Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 3. Norderø ell. Norderøernes Præstegjeld,
Sogn: Videreidi (Viderø), Vaagø (Vaai), Kunø, Mikledal (Mygledal), Husum, Svinø og Fuglø.

Færøernes Provsti, Sjællands Stift.

Anm. Præsten boer i Onegjerde.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra C. F. Nielsens Manuscr., se nedenfor]
———————————

1. 1538, o. 29/7 41 af Superintendent J. Riber, Schoutræd Jørundursen ell. Jørgensen, f. p. Fær.; F. J. Skagdritt, Laugmd. p. Fær. og Hetland (Shetland); ~ . . . ; 1 S.; (see Nr. 3); [† 1549; idet han styrtede ned af en Klippe i Upsalons Hauge p. Bordø, der kaldes efter ham „Schoutræds Roug“].

2. 1549. Ole Thomassen (Køpping), f. Fær. 20; F. vistnok T. Køpping, Kbmd. i Hamborg og Lehnsmd. og Landfogd. p. Fær.; M. Fru Elisabeth; [† 1571].

3. 1571. Hans Jørgensen* (Fyenboe), vist Sønnesøn af Nr. 1, f. Bordø 46; F. vist J. Skagdritt, Bde.; ~ . . . Joensdtr.; F. J. Heinesen af Østerø, Kongsbonde i Lamhauge og Solmundfjord og Lagmd. over Fær.; maaske St. Od. 63; 4 S., 2 D., til hvis 4 Sønners Død han var Øienvidne, da de alle druknede ved Videreidi (Viderø); see Etm.; R. Ganterup p. Østerø; [† 1624; han havde den store Sorg at være Øienvidne til sine 4 voxne Sønners Død, da de alle ved Hjemkomst fra Fiskeriet druknede ved Østvik p. Viderø].

FS nr. 64 (»Johannes Georgii«); F-P s. 48; PT 6:6 (1915), s. 252-53 (se nedenfor).

4. 1624 [p. Cap.* 14] Hans Gabrielsen Mitens, f. Thorshavn 89; F. G. M. fra Bergen, Landchir. og Sorenskiver; St. 12; Pr. 14/3 51; ~ F. D. . . . Hansdtr.; 2 S., 1 D.; see Nr. 6; [† 15/7 1670; brav i sine Sager].

KUM I, s. 7 (»Iohannis(!) Gabrielis Ferronensis«); PT 6:6 (1915), s. 252-53 (se nedenfor).

5. 15/7 1670 [p. Cap. Kregome-V., o. 20/3 59; her 20/3 61] Daniel Michelsen, f. p. Fuglø 36; F. M. Danielsen, Kongsfæster; St. Kbh. 56; ~ Ane Jacobsdtr.; u. B.; [† 1684].

KUM I, s. 265 (»Daniel Michaëlis Ferøensis«); hans kone var næppe »af Kregome-V.«.

6. 1684 [Skp. eller Fp. . .] Poul (Pofvel) Gottfredsen v. Wesenstein (Weitzenstein), f. 54 i Hessen, en tydsk Adelsmand; ~ Sara Hansdtr. Mitens, en Dtr. af Nr. 4, † 12; 1 S.; [† 27/5 1688].

7. 25/8 1688 [p. Cap. Sydstrømø . . , bestyrede tillige Latinskolen] Jonas Jonassen af Nordstrømø, f. Kvivig 63; St. Kbh. 85; 1 ~ 90 Anna Cathine Jacobsdtr. Klinte af Østerø, † 91; 1 S.; 2 ~ 99 Benthe Christine Pedersdtr. Broberg, f. Thorshavn 68; F. P. Sørensen B., Sorenskrvr.; M. Birgitte Marie Jensdtr. Bøgvad (el. Svane); 1 S.; 2 ~ 15/10 03 N. G. Aagaard p. Vaagø; (see J. F. Eisenberg p. Sandø); [† 8/4 1702 (1700?), en saare bevægelig (!) Præd. og dygtig til, at læse Runer og Munkeskrift].

KUM II, s. 137 (»Ionas Ferøensis«); PT 6:6 (1915), s. 270 og 271-72 (se nedenfor).

