Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 552. Jernløse (Nørre-) og Kvandløse,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/182; H. 9/47; K. M. 93; Lkm. 1/1645; M. 127; Kbg. 1743.
———————————

1. 15 . . Ambrosius . . .

2. (1584). Christen Sørensen; Pr. (84); Pg. br. 84.

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. (1608. 10). Jens Christensen Kjøbenhavn (Hafn); St. i Kbh. (92); ~ Cathrine Pedersdtr. fra Malmø; [† c. 1624; Lgst.; N. 309].

F-P s. 114 (»Johannes Christierni Hafniensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 106 (se nedenfor).

4. k. 8/4 1624 [1 el. 2 r. Cap. Roesk. Dk., o. 19/3 16] Hans Sørensen Wendelboe; vist St. 12; Hør. 13; see Jørgen Hansen, r. Cap. Rand. St. Mortens K.; H. Hansen, r. Cap. Nyborg; [† 1654. Der maa vist samtidigt have været en Hans Sørensen her og en do. i Tersløse-S., af hvilke den Ene har havt Colding, den anden Wendelboe til Efternavn, og dette maa have givet Anledning til Forvexlingen hos M., efter hvem denne her Anførte først var i Tersløse-S. og siden her. Saameget synes vist, at en H. Sørensen døde her 1654 og en anden H. Sørensen i Tersløse 1651; men Sagens rette Sammenhæng kan vist vanskeligt oplyses].

KUM I, s. 6 (»Iohannis(!) Seuerinj Vandalus Brunneslouius«); PT 8:6 (1927), s. 184; NB! må ikke forveksles med navnebroren i Tersløse-S.

5. 1654 [p. Cap.*, E. f. B. 27/6 46] Claus Jensen Borchgrevinck, f. Bogense c. 07; St. Od. 30; p. Cap. Gudbjerg, o. 1/2 36; ~ Maren Hansdtr. af Gudbjerg, f. 15/11 19; 2 ~ Etm.; [† 31/7 1654; Eptph. o. Hustruen].

KUM I, s. 100 (»Clavdius Ioannis f. Bogoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Claudius Joannis Bogonianus«, 29 år gl.); DanKir bd. 4, s. 105 (se nedenfor).

6. o. 1655. Svend Nielsen af Butterup-T., f. Skaane; St. Helsing. 43; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1659. Ved hans Kaldelse var der en stor Strid, idet Fru Karen Krabbe(1) havde valgt Peder Jensen for Kvandløse; Kaldsmændene i N. Jernløse Niels Pedersen, p. Cap. i Herfølge-S., og endeligt vilde Provsten have S. Nielsen. Ved Dom 4/7 55 blev Lodtrækning bestemt, ved hvilken S. Nielsen valgtes (see Brask: Om Vemmetofte 1/170 og 1/168); Eptph. o. Hustruen].

KUM I, s. 179 (»Sveno Nicolai Hallandus«); DanKir bd. 4, s. 105 (se nedenfor).

7. 21/8 1659, først o. 7/9 62 formedelst en langvarig Proces (see Brask: Om Vemmetofte 1/172 ff.), Bolle Pedersen Lüxdorph*, f. Øregd., Fiskbæk S. v. Vibg. 1/1 27; Bdr. t. Birgitte P. L. ~ R. P. Holbech i S. Jernløse-S.; F. P. Christensen p. Øregd.; St. Vibg. 49; 1 ~ 63 F. E., † 20/3 74; 2 ~ 83 (Bev. 11/12) Anna Hansdtr. Helsing, vistnok af Helsinge-V.; see P. Bollesen i Havrebjerg-G.; [† 20/4 1711; berømmes for sin store Godgjørenhed imod Fattige; thi han skal hvert Aar have gjort et Gjæstebud for dem og uddeelt Klæder til dem; fornyede 85 Krucifikset i K.; Eptph. o. Hustruen; T. 311].

KUM II, s. 217 (»Bollerus Petri«); Sixhøj nr. 227; PT 1:1 (1880), tavle til s. 37; DanKir bd. 4, s. 100, 105 (se nedenfor).

8. 2/9 1700**. Terkil Hansen, f. Kbh.; St. Holbæk 88, Bacc. 89; [† P. 2/5 1711, begraven s. D. som Formanden, 8/5 11].

KUM II, s. 162, 166 (»Torchillus Iohannides«).

9. 9/5 1711. Abraham Martin Rüdiger, d. Nybg. 31/8 79; F. Abraham R., Apoth.; M. Anne Elisabeth Mathiasdtr. Bang (hvis Fader M. Clausen B. var Bdr. t. Lisbeth C. B. ~ M. M. Lime i Middelfart-K., t. Claus C. B. i Steenløse-F. og t. Hans C. B. i Bogense-S.); St. Nybg. 98, Bacc. 01; ~ 6/6 30 Dorothea Margrethe Fricius el. Frixius (Friis?), E. e. . . . Schreiber, og † 14/9 49; see J. J. C. Jessen i Kjetterup-G.; [† 25/6 1743].

