Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 890. Povelsker,

Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 2-a/167; K. M. 240; L. S. v. W.; B. B. 193; M. 164; Kbg. 1688.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Oluf Madsen; [† c. 1555].

2. c. 1555. Hans . . . ; [† 1577 el. 80].

3. 1577 el. 80. Mads Ravn; [† 1600; var maaskee først Cap. fra 77].

4. 1601. Mikkel Sørensen Berg; [† 1602].

5. 1602. Svend Jensen, f. Malmø; [† 1617; „concio simplex sed pia“ (H. Aktst. 606)].

6. 1617 [p. Cap. Nylarsker (16)] Balthasar Thomsen Malmøe; [1620 Nylarsker; see der].

7. o. Lund 12/11 1620 [Hør. Bergen 13] Hans Gregersen Colding; St. i Kbh. (04); [† 6/3 1650].

F-P s. 202; EE II, s. 245.

8. 1650. Hans Andersen Ravn el. Rafn, f. Aalbg.; vist St. Aalbg. 36; ~ 20/6 52 Christine Stephansdtr., E. e. R. J. Middelfart i Aaker; 4 ~ Etm.; [† P. 5/7 1654].

KUM I, s. 133 (»Iohannes Andræas«).

9. 1654. Mikkel Thomsen Borringholm af Ø. Larsker-G., f. 11/11 25; St. Lund 49; ~ 24/6 55 F. E., † 6/8 67; [† 27/3 1689; 2 længer af Pg. br. 20/1 59; hans Navn paa Kirkeklokken 1664].

KUM I, s. 218 (»Michael Thomæ Borringius«); DanKir bd. 7, s. 553 (se nedenfor).

10. 2/4 1689. Mathias Lauritsen Lyster (el. Lüster), f. Luster i Sogn 55, (Bdr. t. Thue L. L. i Aaker); F. Laurits Sørensen, Forp. af Kruckovgodset (Søreimgodset i Luster); M. Aaste Thuesdtr., Præstedtr. fra Vang i Valdres; St. Bergen 75; (St. og L. Fuglede 1/8 84*); ~ Aaker 27/5 91 Engel Christine Marcusdtr. Winther, levede 02; F. M. W., Cornet; 2 ~ Povelsker 2/10 96 Hans Jensen, Fændrik; [† 12/3 1694].

KUM II, s. 58 (»Matthias Lavrentij Lystrensis«); Lystergruppen 2006: Lyster-slægtens vej til Bornholm; Kjell T. Lund: Han far. Prestehistorie og bygdeliv Vang i Valdres. Vang historielag, Vang i Valdres 1997, s. 34-35; NST 9 (1944), s. 191-92.

11. 31/3 1694 [Skp. 89] Mads Hansen Svane, f. Jylland, (skal have forandret sit Navn fra Trane); St. Vibg. 61; Hveisel-G. 27/3 69, E. f. B. 3/5; afsat 74; ~ 73 (94?) Karen . . . , Pige p. Brobygd, som overlevede ham længe; [† 1707; blev 11/10 74 stævnet til Varde Landemode for Hor med Maren Iversdtr., F. E. i Hveisel; hun havde udlagt ham som Barnefader; beskyldtes for at have slaaet hende og for Forsømmelighed i Embedet; afsat s. A. og maatte staae offentligt Skrifte. Var Fæstegdsmd. i Jelling, da denne by brændte 30/6 79; 83 do. i Uhre, Hover S.; fik 89 Opreisning; Hans Navn paa Altertavlen 1699 (Mads Svanning)].

KUM I, s. 304 (»Matthias Iohannis Svaningius«); Sixhøj nr. 391; DanKir bd. 7, s. 220 (se nedenfor); VejAar 1954, s. 8 (Af Præsterækken i Hvejsel-G.).

12. 12/8 1707 [p. Cap.* el. i Aaker 02] Peter Madsen Katkjær, f. Katkjær, Vandborg S., c. 80; St. Lemvig 97; ~ 20 Dorthea Johansdtr. von Alpen, E. e. C. Flyng i Aaker, og † Rønne 4/12 47; [† 25/4 1732].

KUM II, s. 230 (»Petrus Catopaludanus«).

13. 6/6 1732, o. 28/8, Thomas Hansen Trojel; [13/2 1739 Vissenbjerg; see der].

14. 13/2 1739 [p. Cap. Frederikshald 37] Andreas Nielsen Agerbech; [15/5 1741 Clemensker; see Christiansø].

