Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1526. Rødenæs (Rodenäs),

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1717; Kirkesproget er tydsk.
Anm. Præsten boer i Gammelby.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Hans . . . ; (cath.?) P. i Reformationstiden; (J. 538).

2. 15 . . Werner . . . ; (J. 538)].

3. 15 . . Luddert . . . ; (J. 538)].

4. (1531). Nicolaus Andersen Rems; (J. 538).

5. 15 . . Johann Lütke; (J. 538).

6. 15 . . Carsten . . . ; [† c. 1549; (J. 538)].

7. 1549. Nicolaus Petri; [1551 Emsbøl, see der].

8. 1551. Andreas (Friederici) Feddersen*, f. Emsbøl c. 29; F. Fedder Ingghensen; vist St. i Rostock 47; ~ 52 Gesa Johansdtr. af Nybøl (T.); (mindst) 1 S., 1 D.; see L. Winterberg i Stedesand; [† 24/8 1601; (J. 538; Rost. Matr.; O. H. Moller. I. Tab. IV og S. 20; Tresch. 295); Achelis I, nr. 138].

9. 1602. Christian (Carsten) Petræus (Petri); [1604 Emsbøl; see der].

10. 1604. Georg Winterberg af Stedesand; St. Hamburg t. Greifswald 00; [† 7/4 1647; (J. 538; Krafft. 402; Greifsw. Matr.; O. H. Moller. I. 20); Achelis I, nr. 1012].

11. 1647. Jørgen Brun af N. Løgum og Løgumkloster; f. p. Før c. 18-20; vist St. i Kønigsberg 36; Stipendium Bordesholm 37; 1 S.; see Etm.; [vist † c. 1689; (J. 538; R. 159. Note); Achelis I, nr. 1934; PT 1981, s. 65, 67].

12. 1678**. F. S. Christian Brun (Braun); St. i Leipzig 72, i Kiel 76; [† c. 1689; Achelis I, nr. 3174; PT 1981, s. 67].

13. 1689. Detlef Krebs, f. Bredsted 20/12 61; F. Cay K., Landskriver; St. i Kiel 83, i Jena 86; ~ . . . . . ; 2 ~ Etm.; see Cay D. K. i Foretoft; [† 1717; (J. 538; Nied. F.-G. XII. 143); Achelis I, nr. 3533].

14. 1717. Peter Clausen, d. Tønder 20/2 93; F. Knud C.; St. pr. Kbh. 09; ved Missionsskolen i Kbh. (16); ~ 14/7 18 F. E.; [† 17/9 1732; (J. 538; V. f. K. 2 R. V. 462; Z. f. Schl.-H. G. XXV. 237-52); Achelis I nr. 4519; KUM II, s. 344 (»Petrus Claudii/Clausen«, 16 år gl.)].

15. 1733. Detlev Jessen af Bov, f. 12/5 00; St. Flensbg. t. Kiel 19, i Leipzig 23; [† 24/5 1737; (J. 538; Leipz. Matr.; Nordfr. Ver. XIII. 39 Note 2); Achelis I, nr. 4884].

16. 1738 [2. Cat. i Altona 36] Jacob Roost, f. Tønder 15/2 10; F. Lorenz R., Bgmstr. (Bdr. t. J. Roost i N. Løgum og Løgumkl., t. Ingeborg R. ~ B. Brodersen i Ballum, t. Helene R. ~ J. Henningsen i Møgeltønder, t. Johanne R. ~ F. C. Bruhn i Humtrup og t. Catharina R. ~ J. Boëthius i Medelby); M. Ancke Lorenzen; St. i Greifswald 30, i Kiel 34; C. Altona 38; ~ Ester . . . ; 3 S.; 2 ~ Etm.; [† 16/7 1743; (J. 538; B. I. 177); Achelis I, nr. 5264].

17. 1744. Hans Christian Holst; [1756 Flensbg. St. Maria K.; see der].

18. 1757. Christian Marcussen, f. Klægsbøl 29; F. M. Christiansen, Kirke- og Skolebetj. i Tønder; M. Maria Marcussen; St. Altona t. Kbh. 54; 1 ~ 58 Catharina Hennings; F. Lorenz H. i Tønder; u. B.; 2 ~ Maria Petersdtr. Lorenzen af Nybøl (T.); see Johan A. M. i Faareveile; [† 15/11 1782, han druknede; (J. 538); Achelis II, nr. 6145; KUM III, s. 143 (»Christianus Marcussen, Tonderensis«); PT 14:6 (1964-65), s. 134].

