Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 932. Rise og til 1766 Marstal,

Ærø Herred, Svendborg (tidligere Sønderborg-Nordborg) Amt,
Fyens (tidligere Als-Ærø) Stift.

M. S. 1-b/13; Hübertz: S. 85; S. i K.; Lkm. 2/561; Kbg. 1697 (÷ 1729-30).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Jacob Madsen, f. p. Als; [removeret 1567].

2. (1598). Peder Thygesen el. Tausen, f. p. Als; Pr.

3. (1608). Anders Balthasarsen (Rhodius), f. i Fyen; St. 92; St. i Helmstedt 93, i Rostock s. A.

FS nr. 139 (»Andreas Balthasaris«); F-P s. 129; Helk I, s. 157.

4. 16 . . Laurits Hansen, f. i Fyen; maaskee ~ . . . . Lauritsdtr. af Espe-V.; see Etm.; H. Lauritsen i Ringe-H.

5. 16 . . [r. Cap. Ærøskjøbing (08)] Mads Lauritsen Wittinge, f. i Fyen; maaskee St. Od. 99; Pr. ~ (eft. 20) F. D. Anna Lauritsdtr., E. e. H. Lauritsen i Ringe-H.; see 2 Etm.

FS nr. 553 (»Matthias Laurentii«); F-P s. 168; Achelis I, nr. 836.

6. 1636 [Cap.*, o. Od. Hosp. 9/8 35] F. S. Laurits Madsen, f. c. 10; St. 31; [† 1640].

KUM I, s. 105 (»Laurentius Matthiæ Arrhensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Laurentius Matthiæ Risæus«, 25 år gl.).

7. E. f. B. 6/4 1640 [Regentsp., k. 20/7 39, o. Vdbg. 12/7] Otto Jacobsen Wordingborg, f. Vdbg. c. 11; F. J. Ottesen, Kbmd.; M. Anna . . . ; St. Slag. 34; Pr. 20/8 52; ~ Karen Madsdtr. Wittinge, f. her, b. Nordborg 25/5 96; see C. O. Riise i Agerskov; P. Ottesen, r. Cap. i Hagenbjerg; L. P. Harboe i Svenstrup; L. O. Riese i Sottrup; C. A. Brandt i Nordborg; [† 22/3 1674].

KUM I, s. 123 (»Ottho Iacobi Orthunganus, Selandus«); KS 2:1 (1857-59), s. 502 (»Otto Jacobsen Vordingborg«); 3:5 (1884-86), s. 131 (»Ottho Jacobi«); 4:2 (1891-93), s. 677; 4:3 (1893-95) s. 189.

8. 8/10 1669**. Dominicus Andersen Brandt af Nordborg, f. 17/12 46; St. Od. 65; ~ Sophie Elisabeth Hansdtr. Glamann (Gloumand), f. c. 61, † 22/8 01; F. H. G., fyrstelig lyksborgsk Amtsskriver; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ Rise 5/12 02 Marie Elisabeth Jesses, b. Rudkjøbing 14/12 47, 2 ~ Rudkjøb. 10/1 08 Lars Kjeldsen, Skipper, Handelsmd. og Kirkeværge i Rudkjøb.; 1 S.; see Hans C. D. B. i Nordborg; (J. R. Fangel i Nordborg); [† 2/10 1703].

KUM I, s. 326 (»Dominicus Andreæ Brandius«); Achelis I, nr. 2917; »see Peder B. i Gjelsted-R.« udgår, se der; FWDP 932,08; Kbg. Rise (1697-1728) opsl. 27 (1. hustrus død), opsl. 35 (2. vielse), opsl. 42 (død), 44 (søn); Kbg. Rudkøbing (1686-1794), opsl. 14 (enkens vielse), opsl. 323 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 536, 248.

