Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 704. Kvong og Lyne (St. Petri K.),

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 354; K. 3/255; D. Saml. 2/99; Lkm. 6/345; Kbg. 1677.
———————————

1. (1557). Christen Jensen.

2. 15 . . Jens Dinesen.

3. (1584. 1612). Mikkel Pedersen; see C. Mikkelsen i Thorstrup-H.; Etm.; [† 1613]

Hegelund I s. 240, 611, II s. 155, 252-53; KS 3:2 (1877-80), s. 213.

4. 1613 [Cap.* 05, o. 27/11] F. S. Peder Mikkelsen; St. 99; ~ Sophie Christensdtr. Høst af Lunde-Ou.; 2 ~ Etm.; u. B.; [var her endnu 1631].

F-P s. 168 (»Petrus Michaeli Quongensis Cimber«); Hegelund I s. 448, II s. 252-53; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; PT 11: 5 (1944), s. 54; Viborg Landstings Dombog C, 13/8 1631 (f. 249).

5. (1634). Jørgen Christensen, f. Varde; vist St. Roesk. 32; 1 ~ F. E., † c. 7/11 45; u. B.; [† 1658].

KUM I, s. 112 (»Georgius Christiani Wardensis«); PT 11: 5 (1944), s. 54; Vester Horne Tingbog 20/12 1645, fol. 75a-79a (hustrus skifte).

6. o. 3/9 1658 Hans Enevoldsen Deiberg af Deibjerg-H.; St. Vibg. 50; [† 167 . ; maatte under Krigen flygte til Varde].

KUM I, s. 222 (»Iohannes Enevaldi«); Sixhøj nr. 234 (og 268).

7. 18/5 1671**. Jens Lauritsen Barfod af Lydom-L., f. c. 43; St. Ribe 62; ~ 20/11 85 Sophie Sørensdtr., f. 62, † 23/11 88; 2 B.; [† 9/5 1688; Salshuset br. 74].

KUM I, s. 311 (»Ianus Laurentij Barfod«); Barfod s. 13.

8. 29/5 1688 [Hører Varde c. 78] Hans Lauritsen Bagger, f. Varde c. 55; F. L. Hansen, Bgr.; M. Mette Eskesdtr.; St. Varde 75; ~ 14/7 89 Margrethe Laugesdtr. af Nordby p. F.; 5 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Oluf H. B. i Thorstrup-H.; Lauge H. B. her; [† 1705].

KUM II, s. 61 (»Iohannes Lassonij Vardanus«); Kristensen, H. K.: Nogle træk fra Skast Herred under Carl Gustav krigene. Fra Ribe Amt 1980, s. 614 (hans mor).

9. 14/11 1705. Jens Knudsen Bruun, f. c. 79; St. pr. 02; ~ 30/6 06 F. E.; 2 S., 2 D.; [† 13/2 1712].

KUM II, s. 272 (»Ianus Canuti Brunobius(!)«, 23 år gl.); .

10. 16/3 1712 [Hør. Od. (11)] Poul Jørgensen Schjødte, f. Od. 15/8 81; St. Od. 03, Bacc. 04; C. 12/2 11, h.; 1 ~ Kirsten Andersdtr. Brandt af Veien-L., E. e. N. N. Arensberg i Grimstrup-Aa.; u. B.?; 2 ~ Kirsten Jacobsdtr. Tønsberg, der overlevede ham; 1 S.; [† 13/4 1722].

KUM II, s. 284, 291 (»Paulus Schytte«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 5.

11. 14/4 1719**. Lauge Hansen Bagger, d. her 10/6 90; St. pr. Sæby 08; C. 10/12 14, l.; ~ Bølling 3/4 20 Abild Magdalene Ebbesdtr. Svane, † 31 p. Frøstrupgd.; F. Eier af Faarupgd. i Tørrild H.; M. Elisabeth Pedersdtr. Munck af Egtved-Ø.; 1 S., 2 D.; [† 20/1 1725; blev beskyldt for, at have kjøbt Kaldet for 300 Rdlr.; men det blev ikke beviist].

KUM II, s. 335 (»Lago Iohnnnis Baggerus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 9, 15.

12. 16/2 1725, o. 13/4, Jens Danielsen Kellinghusen; [21/3 1738 Kippinge-B.; see der].

