Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 487. Hornum (Vester-), Hyllebjerg og Fleisborg,

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; S. i K.?; M. S. III.; Lkm. 3/254; Kbg. 1701.
———————————

1. 1527. Søren Lauritsen*; [† 1587; vidnede i 1551 at have været Præst her i 40 Aar].

KS 7:3 (1957-59), s. 16; 3:2 (1877-80), s. 205; DV s. 237 (1544), s. 299 (1551).

2. (1568)**. Laurits Christensen Grøn; var endnu Cap. 84; [† c. 1600].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205.

2b. c. 1596(?). Peder Simonsen, vist af Næsborg-S.-O.; St. i Kbh. (92); [afsat 1598 for et Aar, da han havde forseet sig med et Kvindfolk. Blev vist endeligt afsat 1600].

Hegelund I s. 349, II s. 206; F-P s. 128 (»Petrus Simonis Nesburgensis«).

3. 1600. Jens Schytte; [† el. forflyttet 1607].

4. 1607. Peder Andersen Ulstrup; F. Anders Skriver i Ulstrup, Rinds Hrd.; M. Birgitte Christoffersdtr.; [† 1651].

KS 6:2 (1936-38) s. 475.

5. 1651. Peder Andersen Balling af Balling-V.; St. Vibg. 41; [† 21/1 1669].

KUM I, s. 165 (»Petrus Andreæ Ballingius«); Sixhøj nr. 98.

6. 3/2 1669 [Inform. i Skrivning hos Prinds Georg] Knud Christensen Falsterboe, f. Nykjøb. p. F. 40; ~ 24/9 69 Cathrine Marie Stoltzig, f. Lübeck c. 44, † Aalbg. 16/4 01; 5 S., 6 D.; see K. L. S. K. Flechtner her; (V. Rønbech i Aars-H.); [† 20/3 1694].

7. 7/4 1694, o. 6/6, Christen Jacobsen Ullitz af Vibg. Graabr. K.-A.-T., f. 24/10 57; St. pr. 82; C. 18/2 85, mediocr.; ~ Blære 14/2 95 Margrethe Clausdtr. Rose, † Vibg. 13/8 37; u. B.; [† 16/1 1709].

KUM II, s. 118 (»Christianus Iacobi Uldenius«).

8. 26/6 1709 [p. Cap. Snedsted 8/11 06, o. 10/12] Knud Ludvig v. Stoltzig Knudsen Flechtner*, f. her 9/9 94 (F. K. C. Falsterboe); St. Aalbg. 96; C. 04, mediocr.; 1 ~ 1/6 07 Karen Hansdtr. Lund, f. 83, † 15/6 30; F. Bfgd. i Ringsted; 7 S., 4 D.; 2 ~ 20/11 31 Gedske Frederiksdtr. Printzler af Brorstrup-R.-H., f. 04, † 14/4 35; 1 D.; 3 ~ Nibe 30/1 38 Else Jensdtr. Snitlach, E. e. en Kbmd., † 28/10 61; u. B.; see Etm.; (M. S. Mørch i Ferslev-D.-V.); [† •/1 1759 el. 30/11 58].

KUM II, s. 220 (»Canutus Ludovicus Flectnerus«).

9. 13/4 1742*, o. 29/4 50**, F. S. Jørgen Christian Knudsen Flechtner, f. 9/3 15; St. Vibg. 33; C. 8/8 40, n.; ~ Hjerk 14/9 59 Anna Sophie Amalie Henriksdtr. Morsing af Hjerk-H., b. her 11/3 82, E. e. N. N. Bølle, r. Cap. Strandby-B.-M.; u. B.; [† 19/2 1789].

KUM II, s. 546 (»Georgius Christianus Flechtner«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 981; PT 1992, s. 181; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

10. 5/3 1783**, o. 28/3, Jens Høst Birch; [11/1 1785 Sal-G.; see Vitten-H.-H.].

11. 11/3 1785**, o. 6/4, Jens Bloch Aagaard; [4/2 1791 Aardestrup-B.-G.; see der].

12. 1/4 1791 [r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 13/4 87, o. 4/7; till. P. t. Vibg. Tugt o.s.v. Huus 1/3 89] Christopher Georg Stampe af Børglum-V.-F., f. p. Hirtsholmene 3/9 58; St. Vibg. 78; C. 20/12 81, h.; Hør. Vibg. 86; 1 ~ 20/9 91 Christiane el. Christine Marie Christiansdtr. Hensemann af S. og N. Onsild, f. 30/7 64, † 27/10 94; 2 ~ Sønderup 11/8 97 Anna Bolette Lütken, d. Sønderup 10/8 64, † Sebberkloster 9/5 47; F. Albert Christopher L., Degn i Sønderup; M. Else Eskilsdtr.; u. B.; [† 9/3 1815].

KUM III, s. 365 (»Christophorus Georgius Stampe«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1385.

13. 30/9 1815 [p. Cap. Magleby-H. 22/4 12] Frederik Holmsted Paludan; [1/10 1824 Ølgod-S.; see Sæby-H.].

14. 1/10 1824 [Miss. v. Jacobshavn 28/3 17] Johan Jacob Kjeld Løchte; [19/9 1828 Kollerup-S.-H.; see Ingstrup-H.-A.].

15. 31/12 1828, o. 10/4 29, Thure Krarup; [11/12 1831 Kongsted; see der].

16. 11/4 1832, o. 16/5, Johan Georg Tilemann; [18/10 1849 Knebel-R.; see Egtved-Ø.].

17. 31/12 1849 [r. Cap. Vissenbjerg o.s.v. 28/5 39] Christian Hieronymus Hübner; [14/5 1859 Røgen-S.; see der].

18. 23/7 1859 [p. Cap. Stadil-T. 5/5 53, o. 22/6] Anton Martin Valeur af Voer-E., f. Mygind 30/10 21; St. Aarh. 40; C. 6/11 46, l.; ~ 8/8 54 Grete Møller, f. 16/11 21; F. Christen M., Ldmd.; M. Birte Kirst. Hansen; 1 S.; [20/1 1870 Asfærg-F.].

19. 19/4 1870 [Cap. p. p. Rødding-K. 20/3 62, o. 4/4] Christen Frausing Borch; [6/4 1878 Randlev-B.; see der].

20. 12/6 1878 [Cap. p. l. Storring-S.-G. 28/5 74] Rasmus Vilhelm Aagaard, f. Strandby, Haarby S., 28/4 42; F. Hans Aa., Skllrr. og Ksgr. i Steenstrup; M. Vilh. Cathr. Lehn; St. Od. 62; C. 19/6 69, h1.; Seclieut. v. 8de Bat.; Afsked 19/8 70; Cap. p. p. V. Skjerninge-U. 6/8 70, o. 31/8; ~ 4/11 74 Anna Hertha Camilla Dagmar Mønster, f. Slag. 10/10 51; F. Carl Christ. M., Adj., senere Lærer ved Idiotanstalten ved Kbh.; M. Julie Hansine Borgen; (78) 1 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.