Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 752. Lyngaa (Vor Frue K.) og Skjød,

Sabro Herred, Aarhuus Amt og Stift.

M. S. III.; P. 53; K.; Aarh. M.; Lkm. 5/249; S. i K.; L. S. v. W; Kbg. Lyngaa 1754, Lyngaa-S. 1768.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra litteraturlisten nedenfor.]
———————————

1. k. St. Thomæ Da 1534. Mag. Peder Poulsen; [† 1570].

2. o. 1570. Jens Pedersen, f. p. Skaarupgd.; [† 1586].

3. k. 5/4 1586 [r. Cap. Rand. St. Mortens K. . .] Peder Sørensen Helstrup; St. i Kbh (81); [† 1601].

F-P s. 97 (»Petrus Severini Helsterop«).

4. 1601 [r. Cap. Rand. St. Mortens K. c. 99] Thomas Nielsen, f. Rand. 75; (Bdr. t. Christen N. i Skivholme-S.); F. N. Lauritsen, Bgr. i Rand.; St. (95); ~ Karen Thomasdtr. af Virring-E., † Viborg 1/2 20, paa en Reise; 5 S., 6 D.; see Etm.; J. S. Borre og C. J. Brasch i Hvorslev-G.; N. L. Nykirk og S. S. Leth i Lyngby-A.; N. T. Ferslev i Skorup-T.; O. T. Lyngaae i Haslund-Ø.; H. Sigvardsen i Nordrup-F.; J. T. Lyngaae i Karlby-V.; [† 7/8 1623; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1598].

KoM s. 347; KS 3:2 (1877-80), s. 741 (»En Student, hvis Forældre vare i Randers Hospital«); se ellers nedenstående litteraturliste.

5. k. 17/8 1623. Christen Henriksen Blichfeldt af Tirstrup-F., f. c. 99; St. Aarh. 21; ~ F. D. Margrethe Thomasdtr., f. 12/5 03; 6 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see N. C. Hjermind i Bjerring-M.; Henrik C. B. t. Aarh. Frue K.; Thomas C. B. i Tørring-H.; (Mogens C. B. i Skivholme-S.); [† 9/6 1641].

KUM I, s. 48 (»Christianus Henrici Blickfeldius«).

6. o. Mar. Bebud. (9/5) 1641 [Rtr. Rand. 35] Søren Madsen Ørsted°, f. 10; F. M. Jensen Ø., Gdeier i Randers; M. Karen Jensdtr., Borgerske; St. Aarh. 30; Pr. 31/1 65; ~ c. 42 F. E., † 19/9 73; 1 S., 2 D.; see Etm.; C. C. Friis i Boddum-Y.-H.; [† 1684].

KUM I, s. 101 (»Severinus Matthias Ørstadius«); P-Aarh. f. 5b, opsl. 8; Randers tingbog 1650, f. 6.

7. 14/11 1673**, o. 6/2 74, F. S. Mads Sørensen Lyngaae, f. 26/7 44; St. Rand. 64; Pr. 99; 1 ~ 74 Ellen Christensdtr. Basballe, f. i Aarh., † eft. 93; (Sstr. t. Margrethe C. B., ~ S. P. Sommer i Mørke-H. og t. Augustinus C. B. Mygind-K.-S.); F. C. Jensen, Rdmd. og Kbmd.; M. Lisbeth Pedersdtr. Basballe; 1 S., 4 D.; 2 ~ Aarh. 00 (trol. 30/6) Anna Jacobsdtr. Winther, E. e. Jens Rasmussen Lassen, Kbmd., Rdmd. Kæmner og Overform. i Aarh. (Forældre t. Rasmus J. L. i Aal); † Aarh. c. •/8 14; F. J. Sørensen W., Kbmd. i Vibg.; M. Kirsten Nielsdtr. Trane; u. B.; see 2 Etm.; [† c. •/11 1712].