13. 30/5 1738, o. 16/7 [Degn i Ørum 34] Jens Bertelsen Bay af Ørum-D., f. 18/3 06; St. Ribe 27; C. 31/7 31, l.; ~ Maren Sørensdtr. Horsted; u. B.; [# 30/8 1780, b. 23/6 86; hans Navn paa Altertavlen 1752].

KUM II, s. 488 (»Ianus Bay«, 22 år gl.); DanKir bd. 19, s. 1170 (se nedenfor).

14. 3/7 1771**, o. 18/10, Christian Pedersen Bay, f. p. Clausholm 44; F. P. B., siden Byskrvr.i Grenaa; M. Anna Sophie Harlev; St. Aarh. 65; C. 22/3 69, n.; [† 1772].

KUM III, s. 253 (»Christianus Bay«, 20 år gl.).

15. 29/4 1773**, o. Aarh., Laurits Harlev Larsen Bay af V. Nykirke-F., f. 43; St. Ribe 63; C. 18/9 66, n.; ~ Elisabeth Albertsdtr. Klagenberg af Brøndum-N.; 2 ~ Jacob Pedersen Boysen, Degn i Thorstrup; [† 5/8 1778].

16. 30/8 1780 [p. Cap.* 22/10 78, o. 11/12] Johan Arent Jochumsen Neumann af S. Gjørding-V., d. 7/8 37; St. Fred. 57; C. 12/9 64, n.; ~ 22/9 80 Inger Sophie Larsdtr. Bay af V. Nykirke-F., f. Høibjerg 55, † 27/6 86; 1 S., 1 D.; [† 3/11 1800; Mindetavle].

DanKir bd. 19, s. 1177 (se nedenfor).

17. 9/1 1801, o. 9/4, Frederik Bloch; [11/3 1818 N. Nebel-L.; see der].

18. 23/9 1818 [Cat. Mariager 28/2 16] Christian Engelbreth Friderichsen, f. Helsing. 79; St. Helsing. 98; C. 19/7 05, n.; Lærer v. Fattigvæsenets Sk. i Helsing. 07; ~ Elisabeth Petersen, f. Kongsberg 26/4 92; F. Peter Henrichsen, Smelter; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 29/5 1821].

19. 7/8 1822, o. 30/10, Niels Hansen Olivarius; [18/1 1828 Lunde-Ou.; see Høien-J.].

20. 11/4 1828, o. 3/7, Mogens Schytte; [9/4 1834 Huusby-V.; see der].

21. 11/7 1834, o. 3/9, Frederik Christian Bloch; [22/6 1846 Grenaa, see Ringe].

22. 24/8 1846 [p. Cap. Bjerreby 18/3 37, o. med mig 19/5 s. A.; Hjelpep. Horne . . .] Hans Andreas Wiborg; [1/8 1857 Bogø; see der].

23. 2/10 1857, o. 20/11 [Skllrr. Udby v. Holbæk 45] Christian Frederik Læssøe; [3/3 1866 Daugbjerg-M.-S.; see Galten-V.].

24. 8/5 1866 [Første Compastor i Læk, Tønder-Løgumkloster Provstie, 15/6 57; fordreven af Pøbelen •/2 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Jacob Andreas Jacobsen, f. Ravsted 14/12 23; F. Anders J., Arbeidsmd.; M. Anne Sørensdtr.; St. pr. 45; C. 24/2 52, h.1; ~ 17/9 57 Christiane Louise Augusta Gad, f. Helsing. 10/11 32, † 27/6 1919; F. Hans Svane Benevolens G. af Everdrup, Handelsreisende; M. Vilhelmine Augusta Werner; (68) 2 S., 1 D.; [5/5 1874 Vraa-E.; 7/6 s. A. et meget betydeligt Offer; see D. T. 74/56; † 10/8 1899].

Achelis II, nr. 9761; Arends II, s. 137: M. 414; Elv. 602; Gr. & H.-F. II. 438 f.; (Arends’ litteraturforkortelser).

25. 14/7 1874 [r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 19/8 70] Martin Brandt, f. p. Egeskov 9/1 36; F. Knud Graa B., Forp.; M. Ane Cathr. Leth; St. pr. 55; C. 27/6 61, h1.; Cap. p. p. Skyum-H. 31/5 67, o. 5/7; ~ Od. 10/11 71 Sophie Charlotte Christiane Hein, f. Od. 19/3 46; F. Soph. H., pract. Læge; M. Ingebg. Fred. Andresen; (73) 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Kvong Kirke, s. 1161-1179, Lyne Kirke, (i Ringkøbing amt, endnu ikke udgivet).