Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 267. Flemløse,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/87; J. M. 346; Bl. F. G. 2/1 217; B. M. 307; L. P. B. 276; Lkm. 2/435; Kbg. 1678.
———————————

1. 2/3 1528. Laurits Pedersen.

FR s. 156.

2. 15 . . Peder Nielsen; see Etm.; [† 1555].

3. 1553** [Hør. Odense (52)] Thomas Navnesen (Ostersen?), f. Haderslev 21; 1 ~ . . . ; u. B.; 2 ~ F. D. Cathrine Pedersdtr.; u. B.; [† Skjærtorsdag 1598; „Meus aliquando hypodidascalus Anno 1522 Otthoniæ. Explicuit valde rude, sine partitione.“(1) „Nu, nu, Guds Børn!“ „Non docet; vox valde exilis, senio gravatus.“(2) (J. M. l. c. og 347)].

4. 1598 [r. Cap. Od. Graabr. K. 93] Jens Nielsen Bang* af Klinte-G., f. 6/4 67; 1 ~ Karen el. Cathrine Sørensdtr., † P. 1/1 02; 7 B.; 2 ~ Ellen Jensdtr., som vistnok overlevede ham; 4 B.; see E. J. Monrad t. Kbh. Hel. G. K.; G. P. Elysin her; N. J. Hindsholm i Vigerslev-V.; N. J. Bang i Slagslunde-G.; Dr. og Prof. Thomas B. var ogsaa hans Søn, (see H. C. Rosing i Kallundbg., Jens T. B. i Slagslunde-G., Hans T. B. i Steenløse-V.); [† 3/5 1643; god og gudsfrygtig; „bonus concionatur et pius“. See F. H. 7/144].

KS 3:5 (1884-86), s. 193-194, 205-206, 217-220 (børn), 260-262, 272 (Prof. Thomas Bangs Levned).

5. o. 28/9 1642**. Rudbech Christensen Humble; [1645 Vreilev-H.; see der].

6. 16/10 1645 [r. Cap. Assens Kj., o. 6/5 35] Gregers Pedersen Elysin af Lysabild, f. 07; St. 31, Bacc. 34; Pr. 65; 1 ~ 16/10 36 Anna Pedersdtr. Prieg, † 26/6 45, E. e. Hans Schelle, Rdmd. og Bgmstr. i Assens; 2 ~ 3/10 47 Karen Jensdtr. Bang, f. her 26, † 7/10 59; 3 ~ Kirsten Madsdtr. (el. Mandsdtr.); 2 ~ Etm.; [† 22/8 1668; W. 2/180; Pg. br. 10/6 56; gav 45 en Lysearm til Assens K.; Eptph.].

KUM I, s. 109, 123 (»Gregorius Petri Elysius«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Gregorius Petri Elysius«, 28 år gl.), 218; Achelis I, nr. 1788; SL II, s. 290; EM 6, s. 252; DanKir bd. 9, s. 2517, 2552 (Assens Vor Frue K.).

7. 26/8 1668 [r. Cap. Sønderby-H. (Helnæs) c. 67] Jacob Madsen Lund af Stouby-H.; St. Ribe 56; ~ F. E.; [† 29/9 1678; Eptph.].

KUM I, s. 267 (»Iacobus Matthiæ Lundinus«); Voer herreds tingbog (1672-1675), f. 234, 15/1 1675; f. 238, 22/1 1675.
(19/1 1675*. Peder Rosenkilde.)

8. 3/10 1678 [Rtr. Assens . . .] Hans Lauritsen, f. Od. 47; St. Od. 72; 1 ~ 79 (Bev. 6/9) Karen Jørgensdtr. Wichmann, f. Od. 59, b. 20/3 11; (Sstr. t. Maren J. W. ~ N. Pedersen i Egense og Halvsstr. t. Mette J. W. ~ C. A. Bruun i Allesø-B.); F. J. Bertelsen W., Rdmd. i Od.; M. Ingeborg Pedersdtr. Balslev; 2 S., 1 D.; see J. H. Wichmann i N. Lyndelse; Etm.; G. Hansen i Gamborg; [† 14/11 1719].

KUM II, s. 30 (»Iohannes Lavrentii«); Kbg. Flemløse (1678-1804) opsl. 233 (hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 663; Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 186; SL II s. 191-193; PT 7:1 (1916) s. 35; (Hustru nr. 2 udgår. Hun beror på en fejltolkning af en begr. i kbg. Flemløse 1738, opsl. 237).
(30/6 1706* . M. H. Selmer; see Ø. Snede.)

9. 13/3 1719**, o. 12, F. S. Laurits Hansen, f. •/9 85; St. Od. 05, Bacc. 06; ~ 23/11 14 Anne Marie Bertelsdtr. af Assens-Kj., † Assens 20/6 40; 11 B., hvoraf 2 S., 3 D. levede i 38; see Etm.; A. J. Engberg i Flødstrup-U.; [† 6/6 1738].

KUM II, s. 302, 309 (»Laurent. Ioh. Flemlosius/Flemløsius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 182, 186.

