Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1030. Skjern,

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S.*; L. P. B. 390; H. 3/236; K. 3/683; ikke i M. S.; Lkm. 6/394; Kbg 1707.
———————————

1. 15 . . Thøger Wind, adelig; see Etm.

2. (1545) [Rtr. og r. Cap. Holstebro (50)] F. S.? Christen (Thøgersen?) Wind; [fmtl. † c. 1560; klagede 45 over, at, da han boede ved Landeveien, forlangte alle Reisende Gjæstfrihed af ham, hvilket Kongen forbød og befalede Lehnsmanden, at beskytte ham for Overlast].

KS 2:6 (1872-73), s. 513-14.

3. c. 1560. Mag. Gregers Jensen; Pr. (84, 99); see Etm.; [levede endnu 29/5 02, † c. 1603–04; 13/9 1560 »Aabent Brev, hvorved Kongen tager Hr. Gregers Jensen, Sognepræst i Skierne Sogn, hans Tjenere og særlig hans Kirke og Præstegaard i sin Beskjærmelse, da han har klaget over, at hans Præstegaard ligger paa en Alfarvej, hvor han daglig besværes med Gjæstning, Ægt og anden Besværing af alle dem, som drage forbi, og desuden maa gjøre sit rette Gjæsteri og anden Tynge som andre Sognepræster i Riber Stift«].

KB bd. 2 (1556-1560), s. 449; KS 3:2 (1877-80), s. 210; Hegelund I, s. 97, 121, 135, 382; II, s. 62, 74; Skjern Sogns Historie, s. 87 (se nedenfor).

4. o. 5/7 01**. F. S. Mogens Gregersen; St. Ribe 79, Køln 81, Wittenberg 82, Kbh. 99; ~ Margrethe Madsdtr., levede 36; [† 1633; Pesten 03 borttog 107 Mennesker; Helk: 6/1 1583 fængslet i Wittenberg formedelst Gjæld; fik 8/4 1585 kgl. Tilladelse til at »oppebære Afgiften af Kronens Korntiende af Skierne Sogn i Bølling Herred til sine Studiers Fremme«; Efter at have forset seg med utilbørlig Løsagtighed og derfor dømt fra Livet, fik han 16/2 1594, af Hensyn til sin Ungdom, Benaadning mod at han fortsatte sine Studeringer i Udlandet og i 5 år forsværget (holdt sig borte fra) Landet; blev under Gudstjenesten 1623 skældt ud for en Horekarl m. m. af en Bonde, men denne blev dømt som Løgner på Rettertinget].

Helk I, s. 224; Hegelund I, s. 121, 135, 367; II, s. 74, 215; KS 5:2 (1903-05), s. 556, 2:5 (1869-71) s. 840, 2:6 (1872-73), s. 543; 6:3 (1939-41), s. 168 (Rettertinget); KR nr. 3920; KUH II, s. 289-90, IV s. 709; KB bd. 8 (1584-88), s. 240, bd. 10 (1593-96) s. 224-225; Skjern Sogns Historie, s. 87-88 (se nedenfor).

5. o. 8/9 1633 [Hør. Kbh. (32)] Iver Gregersen Hemmet* (Hemmeth) af Hemmet-V., f. 10; St. Od. 30, Bacc. 32; Pr. 29/7 51;1 ~ Berete Vilsdtr. Orning(?); 2 ~ Bodil Pedersdtr., der overlevede ham; 4 S., 5 D.; see G. I. Krabbe i Thorstrup-H., A. J. Hegelund i Vinding-V.; P. Iversen (Hemmeth) i Dybe; J. C. Hviid i Borris-F.; Etm.; [† 30/12 1684, Skifte 28/1 85; T. 301].

KUM I, s. 101, 111 (»Ivarus Gregorii f. Hemmetensis«); PT 1985, s. 206, 211-12; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 1.

