Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1251. Urlev og Stenderup, samt til 16/2 1759 Dalby,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/218; P. 6; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 287; L. S. v. W.; S. i K.; Kbg. 1682 (÷ 1728-30).
Anm. Dalby nu Annex til Hedensted.
———————————

1. 15 . . Peder Nielsen; see Etm.

2. (1584). F. S. Jens Pedersen; Pr. (84, tillige for Hatting H.); see Etm.; S. J. Raarup i Glud-H.; J. J. Urlev i Tim-M.; P. Jensen i Assens-Kl.; [† 24/8 1593; satte følgende Gravskrift over sig selv; »corpus humo, superis animam commendo Johannes»; Gravtræ].

KS 3:2 (1877-80), s. 206 og 207; HardAar 1910, s. 61; DanKir bd. 17, s. 1179-81 (se nedenfor).

3. 1593. F. S. Søren Jensen; Pr.; [† 1631; sagsøgte 17/5 03 den Mand, der havde købt Tiendekornet; hans Navn paa Altertavlen 1610].

KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:2 (1877-80), s. 755; 6:2 (1936-38), s. 226; DanKir bd. 17, s. 1168 (se nedenfor).

4. 1631. Søren Pedersen Høien el. Prip°, fmtl. af Høien-J.; vist St. Slag. 26; ~ Anne Hansdtr. fra Veile; see Søren S. P. i Vesterbølle-Ø.; [† 1680. »Non solum pastoratu quinquaginta annorum sed et aliis rebus celebratur. Vixit tempore hostilis invasionis Svecorum, qua multa tulit; graviora tamen passus est, cum gravis pestis in domum ejus illata vehementer grassaretur, et domesticos omnes et totam familiam necaret. Oppidani et vicini commercium omne cum eo fugiebant, quapropter, omni auxilio externo destitutus, solus in se totum onus suscipere cogebatur. Unus domesticorum post alium peste infectus occubuit; ad ultimum, omnibus langventibus et decumbentibus, is solus fossam fodere et cistam sepulchralem vehiculo arcessere, quam ferunt scrinarium, qui in Ørum habitabat, solitum fuisse, devehere in montem „Sommersbjerg“, ibique eam deponere, unde, ut dictum, pastor ipse domum secum transportaret». (Notitser af Nr. 13 foran i Kbgen.); hans Navn paa Prædikestolen 56].

KUM I, s. 78 (»Severinus Petri Hoënsis«); KB bd. 19 (1633-34) s. 230 (»Hr. Søfren Pedersen Høien«); DanKir bd. 17, s. 1175 »H. Søffværen Pedersøn« (se nedenfor).

5. 31/8 1669*, o. 4/10 70**, Anders Pedersen Galskjøt, Bdr. t. P. P. G., r. Cap. i Sæby; F. P. Thomsen G. af Hammer-H.-S.-A.; St. Aalbg. 60; [† 1672].

KUM I, s. 282 (»Andreas Petri Galschyt«); P-Aarh. f. 50b, opsl. 54.

6. 5/11 1672*, o. 3/12 73**, Ancher Rasmussen (Middelfart?); St. »Vardenburg« (Vordingbg.?) 64; [† 1682].

KUM I, s. 319 (»An[s]garius Erasmi Mittelfard«); P-Aarh. f. 52a, opsl. 55 (»Ansgarius Erasmi Medelfardensis«).

7. 20/5 1682 [Skp., o. 25/5 76] Elias Sørensen Holbech; St. Od. 68; ~ 78 (Bev. 30/1) Gjertrud Frederiksdtr. Busch af Haraldsted-A., f. c. 47, b. Haraldsted 8/2 04; 2 S., 1 D.; [† 1697; hans Navn paa Daabsfad 87].

KUM II, s. 6 (»Elias Severini Holbecensis«); Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144; DanKir bd. 17, s. 1172 (se nedenfor).

