Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 827. Nordrup og Farringløse,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/230; K. M.; L. P. B. 100; Lkm. 1/445; M. 89; Kbg. 1767.
———————————

0. (1562). Svend Olsen; hans Navn paa Degnestolen 1562.

DanKir bd. 5, s. 510 (se nedenfor).

1. 1572. Laurits Madsen; [† 1591].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

2. o. 27/9 1591. Jacob Madsen; [† 29/12 1632; hans Navn paa Alterkalken i Farringløse 1599].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 5, s. 516 (se nedenfor).

3. k. 9/1 1633 [p. Cap.*, o. 14/9 32] Gregers Hansen Toxverd (Togsvær) af Toksværd; St. Hlh. 26, Bacc. 28; ~ (45) Anna Hansdtr.; (45) 1 S., 2 D.; see H. Haaber, Cap. i Ølsemagle-L.; [† 1648].

KUM I, s. 75, 91 (»Georgius Iohannis Togsverd/Gregorius Iohannis Toxvergius«); PT 8:6 (1927) s. 192; Hlh. s. 21; Kopskatten 1645, opsl. 22; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219.

4. k. 7/3 1648 [p. Cap. Vollerslev-G., o. 27/3 44] Peder Corfitsen Borup, f. c. 16; (Bdr. t. Hans C. B. i Baarse-B.); St. Hlh. 37; [† c. 1664].

KUM I, s. 138 (»Petrus Cornificii Buorupius«); KS 2:1 (1857-59), s. 509, 28 år gl.; NB! Må ikke forveksles med navnebroderen i Karlslunde-K.; Hlh. s. 32.

5. 25/6 1664 [r. Cap. Vdbg.-K., o. 12/7 48] Hans Sigvardsen (Sivertsen), f. p. Gjørslev, Bjeverskov H., 09; F. fmtl. Sivert Hansen, Degn i Vollerslev-G.; St. Roesk. 33; Hør. Vdbg. . .; Pr. 64; 1 ~ Anna Thomasdtr. af Lyngaa, f. 11/7 15, † Vdbg. 19/7 52, b. 23/7; u. B.; 2 ~ Maren Thomasdtr., † 77, Skifte 11/6; 3 ~ Anna Hansdtr. Lund, f. c. 76, b. Benløse 9/7 1716; 1 S.; see H. H. Nordrup i Thoreby; [† 1690; hans Navn paa Korgitter 1664 og paa Kirkeklokken 67; Eptph.].

KUM I, s. 115 (»Iohannes Sigvardi Giørsløw/Voldersløff«); DanKir bd. 5, s. 508, 510 (se nedenfor); FAaW, s. 11.
(24/4 1682*. Peder Hansen Lollich; see Gyrstinge-F.).

6. 2/10 1688**. Bertel Clausen; [18/5 1689 Bringstrup-S.; see der].

7. 5/8 1690. Hans Mortensen Schou; St. Ringsted 78; ~ Agnethe Wienecken af Kbh. Holmens K., f. Ørum, d. Grenaa 6/6 77; 2 S., 6 D.; [† 1725].

KUM II, s. 86 (»Iohannes Martini Sylvius«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 393, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ringsted hrd. nr. 12, 20; Nygaards sedler: Hustrus dåb.
(2/7 1718*. Peder Lauritsen Møller).

8. 4/1 1726. Hans Hansen Nordrup; [1748 Thoreby; see der].

9. 18/10 1748, o. 4/12, Henning Ulrik Pedersen Fugl, f. Sundby p. Lolld. 20/4 16; F. P. F.; M. Sophie Amalie Busch; St. Vdbg. 36; C. 27/11 41, n.; ~ Saxkjøb. 12/8 50 Anna Marie Reenberg af Thoreby, f. 14/8 13, separerede . . , † Kbh. 7/10 91; u. B.; [† 23/3 1799; Pg. br. 67].

KUM II, s. 574 (»Henningius Ulricus Fugl«, 21 år gl.); Kbg. Saxkøbing (1735-54) opsl. 123 (vielse); Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1757-1813 D) opsl. 128 (hustrus død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 84, i Kbh. amt København nr. 329.

10. 14/6 1799 [p. Cap. Gram 26/4 s. A., o. 14/5] Conrad Christian Gemzøe, f. Kbh. 71; F. Peder Jacob G., Insp. v. Frue Sk.; M. M. H. A. Krøll; St. Kbh. 88; C. 20/7 98, n.; 1 ~ Gjertrud Marie Johansdtr. Brorson af Gram, f. Lunde 71, b. 4/5 00; 1 D.; 2 ~ 01 Susanne Cathrine Opitius, f. c. 77, b. 5/3 12; 2 S., 1 D.; [susp. 1814; afsat 23/10 15; levede endnu 47 som Skriver paa Kbhs. Ladegd.].

11. 10/1 1816 [p. Cap. Magleby-H. 19/8 03, o. 2/11; Herfølge-S. 12/2 13] Jens Worm Tauber; [24/9 1823 Vollerslev-G.; see Eiby-D.].

12. 28/11 1823 [Durup-T. 14/6 22] Andreas Ammentorp Sørensen; [2/6 1830 Førslev-S.; see Terslev-Ø.].

13. 18/8 1830 [Gjøl 14/9 25] Conrad Albert Rafn; [6/5 1845 Gram; see der].

14. 13/8 1845, o. 24/9 [c. Adj. Vdbg. 5/10 44] Frederik Vilhelm Andersen, f. Kbh. 11/9 20; F. Jstrd. Andreas Christ. A., Chef for Bureauet for Armeens Commandosager; M. Fred. Christine Saxtorph; St. Kbhs. Bgdsk. 38; C. 25/4 43, l.; ~ 14/5 46 Christine Elisabeth Friderichsen, f. 21/8 21; F. Jstrd. Mathias F., Bkdmr. i Kbhs. Amts søndre Birk; M. Maren Christine Færch; (68) 7 S.; see Math. A., cd. th. 74/2; [17/5 1871 Ringsted-B.; E. S. 1/10].

15. 1/8 1871. Carl Julius Jessen; [† 16/2 1875; see Svaneke-I.].

16. 9/5 1875. Christen Wolf; [see Egebjerg].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Nordrup Kirke, s. 505-512; Farendløse Kirke, s. 513-517.