Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 553. Jernløse (Sønder-) og Søstrup,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/182; H. 9/50; K. M. 92; Lkm. 1/1084; M. 127; L. S. v. W.; Kbg. 1645.
———————————

1. (1545). Mikkel Orm; Pr. (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 142.

2. (1584). Peder Rasmussen; see Etm.

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. (1602. 10). F. S. Rasmus Pedersen; hans Navn paa en Dørfløj 1598; hans Initialer paa Altertavlen 1602.

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 143, 152 (se nedenfor).

4. o. 30/5 1621. Henrik Pedersen, f. Kbh.; St. Kbh. 17; ~ F. D.? Karen Rasmusdtr.; 2 ~ Etm.; [fmtl. † c. 1644; vistnok hans Initialer paa et Pulpitur c. 1625].

KUM I, s. 28 (»Hinricus Petri«); PT 8:6 (1927) s. 187; DanKir bd. 4, s. 153 (se nedenfor).

5. o. c. 28/3 1644. Jens Nielsen Holbek, f. c. 16; St. Roesk. 40; 1 ~ F. E., † 23/3 55; 2 ~ 13/7 56 Kirsten Albretsdtr. Altewelt af Ringsted, f. Roesk. 36; 2 ~ Etm.; [† 1659].

KUM I, s. 156 (»Iohannes Nicolaj Holbecsensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Hans Nielsen Holbek«, 28 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 84; PT 5:5 (1908), s. 263-264 (2. hustrus ophav); DanKir bd. 4, s. 154 (se nedenfor).

6. 4/9 1659, o. 27/8 60, Rasmus Pedersen Holbech, f. Holbæk 9/11 28; St. Malmø 52; 1 ~ 8/9 61 F. E., † 26/5 65; 2 S.; 2 ~ N. Jernløse 65 Birgitte Pedersdtr. Lüxdorff, f. Ørregd. 33, † 27/7 77; Søster til B. P. L. i N. Jernløse-K.; F. P. Christensen L. p. Ørregd.,. Fiskbæk S.; 3 S., 2 D.; see Peder R. Afferin, r. Cap i Holbæk-M.; Christen R. Afferin i Høve-F.; [b. 23/5 1683; under Krigen nægtede han at lade sig ordinere af den svenske Feltbiskop, hvorfor han blev afsat 2/2 60, men ordineret efter Freden; hans Navn paa Sygekalken 1667; hans Hustruers Navne paa en Stolegavl 1680; Eptph.].

KUM I, s. 238 (»Erasmus Petri Holbeck«); Sixhøj nr. 227; PT 1:1 (1880), tavle til s. 37, 4:6 (1903), s. 260, 5:2 (1905), s. 257-58; DanKir bd. 4, s. 145, 150, 154-55 (se nedenfor).
(2/2 – 24/5 1660. Christen Mortensen Randers, en forløben svensk Præst, introduceret af den svenske Biskop Zacharias Klinge(1); løb bort ved Fredens Gave); vist St. Randers 39; Fp. i Oberste Georg Wittes Regiment i Sjælland 1659, o. Od 5/4.
            KUM I, s. 151 (»Christiernus Martini«); KS 5:3 (1905-07), s. 726; E. Brejls skifteuddr.: Priv. Pers.ark. ved LAV, R. lbnr. 1783.

7. 26/5 1683 [p. Cap. Hjembæk-S. 20/3 79] Jacob Rasmussen Lund*, f. Lund i Skaane 4/2 46; (Bdr. t. Søren R. L. i Aversi-T. og t. Hans R. L. i Ousted-A.); F. R. Sørensen Treschow, kgl. Majestæts Commissarie-Skriver, Canonicus og Vicarius i Lunde Capitel; M. Dorothea Andersdtr.; St. Kbh. 70; ~ 10/4 84 Maren Pedersdtr. Fich af Soderup-E., † 1/6 40; 2 S., 4 D.; see J. S. Franch i Alsted-F.; Etm.; [† 14/3 1733 (32?); tro og retsindig i Lærdom og Omgængelse; skal selv have hugget Pgdens. gamle Vesterhuus; T. 205].

KUM II, s. 19 (»Iacobus Erasmi«).

8. 28/1 1721** [p. Cap.* 19] F. S. Peder Severin Jacobsen Lund, f. c. 90; St. Holbæk 10; 1 ~ S. Jernløse 4/3 24 . . . ; 1 S.; 2 ~ 10/6 39 Dorothea Maria Henriksdtr. Hirnklov af Magleby v. Skjelskør, † 10/9 66; u. B.; see Jacob J. P. L. i Stege; Etm.; [† 1/7 1751].

KUM II, s. 352 (»Petrus Iacobi Lund«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 38, 65; PT 2:5 (1890), s. 87-88; Kbg. S. Jernløse (1645-1733), f. 33b, opsl. 38.