8. 9/3 1697, o. 11/6, Jens Nielsen Høstmark, f. Kbh. 68; F. N. Nielsen H., Skomgr. i Kbh.; St. Kbh. 90, Bacc. 91; 1 ~ Horsens 9/1 99 Maren Sørensdtr. Pølleck, b. 25/8 02; F. S. Bentsen, Kbmd. i Hors.; M. Anne Hansdtr. (Lottrup) af Gudbjerg; 3 S.; 2 ~ Horsens 11/6 03 Birgitte Christiansdtr. Lottrup, f. Hors., f. c. 84, † p. Nebbegd., b. Gaarslev S. 30/12 55; F. Christian Hansen (Lottrup) af Gudbjerg, Kbmd. i Horsens; M. Kirsten Nielsdtr.; 5 S., 4 D.; see Anders T. J. H. i Ølsted; Niels J. H. i Pjedsted-G.; U. P. Toxverd i Raarup; [† 1722; gav 02 Messehagel til K., i 1710 Kalk og Disk; Eptph.].

KUM II, s. 173, 180 (»Ianus Høstmark/Høstmarch«); Nygaards sedler: Børn, 1. vielse, 2. vielse (hun var beslægtet i 2. led med hans 1. hustru, se Kbg. Horsens (1703-42) opsl. 190-191), enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 303, 265, 338 (hustruernes ophav); Københavns byting nr. 461; DanKir bd. 17, s. 1169, 1170-71, 1177-78 (se nedenfor).

9. 31/7 1722, o. 26/9, Johan Hansen Treslov (Tresløv); St. c. 11, Bacc. 12; Alumn. p. Walkendorfs Coll. (13); ~ Kbh. 15/2 23 Anna Dorthea Nicolaisdtr. Mechlenburg; u. B.; 2 ~ Etm.; [† c. 1727, Skifte 28/4 s. A.].

KUM II, s. 378 (»Iohannes Treslow«); PT 8:1 (1922), s. 168, 8:6 (1927), s. 93; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 24, 32.

10. 11/4 1727 [fmtl. Degn (Substitut) i Tamdrup 19]. Oluf Rasmussen Rask, f. Fred. 98; F. R. Ibsen, Bgr. i Fred.; St. Hors. 18; C. 5/12 24, n.; vist 1 ~ c. 19 Ulrikke Christine Ulrichsdtr. Zitscher af Lundum-H.; (mindst) 1 D.; 2 ~ F. E., † 11/3 30; u. B.; 3 ~ Hammel 20/2 31 (sit Sødskendeb.) Ulrikke Sophie Ibsdtr. Jæger, f. c. 08, † Aarh. 27/1 89; 5 S., 3 D.; see Frederik R. i Harridslev-A.; [† 1756].

KUM II, s. 415 (»Olaus Erasmi Raschius«, 20 år gl.); Kbg. Hammel (1691-92), opsl. 41 (3. vielse); Kbg. Tamdrup (1696-1726) opsl. 139 (datter 1719); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 32, 63; Nygaards sedler: børn; PT 1981, s. 68, 72.

11. 14/12 1753*, o. 21/11 55**, Jens Jensen Falster, d. Hors. 6/9 22; F. J. F. i Horsens; St. Hors. 40, Bacc. 42; C. 12/3 48, l.; O.; [† 1758, Skifte 24/5 s. A.].

KUM III, s. 6, 18 (»Ianus Iani Falster«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 68; Nygaards sedler: Dåb.
(19/5 1758 Jacob Jacobsen Norup; Kaldsbrevet kasseret; see Nr. 13).

12. 16/2 1759 [Skp., o. 1/10 51] Jens Severin Martinsen Braëm af Raarup, f. 6/4 16; St. Od. 36, Bacc. 37; C. 29/1 39, l.; ~ Hors. 30/10 59 Abel Margrethe Adamsdtr. Helms, f. Hors. 7/2 31; u. B.; 2 ~ Horsens 14/11 64 Jens Nielsen Møller, Kbmd. i Horsens (Forældre til Magdalene Møller ~ P. M. Høeg i Ø. Tørslev-D.); F. A. Heinrichsen H., Kbmd. i Hors.; M. Magd. Nicolaisdtr. Sass; [† 8/2 1760].

