Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1278. Veggerløse,

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 1/262; M. S. 2-b/48 og 74; S. i K.; Rh. 2/58; Lkm. 2/746; Kbg. 1687.
———————————

0. 12/11 1529. Eggert Heymand.

FR s. 238.

1. (1549. 69). Jørgen Jacobsen (Ibsen); ~ Boel Jensdtr., † før 79; see Etm.; [levede endnu 23/2 79].

KS 6:2 (1936-38), s. 226.

2. (1584) [Cap.* 79]. F. S. Poul Jørgensen; see Nr. 4 her; P. P. Getzør i Høien-J.; H. Poulsen i Skjelby-Gje..

KS 6:2 (1936-38), s. 226; Helk I, s. 220, 349, II s. 296 (sønnerne).

3. 1584. Didrik Fust; [† c. 1595].

4. c. 1595. Jacob Poulsen, fmtl. en Søn af Nr. 2; ~ Karen Rasmusdtr., † i Paasken 24; 3 S., 1 D. kendes; see P. L. Bogense og H. T. Sadolin i Horbelev; [b. 31/3 1628].

HT-Sadolin s. 518 (Sønnerne Poul, Rasmus og Peder), 519.

5. 1628 [r. Cap. Nykjøbing-S., o. 9/6 24] Jens Sørensen Kock, f. 98; F. S. Rasmussen, Mundkok hos Kongerne Fred. II og Christ. IV, siden paa Sorø Kloster; M. Gjørvel Olufsdtr.; St. Hlh. 18; Rtr. Kjerteminde 11/10 21; Rtr. Nykjøb. p. F. 10/4 22; [† P. med alle sine Børn 29/6 1654; blev 34 paalagt en Bøde af 10 Rdlr., men Forseelsen anføres ikke; W. 1/299; N. 314].

KUM I, s. 35 (»Ioannes Severini Cochius«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Joannes Severini Coccius«), 23 år gl., s. 139 (»J. S. C.«), s. 120 (»Joannes Severini Coch«, 26 år gl.); HT-Sadolin s. 529; Strøm 1, s. 68.

6. o. 4/8 1654 [Rtr. Nykjøb. p. F. 21/6 53] Christen Jacobsen, f. c. 30; (Bdr. t. Magdalene J. ~ J. Jessen i Nykjøb.-S., t. Sophie J. ~ J. L. Falster i Stadager-K., t. Ingeborg J. ~ P. A. Bredal i Kjettinge-B. og Halvbdr. t. Johanne Villumsdtr. Rogert ~ E. A. Bredal til Kbh. Frelsers K.); F. J. Christensen, Bgmstr. i Nykjøb. p. F.; M. Magdalene Jensdtr. (E. e. Willum Andersen Rogert, Kbmd. sst.); St. Trondhjem 49; Bacc. 50; ~ Kbh. Frue K. 20/5 55 Birgitte Svendsdtr.; 1 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see J. C. Hasselbach i Ø. og V. Alling; A. Salomon i Idestrup; C. T. Olstrup r. Cap. i Nykjøbing-S.; [† 14/2 1672; Pgden. plyndret og afbrændt 60 af de Svenske].

KUM I, s. 219 (»Christiernus Iacobæus Falstrius/Christiernus Iacobi Nicopia-Falsterus«); KS 5:3 (1905-07), s. 706; Kbg. Kbh. Frue (1631-1656), f. 31b, opsl. 64; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 14; HT-Sadolin s. 549; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, mv., 2021; Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Hasselbalch, Kbh. 1930, s. 7, 12-15, 20ff.

7. o. 28/4 1672 [Rtr. Maribo •/11 68] Niels Eriksen, f. Nakskov 36; (Bdr. t. G. E. Bremer i Kjettinge-B.); F. E. Nielsen, Rdmd. i Nakskov; M. Gjertrud Hermansdtr.; St. pr. 60; C. 68, n.; ~ F. E., † 83; u. B.; [† 25/9 1682].

KUM I, s. 292 (»Nicolaus Ericius Nachschovius«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 502; Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 14.

