Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 888. Pedersker,

Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 2-a/265; K. M. 241; L. S. v. W.; B. B. 194; M. 465; Kbg. 1688.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. (1574). Hans Henriksen; [† 12/4 1587; hans Navn paa Kirkeklokken 1574 og paa et Solur 1585; Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 569, 571 (se nedenfor).

2. (1599). Mads Olsen Buch; [† 1618; „venerandus et optimus senex, sobrietatis et gravitatis laudibus conspicuus, qui post dominum præpositum exemplar et typus non tantum gregus sui sed totius ordinis sacri in tota insula (est)“. (H. Aktst. S. 604)].

3. 1618. Hans Hansen Raunholt, f. Jylld.; St. 12; [† 1624; (21) „admodum simplex homo videtur, cum prædecessore non comparandus, honesto tamen ab auditoribus insignitus testimonio“. (H. Aktst. l. c.)].

KUM I, s. 5 (»Iohan. Iohan. Cimb. Ranholt./Renholt.«).

4. 1624. Morten Andersen Greve; [† 30/1 1649; Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 570 (se nedenfor).

5. 1649. Ole Larsen Borringholm, vist af Rønne-K.; St. Lund 41; [† 7/2 1669].

KUM I, s. 164 (»Olaus Laurentij«).

6. 26/2 1669, o. 19/3, Thomas Jacobsen Tarnovius af Østerø, Fær., f. Rostock 44; St. Thorshvn. 60; ~ . . . ; 1 S., 1 D.; [† 1684].

KUM I, s. 284 (»Thomas Iacobi Tarnovius«).

7. 14/5 1684 [Skp. 30/4 78] Laurits Sivertsen Lycke; St. Roesk. 72; ~ Karen Erichsdtr. af Snoldelev-T., levede 98; mindst 2 S., 1 D.; see Sigvard L. L. i Ude- og Oppe-Sundby; Erik V. L. i St. Jørgensbjerg-I.; [† 1685].

KUM II, s. 35 (»Laurentius Sigvardi Lyche«).

8. 24/4 1686 [Rtr. Rønne 82] Balthasar Olufsen Beck, f. i Norge 45; St. Roesk. 76; ~ Else Olsdtr.; 2 ~ 4/1 97 Anders Poulsen, Bgr. i Aaker; [† 13/1 1696].

KUM II, s. 64 (»Balthasar Olai Bech«).

9. 15/2 1696. Oluf Olufsen Sonne; [18/6 1717 Hasle-R.; see der].

10. 11/9 1717. Antonius Knabe Gregoriussen Schandorff, f. Hors •/4 87 (84?); F. G. S., Bgr. i Hors.; St. Hors. 07; C. 18/10 12, h.; ~ Kbh. Frue K. 20/12 17 Dorthea Johansdtr. Plockross Sverdfeger, f. Kbh. 67, b. Rønne 3/12 44; F. vist J. Christian P., Sværdfeger og Brygger i Kbh; M. vist Anna Margrethe Nielsdtr. (= Annicke Birch?); u. B.; [b. 6/2 1736; hans Initialer i Kirkemuren 1719 og Navn paa et Pulpitur 1733].

KUM II, s. 325 (»Antonius Gregorij«, 21 år gl.); DanKir bd. 7, s. 560, 568 (se nedenfor).

11. 23/3 1736 [Skp. t. Trankebar 10/10 32, o. 5/11] Jens Jensen Buchhave; [15/5 1741 Rønne-K.; see Herlufmagle-T.].

12. 11/8 1741, o. 7/11 el. 19/11 [Rtr. Faabg. c. 21] Hans Lauritsen Grønnegaard, f. Od. 28/6 91; F. Lars Pedersen; M. Gjertrud Grønnegaard; St. Od. 13, Bacc. 16; C. 22/2 17, h.; ~ Faabg. 1/10 26 Cathrine Mikkelsdtr., E. e. Jacob Tamdrup, Bgr. i Faabg., d. Faabg. 12/7 86, † ss. 8/6 40; F. M. Lauritsen, Byskrvr.; M. Maren Iversdtr.; [† 26-27/9 1761; gav Oblatæske til K.].

KUM II, s. 370, 397 (»Iohannes Grøenegaard/Grønnegaard«, 22 år gl.); DanKir bd. 7, s. 564 (se nedenfor).

13. 18/12 1761 [p. Cap.* 8/7 46, o. 23/11] F. Sts. Mikkel Jacobsen Tamdrup, f. Faabg. 18/11 18; St. Faabg. 39; C. 25/10 45, h.; ~ Søbo, Jordløse S., 25/7 52 Maren Jørgensdtr., f. c. 14, † Åkirkeby 15/2 07; 1 S., 2 D.; [† 1/11 1779].

KUM II, s. 602 (»Michaël Tamdrup«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Bornholm provsti, nr. 43.

