Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 789. Meelby (St. Margr. K.),

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/194; K. M. 169; H. 6/120; Lkm. 1/329; M. 25; Kbg. 1710.
———————————

1. 15 . . Marcus. . . ; »Oc da skal Torups Sogn have været annexeret til Melby«.

DanKir bd. 2, s. 1662 (Torup Kirke).

2. 15 . . Jørgen Knudsen; [1566 Taarnby; see der].

3. 1566 [Brøndshøi-R. (62)] Anders Jensen; see Etm.; [† 1602; hans Navn paa en tidl. Altertavle 1599].

DanKir bd. 2, s. 1621 (se nedenfor); KS 2:4 (1867-68), s. 406.

4. 1602. F. S. Hans Andersen, f. 13/10 68; St. Sorø c. 94; Pr. (22); ~ (45) Karen Rasmusdtr. (Sstr. t. Jacob Rasmussen, P. i Øster Lyngby i Skåne); F. Rasmus Nielsen af Kbh. Hel. G. K. (næppe S. af N. Hemmingsen); B.; 2 ~ Etm.; see J. H. Meelbye her; [† 19/11 1639; hans Navn paa Prædikestolen 1609; Eptph.; Lgst.].

F-P s. 132; KoM s. 346 (»Johannes Andreæ Meilby«); SB s. 100 (»Johannes Andreæ Melby«); KS 2:5 (1869-71), s. 151; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); Upubl. slægtsopt. fra Fdbg. amt 1639-1679; Kopskatten 1645, opsl. 52; E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 125; DanKir bd. 2, s. 1625-1626, 1630-31 (se nedenfor).

5. o. 5/2 1640. Mag. Hans Tagesen, vist af Gjerlev-D., f. c. 13; St. Sorø 33; ~ F. E., levede 54; B.; [† 1648; Lgst.; Eptph.].

KUM I, s. 119 (»Iohannes Tagonis Selandus«); KS 2:1 (1857-59), s. 502 (»Hans Tagesen«, 27 år gl.); SB s. 149 (»Johannes Tagonis Selandus«); DanKir bd. 2, s. 1630-31 (se nedenfor).

6. 1648. Jens Hansen Meelbye, vistnok en Søn af Nr. 4; St. Fdbg. 38; ~ Lisbeth Jensdtr. Bircherod af Birkerød; 2 ~ Etm.; [† 1653].

KUM I, s. 143 (»Ianus Iohannis Meelbyensis«); PT 12:6 (1951), s. 96.

7. 1653. Niels Sørensen Quist (Qvistinus); St. Roesk. 50; ~ F. E.; 3 ~ 69 (Bev. 2/2) Lorentz Mikkelsen, Fgd. i Norge; † Christiania 3/10 97; [† 1667].

KUM I, s. 223 (»Nicolaus Severini Qvistinus«); PT 6:3 (1912), s. 12; 12:6 (1951), s. 96.

8. 24/4 1667, o. 22/5, Mag. Hans Jensen Winge (Alanus); St. Kbh. 56; Mag. 67; ~ 67 (Bev. 26/8) Margrete Cortnum, der overlevede ham; [† 1676; W. 1/15; N. 10].

KUM I, s. 264 (»Iohannes Iani Alanus«).

9. 6/7 1676 [Hør. Fdbg. 61] Christen Nielsen Koch; f. c. 32; St. Kbh. 56; ~ 77 (Bev. 13/8) Johanne Jørgensdtr. Bruun, f. Hillerød 2/9 59, † ss. 03; F. Jørgen Sørensen, Slotsskrvr. p. Frederiksborg; M. Nille Abrahamsdtr. de la Haye; 3 S., 1 D.; 2 ~ Frands Jensen Østerhuus, kgl. Majestæts Skovrider i Fdbg.; see Niels C. K., 2 r. Cap. Rand. St. Mortens K.; [† 1697].

KUM I, s. 265 (»Christianus Nicolai Coccius«); LAK: Skifteprot. for Øst. Sjæll. Overførster-distr. 1700-1717, f. 63a-75b; Upubl. Slægtsoptegn. fra Hillerød/Frederiksborg 1636-1676.

10. 9/11 1697. Johan Eriksen Tuscer; f. c. 65; St. Trondhj. 87; ~ ca. 98 Marie Franch, E. e. Heiden Wiinberg, † Vinderød S. 28/2 1729, (Sstr. t. Michael F. i K. Saaby-K. og t. Lisbeth F. i Kyndby-K.); [† 17/3 1728].

KUM II, s. 154 (»Iohannes Tuscherus«).

11. 20/9 1728 [P. i Trankebar . . .] Rasmus Madsen Orm, f. Hillerød 22/8 90; F. Skræder; St. Fdbg. 11; C. 25/1 17, h.; ~ Dorothea Kirstine Jensdtr. Munch, f. c. 08; 2 ~ Etm.; u. B.; [† 4/7 1742].