19. 1783 [Nordmarsch 78] Jacob Jessen, f. Jejsing, Hostrup S., 11/12 25(?); F. Jes Jacobsen, Bde.; M. Anna Christine Petersdtr.; St. Tønder t. Kiel 57, i Kbh. 58; ~ Christina Elisabeth Lesser, F. Joh. Gottlieb L., Livlæge i Preetz; M. Elisabeth Margaretha Prætorius; [† 19/4 1790; (J. 538. 688; Nordfr. Ver. XIII. 39 Note 3); Achelis II, nr. 6249; KUM III, s. 184 (»Iacobus Iessen«, 29 år gl.)].

20. 15/8 1790, i. 15/5 91 [Hoge 87] Peter Hansen*, f. Bomsted, Drelsdorf S., 5/5 58; F. H. Petersen, Bde. i Bomsted; M. Christina Petersdtr. Hansen; St. i Kiel 82; C. Gottorp 86; Cons.-Rd. 18/7 37; ~ 20/10 82(?) Helena Margaretha Boysen; F. Andreas B, Sognefgd. i Ravsted; M. Anna Outzen; [† 9/2 1840; (J. 538. 683; M. 349; Wulff. 6); Achelis II, nr. 7114].

21. 7/7 1840. Hans Hansen, f. Bollerslev, Bjolderup S., 20/3 06; F. Hans H., Bde. i Bollerslev; M. Ida Antoni (Jessen?); St. Flensbg. t. Kiel 32; C. Gottorp 35; ~ 16/8 1840 Sindet Maria Hansdtr., d. Tinglev 14/11 10; F. H. Hansen, Bde. i Eggebæk, Tinglev S.; M. Gunder Peters; [† 7/10 1864; (J. 538; M. 349; Fr. B. I. 106; Wulff. 55, II. 16: K.-K. 1862 S. 21); Achelis II, nr. 9203; Fr.B. I, s. 106].

22. 1864-1866.

23. 1866. Claus Friedrich Carl Hasselmann, f. Dänischenhagen 21/8 39; F. Friedrich Franz H,. Sp. ss.; St. Lybeck t. Kiel 58, i Erlangen s. A.; C. Kiel 64; [1870 Slesvig Mich. K.; Pr. Husum 80; # 1909; † Sieseby 25/11 1924; Achelis II, nr. 10174].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. I, s. 175.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 538.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1523. Rikkelsbøl (Rickelsbüll), indtil 1615.

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift

Kilder: Otto Fr. Arends; Jensen; Achelis.
Anm. Sognet lå ved Grændsen, vest for Rødenæs. Kirken og 5 Møller bleve ødelagte ved Vandfloden den 1ste Decbr. 1615. Døbefonten fra den undergaaede Kirke er nu i Rødenæs Kirke. (Trap 1864).
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Harmen . . . ; P. i Reformationstiden; (J. 536).

2. 15 . . Peter . . . , tillige Landskriver; [† i Pesten 1538; (J. 536)].

3. 1540. Benedictus . . . ; [† el. forflyttet c. 1558; (J. 536)].

4. 1558 [Diak. Wesselburen 50] Johannes Yttrecht (Trajectinus); Diak. Büsum 40, Sp. sst. 42, forjaget 50; [1559 Archidiak. Wesselburen, † kort efter; (J. 536; F. 62. 74. 183 f. 212)].

5. 1559. Petrus Blutenius; [1563 St. Laurentii p. Før, see der].

6. 1563. Henricus Volschius (Volchius?), f. Westphalen; [† 1604; (J. 536)].

7. 1605. Nicolaus Andreasen (Andreæ), f. Okholm; F. Andreas . . . , Sp. i Okholm; ~ . . . Andreasdtr.; F. A. Laur. Japsen; [16 . . Adj. i Okholm, Sp. sst. 16 . . ; † 11/10 1634; hele familien druknede under Stormfloden; (J. 536, 746)].

8. 16 . . Zacharias Røbel fra Kiel; St. i Wittenberg 88; [† 1612; (J. 536; Witt. Matr.)].

9. 1613. Jørgen Mortensen Høyer; [# 1/12 1615, da Kirken blev ødelagt af Vandfloden; 1616 Halk, see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. I, s. 175.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 536.