Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 761. Lyø,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 236; M. S. 2-a/66; L. S.*; L. P. B. (uden Numer); B. M. 237; Lkm. 2/383; St. M.; Kbg. 1728.
Anm. Lyø skal til 1592 have hørt under Faaborg, saa at de Førstanførte maa have været Capellaner.
———————————

1. 1553. Balthasar Rasmussen; [† c. 1581].

2. c. 1581. Søren Hansen; sagde sig fra Kaldet og begjærede, at forsees med et andet.

3. c. 1589. Peder Lauritsen, f. Jylld.; [† c. 1610; boede i et Huus, hvor Pgdens. Have nu er. En Datterdatters Datterdtr. af ham døde 1772, 93 Aar. gl.].

4. 1604**. Knud Hansen Lund, maaskee af Lunde; [† 1632].

5. k. 26/8 1632 [r. Cap. Kettinge, k. 3/7 25, o. 12/8] Søren Jensen*, f. Rudkjøb. 00; F. Smed; St. Slag. 20; Rtr. Rudkjøb. 31/7 23; ~ Elisabeth Johansdtr. Monrad af Kettinge, E. e. J. J. Rhodius, r. Cap. ss., f. 03, † 76; 2 S., 1 D.; Børnene kaldte sig Rhodius; see Etm.; J. C. Bang p. Avernakø; [† •/12 1680; blev ved Modvind dreven til Øen paa en Reise, just da Præsten var død. Maatte ligge en Søndag over og prædikede, hvorefter han kaldtes. Man kaldte ham „Søren Skræphat“, fordi han ved falsk Ed havde tilegnet sig et Stykke Engjord (Skræphatshul); G. 3/1 234].

KUM I, s. 44 (»Severinus Ioannis Langlandinus«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Severinus Joannis Longolandinus«, 23 år gl.), s. 126 (»Severinus Joannis«, 26 år gl.).
(16/7 1666**. H. C. Bang; see Barløse).

6. 10/3 1675** [r. Cap. Middelfart-K. 27/8 69**] F. S. Jørgen Sørensen Rhodius, f. 38; St. Aarh. 56; ~ Kirsten Hansdtr. Foss, † 90; F. Mag. H. F. i Od.; M. Cathrine Hansdtr. Tausen; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 1692].

KUM I, s. 261 (»Georgius Severini Alsatus«); Achelis I, nr. 2632; Danske Kancelli: Kaldsbrev til Middelfart; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 2, 5.
(30/7 1687*, o. 27/1 89 til Cap.*. A. P. Zeuthen; see Svindinge).

7. 27/12 1690**, o. 22/2 91, Bertel Lauritsen Woller (Wolder); (Bdr. t. Karen L. W. ~ H. Faber i Søllested-V.); F. L. Bertelsen, Kbmd. i Assens; M. Mette Bertelsdtr.; St. Od. 81; 1 ~ F. D. Anna Elisabeth Jørgensdtr. Rhodius, † 09 ; 5 S., 1 D.; 2 ~ 19/7 09 Maren Jørgensdtr. Pougdal af Horne, f. c. 89; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. B. Pougdal i Døllefjelde-M.; [† 1728].

KUM II, s. 107 (»Bartolus Lavrentij«); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 57, 299, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 23, 51, 146, Maribo amt, Musse hrd. nr. 225; Svendborg byfoged nr. 273; PT 1:4 (1883), s. 295 (Bircherods Dagbøger).