KUM I, s. 320 (»Matthias Severini Lyngaaensis«).

8. 24/11 1705**, o. 19/5 06, F. S. Søren Madsen Lyngaae; St. Rand. 93; O.; [† c. •/3 1707, efter 10 Mnd. i Kaldet].

KUM II, s. 197 (»Severinus Lyngaae«).

9. 16/4 1707**, o. 5/8, Jørgen Nielsen Hjersing, f. Faurskov c. 82; (Bdr. t. Jens N. H. i Ørting-F., t. Niels N. H. i Søften-F., Hans N. H. i Skivholme-S., t. Dorothea N. H. ~ S. M. Sparre i Thorsager-B. og t. Anne Christence ~ S. J. Clementin i Hvorslev-G.); F. N. Nielsen H., Forv. ved Grevskabet Frijsenborg og Forp. paa Faurskov; M. Cathrine Hansdtr. Owidt fra Tønder; St. pr. Aarh. 01; ~ c. 07 F. Sstr. Inger Madsdtr. Lyngaae, f. her, † Vibg. 26/1 59; mindst 3 D.; see C. J. Høst i Vitten-H.-H.; C. A. Sadolin t. Vibg. Sortebrødre K.; Etm.; [† 17/9 1754; Sagnet fortæller, at han paa en Hjemreise fra Sveistrup, ved at falde ned imellem Hestene og Aaget paa Bakken Nord for Byen, ynkeligt tilsatte Livet; Stifter af det Hjersingske Legat].

KUM II, s. 267 (»Georgius Nicolai Hiersing«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Søskende; PT 5:6 (1909), s. 167-168 fars biografi).

10. 18/3 1746**, o. 20/5 [Aman. i Aarh.] Peder Ebbesen Gimlinge af Kristrup-H., f. 10/1 01; St. Rand. 20, Bacc. 21; C. 22/6 24, h.; ~ F. D. Anna Margrethe Hjersing, † 6/8 1763; 3 S., 1 D.; [† 5/10 1775].

KUM II, s. 431, 435 (»Petrus Ebberi«, 20 år gl.).

11. 16/11 1775 [Veierslev-A.-T. 8/10 56] David Clausen Borgen af Dalum-S., f. 10/5 26; St. Od. 46; C. 19/11 50, n.; Pr. 84; 1 ~ 2/8 57 Vilhelmine Augusta Krogstrup af Galten-V.-H., f. 03, † 21/8 58; 1 D.; 2 ~ Slotskirken 28/2 59 Anna Margrethe Hjortholm (Sstr. t. Cathrine Marie H. ~ C. R. Hee i Borup-H.), f. p. Langeland •/8 36, † 8/12 21; 7 S., 3 D.; see H. Esmann i Ølgod-S.; Hans U. B. i Hvorslev-G.; (D. Borgen i Svaneke-I.; V. J. A. Ramsing i V. Skjerninge-U.; C. F. Bagger p. Manø; E. C. Bagger i Førslev-S.); [† 18/3 1797; meget begavet og nidkjær Embedsmd.].

KUM III, s. 68 (»Dauid Claudii Borgen«, 21 år gl.).

12. 28/4 1797 [Haurum-S. 12/6 95, o. 4/11] Hans el. Johannes Christian Høxbroe, f. Kold. 66; F. Hans Christ. H., Bedemd.; M. Gjertrud Schmidt; St. pr. 86; C. 20/7 92, h.; Pr.; 1 ~ Johanne Severine Issensee, f. c. 63, Skifte Haurum 17/5 96; F. Jes Vilhelm I. fra Kbh., siden Consumtionsinsp. og Grændsecontr. i Kold.; M. Ide Margrethe Sommer; 1 S.; 2 ~ Veile 20/5 96 Maren Kirstine Birgitte Fæveile, f. Veile 77, † 13/3 15; F. Jens F. Kbmd. i Veile; M. Maren Ustrup; 3 S., 4 D.; [† 30/8 1809; ombyggede 99 Pgdn.].