15. 4/8 1741, o. 23/8 [Rtr. Rødby 25–39] Hans Jørgen Lauritsen Lund; [6/7 1753 V. Mariæ; see der].

16. 24/8 1753 [r. Cap. Mariager-H.-S. 5/2 51] Mag. Jørgen Pedersen Kofod, f. Hasle 11/11 21; F. P. K., Kbmd.; M. Ingeborg Raasmand; St. Kbh. 42; C. 21/3 47, h.; p. Cap. Hasle-R. 2/8 48, o. 2/10; 1 ~ Hasle 3/6 50 Abigael Margrethe Børgesdtr. Poscolan af Hasle-R., f. 31/10 30, b. her 2/3 67; 3 S., 3 D.; 2 ~ 67 Annike Margrethe Hansdtr. Lund af V. Mariæ, f. 10/4 43, † Bogense 24/3 12; 3 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see Børge P. K. til Kbh. Hel. G. K.; [† 25/1 1780; meget dygtig og afholdt; messede fortrinligt; huusholderisk og godgjørende; Eptph.].

KUM III, s. 20 (»Georgius Koefod«, 21 år gl.); DanKir bd. 7, s. 553 (se nedenfor).

17. 26/4 1780, o. 10/6, Mathias Jørgensen Carstensen; [18/1 1788 Ribe Cathr. K.; see Bogense-S.].

18. 25/4 1788 [Miss. v. Egedesminde, Grld., 21/3 81, o. 23/3] Christian Winsløw, f. Alsted i Sjælld. 52; F. Jacob W., Degn; M. Kirstine Sophie Stub; St. Fdbg. 70; C. 25/7 80, h.; ~ 27/3 81 Marie Gad af Veiby-T., f. 2/1 58, † Rønne 20/8 41; 4 S., 1 D.; see Lars W. i Harlev-F.; [† 9/4 1812; da han første Gang messede, udbrød en Bonde ganske høit: „der har vi gamle Jørgen Kofod igjen“].

19. 18/9 1812 [r. Cap. Rønne-K. 31/8 92] Hans Christian Mahler af Nylarsker, f. Nexø 1/4 60; St. Helsing. 80; C. 27/6 83, n.; p. Cap. Aaker 3/2 86, o. 31/5; ~ 12/2 87 Johanne Christine Whitte af Aaker, f. 12/3 63, † Rønne 27/3 56; 8 B., hvoraf 2 S., 3 D.; [† 11/3 1823; havde et uforligeligt Samliv med sin Hustru; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 7, s. 554 (se nedenfor).

20. 30/5 1823 [p. Cap. og Skllrr. Rønne-K., o. 10/9 17] Ancher Antoni Møller, f. Pedersker 27/6 81; F. Poul Anthoni M., Degn; M. Maren Kirstine Pedersdtr.; St. Rønne 94; C. 30/10 97, h.; D.-M. 28/4 17; ~ Rønne 8/1 21 Anna Margrethe Tranberg, f. 18/12 00, † Rønne 10/3 82 under høist ulykkelige Forhold; F. Hans Hansen T., Bde.; M. Ellen Bidstrup; 4 D.; [† 12/7 1832; drikfældig; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 7, s. 554 (se nedenfor).

21. 1/11 1832, o. 13/2 33, Carl Adolph Købke; [29/1 1839 Svaneke-I.; see der].

22. 23/4 1839, o. 17/5, Carl August Meyn; [19/7 1847 Nexø-B.; see Rønne-K.].

23. 7/10 1847, o. 10/11, Jacob Peter Koefoed; [21/4 1858 V. Mariæ; see der].

24. 15/6 1858, o. 13/10 [c. Adj. Rønne 24/11 49; Adj. ss. 25/9 47] Jacob Claudius Jork, f. Kbh. 17/9 20; F. Krigsass. Christen J., Lærer v. Søcad.-Acad.; M. Else Johanne Gude Prahl; St. pr. 38; C. 25/4 45, h.; Pr. 12/6 71; ~ Rønne 4/8 48 Marine Marikke Mikkelsen, f. Rønne 5/3 21, † 12/2 90; F. Andreas Frederik M., Kbmd.; M. Bodil Kirstine Dam.; 2 S., 1 D.; [3/8 1874 Vollerslev-G.; † der 14/5 88].

25. 24/10 1874. Niels Jørgen Jensen Lund; see Kbh. Trin. Søndresogn, o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 148–153.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. S. Povls Kirke, s. 532-555.