Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 829. Norup og (indtil c. 1555) Egense,

Lunde Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

L. S. v. W.; J. M. 101 og 112; M. S. 2-a/78; F. M. 1/132; B. M. 470; S. i K.; Lkm. 2/114; St. M.; Kbg. 1646.
Anm. Egense og Norup bleve i 1555 lagte sammen.
———————————

1. 15 . . Niels . . .

2. (1562. 90). Mads Mortensen, f. v. Rand. c. 30; 1 ~ . . . . . ; (90) 5 B.; 2 ~ Karine . . . ; (90) 5 B., (ialt 18 B.); [† 1593; „macer, canus, pauper valde; ædes ruinosæ; festinat nimium, alioquin bene; sonorus satis“(1) (J. M. 112)].

3. 1593. Knud Knudsen Seeblad, f. Od. 65; F. K. Jørgensen S., Rdmd.; M. Karen Richardsdtr. (Bejer); St. Od. 87; St. i Rostock 91; ~ Marine . . . , som levede 1635; [† 1634; Stuehuset, bygget 1596 i Egense, blev i hans Tid ført til Norup].

FS nr. 08 (»Canutus Canuti«); Hegelund I s. 133, 135, II s. 81; SL II, s. 48; Helk I, s. 374, (279); DanKir bd. 9, s. 4795, 4849 (se nedenfor).

4. o. 17/12 1634. Niels Rasmussen Kraft, f. Od. c. 08; F. R. Christensen K.; M. Karen Nielsdtr.; St. Od. 30; ~ . . . . . ; 2 S., 1 D.; [† 21/6 1659; flyttede 1635 til Norup; klagede i 35 over, at forgængeren i embedet var blevet boende i præstegården i Egense og dermed ikke havde efterkommet en gammel beslutning om, at sognepræsten skulle tage bolig i Norup; Eptph.].

KUM I, s. 101 (»Nicolaus Erasmius Kraftius«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Nicolaus Erasmi Kraftius«, 26 år gl.); DanKir bd. 9, s. 4849 (se nedenfor).

5. o. 3/8 1659. Niels Pedersen (Assens); M. Inger Hansdtr.; St. Od. 45; ~ Elisabeth Christensdtr.; 2 S.; [† 12/2 1679]

KUM I, s. 190 (»Nicolaus Petri Assenius«); KS 5:3 (1905-07), s. 728.

6. 22/6 1678**, o. 15/1 79 [Rtr. Faabg. s. A.] Oluf Jørgensen Lund el. Lunde; St. Vdbg. 71; Norup 8/1 76*; 1 ~ 3/12 79 Elisabeth Jensdtr. Kingo, † 15/2 1698, en Søsterdtr. af Biskop Kingo (i Slangerup-U.); F. Forp. i Sjælld.; 6 S., 5 D.; 2 ~ Anne Lauritsdtr., E. e. R. Bertelsen i Allesø-B., † 8/7 02; u. B.; 3 ~ Maren Lauritsdtr., † 09; 1 S., 1 D.; blev med Kudsk og Heste i Stranden, da hun 09 vilde hjem fra Kerteminde; [† 17/3 1714].

KUM II, s. 28 (»Olaus Lundius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 16.

7. 29/12 1711* [Hør. Od. 04] Jens Jørgensen Schytte el. Skytte, f. Skyttehuet v. Od. 27/8 84; St. Od. 03; C. 27/6 10, n.; ~ Kirstine Andersdtr. Brandt; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 12/1 1722].

KUM II, s. 285 (»Ianus Schytte«, 19 år gl.).

8. 20/2 1722 [Hør. og Cant. Nybg. 20] Rasmus Lucas Josiasen, f. Od. 12/8 93; F. J. Frantsen, Skomgr.; St. Od. 15; C. 27/2 22, n.; ~ 20/8 22 F. E., † 52; [† 23/11 1763].

KUM II, s. 391 (»Erasmus Lucas Iosiades«, 22 år gl.).

9. 27/9 1754*, o. 15/7 63**, F. Bds. Josias Frantsen Holst, f. Od. 9/7 25; (Bdr. t. Rasmus F. H. i Aunslev-B.); F. F. Josiasen, Skomager; M. Anna Cathrine Caspersdtr. Sibbern; St. Od. 46; C. 9/12 48, n.; [† 2/6 1771].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 44; Wads sedler: Hans mor.