9. 3/10 1751 [p. Cap.* 9/1 50, o. 14/1] Christen Andersen Lund, f. Kbh. 10/10 14; F. A. Olsen; M. Marie Lund; St. Od. 32, Bacc. 33; C. 37; S. Jernløse-S. 12/9 49*; 1 ~ Anna Schwartzkopf, f. 17/9 17, † 17/9 55; 2 ~ Kbh. 20/4 57 F. D.? Inger Marie el. Margrethe Lund, f. 37, b. Hillerød 13/6 93; [† 30/5 1774. Fornuftig og retskaffen, god Sanger og Musicus; byggede Stuehuset; satte den slemme Degn P. Birch istand].

KUM II, s. 537, 543 (»Christianus Andreæ Lund«, 19 år gl.).

10. 13/6 1774, o. 7/10, Jens Pedersen Reingaard, f. Thorshavn 17/12 40; F. P. R., Toldcass.; M. Anna Jacobsdtr.; St. Thorshavn 60; C. 64, h.; ~ 30/6 75 Else Cathrine Rasmusdtr. Søegaard, f. 39, † 8/7 13; F. R. Nielsen S., Degn og Skllrr. i Hagested-G.; M. Margrethe Jørgensdtr.; 1 S., 1 D.; see Etm.; H. Jensen i Soderup-E.; [† 8/12 1807].

KUM III, s. 197 (»Ianus Petri Reingaard«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 35.

11. 19/2 1808 [p. Cap.* 18/12 01] F. S. Jørgen Reingaard, f. 24/6 76; St. Roesk. 95; C. 28/4 00, h.; ~ 26/1 04 Elisabeth Helene (Ellena) Fæster af Dover-V., f. 1/5 76, † 12/10 28; 2 S., 3 D.; [† 7/11 1834].

12. 30/1 1835 [Sønderup-S. 17/9 23, o. 19/11] Jørgen Ernst, f. Vindeby p. Lolld. 27/3 96; F. Niels E., Ldmd.; M. Ane Jørgensdtr.; St. Nykjøb. 15; C. 10/1 21, l.; ~ 28/5 24 Elisabeth Gedske Hansine Steenstrup af Karleby-H.-Ø., f. Uldum 1/8 02, † S. Onsild Pg. •/6 73; 12 el. 9 B.; see P. H. Giessing i S. og N. Onsild; [# 6/5 1858; † S. Onsild Pg. 25/8 70; Eier af Rolykkegaard v. Nakskov].

13. 18/7 1858 [Glenstrup 16/1 47] Hektor Frederik Janson Gyberg, f. Linaa 5/2 04; F. Clemens Poulsen G., Cand. th. og Gdeier; M. Mariane Møller; St. Aarh. 24; C. 15/1 30, h.; p. Cap. Vitten-H.-H. 6/10 30, o. 5/11; Vivild-V. 15/3 33; Astrup-T.-H. 14/8 33; Vicepast. (Sp.) Jernved 27/9 36; ~ Ida Sophie Hambro, f. Kbh. 12/7 12; F. Cpt. Simon H., Malermstr., Broder til den bekjendte Hofraad(2); M. Jeannette Nathan; 2 S., 1 D.; see Carl Hambro G. i Mygind-K.-S.; [# 18/12 1872; † Kbh. 9/4 77].

14. 5/3 1873. Gottlob Carl August Richardt; see Skarrild-A.

———————————

Noter:

(1) Zacharias Kling, den svenske konge Carl Gustavs hofpræst og generalsuperintendent ved hæren under krigen 1657-1660 mellem Sverige og Danmark. Da Sjællands biskop Hans Svane på grund af den svenske belejring var indespærret i København og ikke kunne udøve sine embedspligter, udnævnte Carl Gustav i 1658 sin Konfessionarius til at fungere som biskop i Sjælland, der nok var svensk besat, men på ingen måde afstået til svenskerne.
(2) Den dansk-jødiske hofråd Joseph Hambro (1780-1848) var som mange af Kbh.s fattige jøder begyndt som sælger af piskebånd o.l., inden han som syttenårig kom i handelslære i Hamborg. Efter at han var vendt tilbage til Kbh. åbnede han en manufakturhandel, fik 1812 borgerskab som grosserer og blev hurtigt en af de førende storkøbmænd, samtidig med, at han drev bankiervirksomhed. I 1840 flyttede han til London, hvor sønnen Carl Joachim Hambro havde etableret sin selvstændige bankierforretning, der i øvrigt stadig eksisterer. Joseph Hambro tog sig meget af H. C. Andersen under dennes ophold i England.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Sønder Jernløse Kirke, s. 129-159, Søstrup Kirke, s. 161-178.