9. 17/10 1703. Christen Sørensen Fabricius, d. Faabg. 13/6 73; (Halvbdr. t. Hans S. F. i Rudkjøb.-S. og Farbdr. t. Elias N. J. F. i Kjøng i S.); F. S. Jørgensen Smed; M. Birgitte Christensdtr.; St. Od. 96, Bacc. 00; ~ Svanninge 15/4 04 Anna Margrethe Jacobsdtr. Køppen af Svanninge, f. 25/5 82, † før 51; 4 S., 6 D.; see Hans T. C. F., Nr. 12 her; Jens C. F. i Skivum-G.; C. F. H. Sparre og J. J. Hee i Ø. Hæsinge-H.; B. Reinicke i Ærøskjøb.; [† 1730; da han stod Liig, br. Pgden., saaledes at Liget med Nød og Neppe blev reddet].

KUM II, s. 219, 253 (»Christiernus Severini Fabritius/Fabricius«); Kbg. Fåborg (1658-91) opsl. 77 (dåb), opsl. 71 (forældre); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 125, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 38; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 1-8.

10. 11/12 1730 [r. Cap. Kbh. d. Garn. 29] Mag. Johan Anton Kuhlmann, f. Fred. 1/9 97; St. Ribe 20; C. 8/6 22, l.; Mag. Kbh. 19/6 26; Pr. 41; ~ 4/8 46 Josine Marie Joachimsdtr. Ramus, f. 2/12 26, † 19/12 97; F. Jstrd. J. R., Prof. i Mathematik; M. Maria Schiønnebøl; 3 S., 2 D.; see Joachim F. J. K. i Vinding-V.; Christian J. K. i Selde-Aa.; Henrik K. paa Feiø; P. G. P. Mossin, Nr. 15 her; [† 28/1 1753].

KUM II, s. 432, 478 (»Ioh. Anton. Kulmann/Iohannes Anthonios Kulmann«, 20 år gl.).

11. 6/4 1753 [Farup 25/8 38] Augustinus Nielsen Henriksen; [25/7 1766 Idestrup; see der].

12. 24/10 1766 [r. Cap. Dalum-S. 28/8 51, o. 15/10] Hans Tage Christensen Fabricius, en Søn af Nr. 9, f. 5/8 22; St. pr. 41; C. 8/9 49, n.; Pr. 73; ~ Kbh. Petri K. 12/1 52 Adriane v. Meurs, f. c. 73, † Rudkjøb. Møllegd. 9/4 97; F. Brygger; 3 S., 3 D.; see Christian F. i Skanderborg-S.-S.; [† 20/7 1781].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 34; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 7-12.

13. 3/10 1781 [Hobro-S. 24/3 79] Otto Fabricius; [19/3 1783 Kbh. Waisenhuset; see Kbh. Frelsers K.].

14. 1783 [P. til Ladegaarden v. Kbh. 24/6 78, o. 23/12] Jens Andresen Thunboe (Thonboe), f. Bergen 16/4 44; F. A. T., Klokker ved Dk. ss.; M. Cornelia Danielsen; St. Bergen 63; C. 28/9 74, n.; ~ Præstø 8/1 79 Petrea Johanne Poulsen, f. c. 49, † 12/4 19; (see H. Roth i Vigerslev-V.); [† 20/5 1784].

15. 1784 [Tranderup 24/11 69] Peter (Gerhard) Mossin af Tversted-U.-B., f. 14/2 24; St. Fdbg. 43; C. 3/8 50, n.; Alumnus p. Valkendorfs Coll. 57–61; Chinap. 4/12 61, o. 9/12; c. Pr. 00; ~ 14/9 70 Sophie Cathrine Kuhlmann, f. her 47, † 29/9 94; see S. A. Mossin i Ø. Snede; [† •/7 1802].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 42.

16. 1/10 1802 [Tranderup 5/11 84] Gomme Fangel af Nordborg, f. 27/10 56; St. Od. 73; C. 3/9 77, h.; luth. P. i Dublin, o. Od. 19/4 82; Pr. 00 (02); ~ Flødstrup 29/4 82 Elisabeth Cathrine Jensen af Asminderød-G.-F., d. 10/10 53, † Lyø 20/7 19; 4 S.; see Jens C. F. i Svanninge; [† 11/2 1810].