8. 9/12 1682 [r. Cap. Nykjøbing-S. 21/12 78] Mag. Oluf Jørgensen Lundt*, f. Nykjøb. p. F. 11/8 52; (Bdr. t. Laurits J. L. i Thoreby og t. Elisabeth J. L. ~ M. M. Wibe i Østofte); F. J. Lauritsen L., Bgmstr.; M. Elisabeth Jørgensdtr. (Faster t. H. J. Tryde i Østofte); St. Vdbg. 71; Sp. Branderslev 7/6 75*, o. 22/4 76; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ Dorothea Jensdtr. Ravn (Raben), f. 59, b. Nykjøb. p. F. 10/3 40; (Sstr. t. Karen J. R. ~ A. E. Beyerholm i Saxkjøbing-M.); F. Bgr. i Haderslev; 2 S., 5 D.; see J. C. F. Suhr i N. Vedby-A.; L. C. Bildsøe i Kjettinge-B.; Peder O. L. i Grevinge; S. J. Eilertz i Rødby-R.; [† 24/12 1730. Stod i overordentlig Anseelse som udmærket Præst, med megen Myndighed og Værdighed i sin Færd og Fremtræden. Var formuende; gav med sin Hustru til K. Vinkande 1717 og Oblatæske 1724].

KUM II, s. 28, 310 (»Olaus Lundius«); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 35; Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 31; DanKir bd. 8, s. 1351 (se nedenfor).

9. 14/1 1729*, o. 24/2 30**, Johannes Joachimsen Burserus, f. Nakskov 25/2 05; F. J. B., Foged i Nørre Herred og i Nakskov; M. Birgitte Pedersdtr. Munch; St. Sorø 23, Bacc. 24; C. 11/7 25, l.; ~ 12/9 31 F. Datterdtr. Dorothea Cathrine Johansdtr. Suhr af N. Vedby; 1 S., 2 D.; 2 ~ 29/10 55 N. N. Hjort, senest i Slemminge-F.; [† 16/6 1748. „En retskaffen Guds Mand og af hver Mand velsignet i sit Støv“; lærd især i historiske Videnskaber].

KUM II, s. 453, 459 (»Iohannes Burserus«, 19 år gl.); SB s. 242; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1109; Nakskov byfoged nr. 1974.

10. 13/9 1748 [Stubbekjøbing-M. 30/9 46] Mag. Frederik Christian Lehmejer, f. Kold. 5/6 77; F. Johan L., Huusfoged over Koldinghuus samt Ridefoged over Elbo og Brusk Herreder; M. Kristine Hachen; St. Kold. 98, Bacc. 00; skulde have været Foged efter Faderen; C. 14/12 02, n.; Hør. Kold. 2/8 03; Mag. Kbh. 28/5 10; r. Cap. Kolding o.s.v. 9/7 08; ~ Tranebjerg 18/6 09 Hedvig Sophie Mouritzen, f. p. Samsø, † 14/7 69; F. Hans M., Forv. p. Brathingsberg; M. . . . Pedersdtr. Øgelbye fra Kbh.; 12 S., 6 D.; see Etm.; L. C. Leeh i Kolding; [† 18/11 1751].

KUM II, s. 240, 253, 346 (»Fridericus Lemejer«, 21 år gl.); KoldStud s. 211-212; Nygaards sedler: Dåb, forældre, vielse, børn, hustrus forældre.

11. 18/12 1751 [p. Cap.* 29/5 50, o. 2/4 51] F. S. Peder Andreas Frederiksen Lehmejer, f. Kold. 7/9 25; St. Fdbg. 44, Bacc. 45; C. 7/2 50, n.; ~ 9/6 52 Inger Dorothea Calludan, b. 9/6 90, E. e. N. P. Sølle p. Bogø; 5 D.; [† 31/1 1791. Hans Liv riigt paa mangehaande Modgang og Krænkelser; især blev han slemt beskyldt 75 af Strandinsp. Lars Sørensen Leegaard, en bekjendt Præstehader; Commissionens Dom (23/1 79) var gunstig, men Høiesteretsdommen (23/11 82) ugunstig; blev susp. 15/4 83; erklæret fri •/8 88 (see B. F. G. 1/275–78)].

KUM III, s. 40, 51 (»Petrus Andreas Lehmejer«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 125.

12. 27/5 1791 [Borup-K. 7/5 83] Jonas Collin; [15/6 1804 Kallundborg; see der].

