Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1299. Danske Præster til Vemmetofte Kloster,

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/93; L. P. B. 111; Kbg. 1723.
Anm. Capellet blev indviet 1735.
———————————

1. 1722 [p. Cap. i Aure p. Nordmøre, Trondhjems St., 27/7 19, o. 4/8, – 21] Jens Jensen Nested; [14/9 1729 Karise-A.; see der].

2. 1729 [r. Cap. Kbh. d. Garn. 29/1 14] Mag. Jens Jensen Jensenius af Bødstrup, f. 17/12 84; St. Od. 04; C. 12/2 11, l.; Mag. 14; 1 ~ Anna Cathrine Lind, † 30; 2 ~ Margrethe Pedersdtr. Han var her Hofpræd. hos Prinds Carl og Prindsesse Hedvig Sophie, men, om han døde her, vides ikke. Efter Brask om Vemmetofte 2/123 var han Confessionarius og første Hofpræst og Nested anden do. siden 1722.

KUM II, s. 293 (»Ian. Iensenius«, 20 år gl.).

3. 1/11 1731 [Spjellerup-S. 18/5 31] Peder Hansen Paludan; [29/11 1732 Kallundborg; see der].

4. 1732 el. 33 [Spjellerup-S. 30/11 31] Thomas Valentinsen Wegner, f. Stavanger 30/1 95; F. V. Thomassen W. af Kbh. Nic. K., Kbmd. og Consumtionsskriver; M. Kirsten Sørensdtr. Vendelboe; St. Christiania 14; C. 23/1 19, l.; p. Cap. Stavanger 11/8 21; ~ 10/11 22 Sara Sørensdtr. Godtzen, f. p. Klepp, Christiansands St., 17/7 93, † 15/5 68; F. S. Jensen G., Sp. ss.; M. Engel Petersdtr. Arentz; 1 D.; [9/9 1735 Aas o.s.v. Aggershuus Stift; 21/12 51 Christiania; † som Stpr. 22/1 58].

KUM II, s. 386 (»Thomas Vegner«, 20 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev; OST s. 54; Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents. Christiania 1897, s. 228.

5. 7/5 1735 [Spjellerup-S. 27/4 33, o. 15/7] Mag. Peder Sørensen Heiberg, f. Sogndal, Bergens Stift, 9/11 94; F. S. Andersen H., Sp.; M. Margrethe Pedersdtr. Hanning; St. Bergen 12, Bacc. 13; C. 13/11 14, l.; ~ 17/2 35 Edel Cathrine Thomasdtr. Hørning, f. 2/8 10, † Vdbg. 21/11 91; F. Cmcrd. T. Jørgensen H.; M. Inger Hansdtr. Windekilde; 4 S., 3 D.; see Thomas S. H. i K. Saaby-K.; Søren J. F. i Faxe; [† 29/3 1775].

KUM II, s. 366, 380 (»Petrus Heiberg Severini fil.«, 20 år gl.); Lampe II, s. 45-46.

6. 24/5 1775 [t. P. her 31/5 43, o. 14/6] Johannes Pedersen Clod*, f. Helsing. 31/10 13; (Bdr. t. Marcus P. C. t. Fred. Trin. K.); F. Mag. P. Marcussen C., Rtr. ss.; M. Anna Johansdtr. Schrøder af Helsing. St. Olai K.; St. Helsing. 32, Bacc. 38; Hør ss. 32–38; udenlands; C. 17/9 42, l.; ~ 44 Magnille Pedersdtr. Høyelse, f. c. 99; † 27/9 72; F. Cons.-Ass. P. Andersen H. af Høielse-L., Rtr. i Nykjøb. p. F.; M. Agnete Jensdtr. Portuan; u. B.; [† 1/2 1790].

KUM II, s. 536, 588 (»Iohannes Clodius«, 19 år gl.).

7. 26/3 1790. Christian Gottlieb Zahle, tillige t. P. her fra 12/5 84, o. 23/6; [15/2 1799 Slaglille-B.; see der].

