Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 6. Aagerup og Kirkerup,

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/211; L. S.*; U.; L. P. B. 60; K. M. 173; Lkm. 1/320; M. 150; Kbg. Aagerup 1646, Kirkerup 1717.
———————————

0. 15 . . Hans Nielsen Thune; Kannik i Roesk.; [† 29/8 1572; Lgst. i Roesk. Dk.].

DanKir bd. 3, s. 2096 (Roskilde domkirke).

1. 1574 [Vicar i Roesk. (74)] Jacob Eriksen Grave, ; ~ 27/6 74 Marine Jensdtr. Holm af V. Vedsted, † P. 9/7 85; 5 B.; see Erik J. G. i Himmelev; [† P. 10/7 1585].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; Hegelund I s. 75, 96, 97, 169, II s. 47, 62; Kinch II, s. 36; Arends I, s. 358.

2. 1585 [Hør. Roesk. 82] Hans Jørgensen Faxe (Fokius) af Faxe, f. c. 55; ~ c. 89 Signilla (Signe), der endnu levede 43; 11 B., hvoraf 1 S., 3 D. levede 43; see O. Christensen t. Roesk. Frue K.; Peder H. K. i Pedersborg-K.; T. Villadsen t. Frederiksborg Slotsk.; [† 23/1 1626; hans Navn paa Prædikestolen 1598: »Johannes Georgius Faxe« og paa Daabsfad i Aagerup K. 1624; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; 4:1 (1889-91) s. 207; 6:2 (1936-38), s. 459; KR nr. 5729; Herredagsdombog nr. 45, f. 88b-91a (19/4 1643), enken og 4 børn nævnes som hans arvinger på f. 89b; DanKir bd. 3, s. 742, 743, 759 (se nedenfor).

3. o. 8/3 1626. Knud Hansen, f. Kjøge; St. Roesk. 23; ~ Johanna . . . . ; 3 S., 5 D.; [† c. •/5 1645].

KUM I, s. 59 (»Canutus Iohannis Coagicensis(!)«); PT 8:6 (1927) s. 189 (»Knud Hansen Kjøge«); Kopskatten 1645, opsl. 106.

4. k. 13/6 1648, o. 2/7, Carsten Lauritsen Bleching, f. c. •/10 16; St. Kbh. 36; [† 8/1 1655; Lgst.].

KUM I, s. 136 (»Charstanus Lavrentii Blekingus«); DanKir bd. 3, s. 743 (se nedenfor).

5. 1655 [p. Cap. Værslev-J., o. 27/2 54] Thomas Rasmussen Ranch, f. c. 22; St. Kbh. 43; 1 ~ Sophie Sørensdtr., f. c. 20, † 8/3 75; 2 S.; 2 ~ Kbh. Frue K. 12/3 78 Lisabeth Clausen, Sstr. til Generalfiscal Jens Clausen i Kbh.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 15/3 1689; Eptph.].

KUM I, s. 177 (»Thomas Erasmi Ranchius, Arhusiensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 2; DanKir bd. 3, s. 742 (se nedenfor).

6. 23/4 1689. Mag. Hans Nicolausen Lundt af Kbh. Holm. K., d. Nestved St. Pet. 21/10 63; St. pr. 79, Bacc. 80; St. i Oxford 84, Leiden 86, Strasbourg 87; 1 ~ F. E.; † 17/3 21; 1 S., 1 D.; 2 ~ 22 Dorthea Magdalene Damianusdtr. Steendorph af Steenmagle-S., † Roesk. 7/4 58; 1 D.; see H. Hansteen i Tjustrup-H.; [† 6/4 1731].

KUM II, s. 90, 99 (»Iohannes Nicolai Lundius«); Helk II, s. 183; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 71; Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 35, 54 og 89, Tune hrd. nr. 16, 24; Kbg. Næstved St. Pet. (1631-1679) f. 71a, opsl. 72; PT 15:2 (1967-68), s. 139-153.

7. 1/6 1731, o. 8/8. Frederik Eriksen Monrad af Thoreby, f. 22/8 02; St. Nykjøb. p. F. 18, Bacc. 19; C. 16/3 22, l.; Hør Kbh. s. A.; udenlands 24–26; ~ Kbh. H. G. 14/11 31 Anna Cathrine Hansdtr. Petri, f. Kbh. 11, † Birkerød 29/10 83; Stdtr. af Cmcrd. Hans Diderik Pedersen Bering, Urtekrmr. i Compagniestræde og Inger Margrethe Hjort; 7 S., 1 D.; [† 21/6 1758; Eptph.; Lgst.; W. 2/73; N. 395].

KUM II, s. 420, 423 (»Fridericus Erici Monrad/Monrath, ex Lalandia«, 16 år gl.); Helk II, s. 194-195; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 158; EM 5, s. 415-16; DBL; DanKir bd. 3, s. 742, 743 (se nedenfor).

8. 4/8 1758 [Strynø 20/2 39] Jørgen Nielsen Saabye af Tirstrup-F., f. 11/6 07; St. pr. 22, Bacc. 23; C. 4/5 24; p. Cap. i Odalen, Aggersh. St., 13/6 30, o. 14/7; ~ Kbh. 24/1 41 Petronelle Hansdtr. Egede, f. i Kirkevaag, Nordlandene 8/11 16, † Værslev 5/2 05; F. Biskop H. E.; M. Gjertrud Rasch; 1 S., 3 D.; see Hans Egede S. i Udby i F.; M. C. Müller i Høiby; C. Holm i Elmelunde; (N. C. Schack t. Kbh. Frelsers K.; N. Grønbech i Nylarsker); [† 1767].

