Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 119. Bloustrød og Lillerød,

Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/210; L. P. B. 121; K. M. 66; M. Nr. 497; Lkm. 1/95; M. 117; Kbg. Bloustrød 1705, Lillerød 1739.
———————————

0. (1549). Mogens Madsen; fik 24/9 49 Brev paa Kronens Part af Tienden i Lillerød Sogn.

DKR s. 425.

1. 1555. Anders Nielsen; irettesat paa Landemodet 68 for Omgang med sin Hustru før Brylluppet („quia conjugium incepit a libidine“(1)); see Nye khist. Saml. 2/506; [† c. 1591].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

2. 1591. Hans Jensen Lillerød; [levede endnu 7/4 1631, da han indviede den ny Prædikestol].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 2, s. 913-914 (se nedenfor).

3. k. 14/1 1627**. Rasmus Hansen Skaaning; maaskee St. Landskrona 21; 1 ~ c. 29 Alhed Henriksdtr., † 56, Skifte 14/1 57; 1 D.; 2 ~ Margrete Flechis, vist fra Kbh., som overlevede ham; [† 1658; Lgst.].

KUM I, s. 52 (»Erasmus Iohannis Svaldogeus«); PT 8:6 (1927) s. 189 (»Rasmus Hansen Skonning«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Hørsholm len, nr. 5, 7; DanKir bd. 2, s. 913-914, 916 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 119.

4. o. 2/4 1658**. Mads Mogensen Romsdal; St. Hlh. 50; 1 ~ Kbh. Holmens K. 56 Gye Lauritsdtr.; 2 ~ Dorthea Jensdtr., som overlevede ham; [† 25/9 1699; hans Navn paa en tidligere Kirkeklokke fra 1678: »Mads Mogensen Romsdal«].

KUM I, s. 223 (»Matthias Magni«); DanKir bd. 2, s. 916 (se nedenfor).

5. 5/4 1687**. Jacob Jensen Søborg, maaskee af Søborg-G.; St. Helsing. 82; [† el. forflyttet 1698].

KUM II, s. 117 (»Iacobus Iani Siøburgius«).

6. 18/10 1698** [p. Cap.* (94)]. F. Bdr.? Niels Jensen Søborg; vist St. Helsing. 88; ~ Ingeborg Sørensdtr. Tuxen af Asminderød-G., f. 77; 3 S.; 2 ~ Etm.; [† 17/2 1704; gav som Cap. 94-95 Kalk og Disk af Tin til Lillerød Kirke].

KUM II, s. 163 (»Nicolaus Iani«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 57; PT 3:5 (1896) s. 265; DanKir bd. 2, s. 1970 (se nedenfor).

7. 23/2 1704. Mikkel Christensen Yttericht (Utrecht); Stedfader Peder Clemmendsen; St. Sorø 86; 1 ~ F. E., b. 11/5 11; 1 S.; 2 ~ 18/7 12 Anne Margrethe Pedersdtr. af Kallehave, f. c. 90, † Kbh. 22/12 50; 1 S., 2 D.; [† 28/2 1738; hans Navn paa Alterkalken i Lillerød Kirke fra 1721].

KUM II, s. 147 (»Michaël Christiani Ytrich«); SB s. 214; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 57; Roskilde amt, Tune hrd. nr. 27; DanKir bd. 2, s. 1969 (se nedenfor).

8. 5/4 1738, o. 21/5, Jørgen Ebbe Clausen, f. Hillerød 4/4 12; F. Claus E., Gjæstgiver; M. Kirstine Jensdtr.; St. Fdbg. 28, Bacc. 29; C. 31/7 31, l.; ~ Gjertrud Pernille Lambertsdtr. Windekilde af Lynge-U.; 2 S., 3 D.; [† 21/4 1749; aldeles forfalden til Drukkenskab].

KUM II, s. 495, 512 (»Georgius Ebbo Claudii«, 17 år gl.); SB s. 214.

9. 1749, o. 30/7, Peder Discher; [1765 Birkerød; see der].

10. 1765, o. 9/10 [Lærer i Vesterborg til 60] Niels Hansen Møller; [22/9 1786 Hjørlunde; see der].

11. 22/9 1786 [r. Cap. Pedersborg-K. 24/9 83] Peder Mathiesen Smith; [9/9 1791 Præstø-S.; se Kregome-V.].

12. 9/9 1791, o. 21/9 [V.-D. p. C. 88] Joachim Junge, f. Od. 28/10 60; F. Christian J., Glarmstr.; M. Magdalene Juliane From; St. Od. 78; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 4/8 83 – 4/8 88; C. 11/1 86, l.; O.; [† 8/6 1823; N. 298; E. 1/803 og S. 1/977].

KUM III, s. 366 (»Ioachimus Iunge«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 398.

13. 29/8 1823 [p. Cap. Raklev 5/9 14, o. 6/10] Johan Christian Aldewelt af N. Jernløse-K., f. 30/6 89; St. Roesk. 07; C. 16/1 12, h.; ~ Kbh. 12/8 24 Frederikke Lovise Petersen, f. N. Jernløse 10/7 98, † 16/1 64; F. C. P., Kksgr.; M. Dorth. Willing; mange B.; [# 29/4 1847, † 26/10 49; B. D. G. 1/207].

14. 19/7 1847, o. 1/9 [Lærer v. Søcad.-Acad. •/3 40] Georg Christian Scheller, f. Kbh. 8/6 14; F. Christ. Fred. S., Læderhandler og Cpt. v. Kbh. borgl. Inf.; M. Anna Margrethe Schulin; St. Chrhvn. Bgdsk. 32; C. 6/7 37, l.; ~ 48 Henriette Elisabeth Christine Bruhn, f. Kbh. 16/8 22; F. Generallieut. Ernst Paul v. B., Chef for Kbhs. Borgercorpser; M. Anna Elisabeth Wulff; [† Sandefjord 26/7 1868; ualmindeligt begavet, livlig og nidkjær; Portrait i Kirken; E. S. 3/38].

DanKir bd. 2, s. 915 (se nedenfor).

15. 16/11 1868 [Vonsbæk, Haderslev Provsti 25/1 62; afsat 64 af den t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Carl Peter Brasen af Veiby-T., f. Karrebæk 30/10 16; St. pr. 37; C. 28/10 44, h.; Skllrr. p. Chrhvn. 44; Sp. Treja, Gottorp Provsti, 7/1 53; 1 ~ Emma Sørensen; 1 S.; 2 ~ Vilhelmine Elisabeth Garlieb; (69) 3 S., 3 D.

———————————

Noter:

(1) quia conjugium incepit a libidine = (lat.) fordi han indledte sit ægteskab med utugt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Blovstrød Kirke, s. 904-917, Lillerød Kirke, s. 1963-1978 (udg. 1970).