Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 258. Ferslev, Dal og Volsted,

Fleskum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/224; Kbg. 1692.
———————————

0. (1545) Hans . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 19.

1. (1568. 1610). Laurits Jensen Winther; 1 ~ . . . . , † c. 11/12 ; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ (13) Marine Pedersdtr., (vistnok Faster t. P. J. Ferslev i Liørslev-Ø.); see J. L. Ferslev i Storvorde-S.; [afstod sit Embede 1613, da det blev opdaget, at hans anden Hustru, Marine Pedersdtrs. ægtemand, endnu levede. Hun blev dømt til at rømme Nørrejylland, medens han vistnok endnu levede i Ferslev 1619].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 5:2 (1903-05), s. 548; PT 11:2 (1941), s. 127; HimF, s. 42.

2. (1619). Christen Christensen; maaskee St. 15; ~ Maren Christensdtr.; mindst 2 S., 1 D.; [† før 12/12 1659; »da han var en ualmindelig stridbar Mand, findes hans Navn og Sager ustandselig i Tingbogen; fik 29/4 46 en Bøde, fordi han ikke vilde tage et Ægtepar til Skrifte, da han mente, de havde ligget en Barn ihjel, skjønt de var frikendt af Retten herfor«].

KUM I, s. 19 (»Christianus Christiani Randrusiensis«); KS 3:5 (1884-86) s. 106, 6:2 (1936-38) s. 469; Fleskum herreds tingbog 1629-87, s. 233; PT 11:2 (1941), s. 127-132.

3. (1659) [p. Cap.* 55] Anders Christensen Finderup; St. Aalbg. 48; ~ 18/9 59 Geske Lucasdtr. Paludan fra Vibg.; F. Dr. med. L. P., Læge og Canonicus; M. Maren Poppesdtr.; [† 1673].

KUM I, s. 215 (»Andreas Christiani Finderup«); Kh. 1661, s. 134.

4. 25/1 1668**. Johannes Jacobsen Brunow af Aalbg. Bud. K., d. 11/6 47, St. Aalbg. 66; Pr. 93; ~ Ingeborg Jacobsdtr. Paulin, f. c. 55, b. Aalbg. 23/6 10; u. B.; [† 18/9 1700].

KUM I, s. 337 (»Iohannes Iacobi«); Nygaards sedler: Dåb.

5. 26/8 1700**, o. 20/10, Peder Urbansen Bruun af Tømmerby-L., f. 28/2 75; St. Aalbg. 95; ~ Maren Lauritsdtr. Tanche el. Wandel af Haverslev-B., f. 74, b. Aalbg. 8/2 53; 3 S., 4 D.; see D. C. A. Hald i Nibe-V.; [† 14/7 1737].

KUM II, s. 209 (»Petrus Urbani Brunovius«).

6. 4/10 1737, o. 4/12 [Hør. Roesk. . .] Damianus Christian Andersen Hald; [† 30/5 1766 Nibe-V.; see der].

7. 5/9 el. 8/9 1766, o. 22/10, Johan Jacobsen Heerfordt af Boeslunde, f. 10/11 28; St. Fdbg. 47; C. 50, l.; ~ Aalbg. 14/6 69 Bodil Marie Stampe Jensdtr. Clementin, E. e. . . . , f. 25/10 44, † Aalbg. 31/8 88; F. Kgrd. J. Pedersen C. til Nørtorp; M. Kirstine M. Bertelsdtr. Langballe; 3 S., 5 D.; see B. N. Rosenkilde i Ellidshøi-S.; [† 7/11 1781; omtales i Kbg. som et brændende og skinnende Lys].

8. 29/5 1782 [S. og N. Kongerslev-K. 71**] Mourits Sørensen Mørch, f. Gunderup 6/11 29; F. S. M., Degn; M. Anna Marie Rold; St. Aalbg. 51; C. 9/12 56, n.; p. Cap. Skibsted-L. 1/9 69, o. 20/9; p. Cap. Bælum-S. 3/11 69; S. og N. Kongerslev-K. 15/12 69*; 1 ~ 27/9 74 Karen Nielsdtr. Flechtner, f. Aarh. 16/9 50, † 30/11 89; F. N. Thygesen Knudsen Lund (Flechtner) af V. Hornum-H.-F.; 5 S., 4 D.; 2 ~ Attrup, Hammer S., 1/6 91 Adelheid Marie Juul, d. Aalbg. 8/12 53, vist † 2/11 33; F. Olaf Christensen J., Rdm. og Toldvisiterer i Aalbg.; M. Abelone Marie Jacobsdtr. Kærskov; u. B.; see Etm.; P. C. Ravnkilde i Skjørping-F.; C. E. Hansen i Ønslev-E.; A. Ph. Bregendahl t. Kbh. Frelsers K.; Poul H. M. i Mosbjerg-H.; [† 23/9 1801].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2759 (2162), 2841; Nygaards sedler: 2. hustrus dåb, 2. vielse; FWDP 258,08 (tillæg).

9. 6/11 1801 [p. Cap.* 29/8 00, o. 29/10] F. S. Christian Lange Mørch, f. Kongerslev 75; St. pr. 95; C. 7/11 99, n.; ~ Chrbg. Slk. 26/2 02 Maren Brochmann, Vadskerpige hos Dronningen, f. 75, † Rand. 25/11 35; 5 D.; [† 19/11 1835].

10. 2/3 1832 [Hassing-V. 22/11 20] Carl Christian Henninger Gjerløff; [6/1 1838 Aardestrup-B.-G.; see der].

11. 1/5 1838 [Flade-D. 13/10 26] Jacob Hansen Kjerulff, f. p. Gunderupgd. 98; F. Iver K.; M. Cecilie Gleerup; St. Od. 17; C. 10/11 22, l.; p. Cap. Sebber-A. 17/9 23, o. 19/7; ~ Caroline Sophie Frederikke Lund, f. 24/10 00, † 9/6 61; F. Hans Niels L., Kbmd. i Aalbg.; M. Marie Monstrup; 2 S., 3 D.; see F. T. Barfoed i Bjergby-M.; [† Flade 13/6 1838, uden at tiltræde].

12. 4/8 1838 [Lime 16/4 28] Rasmus Severin Deichmann af Torslev-L., f. 17/3 98; St. Aalbg. 17; C. 17/7 23, l.; p. Cap. Taarnby 1/6 25, o. 7/7; Pr. 1/9 50; R.* 6/10 62; ~ 7/7 28 Dorothe Maria Bruun af Taarnby, f. 7/12 01, † Aalbg. 7/2 71; u. B.; [# 9/8 1869; levede 78 i Aalbg.; E. S. 1/364].

13. 4/12 1869, o. 9/1 70 [c. Adj. Fdbg. •/7 58; Adj. ss. 1/7 59] Caspar Martin Kopp; [23/12 1878 Sandby-V.; see der].

14. 14/5 1878 [Cap. p. p. Hvorslev-G. 12/9 68, o. 25/11] Vilhelm Schalstrup Flensborg af Hvorslev-G., f. Gjøl 19/12 36; St. Aarh. 58; C. 23/6 63, h2.; ~ Hvorslev 19/8 68 Louise Augusta Frederikke Lauritzen, f. Aarh. 18/9 46; F. Hans L. af Voldum-R., Farver; M. Trine Soph. Munk; (78) 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.