PT 13:1 (1952), s. 3-4, 7-8 (Slægten Fangel fra Nordborg); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 60.

17. 24/8 1810 [Farstrup-A. 13/4 92] Andreas Høstmark Wibe* af Todbjerg-M., f. Maltbæk 20/4 56; St. Rand. 73; C. 26/6 82, h.; Sp. Durup-S. 19/5 84, o. 23/6; Pr. 99; ~ 85 Helvig Maria Mudderspach, f. p. Trinderup 14/7 66, † 5/12 21; F. Carl M. t. Trinderup, Cpt. og Propr.; M. Mette Marie Christensdtr. Thestrup (Bachmann?); 14 B.; see J. Petersen i Stenderup og N. Johannsen i Grønbæk-S.; (P. A. S. Simonsen i Onsbjerg); [† 14/1 1841; ikke ubegavet: tilsidst blind; B. D. G. 1/137].

18. 12/4 1841 [Strynø 20/5 29] Andreas August Petersen, f. Ærøskjøbing 22/6 02; F. Johan Andreas P., Kbmd.; M. Cecilie Marie Liebendanz; St. Od. 22; C. 12/1 27, h.; p. Cap. Ø. Skjerninge-H. 2/7 28, o. 18/7; 1 ~ 29 Anna Charlotte Carstens, † 23/11 48; F. Etrd. Peter Bugislaus C., Landfgd. paa Ærø; M. Magete (Marg.?) Dorothea Tilemann; 5 S., 5 D.; 2 ~ 12/12 49 Hansine Berteline Christiane Augusta Bertelsen, f. 30; F. Hans B.; Skllrr. i Dunkjær, St. Rise S.; M. Ane Margrethe Schørler; 2 S., 1 D.; 2 ~ 16/12 65 Jørgen Madsen, Gdfstr. i Bøiden, Horne S.; see J. C. Thomsen p. Christiansø; F. S. Kinch i Vreilev-H.; [† 21/8 1854; ikke ubegavet Taler med Stænk af tydsk Pietisme; var en ivrig Sportmd.; reed, jagede og seilede meget; var ideligt paa Farten; gav sig ogsaa af med, at snedkre og dreie, ja endogsaa med Steentrykkerie].

19. 28/7 1854 [Marstal 22/4 43] Peter Carl Junius Rasmussen, f. Ærøskjøbing 1/8 08; F. Christ. Ludv. R., Apoth.; M. Anna Dorothea Frich; St. Nybg. 25; C. 6/7 29, l.; Adj. Od. 18/9 30; ord. Cat. Hors. 5/12 34, o. Od. 2/1 35; 1 ~ 31/7 32 Andrea Christiane Nicoline Grove, f. Kbh. 9/2 06, † 21/3 48; F. Generalkrigscomm. Andreas Christ. Gotthilf G., Kæmmereer v. Øresunds Toldkammer; M. Henriette Petronelle Jessen; 2 S., 1 D.; 2 ~ •/10 50 F. Bdrdtr. Charlotte Frederikke Marie Christine Grove, f. 22/12 13, † 2/10 64; F. Nicolai Jacob Christ. G., Lieut. i Søetaten; M. Salome Norlin; see Andreas Christ. L. G. R. i Allerup-D.; [† 14/6 1861; E. 2/645 og S. 2/757].