10. 17/7 1771, o. 16/8, Andreas Andersen Brobye (Braabye), f. Od. 11/8 38; F. A. B., Kbmd.; M. Ane Christine Boe; St. Od. 57; C. 11/12 60, n.; ~ 71 Cathrine Sophie Nielsdtr. Juel, f. c. 37, † 11/3 01; u. B.; [† 16/8 1800; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 71, 73; DanKir bd. 9, s. 4830 (se nedenfor).

11. 14/11 1800 [Vaagø, Fær. 31/3 97] Jacob Christian Schmidth; [21/7 1809 Mesinge; see der].

12. 25/9 1809 [p. Cap. Rudkjøb.-S. 3/5 05, o. 14/8] Erik From; [3/10 1821 Od. St. Hans K.; see Vordingbg.-K.].

13. 5/12 1821 [p. Cap. Lumby 17/2 19, o. 19/3] Otto Diderik Lütken; [7/6 1825 Mern; see Karleby-H.-Ø.].

14. 24/8 1825 [Verst-B.-V. 17/4 22; # 23/3 25] Lars Frederik From, d. Ubberud 21/4 82; M. Kirsten . . . ; udl. F. Lars F., Bager i Od.; St. Od. 00; C. 1/5 04, h.; Cat. Bogense 11/6 13, o. 30/6; Sp. Vorbasse-H. 20/10 19; ~ 8/11 27 Karen Nielsdtr. Bruun, f. c. 04; 1 S.; [† 27/3 1830; udm. Præd.; meget afholdt i Vorbasse. Folk kom langveis fra, for at høre ham; vældig Jæger; hans Netto-Indtægt her beløb engang 3 Mark (?); E. 1/468 og S. 1/531].

15. 14/7 1830, o. 28/7 [Adj. Od. 2/6 29] Christian Holger Hald; [16/10 1840 Lunde; see Lumby].

16. 17/12 1840 [p. Cap. Lumby 13/4 39, o. 19/4] Ove Malling Hoffmann-(Bang); [7/11 1844 Lunde; see der].

17. 31/1 1845 [p. Cap. Lumby 25/2 41, o. 28/4] Christian Søtoft, f. Nybg. 27/2 14; F. Jens Ostenfeldt S., Kbmd.; M. Anna Christine Aarsleff; St. Nybg. 32; C. 8/5 38, h.; ~ 26/7 45 Vilhelmine Lütken af Karleby-H.-Ø., f. her 4/7 24; 2 S., 2 D.; see H. L. W. H. Biering i Tyregod-V.; [† 30/4 1854].

DanKir bd. 9, s. 4831 (se nedenfor).

18. 29/7 1854, o. 20/9 [c. Adj. Kold. 8/4 43; c. Adj. Rand. 2/11 44; Adj. ss. 26/9 47] Hans Abel Leonard Hansen; [12/9 1868 Hatting og ad int. Torsted; see der].

19. 10/12 1868 [Jelstrup-L. 10/6 59] Christian Gustav Svelmøe, f. Søndersø 27/3 21; F. Carl Jacob Adolphsen S., Skllrr. og Ksgr. ss.; M. Ane Margrethe Elisabeth Petersen; St. Od. 38; C. 23/4 44, h.; p. Cap. Støvring-M. 27/1 49, o. 23/2; past. vic. for Svendbg. Nic.K.-T. 10/12 50; p. Cap. Nybg. 30/3 52; ~ 27/4 54 Rudolphine Alexandrine Sophie Edsberg af Søndersø, f. Middelfart 22/10 18; u. B.; [11/3 1873 Allesø-B.; † 4/11 1882].

Elvius s. 39.

20. 7/6 1873 [Cap. p. p. Rerslev-Ve. 17/8 68, o. 11/11] Thomas Ludvig Rørdam af Ondløse-S., f. Harboøre 11/5 36; St. Roesk. 54; C. 19/6 61, l.; Instit. i Stege 1/3 63; ~ Kbh. Vartov K. 22/7 63 Clara Sophie Clausen af Boeslunde, f. Gimlinge 13/7 39; (78) 2 S., 3 D.; [20/11 1879 Veilø-E.].

———————————

Noter:

(1) »macer, canus, pauper valde; ædes ruinosæ; festinat nimium, alioquin bene; sonorus satis« = afkræftet, gråhåret, meget fattig; faldefærdig bolig. Skynder sig for meget, ellers godt; ret klangfuld stemme.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Norup Kirke, s. 4795-4836, Egense Kirke, s. 4848-4850.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.