13. 15/6 1804 [Kallundborg 18/10 99] Dr. th. Niels Schyth af Kbh. Nic. K. 1 r. Cap., f. 6/8 60; St. Kbh. 77; Cand. philol. 15/1 80, l.; Cand. th. 7/10 83, l.; Cat. Kbh. Nic. K. 25/11 85; Sp. Linnerup-H. 3/10 88, o. Kbh. 22/10; Haarslev-J. 3/2 92; Dr. th. i Kiel 8/6 97; r. Cap. Kallundbg. 21/2 98; ~ Kbh. 13/5 89 Marie Dorothea Købke, f. Kbh. 10/8 67, † ss. 6/1 38; F. Jacob Bernt K., Bager; M. Susanne Cathrine Herring; 8 S., 1 D.; [† 9/1 1825; N. 544; E. 3/128 og S. 3/124].

14. 27/4 1825 [Tingsted 5/7 14] Hans Ditlev Heineth, f. p. Pæregd. p. Langeland, 11/4 66; (Bdr. t. Gottfred H. i Viskinde-A., t. Anna G. H. ~ O. Fabricius t. Kbh. Frelsers K. og t. Marie E. H. ~ J. H. Dame i Uby); F. Hans Ditlev H., Forp. p. Vestergd., Humble S.; M. Frederikke Hansen; St. Roesk. 85; C. 27/4 91, n.; p. Cap. Aal 28/2 94, o. 20/3; Viskinde-A. 18/9 95; r. Cap. Kjettinge-B. 17/3 97; Sp. Holeby-B. 29/12 97; ~ Kbh. Frelsers K. 1/3 97 Edel Marie Fabricius af Raklev, f. Næraa 30/6 74; 2 S., 1 D.; [† 14/5 1829].

15. 25/8 1829 [Taars 6/6 05] Adam Vilhadt Glahn* af N. Vedby-A., f. Ullensvang, Bergens St., 17/10 75; St. Nykjøb. 93; C. 19/7 98, l.; Sp. Maibølle 24/5 05; Cons.-Rd. 18/9 46; R.* 2/5 55; ~ Kbh. 23/6 05 Andrea Bredenberg af Ledøie-S., f. Rorup 31/12 78, † 9/5 42; 2 S., 1 D.; [# 1857; † Nykjøb. 19/4 63; E. S. 1/564].

16. 20/12 1857 [Nibe-V. 21/8 41] Peder Thomsen, f. Askilddrup, Blenstrup S., 10/1 01; F. Thomas Jensen Gdmd.; M. Karen Andersdtr.; Gaasevogter og Hyrdedreng; Tjener i Blenstrup Skole; Huuslærer p. Thulsted 17; optoges p. Skolelærer-Seminariet Bernstorffsminde ved Brahetrolleborg 19; Sem. derfra 22 (m. g.); Skllrr. i Voxlev v. Nibe 22; Discipel (paa Ansøgning) i Aalbg. Sk. 22; St. Aalbg. 26; C. 1/11 30, l.; Lærer i Voxlev 22; Sp. Norderø, Fær., 22/7 31, o. 24/8; Sydstrømø (Thorshavn) 10/8 33; Vilsted-V. 10/3 38; ~ 28/8 31 Kirstine Cramer af Jyllinge-G., f. Ørum 23/10 05, † Kbh. 25/3 78; 1 S., 2 D.; see Johannes C. T., const. o. Degn paa Christiansø; [# 10/8 1866; † Kbh. 27/2 76; hørtes gjerne; „havde vundet megen Yndest hos sine forskjellige Menigheder“. See D. T. 76/59].

Fær, s. 21.
(29/10 – 7/12 1866. Frederik Julius Heise; see Roholte).

17. 7/12 1866 [Vilstrup, Haderslev Amt, 19/5 59; afsat af d. t. R. 64; # af den d. R. 28/10 s. A.] August Frederik Brandt, f. p. Chrhvn. 6/9 15; F. Johs. Hegelund B., Grossr.; M. Magd. Elisab. Stallknecht; St. Chrhvns. Bgdsk. 34; C. 10/1 42, l.; Lærer v. Søetatens Sk. 1/11 46; c. P. Havetoft, Gottorp Provstie, 24/9 50, o. 5/10; fast ansat 26/11 s. A.; ~ 20/4 47 Augusta Steenbuch af Od. Frue K., f. 6/8 21; 2 S., 4 D.; [# 27/12 1884; boer i Kbh.; 4/8 93].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Vegerløse Kirke, s. 1345-1358.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Væggerløse: bd. 1, s. 262-287.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Veirløse Sogn s. 99-102, Præsterne: s. 122-127).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Væggerløse Sogn s. 55-66, Præsterne: s. 58, 194). PDF-udgave.