KUM II, s. 572, 580 (»Ianus Severinus Bram/Braëm«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Enkens vielse.

13. 7/3 1760. Jacob Jacobsen Norup, f. Kjerteminde 27; F. J. N., Kbmd.; M. Hedvig Cathrine Kaisdtr. Hjort, hvis Fader var af Nustrup; St. Nybg. 46; C. 13/4 50, n.; ~ Øllegaard Lauritsdtr. Utzen af Gosmer-H., f. c. 27, † Gudum 20/10 97; 4 S., 2 D.; [† 1793].

Strøm 3, s. 12; Nygaards sedler: Børn; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

14. 6/9 1793 [Haurum-S. 29/6 92, o. 12/9] Oluf Nielsen Bech, f. Aarh. 28/12 60; F. Niels Knudsen B., Kbmd.; M. Kirstine Linaae; St. Aarh. 82; C. 16/10 87, n.; ~ Aarh. Dk. 10/5 93 Anna Mørch Galthen, d. Aarh. 3/10 71, † ss. 14/12 18; F. Markus Mørch Madsen Galten, Kbmd. og Vinhandl. i Aarh.; M. Jacobine Kaarsberg; 3 S., 5 D.; [† 4/6 1806].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 1048; Århus byfoged nr. 2443; Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus dåb, hustrus forældre, enkens død.

15. 12/12 1806 [Kbh. Alm. Hosp. o.s.v., 5/8 03] Johannes Nicolai Balle* af Vemmelev-H., d. Tjæreby, Frederiksborg Amt, 16/3 67; St. pr. 90; C. 23/4 93, h.; Lærer ved Hel. G. Fattigsk.; (r. Cap. Ringkjøbing-R. 26/10 99, o. 18/12); 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 2/11 98 sin Cousine Rebekka Elisabeth Balle, f. Kbh. 66, b. Kbh. 6/12 03; F. Thom. B., isld. Kbmd., Thehandler; M. Margrete Elisabet Schwartzkopf; 2 ~ Kbh. Frue K. 8/6 04 Magdalene Petersen, f. 2/8 80, † 26/12 49; 1 S., 3 D.; see Carl C. N. B. i Nebsager-B.; [† 28/10 1854].

16. 3/2 1855 [Harte-B. 24/10 42, o. 25/1 43] Laurits Rosendahl af Hatting-T., f. 15/6 02; St. Hors. 20; C. 31/10 32, l.; c. Adj. Hors. 7/12 35; ~ 10/5 43 Laura Cathinca Frederikke Bernth, f. Korsør 18/12 19; F. Jstrd. Laurits Andreas B., Foged i Vor og Nim Herreder; M. Stephine Lange af K. Stillinge; 3 S., 4. D.; [† 17/2 1875. Meget afholdt].

VejAar 1947, s. 90-91 (Harte Sogns Historie).

17. 9/6 1875 [Hjelpep. Viby-T. 1/11 65 – 7/6 73] Christian Georg Høst Brammer af Vemmelev-H. (F. er Biskop over Aarh. St.), f. Nakskov 16/10 27; St. Nykjøb. 45; C. 29/10 50, l.; c. Adj. Nykjøb. 23/4 51; Adj. ss. 6/4 52; Sp. Eggebæk, Flensbg. Pr., 2/6 55, o. Aarh. 29/6; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; ~ Aarh. Dk. 21/9 55 Elfride Sophie Rosendahl, f. Fred. 15/12 26, † 19/12 1917; F. Prof. Erik Peter R. af Hatting-T.; Rtr. ss., senere i Nykjøb.; M. Bodil Cathr. Main; u. B.; [# 1891; † Frederiksberg 30/11 1904].

Elvius s. 553; Arends I, s. 77: Elv. 553; M. 217; Gr. & H.-F. II. 333 f.; Vahl. XIII. 63; (Arends’ litteraturforkortelser)..
———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2010. Urlev Kirke, s. 1157-1182, Stenderup Kirke, s. 1655-1682 (udg. 2013), Store Dalby Kirke, s. 1883-1902 (udg. 2014).