Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 229. Esbønderup og Nøddebo,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/203; K. M. 56; Lkm. 1/174; M. 53; Kbg. Esbønderup 1700, Nøddebo 1710.
———————————
(Udgår vistnok her. 1. (1584). Mikkel Rasmussen; der var kun én P. ved Navn Michel Rasmussen i Holbo Hrd. i 1584, og han var fmtl. i Tibirke).

2. c. 1591. Hans Marcussen; Pr. og P. i 3 Aar; [† c. 1594].

3. c. 1594. Rasmus Frantsen i 36 Aar.; ~ (15) Maren Olufsdtr.; F. Oluf Bagger i Helsingør, M. Bendte . . . ; see H. R. Esbendorff i Hørby; [† c. 1630].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; Helsingør Tingbog (1614-1615), fol. 56b, 8. maj 1615 (hans hustru Maren Olufsdatter havde to brødre: Hans og Rasmus); Helsingør skifteprotokol (1612-19), f. 151a opsl. 132 (24. maj 1615, skifte efter hans hustrus mor), hendes far Oluf Bagger er ikke identisk med professor O. Bagger i Lund, men er måske bager i Helsingør.

4. o. •/1 1627**. Rasmus Jensen Krog, f. c. 96; maaskee St. Slag. 15, Bacc. 18; [† 1633].

KUM I, s. 21, 34 (»Erasmus Iohannis Lundforlundanus«); PT 8:6 (1927) s. 189.

5. c. 1633 [r. Cap. Tikjøb, o. 7/12 32] Hans Jensen Helsing, vist af Helsinge-V.; St. 27; ~ Kirstine Jensdtr. Bircherod af Birkerød; 2 ~ S. Jensen i Ramløse-A.; [† 1642].

KUM I, s. 87 (»Iohannes Iani Helsing«); PT 8:6 (1927) s. 192.

6. k. 6/3 1642 [r. Cap. Tikjøb, o. 1/5 39] Rasmus Jacobsen Hugger, f. Sigerslev c. 12; St. Slag. 34; 1 ~ (45) Boel Andersdtr.; [† c. 1657; hans Hustru blev 49 overfaldet af Kirkeværgen, Møller i Ersum Christian Rumbler, der med Vold fratog hende en Kvittering, hvorfor han paa Rettertinget 20/6 1650 blev dømt at stille Præsten Tilfreds med en Erstatning].

KUM I, s. 122 (»Erasmus Iacobi Huggerus, Sigersleff«); KS 2:1 (1857-59), s. 501, s. 507 (»Rasmus Jacobsen«, 30 år gl.); 6:2 (1936-38), s. 467; KR nr. 6351; Kopskatten 1645, opsl. 36; FWDP 229,6, der gengiver Qvistgaards oplysning om et 2. ægteskab med Maren Olufsdatter (se præst nr. 3 ovenfor), fmtl. en dtr. af prof. Oluf Bagger i Lund. Dette ægteskab er en forveksling med præst nr. 3.

7. o. 12/2 1658. Axel Jensen Grove, f. 24; F. J. Pedersen G., Fyringsforv. i de danske Farvande; M. Anna Andersdtr. Skougaard; 1 ~ Mette Jacobsdtr. Beyer; F. J. Hansen, Bgmstr. i Kjøge; M. Karen Jensen; St. Helsing. 46; 2 ~ 74 (Bev. 18/11) Inger Pedersdtr. Munch af Egtved-Ø., d. 9/2 53; (mindst) 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 1676].

KUM I, s. 198 (»Accilius Ioannis Grovius«); VejAar 1916, s. 209 (Præsterne i Egtved-Ø.).

8. 28/10 1676. Mag. Jørgen Poulsen Lundager; St. Od. 73; Mag. Kbh. 28/5 90; V.-Pr. . . ; 1 ~ F. E.; 2 ~ Hillerød 28/6 93 Margrethe Magdalene Christine Vildsund; F. Byfgd. i Hillerød; see Poul J. L. i Bogense-S.; [† c. 1694].

KUM II, s. 39, 172 (»Georgius Pauli Lundagensis«); VejAar 1916, s. 209 (Præsterne i Egtved-Ø.).

9. 5/5 1694. Mag. Eskil Jensen Seest, f. c. 61; F. J. Christensen, Oeconom i Kbh.; St. Slag. 79; Mag. Kbh. 19/5 96; [b. 16/11 1712].

KUM II, s. 92 (»Eschillus Iani«), s. 217 (»Dominus Eschillus Iani Seest, pastor eccl. Esbønderup et Nødeb.«); Kbg. Esbønderup (1700-1736) opsl. 91 (begr. 51 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 25.

10. 24/11 1712. Hans Christensen Mesler, f. Trondhj. •/2 83; St. Trondhj. 00; C. 19/3 08, h.; Pr. 29; 1 ~ (12) Gundel Melchiorsdtr.; 1 S.; 2 ~ c. 19 Anna Catarina Pedersdtr., † 21/7 26, E. e. Nicolai Flesborg, Møller i Stenholt M.; 3 ~ c. 27 Magdalene Sophie Lihme, d. Tikjøb 23/8 99, † 14/9 1729; F. Christen Rasmussen L., Byskrvr. i Nakskov; M. Anne Margrethe Bentsdtr. Paaske; 4 ~ 23/1 31 Karen Hansdtr. Olivarius af Fanefjord, b. 9/4 56; (mindst) 2 S.; [† 29/5 1747; W. 3/963].