8. 25/7 1728*. Niels Arctander Christensen Holm* af Vigerslev-V., f. 10/9 el. 16/9 01; St. Od. 20; ~ 29 F. E., † 3/12 55; 2 S.; see Bertel N. H. i Allested-V.; [† 20/8 1781. „En velbegavet Præst, et tro Christi Sendebud, en benaadet Christen. Man kunde Morgen og Aften finde ham med blottet Hoved knælende i Støvet for Guds Throne. En besynderlig Glæde var det ham, naar han fandt opvakte og prøvede Christne, som havde Indsigt og Erfaring; med saadanne kunde han fordrive mange Timer, tillige at tale med Lyst om Herrens Lov o.s.v. Hans ledige Timer anvendede han paa Mechanikens Konster og Videnskaber o.s.v.“ „Udi hans høye Alders Dage, havde han tvende Gange i Tanke, at flytte til sin Søn; men nogle af Menigheden gik til ham, og formaaede ham til, at blive, og hos dem ende sine Dage, for de kunde ey taale, at see paa, han flyttede fra dem –, og da hans Liig henbæres til sit Hvilested, fulgde alle Mænd og Koner i sorte Klæder, med Graad hans Liig o.s.v.“; see G. 3/1 265].

KUM II, s. 431 (»Nicolaus Arctander Holm«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 222.

9. 10/9 1777**, o. 2/9, Christian Jacobsen Pingel af Od. St. Knuds K., f. Helsing. 45; St. pr. Slag. 62; C. 15/10 70, n.; ~ 24/5 82 Birgitte Dorothea Zeuthen af Allested-V., f. c. 45, b. Faabg. 2/8 03; 1 D.; [† 22/4 1785; meget svær; heftig Præd.; maatte selv i den koldeste Vintertid tage tørt Linned paa, naar han kom fra Kirken. Døde pludseligt efter at have prædiket].

10. 10/6 1785 [r. Cap. Dalum-S. 16/10 84] Jens Mathias Leth; [2/5 1794 Svanninge; see der].

11. 23/5 1794 [r. Cap. Vigerslev-V. 10/6 73, o. 16/7] Ditlev Christopher Aabye af Svanninge, f. 4/10 43; St. pr. Nybg. 63; C. 12/6 65, n.; ~ 20/1 94 Anna Cathrine Johnsen, f. p. Pølsgaard, Veflinge S., 56, † Faabg. 21/8 22; 2 S., 2 D.; see Hans Aa. her; [† 5/3 1817].

12. 7/5 1817 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 23/8 15] Jens Christian Fangel; [29/12 1820 Svanninge; see der].

13. 1821 [p. Cap. Jordløse-H. 29/10 02, o. 12/11; Uggerslev-H. 13/4 08; Steenstrup-L. 17/4 12; V. Aaby-Aa. 15/4 18] Nicolai Ipsen, f. Od. 74; F. Jeppe Andreasen, Skrædermstr.; M. Maren Jensen; St. Od. 93; C. 24/10 00, n.; ~ Od. St. Hans K. 4/10 21 Dorothea Steenbuch af Uggerslev-H., f. 26/5 77, † N. Broby 4/5 55; u. B.; [† 12/8 1826].

14. 6/10 1826 [p. Cap. Gudme-B. 31/5 23, o. 25/6] Hans Aabye, en Søn af Nr. 11 her, f. 5/12 97; St. Od. 17; C. 23/10 22, l.; ~ 5/1 27 Christiane Ulrikke Birgitte Quist, f. Svendbg. 15/10 02, † 9/11 61; F. Christian Ludvig Q., Kbmd.; M. Birgitte Cathrine Bech; 1 S., 2 D.; [# 2/9 1874 som Jubellærer; blev boende i Pgden.; † 1/8 78].

15. 21/11 1874 [Cap. p. p. Rønninge-R. 12/5 59, o. 16/6; # 10/11 s. A.; her 23/5 61] Carl Christian Eriksen; [13/3 1877 Volstrup-H.; see der].

16. 19/5 1877 [Cap. p. p. Hørby 7/5 76, o. 29/2] Sophus Ferdinand v. Haven af Vive-O.-V., f. Tømmerby 21/9 39; St. Aalbg. 58; C. 22/1 63, h1.; Red. af Aarh. Amtstid. til 1/1 75; ~ 14/5 78 Helga Christine Charlotte Fugmann, f. Kbh. 8/2 49; F. Joh. Fred. F., Kobbersmedemstr.; M. Ida Birg. v. Haven af Odden.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.