20. 30/8 1861 [Glumsø-B. 10/6 47] Sigvard Poulsen, f. Kold. 20/1 01; („infantem, nullo paterno, nullo materno nomine insignem, excepit me Φιλανθρωπια (Philanthropia) et educandum curavit“ O. P.); Forældre ubekjendt, opdraget af Toldcontr. Hjersing i Flensborg og af T. M. Sabroe i Tandslet; St. pr. 18; C. 27/4 27, h.; p. Cap. Spjellerup-S. 4/1 28, o. 11/1; Sp. Adserballe 4/6 34; 1 ~ 23/8 34 Vilhelmine Sophie Prætorius, f. p. Chrhvn. 26/2 04, † 2/8 62; F. Etrd. Henrik Fred. P., Gross.; M. Bolette Elisabeth Volquartz; 1 S., 1 D.; 2 ~ Aalbg. 1/8 65 Anna Ægidia Klestrup, f. Ærøskjøb. 20/8 40, † 6/8 1903; F. Eli Sophus K., Kbmd. i Ærøskjøbing, senere Eier af Gravendal, Rise S., nu af Aldersro ved Ærøskjøbing; M. Salome Marie Erreboe; u. B.; [† Kbh. 28/5 1870; E. 2/698 og S. 2/698].

21. 18/7 1870. Andreas Christian Pontoppidan; see V. Ulslev.

———————————

 

 

No 933. Sognecapellaner (fra 1743 residerende) i Rise og Marstal.

[Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

M. S. 1-b/13; Lkm. 2/563.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1690. Knud Johansen Krag af Hørup; St. Od. 84; u. B.; [† før 1720].

KUM II, s. 130 (»Canutus Iohannis Kragius«); Achelis I, nr. 3574; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1116.

2. 24/10 1739, o. 27/11, Stephan Didriksen Dresing; [15/5 1741 Tranderup; see der].

3. 25/1 1743, o. 26/4, Arent Pedersen Falencamp; [7/7 1747 r. Cap. Ærøskjøbing; see Bregninge-S.].

4. 7/7 1747 [p. Cap. Esbønderup-N. 31/1 44, o. •/5] Peder Arentsen Kjerulff; [23/12 1760 S. Bjergby-S.; see der].

5. 29/5 1761 [r. Cap. Vibg. Sortebrødre K. 22/1 45] Jacob Utzon Hornemann; [24/10 1766 Marstal; see der].

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 786. Marstal,

Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift (til 1864 under Als-Ærø Stift).

M. S. 1-b/14; Hübertz: Om Ærø 85; Kbg. 1697 (÷ 1729-30).
Anm. Marstal var tidligere Annex til Rise. Kirken blev opført 1737.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 24/10 1766 [r. Cap. Rise-M. 29/5 61] Jacob Utzon Clausen Hornemann, f. Aarh. 20; F. C. Frees Wilkensen H.; M. Karen Nielsdtr. Fogh; St. Kbh. 39; C. 16/7 42, h.; Hør. Vibg. s. A.; r. Cap. Vibg. Sortebrødre K. 22/1 45; ~ 3/8 57 Margrethe Dorothea Christiansdtr. Sadolin af Vibg. Sortebrødre K., f. 1/6 38, † V. Skjerninge Pg. 9/2 12; 5 S., 5 D.; see M. T. Bredsdorff i V. Skjerninge-U.; J. Bindesbøll i Ledøie-S.; M. G. Birckner i Vemmelev-H.; [† 10/8 1787; en herlig Fader; en from, retsinding Mand, med sandt Genie til Musik og Digtekunst; en god Philolog, men gammeldags Theolog; en høist ærværdig Præst, der allerede her paa Jorden var som udenfor denne Verden med Tankerne i Himlen; havde det blide Jesusind mod Alle og levede et Engleliv i søde Andagtsfølelser. Hustruen var overmaade vindskibelig og sparsom].

KUM II, s. 599 (»Iacobus Audenus Hornemann, Aarhus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 272.

