Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 44. Agri og Egens,

Mols Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 33; M. S. III.; Lkm. 5/262; Kbg. 1722.
———————————

1. 1536. Søren Mortensen; [† 1567].

2. 1567. Peder Olsen, f. Ingvorstrup; [† 1599].

3. 1599 [Famulus hos Biskop Gjødesen i Aarh. (99)] Ole Hansen, f. Hansted; St. i Kbh. (94); [druknede sig i Agri Sø 1603].

F-P s. 136 (»Olaus Johannis Hansted«); KS 3:2 (1877-80), s. 743 (»Olaus Johannis, Famulus meus«).

4. o. 1603. Søren Jensen Zeuthen, f. Søften; Pr. (20); [† 1621].

KS 5:2 (1903-05), s. 554 (»Søffren Jensen Zeuthenius«); 3:2 (1877-80), s. 756.

5. o. 1621 [Hør. Ebeltoft 18, Rtr. 20] Palle (Palæmon) Amdisen, f. Glatved; M. . . . Sørensdtr. (Faster t. L. N. Østerballe i Mygind-K.-S.); St. 15; Pr. 28/10 46; ~ Birgitte Sørensdtr.; see N. Lauritsen i Gislum-T.; A. P. Agri i Langaa-T.-V.; S. Palæmonsen (Amdisen) i Gjerrild-H.; J. P. Agri i Vindum; Etm.; [† 1661; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 26/3 1620].

KUM I, s. 19 (»Palladius Amdonis Cimber«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Palæmon Amdini«); P-Aarh. f. 3a, opsl. 5; SerRect, s. 8; PT 5:6 (1909), s. 180.

6. o. 13/5 1661. Jens Pedersen Hadsteen, f. Rand. c. 35; F. P. Jensen H., Rdmd. i Randers; M. Inger Thomasdtr.; St. Rand. 55; Pr. 29/7 80; 1 ~ 61 F. D. Dorthe Pallesdtr., † 81; 2 D.; 2 ~ Else Jensdtr. Lyngbye af Helgenæs, b. 6/5 26; u. B.; [† 1705; Eptph.].

KUM I, s. 258 (»Ianus Petri Hastenius«); P-Aarh. f. 7a, opsl. 9; f. 18b, opsl. 21 (26 år gl.); Randers tingbog 1662, f. 61; E. Brejls Skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers Amt, Mols hrd. nr. 10 og 23.

7. 4/9 1705, o. 13/11, Mag. Hans Hansen; [28/3 1707 Knebel-R.; see der].

8. 22/2 1707 [Sneum-T. 27/10 04] F. Bdr. Mag. Jacob Hansen, f. 81; (Bdr. t. Hans H. i Knebel-R. og t. Else H. ~ L. Udsen i Gosmer-H.); F. Hans Jacobsen, Byfgd. i Ebeltoft, Eier af Rolsøgd., siden Lyngsbækgd.; M. Dorte Pedersdtr.; St. pr. 98, Bacc. 99; St. i Leipzig 02, i Leiden 04, i Oxford s. A.; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ Birgitte Pedersdtr. Lihme, † 13/2 28; F. Ass. P. L. til Farrehovgd.; M. Anna Fischer; 1 S.; [† 3/2 el. 11/4 1722; Eptph.].

KUM II, s. 236 (»Iacobus Iohannis«, 17 år gl.), s. 245 (»Iacobus Iohannides«), s. 310 (»Dn. Jacobus Hansen, pastor eccles. Sneum et Tierreborg«); Helk II, s. 132-33; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 17; Nygaards sedler: Far.

9. 29/5 1722, o. 10/7, Hans Thomsen Bering, f. Rand. •/1 97; F. T. B., Kbmd. og Consumtionsforv.; St. pr. 16, Bacc. 17; C. 20/12 20, n.; Pr. 13/5 49; [† 1765].

KUM II, s. 400, 406 (»Iohannes Beringius«, 20 år gl.).

10. 10/5 1765. Lars Danielsen Staal, d. Helsing. 23/1 41; F. Daniel S., Kbmd.; St. Helsing. 58; C. 26/6 60, n.; ~ Erasmine Hirtznach af Helgenæs, f. 19/7 39, † her 7/8 98; 3 S., 1 D.; see Etm.; [# 9/5 1806; † her 16/5 14].

Nygaards sedler: Børn, hustru.

11. 20/6 1806, o. 27/6, Peder Møller, f. Norring M., Folby S., 5/12 69 (O. P.); F. Jørg. Rasm. M.; M. Anna Pedersdtr. Borum; St. Aarh. 88; C. 1/11 04, l.; 1 ~ 23/5 06 F. D. Maria Elisabeth Staal, d. 23/3 82, † 19/4 11; 1 D.; 2 ~ 12 Petrine Maria Kjerulff af Helgenæs, d. 9/7 89, † 20/9 30; 2 S., 1 D.; see C. F. F. Weiss i Sønderhaa-H.; (L. Wittrup i Torslev-L.); [† 15/12 1847; B. D. G. 1/217].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 79.

12. 25/3 1848, o. 10/5 [c. Adj. Horsens 25/9 38, Adj. ss. 30/10 46] Ludvig Anton Christian Knudsen; [25/6 1859 Eltang-V.; see der].

13. 20/8 1859 [Laurbjerg-L. 5/5 55 – 3/1 56] Halfdan Valdemar Holstein, f. Slag. 28/5 10; F. Kmjkr. Henning Christopher v. H., Cpt. i Livgarden til Fods, senere Consumtions-Insp. i Slag.; M. Maria Stibolt; St. Slag. 30; C. 11/7 40, h.; Lærer v. d. værnske Institut p. Frederiksberg 40; Cat. Kbh. Frelsers K. 17/5 47, o. 2/7; Cat. Kjøge 9/2 50; ~ 6/7 44 Henriette Vilhelmine Tack, f. 3/3 18, † Roesk. 21/8 61; F. Laur. Søren T., Gross p. Chrhvn.; M. Anna Helene Fugl; [† Roesk., uden at tiltræde, 17/10 1859].

14. 13/11 1859 [p. Cap.* 16/10 46, o. 9/12; ledig 15/12 47; Aalsø-H. 28/9 48; Kristrup-H. 7/11 54] Emil August Biltzing af Aalsø-H., f. Nakskov 12/3 14; St. Aarh. 35; C. 5/7 44, h.; ~ 30/8 60 Laura Sophie Henriette Djørup af Karlebo, f. 30/8 35; 1 S., 1 D.; [# 18/5 1880; boer i Od.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.