 8/4 1823].

15. 2/6 1823 [Roholte 15/9 09] Frederik Cornelius Eberhard Bjørnsen; [25/1 1826 Kongsted; see der].

16. 5/4 1826 [Cat. Veile 4/9 25] Lars Balslev Leth; [15/7 1852 Horne; see der].

17. 1/11 1852 [Hodde-T. 26/9 45] Carl David Fog, f. Nykjøb. p. F. 9/12 12; F. Johan Peter F., Søkrigscomm. og Mønsterskrvr.; M. Cathrine Hedvig Dencher; St. Nykjøb. 30; C. 28/11 36, l.; p. Cap. Vemmetofte 7/11 37, o. 30/3 38; ~ 12/6 46 Inger Christine Frederikke Engelbreth af Lyderslev-F., f. 22/9 15; 1 S., 1 D.; [† 16/11 1878].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Lillehedinge Kirke, s. 453-462, Højerup Kirke, s. 357-368, Havnelev Kirke, s. 463-468.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 403. Havnelev og Høirup,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. 140; Kbg. Havnelev 1771, Høirup 1645.
———————————

1. 15 . . Peder . . .

2. (1584). Mads Mikkelsen Sæbye, maaskee af Sæby; [† c. 1612].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 2:5 (1869-71), s. 151.

3. c. 1612. Jens Andersen af Holtug, f. Holtug 71; ~ c. 14 Elisabeth Nielsdtr., som overlevede ham; 4 S., hvoraf 2, Niels og Herlof, overlevede Faderen; [† 1638; Lgst. i Havnelev].

DanKir bd. 6, s. 468 (se nedenfor).

4. o. 22/5 1639 [Universitets-Pedel (minister academiæ hafn.) c. 35] Albert Lauritsen Bogense, f. c. 06; St. Helsing. 30; ~ (40) Margrethe Adolfsdtr. (Holst?) fra Vordingborg; [afsat 1643 for Forsømmelighed; see Nye kirkehist. Saml. 1/501; han havde i 1653 en bondegaard i Fæste i Stubberup].

KUM I, s. 102 (»Albertus Lavrentius Helsing.«); KS 2:1 (1857-59), s. 501, 33 år gl.; 4:3 (1893-95) s. 185; 6:2 (1936-38) s. 472; FWDP 403,04.

5. k. 5/8 1643 [Hør. Kbh. (40)] Mikkel Nielsen, f. Kbh. c. 10; St. Kbh. 34; p. Cap. Dalby-T., o. 10/4 40; Skp. 42–43; ~ (45) Dorthe . . . , † c. 87; [fmtl. † c. 1678].

KUM I, s. 120 (»Michaël Nicolai Hafniensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 503, 30 år gl., s. 508; Skp-C4, s. 426; Kopskatten 1645, opsl. 65.

Formodentligt ved hans Død blev Havnelev 1678 Annex til Lille Hedinge og
Høirup ligeledes til det res. Capellani i Store-Hedinge.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Havnelev Kirke, s. 463-468, Højerup Kirke, s. 357-368.