6. o. 21/10 1671**. F. S. Hans Iversen Schiern (Hemmet); St. pr. 60; Pr. 92; ~ Mette Nielsdtr., † 93 kort før ham; 2 S., 5 D.; [† 26/1 1693, Skifte efter begge 21/2 s. A.].

KUM I, s. 292 (»Iohannes Ivari Schiernovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 9; PT 1985, s. 212.

7. 7/3 1693. Jens Christensen Hegelund, maaskee af Skelund-V.; St. Aalbg. 85; ~ F. D. Bodil Hansdtr. Hemmet, † 1/10 52, Skifte 11/10 s. A.; 3 S.; [† 17/9 1706, skifte 22/10 s. A.].

KUM II, s. 138 (»Ianus Hegelund«); Danske kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 20 og 61.

8. 12/10 1706. Just Frederik Hammerich*, f. c. 79; (Bdr. t. Hans M. H. t. Aarh. Frue K.); F. Friderich H., Admiralitets Physicus i Kbh.; M. Margarete Feldhaben; St. pr. 97; Alumnus p. Borchs Coll. 11/1 05 – 11/11 06; ~ Margrethe Elisabeth Doye el. Døge, f. c. 85, b. 1/2 37, Skifte 25/2 s. A.; 6 S., 3 D.; see N. N. Bollerup i Lemb; Sønnen Joachim Christian H. (1709-1763) blev Sp. i Lund, Christiansands St.; [† 21/6 1761].

KUM II, s. 226 (»Iustus Fridericus Hammerich«); Borchs K. nr. 72; KS 4:1 (1889-91) s. 92 (broderens biografi); Danske kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 48 og 69; Århus amt, Ning hrd. nr. 22; Nygaards sedler: Børn.

9. 16/10 1761 [Mariæ-Magdalene-S. 12/ 61] Jens Jensen Bering af Vindum, f. 27/7 27; St. Vibg. 45; C. 2/8 49, n.; Sp. N. Gjørding-V.-B. 1/11 54, o. 13/2 55; 1 ~ Kjærsholm, Torning S., 7/11 55 Ane Kirstine Pedersdtr. Graae, † 3/10 58; F. P. Mouritsen G., Kbmd. i Vibg.; M. Elline Gregersdtr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Anne Kirstine Jacobsdtr. Bering, d. Grenaa 17/6 40, † 19/1 61; F. J. Pedersen B., Hospforst. Hors.; M. Cathrine Hoff; 1 S.; 3 ~ Ølby 2/11 64 Mette Kirstine Hansdtr. Lund af Ølby-A.-F., f. c. 44, † 3/7 83, Skifte 1/8 s. A.; 2 S., 5 D.; 4 ~ Skjern 3/10 84 Ellen Cathrine Christensen, f. c. 61, † Henne 3/4 17; 3 D.; 2 ~ 18/12 92 P. Saxtorph til Kbh. Nic. K.; F. Bkdmr. Thomas Christensen i Ganer Møllegd.; see Jens J. B. i Nimtofte-T.; M. Høyer i N. Nebel-L.; J. Wassard i Lunde-Ou.; O. C. H. Cortsen i Saltum-H.; [b. 18/12 1792; var Herrnhuter].

KUM III, s. 56 (»Ianus Berring«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1108, 1057; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 28 og 79; Nygaards sedler: Børn i Gørding, børn i Skjern, begr.; Skjern Sogns Historie, s. 89-90 (se nedenfor); Kbg. Henne (1814-25) opsl. 62 (enkens død).

10. 17/5 1793 [S. Felding-A. 6/6 88, o. 9/9] Mathias Thygesen, f. Nybg. 6/1 58; (Bdr. t. Ester Marie T. ~ J. A. C. Ørsted i K. Helsinge-D. og Morbdr. t. Anna N. S. og Claudine S. ~ J. Hee i Todbjerg-M. og t. Amalie G. S. ~ J. H. Colding i Gislev-E.); F. Niels T., Kbmd.; M. Birgitte Kirstine Nielsdtr. Boysen; St. Roesk. 77; C. 24/4 81, h.; ~ 11/7 88 Dorothea Marie Hofgaard (Jansen), f. Kbh. 25/3 58, † 16/4 19; F. Hans H., Kbmd. i Kbh.; 2 S., 1 D.; [† 12/9 1827; W. 3/796].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 78, Nyborg byfoged nr. 1267.

