Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 688. Kornum, Løgsted og fra 21/5 1856 Løgstør,

Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. S. v. W.; S. i Løgsted K.; M. S. III; L. P. B. 136; H. 10/61;
Lkm. 3/274; Kbg. Kornum-Løgsted 1686, Løgstør 1850.
Anm. Løgstør Bedehuus indviet 4. Adv. 1851; Præsten boer i Løgstør.
———————————

1. 15 . . Mogens Kaarsgaard; boede i Raunstrup.

2. 15 . . Peder Nielsen; flyttede til Kornum.

3. 15 . . Hans Poulsen; ~ Maren Vitusdtr., † 18/6 71; (fmtl. Sstr. t. Agnete V. ~ C. N. Juel i Strandby og t. Maren V. ~ J. Madsen i Farstrup-A.); [† 20/6 1565].

4. 1565 [vistnok P. i Vitskøl Kloster, o. 1 Adv. 61] Niels Simonsen Prang; F. N. Thorsen; ~ 20/4 72 Maren el. Marine Svendsdtr. af Sebber-L.; 2 ~ Etm.; [† 29/6 1577].

5. o. 17/7 1577. Jens Pedersen Hald; ~ 10/11 77 F. E.; 2 S.; 3 ~ Etm.; [var her endnu 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 205.

6. (1608. 19) Christen Christensen Stub; Pr.; 1 ~ F. E.; 2 ~ Anne Pedersdtr. af Haverslev-B., † 51, Skifte 29/5 s. A.; 3 D.; [† 1650; Skifte 4/4 51; Capellanen Christian Jespersen † 1/6 50].

KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:3 (1942), s. 233 (se nedenfor); KlitVen s. 122.

7. 1650. Jens Olsen Schytte af Kollerup-S.; St. Aalbg. 42; see Etm.; [† 1681; blev 1651 dømt til at overtage Værgemaalet for sine Sødskende David, Lisbeth og Maren].

KUM I, s. 172 (»Ianus Olaj Schytte«); PT 11:3 (1942), s. 233, 245 (se nedenfor).

8. 3/1 1679**, o. 24/8 81 [Hør. Slag. 75] Poul Hansen Grum af Vilsted-V., f. 50; St. Vibg. 69; C. 23/6 75, n.; ~ F. D. Maren Jensdtr. Schytte, † Løgstør 6/7 43; 4 S., 1 D.; [† •/7 1697].

KUM II, s. 13 (»Paulus Iohannis Grum«); Sixhøj nr. 508; Nygaards sedler: Børn.

9. 7/8 1697, o. 1/10, Peder Sørensen Tuxen af Asminderød-G., f. 22/8 67; St. Fdbg. 89; C. 23/12 93, illum.; ~ Anne Cathrine Hansdtr. Figenskov, f. 71, † Haarby i Fyen 56; 7 S., 7 D.; see S. H. H. Bang i Barløse, Søren P. T. i Vemmelev-H.; Manderup P. T., r. Cap. Kbh. Frelsers K.; [† 1/6 1737].

KUM II, s. 170 (»Petrus Severini Tuxenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 34.

10. 12/9 1737, o. 4/12 [Rtr. Kongsberg . . .] Frederik Nielsen Breum, f. Breum Degnebolig, Grinderslev S., 06, St. Vibg. 25; Hør. Christiania (33); ~ Birgitte Dorothea Molbech, f. c. 02, † Kbh. 25/10 78; 1 S., 2 D.; see Jens F. B. i Brande; [† 9/1 50].

KUM II, s. 471 (»Fridericus Breum«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 931.

11. 20/2 1750, o. 29/4 [Degn ss. 40] Christen Thomsen Thaarup (Thorup), f. Tollerup, Løgsted S., 26/5 17; (Bdr. t. Johannes T. T. i Tørring-H.); F. T. Christensen T., Degn; M. Christine Nielsdtr. Børglum; St. Vibg. 38; C 14/2 43; ~ 4/9 54 Cathrine Margrethe Eberhardt, f. 33, † Haverslev Pg. 18/7 80; mindst 1 D.; [† 21/1 1762].