8. 29/3 1799 [r. Cap. Middelfart-K. 27/10 97, o. 24/11] Jesper (Caspar) Altenhoff Bjørn* af Jerslev-B., f. Hundstrup i Fyen 1/1 69; St. Vibg. 87; C. 12/7 92, l.; Lærer v. Waisenhuset 18/7 92; Cons.-Rd. 3/6 35; Ousted 7/6 98 Kirstine Nielsen, E. e. Skibscpt. Christen Gregersen, d. Woldum 30/5 56, † 7/6 27; F. Niels N., Gdmd. i Rigtrup; M. Maren Christensdtr.; u. B.; [† 28/5 1847; brav og dygtig; besad ualmindelig Lærdom. Fedme og Øiensvaghed i Forbindelse med Magelighed og ængstelig Forsigtighed bortdrog ham tilsidst baade fra Embede og Verden. Oprettede forskjellige Legater, navnligt et Brudeudstyrs for Præstedøttre og et for Vibg. Sk.; B. D. G. 1/208; E. 1/137 og S. 1/158].

KUM III, s. 421 (»Caspar. Altenhoff Biørn«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1455.

9. 24/7 1847, o. 1/9, Christian Henrik Brasch af Lerup-T., f. Aalbg. 4/8 11; St. Aalbg. 30; C. 21/10 35, l.; Huslærer p. Bregentved, Haslev S., 38-47; 43-44 Rejse til Berlin, München og Rom; R.* 3/10 82; ~ Bregentved 17/10 48 Frederikke Vilhelmine Lovise Paap, f. Kbh. 2/5 14, † 5/4 52, Lærerinde p. Bregentved; F. Ludv. P., Amtsforv. Reinbech i Lauenburg; M. Hedvig Fischer; u. B.; [# 4/5 1886; † Kbh. 28/5 94; „Pastor Brasch feirede (31/7 72) 25 Aars Dagen for sit Valg til Præst ved Vemmetofte-Kloster. Fra den tidlige Morgenstund flagedes overalt paa Vemmetofte og om Formiddagen indfandt sig i Præstens Huus mange Mennesker, for at lykønske ham og bringe Gaver. Af Sognets Beboere modtog han et Meublement; af Klosterets Damer et prægtigt Bogskab og et Par Sølv-Armlysestager. Hans Elever, Greverne Moltke til Bregentved og Lystrup havde ogsaa indfundet sig og overrakte ham en smuk Vase med Billedet af Lystrup paa den ene Side og Bregentved paa den anden. Fra sine Sødskende modtog han en anden Vase med Billedet af hans Barndomshjem, Lerup Pstgd. I hjertelige Ord udbragte Grev Moltke Bregentved Jubilarens Skaal“. See Faaborg Avis 5/8 72. Pgden. br. 23/9 58].

Elvius s. 573-574; G-HF II, s. 382-383.
———————————

 

 

No 1300. Tydske Præster til Vemmetofte Kloster.

[Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 7/5 1735, o. 25/5, Johan Jacob Lammenit („Laß mich nicht“), f. Meinungen 20/3 94; F. Jørg, Christophersen; M. Anna Elisab. Heuss; St. i Halle og Jena; slap fri for Examen her.

2. 26/8 1740, o. 7/9, Peter Henrik Johansen Cold, f. Heide Pg., Torsnæs, 27/1 15; F. J. Isaksen C., P. til Borge (Torsnæs), Aggerhuus St., siden til Berg (Frederikshald); M. Anna Marie Pinneberg; St. Helsing. 31; C. 30/6 35; udenlands 2–3 Aar; ~ Kbh. Hel. G. K. 11/5 43 Helene Cathrine Paulin af Roesk. Dk., f. 15/2 20, † 23/1 93; 1 S.; [25/1 1743 t. P. p. Kongsberg; † 30/6 70; W. 3/156; N. 126].

KUM II, s. 529 (»Petrus Henricus Cold«, 16 år gl.); Helk II, s. 95; NST 4 (1934), s. 209; 9 (1944), s. 86; EM II, s. 272.

3. 31/5 1743, o. 14/6, Johannes Pedersen Clod; [24/5 1775 d. P. her; see der].

4. 1/6 1775 [Frederiks-K. 64, o. Vibg. 5/12] Tobias Oswald, f. i Ungarn c. 35; St. pr. 60; C. 26/9 64, h.; ~ Cathrine Groth, f. c. 44, † 77; u. B.; [† 21/4 1777].

5. 25/6 1777. Friederich Christian Jørdening; ~ Barbara Johanne Brodersen; 1 S., 3 D.; [vistnok forflyttet 1784].

6. 12/5 1784, o. 23/6, Christian Gottlieb Zahle; [26/3 1790 tillige d. Præst her; see Slaglille-B.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Vemmetofte Kirke, s. 506-512.