11. 18/1 1828 [Bølling-S. 28/4 19, o. 13/8] Frederik Christian Jordan, f. Aarh. 6/3 84; F. Johan Henrik J., Kbmd.; M. Elise Raae; St. Aarh. 04; C. 15/10 11, n.; Cant. i Citadellet Frederikshavn . . ; 1 ~ Cecilie Elisabeth Geisler, f. Kbh., † Alm. Hosp. 4/2 36; 1 S., 1 D.; 2 ~ Skjern 1/6 38 Christiane Maria Teresia Storck, d. Hors. 6/12 07, † Kbh. 2/12 75; F. Anthon S., Kbmd.; M. Ane Christensdtr. Rye; u. B.; [† 7/5 1860].

Nygaards sedler: børn, 2. vielse.

12. 21/7 1860 [past. vic. i Brørup-L. 4/11 50, o. 20/12; p. Cap. ss. 21/9 54] Jens Christian Kjær (Snog), f. Bygballe, Meilby Sogn, 13/4 22; F. Peder Thomsen Snog; M. Karen Jensdtr. Salling (2 ~ . . . . Kjær); St. Rand. 41; C. 18/1 47, 1.; Pr. 11/4 64; ~ 20/4 55 Hectora Gurrine Thryphine Feld af Haverslev-B., f. Torslev 5/6 32; 3 S., 4 D.; [† 14/12 1869].

13. 16/2 1870 [o. Kat. Ringkjøb. 28/3 63]. Iver de Hemmer Gudme af Rerslev-Ve., f. Allesø 18/8 27; St. Roesk. 47; Soldat i den 1. slesvigske Krig 49-52; C. 25/1 56, h.1; p. Cap. Østrup-H. 28/9 56, o. 22/10, # 16/2 60; Bestyrer af Lumby Høiskole 59-63; Pr. 26/4 70; ~ Østrup 26/8 60 Marie Kirstine Mathea Lassen af Østrup-H., f. 26/3 39; (68) 3 S., 1 D.; [2/4 1875 Ormslev-K.; Pr. 25/1 87; R.* 15/11 88; # 31/12 05; † Aarh. 6/4 1911].

Elvius s. 386-387; G-HF I, s. 798; Skjern Sogns Historie, s. 91 (se nedenfor).

14. 28/6 1875, o. 6/10 [Lærer v. Betsk. i Nørreallee v. Kbh. 60, Vice-Insp. ss. •/1 71] Hans Peter Jørgensen, f. Tune 16/2 27; F. Hans J., Skllrr. ss. 04–69; M. Inger Larsdtr.; St. Roesk. 48; Soldat 49-54; C. 21/6 59 h2.; Lærer v. Frisk. p. St. Annæ Plads og i Larslei Stræde 59; ~ Taarnby 12/3 61 Henriette Rauberg, f. Kbh. 31/10 25, † Præstø 11/4 09; F. Andr. Andreasen R., senest Fyrinsp. p. Anholt; M. Anne Cathrine Marie Juul; 1 S., 2 D.; [Trige-Ø. 16/2 1885; # 17/5 94; boer i Præstø].

G-HF II, s. 302; Skjern Sogns Historie, s. 91 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 18 Ringkøbing amt, udg. af Nationalmuseet 2000. Skjern Kirke, s. 531-575.
Petersen, L.: Gennem seks hundrede Aar. Af Skjern Sogns Historie. Eget forlag 1927. (Skjern Sogns Præster: side 86-91).