KUM II, s. 357 (»Erasmus Matthiæ Orm«, 21 år gl.); PT 14:6 (1964-65), s. 35 (Slægten Mølmark); 9:6 (1933), s. 173-182.

12. 3/8 1742 [Fp. ved et Rgmt. i engelsk Tjeneste, o. 5/10 41, i Slesvig] Mag. Søren Mathias Pedersen Dorn*, f. Kbh. 14/5 16; F. P. D., Cpt. og Garver; M. Mette Sørensdtr. Mathiesen; St. Sorø 33, Bacc. 34; C. 21/6 38, l.; Mag. 52; ~ 43 F. E., b. 4/7 96; 3 S., 3 D.; see Peder S. D. i Stubbekjøb.-M.; (Sønnen Jens Gothilf D. blev Præst i Frederiksværn (nu: Stavern) i Norge, † 1783); [# 1796, † 3/11 97; Nidkjær og begavet. Efter sin Resignation boede han i Pgden., og hans Død foraarsagedes ved, at han, der gik i Barndom og altid frøs, var krøben ind efter en Bagning i den endnu varme Ovn, hvilken man igjen lukkede til, for at bage nogle Smaakager, uden at blive ham vaer].

KUM II, s. 544, 550 (»Severinus Dorn«, 17 år gl.); SB s. 256; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 28; PT 14:6 (1964-65), s. 35 (Slægten Mølmark).

13. 14/10 1796 [r. Cap. Slangerup-U. 3/6 91] Andreas Erikson el. Eriksen; [26/5 1814 Gjerslev; see der].

14. 5/9 1814 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 13/1 09, o. 1/3] Johan Salomon Færs Schreiber, f. Brøndbyvester 72; F. Jonas Reinhold S., Skllrr., siden Chordegn i Holbæk; M. Elisabeth Maria Færs; St. Roesk. 92; C. 23/4 98, l.; Lærer v. Instituter i Kbh.; O.; [† 12/9 1827; Sagde engang til en af sine Skolelærere, som ønskede hans Anbefaling, for at blive forflyttet: „Kan De faae lov til, at blive, hvor De er, og jeg, hvor jeg er, maae vi Begge være glade“.; N. 539; E. 3/108 og S. 3/107].

15. 28/12 1827, o. 11/1 28, Andreas Petri; [20/5 1836 Hagested-G.; see der].

16. 26/7 1836 [Deibjerg-H. 23/9 27] Thomas Nicolai Nielsen; [27/4 1846 Nykjøb.-S.; see Ramløse-A.].

17. 22/7 1846 [Vinkel-R. 1/5 38] Emil Wesenberg; [24/2 1855 Stadager-K.; see der].

18. 22/5 1855 [Hemmet-V. 7/6 39, o. 21/6] Hans Hermann Bruun, f. Kbh. 19/9 10; F. Oberstlieut. v. Kbhs. borgl. Artillerie Hans Severin B., Hyrekudsk; M. Hendrine Margrethe Brandt; St. pr. 28; C. 28/4 35, h.; ~ Hemmet 3/4 40 Jacobine Frederikke Wesenberg, f. Birgittelyst v. Vibg., 23/1 17, levede 68 i Kbh.; F. Gottlieb Heinr. W., Landinsp.; M. Kirstine Becker; 2 S., 5 D.; [† 27/4 1861; E. 1/221 og S. 1/256].

19. 4/7 1861 [Tømmerby-L. 19/1 54, o. 8/3] Christian Ludvig Biilmann af Skjelskør, f. Grevinge 18/5 09; St. Hlh. 28; C. 7/7 36, h.; Lærer v. Kbhs. Almuesk. •/10 46; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 21/7 55 Juliane Lovise Olsen, f. 22/9 11, † Kbh. 5/1 76; F. Henry O., Supercargo; M. Elisabeth Charlotte Askelin, skaansk Præstedtr.; u. B.; [# 13/11 1875; † Kbh. 25/11 76].

Elvius s. 351; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 85 (vielse).

20. 27/3 1875 [r. Cap. Karby-H.-R. 12/4 72] Hans Peter Fønss af Veilby i F., f. Aarh. 15/9 40; St. Aarh. 58; C. 29/6 64, l.; vist Alumnus p. Borchs Coll. 3/4 67 – 26/10 69; Cap. p. p. Munkebo 26/10 69, o. 24/11; ~ Kbh. Hel. G. K. 10/6 72 Anna Lorenze Hansen, f. Kbh. 30/6 44; F. Hans Peter H., Vexellerer; M. Anna Soph. Lange; (78) 3 S.; [† 15/11 1880].

Borchs K. nr. 727; Elvius s. 351.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Melby Kirke, s. 1609-1634.