KUM II, s. 241, 263 (»Abrahamus Rudiger«, 19 år gl.); Kbg. Nyborg (1677-94), f. 9a, opsl. 11 (dåb); PT 6:6 (1915), s. 288 (forældre); SL II, s. 134 (der opgiver fejl forældre til moderen); Wads sedler: Rüdiger, morfader.

10. 2/8 el. 8/8 1743, o. 4/9, Johan Adolph Hansen Nimb af Rødby-R., f. 11/9 09; St. Kbh. 34; C. 7/7 38, h.; ~ Kallundbg. 15/5 48 Olava Anna Margrethe Sletting, d. Kallundbg. 22/10 26, † 24/4 63; F. Oluf Eriksen S. af Besser-O., Kbmd. i Kallundbg.; M. Margrethe Cathrine Bring; [b. 8/8 1766. Han havde en ubehagelig Proces med en Kammerjomfru paa Frydendal, Karen Jordhøy, som foregav, at han havde lovet hende Ægteskab. Mulcteret(2) 53 paa 4 Rd., fordi han havde dandset ved et Bryllup].

KUM II s. 552 (»Iohannes Adolphus Nimb«, 24 år gl.); PT 1982, s. 85 (Sletting).

11. 7/2 1764*, o. 28/11 66, Claus Pedersen Busch; [1778 Stouby-H.; see der].

12. 8/7 1778 [Havrebjerg-G. 15/6 70] Johan Aldewelt; f. Butterup el. Holbæk 7/10 34; F. Kbmd.; St. Roesk. 55; C. 62; Lærer i Søstrup (56); i Grandløse (60); p. Cap. Butterup-T. 12/7 65, o. 9/10; Pr. 80; 1 ~ 19/10 70 Cathrine Margrethe Koustrup, f. 31, † 28/6 87; 2 ~ 21/12 87 Maren Graversdtr. Kjerulf, † i Meiercrones Stiftelse i Roesk. •/5 25; 1 S.; see Johan C. A. i Bloustrød-L.; [† 17/1 1800. Gjorde Opbud(3) 1796, hvorved flere Umyndige mistede deres Arv].

13. 18/4 1800, o. 25/4, Severin Warthoe; [30/4 1813 Raklev; see der].

14. 23/7 1813 [p. Cap. Høiby 3/8 04, o. 10/8] Georg Joachim Ludvig Brockdorff; [31/3 1824 Skjævinge-G., see der].

15. 26/5 1824 [Cat. Ringsted 22/11 20] Jens Jørgen Fyhn, f. Kold. 9/2 88; F. Ambrosius F., Toldbetj.; M. Maria Elisabeth Wolder; St. Kold. 06; C. 21/7 14, h.; p. Cap. Karise-A. 17/3 19, o. 2/4; ~ Vigersted 2/7 22 Lovise Marie Husum af Vigersted-K., f. 12/4 00, † Nyborg 6/5 80; 1 S.; see Thomas A. F. p. Venø; [# 12/12 1860; † Kbh. 25/2 66. Forskjønnede Jernløse K. med en Altertavle, malet af ham selv; decorerede Prædikestolen m. m.; E. S. 1/529].

KoldStud s. 159-130; DanKir bd. 4, s. 98 (se nedenfor).

16. 24/2 1861 [Nimtofte-T. 19/1 54] Henrik Julius Leth, f. Farum 25/7 15; (Bdr. t. Jens V. L. i Gadstrup-S.); F. Peder L., Student, Kksgr. og Skllrr. ss.; M. Anna Marie Tønning; St. Fdbg. 36; C. 19/1 41, l.; o. Cat. Rudkjøb. 2/9 48, o. 13/10; ~ Rudkjøb. 10/8 49 Thomalia Christiane Margrethe Bojesen, f. Tranekjær 24/1 27; F. Thomas Palm B., Exam. jur., Godsforv. p. Grevskabet Langeland; M. Marie Christine Ottesen; u. B.; [19/10 1877 Sengeløse; # 27/11 83; Boer i Kbh.; E. S. 2/193; Pg. br. 16/8 66].

Elvius s. 434.

17. 29/12 1877 [Laurbjerg-L. 20/7 69] Thomas Ambrosius Fyhn; see Venø.

———————————

Noter:

(1) Karen Krabbe til Vemmetofte (1597- 1662), gift med Holger Rosenkrantz, der var en af landets rigeste godsejere.
(2) mulcteret = idømt en bøde.
(3) gøre Opbud = erklære sig konkurs.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Nørre Jernløse Kirke, s. 85-110, Kvanløse Kirke, s. 111-127.