Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 363. Haarby og fra . . . til 1826 Løgismose Capel,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/87; J. M. 348; B. F. G. 2/1 232; L. S.*; S. i K.; L. P. B. 542; B. M. 314; Lkm. 2/422; Kbg. 1730.
Anm. Præsten boer i Akkerup.
———————————

0. (1530). Niels . . . ; 26/4 1530 fik »Her Christiernn Persszen [kongelig Maiestats secreterer] presentatsz paa Haarby Kircke, liggenndes udi Ffiwn, per obitum [cuiusdam] dni. Nicolai, vltimi et immediati posessoris eiusdem«; det er usikkert om det her drejer sig om et Ventebrev, eller om »Her Niels« nu er død.

FR s. 249.

1. 1535 [p. Cap. * 27] Knud Jensen Digsmed; maaskee St. 21; see Etm.; Christen K. D. i Kjerte; [† 1572; „Hr. Knud – drev den Catholske ud“].

FS nr. 199 (»Canutus Johannis«).

2. 1572 [p. Cap.* 63] F. S. Eskild Knudsen Digsmed*, f. Assens 37; St. 61; 3 ~ Cathrine, f. Haderslev; u. B.; med de 2 første 10 B.; see Anders E. D. her; [† 1/3 1616; „bene docet, bona voce“(1) (J. M. l. c.)].

FS nr. 293 (»Eschillus Canuti Asnensis«); F-P s. 44.

3. 1616. Knud . . . .; O.; [† 1617; Man har udskrabet hans Tilnavn paa S. i K., fordi han ikke var af den Digsmedske Slægt, som meente sig, at have Arveret til Kaldet].

4. 1617. Anders Eskildsen Digsmed*, f. her 88; St. 13; ~ Formandens Trolovede Maren Thomasdtr. p. Løgismose, † 10/8 19; 1 B.; 2 ~ Karen Andersdtr., en Præstedtr., f. Od., † 28/6 59; 3 S., 7 D.; see Etm.; [† 12/7 1671; Pg. i Haarby br. 58, vistnok antændt af Fjenderne; siden boer Præsten i Akkerup].

KUM I, s. 9 (»And. Eschyl. Horby Fion.«).

5. 1671 [p. Cap.*, o. 8/10 62] Søren Andersen (Nakskov), f. Kjøge 32; F. Smed; St. Slag. 56; ~ F. D. Inger Andersdtr. Digsmed, † 88; [† 29/11 1688].

KUM I, s. 266 (»Severinus Andreæ Lollandus«); KS 5:3 (1905-07), s. 738.

6. 27/12 1688, o. 27/1 89 [Hør. Od. 74] Bertel Jensen Groth, f. Assens; St. Od. 72; ~ 19/11 89 Dorethea Pedersdtr. Bering af Kobberup-F., † 7/12 29; 3 S., 4 D.; see V. J. Bering i Ollerup-K.; Etm.; [† 28/1 1728].

KUM II, s. 30 (»Bartholus Ioannis Groth«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 164.

7. 5/3 1728 [Aman. i Ribe 19] Herman Johansen Bøtker, f. Ribe 85; F. J. B., Apoth.; M. Martha Tobiasdtr. Franch; St. Ribe 05; ~ F. D. Sophie Amalie Bertelsdtr. Groth, f. 96, b. 22/5 59; u. B.; [† 2/9 1763; W. 3/105].

KUM II, s. 304 (»Hermannus Bødeker«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 37, 44.

8. 30/9 1763, o. 4/11, Peder Nielsen Lobedanz, f. Fred. 22/2 19; (Morbdr. t. J. Fenger i Vinding-V.); F. Nicolai L., Rdmd.; M. Dorothea Reimer af Fred. Mich. K. r. Cap.; St. Fred. 39; C. 43; ~ Elisabeth Berg, f. 07, † 5/1 97; u. B.; [† 6/3 1790].

KUM II, s. 600 (»Petrus Nicolai Lobedantz«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315; Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 118.

9. 9/3 1787**, o. 22/3, F. Bds. Eskild Lobedanz, d. Fred. 5/10 57; F. Aug. L., Kbmd.; M. Cathr. Mar. Havenstrup; St. Fred. 76; C. 1/3 80, h.; ~ 2/7 88 Antonette Charlotte Birch, f. Kbh., † 35; F. Andreas B., Byskrvr. og kgl. Mineralinsp.; M. Charlotte Amalie Gardenholtz; u. B.; see D. Seidelin i Rimsø-K.; [† 19/10 1829].

KUM III, s. 350 (»Eschildus Lobedantz«, 20 år gl.).

10. 30/12 1829, o. 12/3 30, Laurits Peter Bang af Horne, f. Krarup 28/4 02; St. Od. 19; C. 20/7 26, l.; 1 ~ 22/11 30 Magdalene Elisabeth Smith, f. 10/3 11, † 5/7 35; F. Frederik Ludvig S., tidligere Eier af Løgismose, senere af Mariendal v. Od.; M. Nicoline Marie Brandt; 1 S., 1 D.; 2 ~ 20/1 36 Sara Christine Gøtzsche af Jyderup-H., f. 20/1 16; 5 S., 7 D.; see J. Ludvig B. i Gjødvad-B.; L. C. D. Heilmann i Raabjerg; [† 8/3 1865].

11. 14/7 1865 [Hoptrup, Haderslev A., 12/10 61, afsat 8/8 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.] Christian Daniel Møller, f. Kbh. 20/9 16; F. Niels M., Apoth. p. Ørneapoth. p. Vesterbro; M. Marthe Cathrine Sorterup; St. pr. 33; C. 4/5 39, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 29/1 40 – 31/10 41; Lærer v. Blinde-Institutet 41 og v. Bgdsk. p. Chrhvn. 1/9 46; atter Alumnus p. Borchs Coll. 7/1 46 – 23/2 48; Sp. Frederikshavn 4/1 48, o. 8/3; Vonsbæk, Haderslev A., 11/2 51; Stænderdeputeret 30/5 54, nedlagde sit Mandat 18/7 59; R.* 28/12 57; ~ Flade 27/6 49 Henriette Elise Caroline Vilhelmine Dehnfeldt, f. p. Augustenborg 29/12 26, † Vonsbæk 26/1 59; F. Lorents D., Sergeant og Fægtemstr., siden Skovfgd. p. Als; M. Christine Georgine Hübe; 2 S., 5 D.; [15/9 1873 Faxe; # 24/7 95; † 3/8 1904; E. S. 2/480].

Borchs K. nr. 584; Elvius s. 116; G-HF I, s. 177-178.

12. 19/12 1873. Ove Steenberg; [see Marstal].

———————————

Noter:

(1) »bene docet, bona voce« = Prædiker godt, god Røst.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.