10. 14/7 1738 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 21/3 s. A., o. 10/4] Hans Bertelsen Wichmann, f. Nykjøb. p. F. 5/2 08; F. B. W., Kbmd. og Eier af Engestofte; M. Bodil Cathrine From; St. Nykjøb. 25, Bacc. 26; C. 28; udenlands 29–36; (Steenløse-F. •/5 38**); ~ 39 F. D. Sophie Amalie Lauritsdtr.; 8 S., 2 D.; see Etm.; Poul W. i Vaabensted-E.; Frederik W. i Fuglse-K.; C. P. Rud i Ø. Ulslev-G.; [† 21/8 1768].

KUM II, s. 472, 476 (»Iohannes Wichmannus«, 18 år gl.).

11. 7/10 1768, o. 18/11, Johan Mygind af Dreslette, f. 16/12 37; St. Nybg. 55; C. 60, l.; ~ F. D. Bodil Cathrine Wichmann, d. 20/4 40, † Haarby 28/8 09; 2 D.; see M. Gottschalck i Jordløse-H.; A. H. Strodtmann i Haderslev; [† 25/8 1804].

Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 122-123.

12. 23/11 1804 [Sønderby 5/3 90] Peter Kryssing Clausen, f. Od. 6/10 61; F. Claus C., Kbmd.; M. Marie Kryssing; St. Od. 83; C. 87; p. Cap. Sønderby 14/3 88, o. 28/3; O.; [† 23/10 1828].

13. 9/1 1829 [Helnæs 27/9 11, o. 8/11] Niels Hjardemaal Høyer, f. Hjerk 3 S. i Fasten 80; F. Degn, siden Kbmd. i Hors.; St. Hors. 98; C. 3/5 03, h.; O.; [† 9/3 1839].

14. 28/5 1839 [Boddum-Y. 28/6 26] Laurits Peter Kaalund af Gosmer-H., f. Ørting 29/6 92; St. Aarh. 12; C. 22/10 16, l.; Lærer v. Dronning Marias Institut i Aalbg. 17; Cat. Roesk. 15/9 20, o. 4/10; ~ 12/10 27 Christiane Barbara Frydensberg, d. Hors. 7/10 98; F. Christian F., Bgbdr.; M. Margrethe Kaalund af Kattrup-Ø.-T.; 4 S., 2 D.; [† 25/7 1842; B. D. G. 1/151].

15. 29/10 1842 [Maibølle 14/9 32] Daniel Ludvig Blechingberg, f. Kbh. 18/12 01; F. Etrd. Daniel B., Landsoverretsass.; M. Sophie Amalie Lous; St. Kbhs. Bgdsk. 18; C. 21/4 23, l.; r. Cap. Tirsted-S.-V. 3/10 27; Sp. Vigsnæs 26/11 30; ~ 22/4 28 Inger Johanne Sophie Garde af Horslunde-N., d. 5/11 04; 2 S., 3 D.; [† 13/3 1845; saare brav; B. D. G. 1/180].

16. 28/5 1845 [Langaa-Ø. 3/6 25, o. 30/8] Johan Riber Esbensen, f. p. Trolleborg Sem. 30/3 98; F. Andreas E., Lærer ss.; M. Cathrine Marie Lucie Døring; St. pr. 18; C. 13/1 23, l.; ~ 26/5 26 Lovise Caroline Ellefsen, f. Kbh. 22/1 04, † 4/1 71; F. Johannes E., Premierlieut. ved den norske Artilleribrigade; M. Maren Margrethe Mohr; 5 S., 4 D.; [28/5 70 var det 25 Aar siden at Pastor E. begyndte sin Virksomhed som Sp. i F. Menigheden benyttede Leiligheden, til at give ham et synligt Tegn paa Agtelse, Erkjendtlighed og Hengivenhed, ved at lade en Committee, betaaende af 12 Mænd i Sognet overrække ham et Sølvservice, bestaaende af Kaffekande, Flødekande, Sukkerskaal, 6 Skeer og Bakke, samt et Guldcylinderuhr med Kjæde og en Pibe, Alt smukt forarbeidet, forsynet med passende Indskrifter og indkjøbt for Bidrag af saagodtsom hele Menigheden. See Fyens Stiftstid. 70/165. Halvtredsinstyve Aars Jub. 3/6 75. „Past. E. har i en sjælden Grad forstaaet at vinde sin Menigheds Yndest og Velvillie ved sin elskværdige og forekommende Personlighed“. See D. T. 75/141; # 23/1 1883].

———————————

Noter:

(1) »Meus aliquando hypodidascalus Anno 1522 Otthoniæ. Explicuit valde rude, sine partitione« = Var fordum min Hører i Odense Aar 1552. Han talte meget ubehjælpsomt, uden Inddeling.
(2) »Non docet; vox valde exilis, senio gravatus« = Han prædiker ikke; hans Stemme er meget svag, svækket af Alderdom.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Carlsen-Skiødt, J. C. A.: Historiske Oplysninger om Flemløse Sogn i Baag Herred. Særtryk af Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. 1927.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.