KUM II, s. 445, 450 (»Georgius Nicolai Saaby«, 17 år gl.).

9. 22/5 1767 [r. Cap. i Humble 25/6 63, o. 15/7] Johan Daniel Antonsen (Tønnesen) Just, f. p. Fuglsang i Loll. 3/3 32; F. Tønnes J., Forp.; M. Dorthea Cathrine Dam; St. Nykjøb. 50; C. 53; Huslærer for oberstinde Eigtveds børn i Rungsted c. 57-61; 1 ~ Birkerød 20/7 61 Franciska Elisabeth Frich, i 61 »Francesse« hos oberstinde Eigtvedt i Rungsted, d. Slemminge 18/9 29, b. Humble 26/8 65; 1 S., 1 D.; F. Johan Adolf F., Skrivemstr. i Latinsk. i Nykjøb. p. F.; M. Marguerite Julie Sevin; 1 S., 1 D.; 2 ~ Snøde 7/7 68 Inger Bagge, f. c. 45, b. 18/10 70; u. B.; 3 ~ Veile 19/3 73 Bodil Terkildsdtr.; 2 S., 2 D.; see A. Discher i Græse-S.; Peter T. J. i Høve-F.; [b. 19/1 1785].

KUM III, s. 105 (»Iohannes Daniel Iust«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 147; Kbg. Humble (1748-89), opsl. 123 (søn 1764), opsl. 236 (1. hustrus begr.); Kbg. Ågerup (1752-1814) opsl. 51 (2. hustrus begr.), opsl. 54 (præstens begr.); PT 15:2 (1967-68) s. 144, note 14 (1. vielse), 1983 s. 7, 8; Nygaards sedler: 2. vielse, 2. hustru 1771.

10. 1/4 1785, o. 20/4. Just Reimer, f. 6/2 56; F. Hans Christ. R., Viinhandler; M. Marg. Platfuus; St. Kbh. 73; C. 3/7 83, h.; ~ 1/3 86 Kirstine Thye af Hvedstrup-F., d. 14/7 46, † 16/11 28; 1 S.; [† 21/11 1828].

11. 25/2 1829 [Rønne-K. 27/5 25] Lorents Andreas Hjorth, f. p. Chrhvn. 11/12 78; F. Hans H., Brygger og Major v. d. borgl. Infanteri; M. Dorthea Marie Ørsland; St. pr. 94; C. 23/7 98, l. egr.; Sp. Olsker-A. 2/11 04, o. s. D.; Nylarsker (St. Nicolai) 29/4 12, tillige Forst. v. Bornholm Seminarium; Hersted Ø. og V. 22/11 20; Pr. 27/5 25; ~ Kbh. Frels. K. 11/5 01 Rosine Ernestine Dørschel, f. Kbh. St. Petr. S. 29/11 78, † Roesk. 9/7 48; F. Christopher D., kgl. Gartner ved Rosenborg Slotshaver; M. Cathrine Margrethe Køhn; 2 S., 3 D.; see Lorents A. H. i Laurbjerg-L.; A. H. Stibolt i Hinge-V.; [† Aagerup 1/2 1838; Mindetavle; N. 254; E. 1/666 og S. 1/810].

AaDB s. 22; DanKir bd. 3, s. 742 (se nedenfor); PT 1982, s. 94 (Sletting).

12. 30/6 1838*, o. 14/9 [Rtr. Slag. 6/7 26] Jeppe Christensen Qvistgaard, f. V. Lyby i Salling 13/3 81; F. Christen Nielsen Q., Bde.; M. Bodil . . . ; Degn i Skive 02; St. pr. 1/3 03; Præliminær-Examen 25/4 07; C. 10/1 10, l. egr.; Adj. Aarh. 3/8 11; Overlærer Slag. 3/8 19; Cons.-Rd. 28/6 40; R.* 28/6 45; ~ i Hammelev 27/11 15 Karen Nielsdtr. Hvilsted, d. i H. 2/3 77, † Aagerup Pgd. 10/3 71; F. N. Knudsen; M. Maren . . . ; u. B.; [† 16/12 1850; Kirkegaardsmonument; E. 2/593 og S. 2/717].

DanKir bd. 3, s. 743 (se nedenfor).

13. 25/2 1851 [Saxkjøb. 16/8 36] Laurits Smith, f. Helsing. 4/1 94; F. Jens Lauritsen S., Toldbetjent; M. Christiane Mortensen; St. Helsing. 11; C. 6/10 17, l.; c. Adj. Roesk. 1/3 18; Adj. ss. 3/11 s. A.; Sp. Hasle-R. 26/5 30, o. 8/7; ~ 11/10 22 Hedevig Margrethe Becker af Alsted-F., f. 13/8 01, † 27/2 55; 8 S., 8 D.; see Jens G. S. i Hvornum-S.; [† 20/12 1871; „Vandt overalt sine Menigheders Agtelse ved en samvittighedfuld Iagttagelse af sine Embedspligter“].

AaDB s. 58.

14. 24/4 1872. Carl August Olivarius; see Ude- og Oppe-Sundby.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Aagerup Kirke, s. 734-744, Kirkerup Kirke, s. 745-762.