KUM II, s. 593 (»Christianus Thorup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1021, 1071.

12. 8/5 1762 [Børglum-V.-F. 1/5 41, o. 7/7] Søren Ancher Nielsen Munch eller Munk, f. Hors. 30/11 16; F. N. M., Kbmd.; M. Margrethe Cathrine Leth; St. Sommersted 35; C. 1/7 38, l.; 1 ~ 16/8 41 Anna Bertelsdtr. Fædder eller Fæder, † 7/12 56; F. B. F., Overretsproc.; 3 S., 2 D.; 2 ~ 58 Birgitte Ottonia Wiirnfeldt; F. Niels Sørensen Wiirnfeld (Wirenfeldt) til Lerbæk og Skaarupgd.; M. Ida Marie Hermansdtr. Gesmell; 1 S., 4 D.; see P. M. G. Schjerup t. Aalbg. Frue K.-T.; L. F. Winther i Gjedsted-F.; (S. Hald i Oddense-O.); [† 13/2 1787].

KUM II, s. 562 (»Severinus Ansgarius Munch«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Sæby byfoged nr. 149; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 71; Sixhøj nr. 1417.

13. 30/3 1787 [Fjaltring-T. 29/5 82] Claus Vilhelm Claudi; [28/6 1799 Aalbg. Bud. K.; see der].

14. 26/10 1799 [Tostrup-R. 21/3 94] Thomas Lund; Pr. 28/10 28; [4/6 1831 Dronninglund; see der. Pg. br. 4/9 19].

15. 17/8 1831 [Ølsted 1/10 24, o. 9/2 25] Frants Vilhelm Trojel, f. Od. 2/7 82; F. Hans Jørg. T. af Vissenbjerg, Birkedmr. og Rdmd.; M. Cathrine Magd. Schmaltz; St. Od. 01; C. 13/1 07, h.; Eier af Kjeldgd. c. 12; ~ 15/2 12 Elisabeth Trojel, f. 28/11 85, † Kbh. 14/6 66; F. Frants Vilhelm T. af Vissenbjerg, Insp. og Forv. i Ods Herred; M. Christine Margrethe Hansen; 3 S., 2 D.; see Frants V. T. i Rynkeby-R.; C. H. Quortrup i Arninge; [† 4/5 1855].

16. 21/5 1856 [Byrum-V.-H. 10/3 49] Jørgen Christian Gravenhorst; [10/9 1864 Bredsten-S.; see der].

17. 27/11 1864 [Ringgive-G.-L. 13/9 55] Nicolai Christopher Kall Fogh af Nykjøb.-S., f. Aalbg. 6/7 20; St. Aalbg. 38; C. 27/10 43, l.; p. Cap. Varde 12/5 47, o. 11/8; past. vic. Ringgive-G.-L. 54; 1 ~ Aalbg. 6/7 50 Camilla Augusta Lund, f. 1/10 26, † 10/7 51; F. Søren L., Eier af Ladegaarden v. Aalbg.; M. Elisabeth Holst af Næsborg-S.-O.; 1 D.; 2 ~ Varde 25/10 54 Christence Petronelle Helms, f. 15/11 26, † Kbh. c. 1925; F. Ass. pharm. Rudolph H., Apoth. i Varde; M. Mathilde Aug. Fridsch; u. B. [7/6 1873 Svanninge; † 9/4 1888; fik 25/1 74 et kostbart Sølv-Kafferservice som Paaskjønnelse mod ham og Familie for hvad de havde været for den By, hvori de i 9 Aar havde færdedes og hvori de nu ved Bortreisen ville savnes af Mange og nærmest af de Syge og Fattige, for hvem de altid havde havt en aaben Haand og et venligt Ord. See Faabg. Av. 74/22].

VejAar 1928, s. 119-121 (Præsterne i Ringive).

18. 27/10 1873. Victor Christian Hjort Koch; see Haverslev-B.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Kornum s. 233).