8. 15/4 1702 [Hør. Sæby 19/1 96; Susp. 11/10 – 17/12 98] Hans Christiansen Ferslev, f. Sæby c. 71; (Bdr. t. Otto F. i Hyllested-V.-H.); F. Christian Hansen F., Bgmstr. i Sæby; M. Anne Ottesdtr.; St. Aalbg. 91; ~ Albæk 98 Anne Lorentze Lauritsdtr. Boye, f. Chrhvn. 70; 1 D.; 2 ~ Etm.; see M. J. Vogelius i Vorgod-V.; [† 30/10 1705; druknede under Bordø tilligemed Landchir. Hans Nicolai Tausen].

KUM II, s. 182 (»Iohannes Christiani Ferslebius«); KlitVen s. 165-66; E. Brejls skifteuddr.: Sæby byfoged nr. 99; PT 10:2 (1935), s. 54.

9. 15/11 1705. Clemens Jensen Follerup* af Syderø, f. Kvalbø 25/3 81; St. Helsing. 02; V.-Pr. 22; V.-Pr. 23/4 22; Pr. 21/9 30 – 19/3 47; 1 ~ 06 F. E., † 43; u. B.; 2 ~ 44 Ellen Cathrine Samuelsdtr., † Kbh. 90; (Sstr. t. Johan H. S. W. p. Sydstrømø, t. Armgardt M. S. W. ~ H. C. Svaboe p. Vaagø og t. Peder S. W., Svigerf. t. Etm.); F. S. Pedersen Lamhauge, Laugmd.; M. Armgardt Marie Weyhe fra Steegd.; u. B.; [† 23/6 1766 som senior sacerdotum færeyensium. Pr. Djurhuus bemærker om ham i sit Manuscript, som sluttedes 59: „Denne Guds Mand blev af Herren velsignet med Naturens, Naadens og Lykkens Gaver og erfarede Herrens Frelse i mange Farer. I sin høie Alderdom arbeider han her i Herrens Viingaard som en trofast Herrens Tjener“. Inscriptionen paa hans Lgst., som nu er smuldret i Gruus, meddeles for en Sjeldenheds Skyld: „Dødelige Menneske! betragt her ligesom i et Speil dine sidste Vilkaar i Verden i det Støv, som herunder gjemmes i forkrænkelige Levninger af Velærværdige og Høilærde Hr. Clemens Jensen Færøe, f. 25. Marts 1681, død 23de Juni 1766, efter at han i 60 Aar havde været Sognepræst til Norderøernes Menigheder paa Færø og i de sidste 36 (?) Aar var Provst over hele Landet“.

„Staae her, o Vandringsmand, betragt i dette Gjemme,
Vel Støv, dog Støv, som man ei reent bør at forglemme,
Forkrænkelige Levninger af en ærværdig Hyrde,
Som har ved Herrens Hjord blandt os havt største Byrde!
I tredsindstyve Aar var han Guds Trofast’ Tolk,
Og over halve Tid en Ældste blandt sit Folk.
Han udi Herrens Huus med Josephs Troskab tjente,
Han aagred’ med sit Pund og bragte Herren Rente;
Mod de Gjenstridige han brugte Riset vel,
Og bragte Balsom til den sønderbrudte Sjæl;
Han i Retsindighed for Gud og hver Mand vandred’,
Han trofast Kjærlighed beviste uforandret;
I tvende Ægteskab’ en Fader i sit Huus;
Han Viste sig i Guds Kirke som et Ljus!“
„Her er en Guds Mands Grav, Ingen røre hans Been“ (2 Reg. 32, 17–18)].
KUM II, s. 280 (»Clemens Iani Feroënsis«, 18 år gl.).

10. 19/9 1760**. Albert Michael Hansen Matras, f. Thorshavn 7/10 16; F. H. Albertsen M., Landchir.; M. Anne Cathrine Michelsdtr.; St. Roesk. 40; Informator p. Næs Pg., Østerø; ~ Solmundefjord 15/11 69 Cathrine Lisbeth Pedersdtr. Weyhe, f. 14/4 45, † 3/10 79; F. P. Samuelsen W. el. Lamhauge, Kongsbde. og Sysselmd. p. Østerø, siden Sorenskrvr., (Bdr. t. Johan H. S. W. p. Sydstrømø, t. Armgardt M. S. W. ~ H. C. Svaboe p. Vaagø og t. F.s Hustru); M. Else Jacobsdtr. Ziska; 6 S., 1 D.; (blev som Enkemd. i sit 63 Aar trolovet – 11/6 78 – med Maren Justiansdtr., men Partiet gik overstyr og Maren blev ~ Magnus Johnsen, Kongsbde. p. Sandø); [† 9/1 1800].