KUM II, s. 257 (»Iohannes Christiani«); OST, s. 10; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1311, Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Holbo hrd. nr. 3; Kbg. Kbh. Skt. Nik. K. (1694-1721) opsl. 185 (sønnen Hans’ dåb 24/4 1713); Kbg. Tikøb (1683-1715) opsl. 74 (3. hustrus dåb); PT 8:3 (1924), s. 94, 95 (de Friisers Legater: Hans Olivarius og Christen).

11. 7/7 1747 [Fp. 26/9 43, o. 27/9] Johan Ernst Jørgensen Frankenau, f. Kbh. 21/12 15; F. Dr. og Prof. med. J. Frederik Frank de F., Ass. i Konsistoriet og i Høiesteret; M. Sophie Amalie Runge; St. Nykjøb. p. F. 34, Bacc. 35; Alumnus p. Borchs Coll. 35–40; C. •/10 37; ~ Margrethe Marie Christiansdtr. Runge af Udby-Ø., † Steenløse Degnebolig 18/1 81; u. B.; [b. 13/10 1770].

KUM II, s. 551, 558 (»Ioa. Ernestus de Franckenau«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 206; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 63.

12. 20/12 1770 [r. Cap. Helsing. St. Mariæ K. 16/10 61] Peder Pedersen Føns; [1/4 1785 Ude- og Oppe Sundby; see der].

13. 1/4 1785 [Havrebjerg-G. 2/9 78] Niels Nielsen Schouv, f. Helsingør 12/5 45; F. N. Nielsen, Saugskjærer; M. Bodil Pedersdtr.; St. Helsing. 67; C. 28/3 70; Skp. 22/10 71, o. 8/11; Pr. 93–96; ~ Søborg 20/12 75 Hanne Benedicte Lembcke; 3 S., 2 D.; see Johan N. S. i Thorslunde-I.; [† 14/5 1797; ivrig og trofast Sjælesørger].

KUM III, s. 272 (»Nicolaus Nicolai Schov«, 21 år gl.).

14. 4/8 1797 [Blidstrup 12/10 92] Niels Georg Sørensen; [17/2 1804 Veiby-T., see Gundslev].

15. 13/4 1804 [Flade-F.-G. 31/8 87] Albert Lauritsen Wanting af Understed-K., f. Leirskov 53; St. Aalbg. 73; C. 78, h.; r. Cap. Boddum-Y.-H. 27/11 82, o. 24/1 83; r. Cap. Sæby 18/2 84; ~ 10/9 84 Charlotte Lovise Ascher el. Adzer, f. c. 61, † 19/1 31; u. B.; [† •/8 1831].

16. 19/11 1830 [Sørbymagle-K. 9/4 17, o. 14/5] Søren Bagge Helms, f. Hors. 26/2 84; F. Jacob H., Apoth.; M. Helene Christine Saabye; St. Hors. 03; C. 17/7 07, l.; 1 ~ 17 Karen Steenbuch af Uggerslev-H., f. c. 74, † 18; 1 D.; 2 ~ 16/7 19 Nicoline Marie Zeuthen af Skamby, d. Kullerup 8/11 97, † Kbh. 12/6 71; 5 S., 6 D.; see Frederik B. H., 2 r. Cap. t. Kbh. Frue K.; Jacob H. i Skjellerup-E.; [† 17/8 1857].

17. 26/10 1857 [Hyllested-R. 3/11 38] Søren Møller Sørensen, f. p. Gammelgd., Storring S., 16/2 99; F. Jens S., senere Kbmd. og Skibsreder i Aarh.; M. Anna Møller; St. Aarh. 19; C. 25/4 25, h.; p. Cap. Svallerup 30/9 25; Hjelpep. i Svaneke-I. 27; Sp. Seiling-S. 6/9 33; ~ 6/5 34 Jutta Caroline Cecilie Hasselriis, f. Kbh. 31/8 06, † 22/9 82; F. Hans Christian H., Byskrvr. i Hasle; M. Cathrine Richter; 7 S., 2 D.; [† 10/4 1867; Bekjendtgjorde en Søndag i Hyllested Kirke: Fra i Dag staar Bytyren(1) til afbenyttelse i Pgden.! En anden Gang: Paa Tirsdag skal Konfirmanderne ikke møde, for da skal min Kone gjøre Barsel!].

AaDB s. 107-108.

18. 28/6 1867 [Tandslet 19/5 50, o. ss. 30/6; susp. formedelst Edsnægtelse 9/2 67, afsat 30/5 s. A.] Manderup Peder Tuxen, f. Kbh. 16/6 18; F. Cmdrcpt. Peder Manderup T., Adm. af Frederiksværk Gods; M. Elisab. Marie Simonsen; St. Chrhvns. Bgdsk. 36; C. 20/4 41, l.; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 21/4 52 Louise Antoinette Augusta Bournonville, f. Kbh. 23/3 31, † Kbh. 1/3 1906; F. Hofballetmester Anton Aug. B. (Bdr. t. Frederikke V. A. B. ~ C. O. Schmidt-Phiseldeck i Brøndshøi-R.); M. Helene Fred. Håkonsson; (68) 4 S., 4 D.; [† her 16/10 1891]

Elvius s. 109; G-HF I, s. 168-69.
———————————

Noter:

(1) By-tyr = tyr, som bymændene holder i fællesskab.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Esbønderup Kirke, s. 1010-1040, Nødebo Kirke, s. 1063-1094.