14. 26/1 1780 [r. Cap. p. Hitterø (Hidra), Christiansands St., o. 29/4 73] Niels Iversen Petersen, f. Kbh. 1/3 40; F. I. P., Brændevinshandler; M. Kirstine Pedersdtr.; St. Kbh. 58; C. 26/4 70, n.; ~ Anna Cathrine Schou, d. Kbh. 2/8 36, † 3/12 99; [1783 Lomb (Lom), Aggershuus St.; Hof i Solør, Hedmark, 97; # 1804; † p. Nordby v. Halden c. 12; hans Initialer p. en Bjælke i Pedersker K. 1783].

KUM III, s. 177 (»Nicolaus Petri«, 19 år gl.); DanKir bd. 7, s. 561 (se nedenfor); Jan Helge Trelsgård: Residerende kapellaner på Hidra. I: Inger Vågen (red.): Kirken ved havet. Fra Hidra kirkes historie. Hidra menighed 2004, s. 176.

15. 27/8 1783 [p. Cap. Hasle-R. 17/12 72] Hans Ancher Henriksen Langhorn, f. 28/2 42; F. H. Petersen L., Cpt. v. Inf. i Christiania; M. Johanne Rasmusdtr. Hirschnach; St. Hlh. 59; C. 6/3 65, n.; Cant. Svaneke 72; ~ Annike Lauritsdtr. Randers af Hasle-R., f. Aas i Norge, b. Aaker 8/1 06; 3 S., 4 D., hvoraf 3 døde i Fattighuset; [† 23/9 1790; en usædvanligt lille Md., men med en ualmindeligt stærk, klangfuld og gjennemtrængende Stemme; Man kunde sidde i Pgden., som ligger noget fra Kirken, og høre ham messe; Bønderne pleiede at sige: „Vor Præst ligner Fjelstavnen (Nattergalen); han er kun lille, men synger smukt“; hans Navn paa en Oblatæske 1786].

DanKir bd. 7, s. 564 (se nedenfor).

16. 31/12 1790, o. 25/2 91 [Lærer v. Waisenhuset 86] Ole Christian Saxtorph; [29/8 1794 Nexø-B.; see der].

17. 31/10 1794, o. 24/10, Elieser Gad; [1/6 98 ; see Roesk. Dk. 1 r. Cap.].

18. 1/6 1798. Herman Boss, f. Rønne 10/4 60; F. Herman Peter B., Tobakshandler; M. Agnethe Marie Pedersdtr.; St. Fdbg. 78; Huslærer 79; C. 29/4 89, h.; ~ Nexø 9/1 00 Anna Margrethe Sonne, f. Nexø 21/6 75, † ss. 8/1 21; F. Herman Magnus S., Nexøs største Eiendomsbesidder; M. Birthe Dam; 2 S., 4 D.; see J. Jensen i Værum-Ø.; [† 15/3 1816; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 7, s. 570 (se nedenfor).

19. 28/8 1816 [p. Cap. Glumsø-B. 2/9 08, o. 9/11, – 3/1 12] Søren Sørensen; [4/6 1828 Asmindrup-G.; see der].

20. 1/8 1828 [p. Cap. Ourø 13/12 26, o. 20/12] Christian Ludvig Børresen; [20/8 1834 Næsby-T.; see Kjøbelev].

21. 31/10 1834 [p. Cap. St. Magleby p. A. 2/7 28, o. s. D.] Hans Christian Fahnøe; [† 21/4 1848 Sønderup-N.; see der].

22. 26/6 1848, o. 18/8, Cæsar August Bolbroe; [26/1 1861 Søllinge-H.; see der].

23. 8/4 1861 [p. Cap. Magleby p. L. 18/3 54, o. 5/5] Edvard Carl Vilhelm Ortmann; [11/6 1866 Holbæk-U.; see der].

24. 26/8 1866 [Cat. Præstø 3/2 60, o. 16/5] Joachim Gudme af Rerslev-Ve., f. Allesø 26/9 25; St. Roesk. 46; C. 13/6 53, h1.; Lærer v. Od. Realsk. 1/1 54; Skllrr. v. Varde Bgrsk. 1/10 54; ~ Kbh. Vartov K. 14/6 55 Christiane Mathilde Theodora Breslau von Bressendorff, f. Kbh. 18/7 29, † Lyngby 27/11 1914; F. Vilhelm Leopold B. v. B., Sproglærer; M. Henriette Lorentse Bagger; 3 S., 1 D.; [22/9 1872 Ø. Mariæ; Udby-Ø. 17/9 83; # 27/12 99; † Lyngby 24/1 1903].

25. 4/12 1872 [Cap. p. p. Sæby-G. 16/12 65, o. 17/1 66; Dalby-T. 6/2 69] Henning Jensen af Ousted-A.-L., f. Kornerup 6/12 38; St. Roesk. 57; C. 30/6 67, l.; ~ Ousted 2/8 70 Gjertrud Elisabeth Eleonore Selmer, f. Favrvraa, Hjerndrup S. i Sl., 25/4 45, † Frederiksberg 25/6 1932; F. Peter Frederik August S., Propr.; M. Anna Sophie Hedvig Dahl; (78) 2 S., 2 D.; [17/1 1879 Steenmagle-S.; # 85; † Frederiksberg 22/8 1929].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 141-146.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. S. Peders Kirke, s. 556-572.