KUM III, s. 6 (»Albertus Michael Matras«, 24 år gl.); PT 6:6 (1915), s. 264-65 og 270 (se nedenfor).

11. 24/3 1784**. Poul Jensen Østerøe, f. Fuglefjord p. Østerø 15/4 38; F. Jens Niclasen, Hsmd.; St. Thorshavn 60; C. 64; Medhj. p. Syderø og Østerø; 1 ~ Østerø 19/10 84 Karen Christine Jacobsdtr. Lund, f. Thorshavn 44, † 13/11 88, i Barselseng m. et dødfødt B.; F. J. Mathias L., kgl. Handelsforv.; M. Helene Kirstine Weyhe; u. B.; 2 ~ her 28/10 89 Lisbeth Samuelsdtr., f. haraldsund 13/1 60, † 15/7 51; F. S. Christiansen, Odelsbde.; M. Maren Magnusdtr.; 3 S., 3 D.; [† 24/9 1806].

KUM III, s. 197 (»Paulus Ioannis Østerøe«, 22 år gl.).

Vacant 24/9 1806 – 15/7 1808; bestyredes af A. Djurhuus p. Østerø.

12. 18/12 1807, o. 28/4 08, Peter Sørensen; [3/1 1814 Branderup; see Barløse].

Vacant 3/1 1814 – •/7 1817; bestyredes af A. Djurhuus p. Østerø (til 23/8 14)
og derefter af P. N. Gade p. Sydstrømø.

13. 14/3 1817, o. 9/4, Søren Sørensen; V.-Pr. 27; Pr. 8/7 29; [2/3 1831 Snoldelev-T.; see der; overordentligt yndet og elsket].

14. 22/7 1831, o. 24/8, Peter Thomsen; [10/8 1833 Sydstrømø; see Veggerløse].

15. 3/10 1833, o. 9/10, Hans Berlin Kaarsberg; [5/12 1839 Græse-S.; see Skjelby-Gu.].

16. 2/3 1840, o. 20/5, Leonard Christian Fischer; [21/1 1852 Torslev-L.; see der].

17. 6/4 1852 [p. Cap. Aaker 26/8 45, o. 24/9, – 11/4 46; Lærer v. Rønne Bgsk. s. A.] Ole Edvard Sonne Kofoed; [27/9 1858 Ø. Larsker-G.; see der].

18. 8/1 1859, o. 16/2 [Førstelærer og Insp. v. d. d. Sk. og Org. v. d. luth. K. i Christiansted p. St. Croix 27/4 45; reiste tilbage til Danmark 53; # 10/8 55] Jens Frederik Feilberg; [22/1 1866 Ringgive-G.; see der].

19. 15/6 1866, o. 19/9 [Lærer v. Kbhs. vestre Betalingssk. 57] Ernst Bugislaus Wesenberg, f. Vibg. 21/2 32; F. Dr. phil., Prof. Albert Sadolin W., Overlærer i Vibg.; M. Susanne Achthon; St. pr. 50; C. 29/6 57, h.1; ~ 23/4 58 Louise Christiane Frederikke Laura Blicher af Sønderholm-N.-F., f. Vilsted 6/9 25; 2 S., 3 D.; [† 24/7 1871, smittet af Typhus ved et Sygebesøg paa Bordø; b. i Thorshavn].

20. 22/9 1871, o. 25/10 [const. Andenlærer v. Realsk. i Thorshavn 1/12 70] Jens Christian Evensen; [19/2 1877 Syderø; see der].

21. 18/6 1877, o. 27/6 [Assistent v. Communehospitalets Contoir i Kbh.] Laurits Halkjær, f. Aalbg. 18/7 41; F. Johan Henrik H., Høker; M. Else Marie Danielsdtr.; St. pr. 62; C. 28/1 68, nc.; Institutbest. i Hjørring 73; ~ Marie Helene v. Haven af Vive-O.-V., f. Hassing 12/2 45; 1 S.; [21/8 1881 Øland].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 12–16.
Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, København 1895, (Præsterne i Norderø s. 368-373).
Heilskov, Chr.: Af den "Heinesenske" Slægts Saga. Men en Indledning om færøsk Personalhistorie. Personalhistorisk tidsskrift, 6:6 (1915), s. 248-282.