2. 19/10 1787 [r. Cap. Ærøskjøb. 1/4 73, o. 30/4] Hans Jensen Holm, f. Kjøge 7/11 29; (Bdr. t. Karen J. H. ~ A. S. Curtius, r. Cap. i Kjøge-Ø.); F. J. Hansen H., Snedker i Kjøge; M. Karen Kluncher; St. Kjøge 51; C. 10/5 55, n.; Cat. Kbh. Trin. K. 18/1 70; Pr. 95; 1 ~ Anna Marie Schade, f. c. 39, † Ærøskjøb. 17/4 76, b. 22/4; u. B.; 2 ~ Anna Sophie Helt; u. B.; [† 18/12 1799; tog sig meget af Skolevæsenet; var meget yndet og omgjængelig; skjøndt godgjørende, efterlod han Formue; W. 3/353].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 26, 49, 58; Kbg. Ærøskøbing (1744-1785), s. 414, opsl. 218 (1. hustrus begr.); Kbh. Adresseavis 30. apr. 1776 (1. hustrus død).

3. 14/3 1800 [r. Cap. Ærøskjøb. 24/9 90, o. 27/10] Bernhard Mathias Wedel, f. Bækmark, Flynder S., 3/10 59; F. Johan Fred. Laugesen W. af Nustrup, Propr., tidl. Eier af Gudumlund; M. Marie Stabye; St. Od. 81; C. 10/1 87, n.; ~ 3/11 90 Anna Margrethe Elisabeth Voltmar, f. Kbh. 10/4 63, † Store Rise 15/3 22; F. Christin Ulrich V., kgl. Tapetvæver; M. Johanna Maria Westermann; 7 S., 2 D.; [# 10/11 1819; † 1/12 s. A.; Kirkegaardsmonument].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 66; Kbg. Kbh. Skt. Petri K. (1728-67 VJ), s. 249, opsl. 128 (hustrus forældre); DanKir bd. 10, s. 1714 (se nedenfor).

4. 7/4 1820 [Tranderup 7/1 03] Nicolai Schaarup, f. Fred. 23/10 65; F. Jacob S., Bgr.; M. Maren? Hegelund; St. Fred. 86; C. 25/10 92, h.; r. Cap. Vestenskov-K. 9/5 98, o. 18/7; ~ Veilby 28/9 98 Anna Gregorie Hvalsøe, f. Fred. 10/8 64, † 13/4 36; F. Cclrd. Joh. Jørgen Jacobsen H., Toldinsp. i Fred.; M. Marie Boldt Godske; 3 S., 4 D.; see Gustav J. G., Cat. Kbh. Holmens K.; Andreas G. S. i Lime; D. H. Jacobsen i Veierslev-A.-T.; [† 10/2 1843; skikkelig og værdig; god Taler og fortriinlig Catechet; men leed haardt ved Tabet af sin kjærlige Hustru og under Aarenes Vægt sløvedes hans Aandskraft; B. D. G. 1/157].

5. 22/4 1848 [Cat. Hors. 25/11 34] Peter Carl Junius Rasmussen; [28/7 1855 Rise; see der].

6. 25/10 1855 [Holmsland 30/6 48] Christopher Nyrop; ved en Altergang 14/2 62 sank Gulvet foran Alteret; [5/10 1866 Udby i S.; see der].

7. 22/12 1866 [Nexø-B. 4/5 57] Ove Steenberg, f. Hillerød 24/12 14; F. Johan Fred. S., Rgmtskriver og Ldmd.; M. Henriette Jensine Grum; St. Helsing. 33; C. 22/10 38, h.; Lærer v. Kbh. Fattigvæs. Sk. 1/5 39; Skllrr. Rønne 1/1 44; Cat. Rønne 10/7 49, o. 17/8; Sp. Vrou-R. 20/8 55; ~ Rønne 30/1 50 Ingeborg Dorothea Marcher, f. Rønne 5/4 20, † 19/1 1908; F. Oberstlieut. Hans Peter M.; M. Karen Elisabeth Sonne; 3 S., 4 D.; [19/12 1873 Haarby; # 27/12 82; † 9/3 94].

AaDB, s. 138.

Bestyredes fra 1874 af T. H. J. Tholle, tidligere Cap. p. p. i Rise.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Marstal Kirke, s. 1645-1739.
Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.