13. 17/11 1809 [Ølsted-T. 30/1 01, o. 15/4] Jacob Zacharias Hyphoff af Tyrsted-U., f. 4/4 74; St. Hors. 92; C. 8/7 99, l.; Hør. Hors. s. A.; 1 ~ 8/5 01 Wilhelmine Marie Scavenius af Fjaltring-T., d. 8/7 76, † 10/3 17; 1 S., 2 D.; 2 ~ 18 Elisabeth Nicoline Beyer, f. Kbh. 8/12 90, † 14/1 46; F. Hans Nic. B., Kbmd.; M. Marie Christine Qvistgaard; [† 15/9 1826; bekjendt som en Mand af Aand og Kundskaber og med en ædel Charakteer; indsigtsfuld Ldmd.; N. 278; E. 1/722 og S. 1/878].

14. 20/12 1826 [Tunø 19/5 24] Bernt Magnussen; Pr. 4/6 32; [23/4 1849 Følleslev-S.; see der].

15. 15/5 1849 [Haurum-S. 16/3 39] Rasmus Malling Schmidt, f. Aarh. 26/1 05; F. Peter Larsen S., Kbmd.; M. Sophie Dorothea Schmidt; St. Aarh. 23; C. 10/7 30, h.; p. Cap. Søften-F. 2/11 31, o. 16/12; ~ 19/10 39 Henriette Cathrine Worm af Flødstrup-U., f. 1/10 16; † Aarh. 20/6 71; 1 S., 5 D.; see Peter L. S. cd. th. 69/2 [† 15/1 1862].

16. 26/3 1862 [Alling-T. 4/2 51] Christian Vilhelm Henrik Knudsen, f. Kbh. 18/7 08; F. Kmrd. Vilh. K., Toldcontr. i Fred., siden i Aarh.; M. Elisabeth Børling; St. Aarh. 29; C. 7/5 36, h.; Lærer v. Kbh. Trin. Sk. 9/9 36; tillige v. Opfostringshuset 1/8 37; Lærer v. Søetatens Sk. 14/11 40; Overlærer ss. 27/9 43; tredie Cat. v. Kbh. Holmens K. 2/11 46; o. Cat. ss. 6/9 50, o. 11/9; ~ 7/12 50 Gjertrud Kirstine Rønne, f. 23/9 12; F. Hans Hansen R., Vestindiefarer i 50 Aar, siden Insp. v. Knippelsbro; M. Cathrine Marie Brandt; 2 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Lyngaa (Felslev), Jacob Thomsen: Ad rem literariam danicam aliqvot momenta, Kgl. Bibl.: Ny kgl. Saml. nr. 1205a 4°, 1660-1689.
Møller, A. Troels: Præster i Lyngå-Skjød sogne. Personalhistorisk Tidsskrift, 1983, s. 82-84.
Pedersen, Kirstin Nørgaard: De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder og deres slægt – En slægtshistorisk undersøgelse. Personalhistorisk tidsskrift, 2002. (samt tillæg og rettelser 2003, s. 217-230 og 2005, s. 113-115)
Qvistgaard, Erh.: Biografi over Jørgen Nielsen, Sognepræst til Aarslev og Hørning 1628-1650, Personalhistorisk Tidsskrift, 8:6 (1927) s. 249-252.
Rostrup, R.: Lyngå-Skjød 1534-1809.
Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008, s. 8-9. [Denne bygger bl.a. på ovennævnte manuskript af Jacob Lyngaa.]
Winther, Flemming Aagaard: Rettelser og tilføjelser til Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægten nr. 47, 2013, s. 28-33.
Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Lyngå Kirke, s. 1767-1786, Skjød Kirke (Houlbjerg hrd., Viborg amt), er endnu ikke udgivet.